Prof.Dr. Hüseyin Gazi Topdemir
Kişisel Bilgiler
 • Görev Birimi Edebiyat Fakültesi
 • Kadro Birimi Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü / Felsefe Anabilim Dalı
 • E-postahgtopdemir@mu.edu.tr
 • Telefon
 • Kişisel Web Adresihttp://akademik.mu.edu.tr/hgtopdemir
Öğrenim Bilgileri
 • LisansAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe/Sistematik Felsefe ve Mantık 1985
 • Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe/Bilim Tarihi 1988
 • DoktoraAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe/Bilim Tarihi 1994
Yayın Bilgileri
  • SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, "Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?” Türk Kütüphaneciliği, Cilt 23, Sayı 1, Ankara 2009, ss. 119-133. - 2009
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, "Galileo'nun Bilimsel Çalışmaları Üzerine Değerlendirme", Kutadgubilig, Sayı 15, İstanbul 2009, ss. 195-208. - 2009
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Introducing Taqi al-Din b. Ma‘rûf’s The Nature of Light and Formation of Vision”, Muslim Education Quarterly, Volume 22, Number 3&4, Cambridge 2007, ss. 65-69. - 2007
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, "Abd al-Wajid: Badr al-Din Abd al-Wajid Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Hanafi, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Volume I, Kluwer Academic Publishers, 2007, pp. 5-6. - 2007
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Platon’da Bilgi Kaynağı Olarak Görme”, Felsefe Dünyası, Sayı: 46, Ankara 2007, ss. 68-83. - 2007
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Kamal Al-Din Al-Farisi’s Explanation of the Rainbow”, Humanity & Social Sciences Journal, Volume 2, Issue 1, 2007, pp. 75-85. - 2007
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Aristoteles’in Doğa Felsefesinin Ortaçağ’daki Yansımaları”, Felsefe Tartışmaları, Sayı 37, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2006, ss. 57-78. - 2006
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Aristoteles’in Doğa –Fizik- Felsefesi”, Felsefe Dünyası, Sayı 39, Ankara 2004, s. 3–19. - 2004
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Optik Biliminde Bir Öncü: İbnü’l-Heysem”, Kutadgubilig, Sayı 3, İstanbul 2003, s. 107-126. - 2003
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, "Kuhn ve Bilimsel Devrimlerin Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme", Felsefe Dünyası, Sayı 36, Ankara 2002, ss. 45-62. - 2002
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Aristoteles’in Bilim Anlayışı”, Felsefe Dünyası, Sayı 32, Ankara 2000, ss. 23-36. - 2000
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Francis Bacon’ın Bilim Anlayışı”, Felsefe Dünyası, Sayı 30, 1999, ss. 51-68. - 1999
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Işığın Yayılımının Niteliği Konusunda Üç Önemli Adım: İbn el-Heysem, Kemâlüddîn el-Fârisî, Takîyüddîn b. Marûf", D.T.C. Fakültesi Dergisi, 1998, Cilt 38, Sayı 1-2, ss. 381-403. - 1998
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “İbn el-Heysem’in Işık Üzerine Adlı Makalesi”, Belleten, 1997, Cilt 61, Sayı 230, ss. 43-65. - 1997
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Kemalüddîn el-Fârîsî’nin Gökkuşağı Açıklaması", A Ü. DTC Fakültesi Dergisi, Cilt 33, Sayı 1-2, 1990, ss. 477-492. - 1990
  • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Bilim Tarihi ile Bilim Felsefesinin Bilgi Kuramsal Bağdaşıklığı”, Toplumsal Tarih, Sayı: 230, 2013, ss. 68-74. - 2013
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Osmanlılarda Fizik Çalışmaları”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt 8, 1999, ss. 445-460 - 1999
  • Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan veya tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, "Bilim Tarihçisi Gözüyle Piri Reis”, Uluslararası Piri Reis’in Haritasının 500. Yılı Sempozyumu, UNESCO ve Ankara Üniversitesi, 12 Nisan 2013, Ankara. - 2013
  • Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan veya tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, "Cumhuriyet Döneminde Felsefe Geleneğinin Oluşumu", - 2014
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, "Uygarlık ve Güç Haktır Öğretisi", Şehir ve Felsefe, Kastamonu Üniversitesi, 12-13 Mayıs 2011, Kastamonu. - 2011
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, "Sofos, Sofist, Filozof: Hayat ve Bilgelik", Ilgaz Felsefe Günleri I: Felsefe ve Hayat, Çankırı Karatekin Üniversitesi, 4-6 Kasım 2010, Ilgaz -Çankırı. - 2010
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Doğa Felsefesinden Fiziğe”, Türkler ve Bilim: Dünden Yarına, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 7 Ekim 2010, Ankara. - 2010
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, “Bilim Felsefesinde Modernite Karşıtı Yaklaşımlar: Feyerabend ve Kuhn”, Mantık, Matematik ve Felsefe, VIII. Ulusal Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 14-17 Eylül 2010, Foça-İzmir. - 2010
  • Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, İbn Sînâ, TDV, Ankara 2009. - 2009
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, Felsefe, Pegem, Ankara 2008. - 2008
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, Işığın Öyküsü, Tübitak, Ankara 2007. - 2007
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, Modern Optiğin Kurucusu: İbnü'l-Heysem, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2002. - 2002
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı, Kültür Bakanlığı, Ankara 2002. - 2002
  • Topdemir, Hüseyin Gazi, Takîyüddîn’in Optik Kitabı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1999. - 1999
  • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
  • Lambert, K. ve Brittan, G., Bilim Felsefesine Giriş, Çeviren: Ertan Tağman, Editör: Hüseyin Gazi Topdemir, Nobel Yayınevi, Ankara 2011. - 2011
  • Türk Düşünce Tarihi, Editör: Hüseyin Gazi Topdemir, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2001, ss. 25-71. - 2001
Verdiği Dersler
 • FEL2507
  2014-2015 Yaz
  Galileo Öncesi Bilim Tarihi - Felsefe
 • FEL3003
  2014-2015 Yaz
  Modern Felsefe I - Felsefe
 • FEL3503
  2014-2015 Yaz
  Klasik İslam Filozofları - Felsefe
 • FEL2506
  2014-2015 Yaz
  Analitik Felsefeye Giriş - Felsefe
 • FEL2508
  2014-2015 Yaz
  Galileo Sonrası Bilim Tarihi - Felsefe
 • FEL2503
  2014-2015 Yaz
  Felsefede Metin Okuma - Felsefe
 • FEL3004
  2014-2015 Yaz
  Modern Felsefe II - Felsefe
 • FEL4510
  2014-2015 Yaz
  Bilim Felsefesinde Güncel Konular - Felsefe
 • FEL 6090
  2015-2016 Güz
  Seminer - Felsefe Anabilim Dalı (Doktora)
 • FEL 5700
  2015-2016 Güz
  Uzmanlık Alan dersi - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • TAR2503
  2015-2016 Güz
  Türk Bilim Tarihi - Tarih(İ.Ö)
 • FEL3003
  2015-2016 Güz
  Modern Felsefe I - Felsefe
 • FEL 5000
  2015-2016 Güz
  Tez Çalışması - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • FEL 5523
  2015-2016 Güz
  Güncel Epistemoloji Problemleri - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • FEL 6700
  2015-2016 Güz
  Uzmanlık Alan Dersi - Felsefe Anabilim Dalı (Doktora)
 • FEL 6515
  2015-2016 Güz
  Kartezyen Felsefenin Etkileri - Felsefe Anabilim Dalı (Doktora)
 • FEL 5700
  2015-2016 Güz
  Uzmanlık Alan dersi - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • FEL 6000
  2015-2016 Güz
  Tez Çalışması - Felsefe Anabilim Dalı (Doktora)
 • FEL 5090
  2015-2016 Güz
  Seminer - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • TAR2503
  2015-2016 Güz
  Türk Bilim Tarihi - Tarih
 • FEL3003
  2015-2016 Güz
  Modern Felsefe I - Felsefe
 • FEL2503
  2015-2016 Güz
  Felsefede Metin Okuma - Felsefe
 • FEL2506
  2014-2015 Bahar
  Analitik Felsefeye Giriş - Felsefe
 • FEL2508
  2014-2015 Bahar
  Galileo Sonrası Bilim Tarihi - Felsefe
 • FEL 5000
  2014-2015 Bahar
  Tez Çalışması - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • FEL 5090
  2014-2015 Bahar
  Seminer - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • FEL 5700
  2014-2015 Bahar
  Uzmanlık Alan dersi - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • FEL 6090
  2014-2015 Bahar
  Seminer - Felsefe Anabilim Dalı (Doktora)
 • FEL 6506
  2014-2015 Bahar
  Rasyonalist ve Empirist Bilgi Kuramları - Felsefe Anabilim Dalı (Doktora)
 • FEL 5508
  2014-2015 Bahar
  Ampiristler - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • FEL3004
  2014-2015 Bahar
  Modern Felsefe II - Felsefe
 • FEL 5700
  2014-2015 Bahar
  Uzmanlık Alan dersi - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • FEL 6000
  2014-2015 Bahar
  Tez Çalışması - Felsefe Anabilim Dalı (Doktora)
 • FEL3004
  2014-2015 Bahar
  Modern Felsefe II - Felsefe
 • FEL4510
  2014-2015 Bahar
  Bilim Felsefesinde Güncel Konular - Felsefe
 • FEL 6700
  2014-2015 Bahar
  Uzmanlık Alan Dersi - Felsefe Anabilim Dalı (Doktora)
 • FEL 6515
  2014-2015 Güz
  Kartezyen Felsefenin Etkileri - Felsefe Anabilim Dalı (Doktora)
 • FEL 6700
  2014-2015 Güz
  Uzmanlık Alan Dersi - Felsefe Anabilim Dalı (Doktora)
 • FEL2507
  2014-2015 Güz
  Galileo Öncesi Bilim Tarihi - Felsefe
 • FEL 6090
  2014-2015 Güz
  Seminer - Felsefe Anabilim Dalı (Doktora)
 • PFD 4002
  2014-2015 Güz
  ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - Felsefe Grubu Öğretmenliği
 • PFD 4002
  2014-2015 Güz
  ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - Felsefe Grubu Öğretmenliği
 • FEL 6000
  2014-2015 Güz
  Tez Çalışması - Felsefe Anabilim Dalı (Doktora)
 • FEL 5090
  2014-2015 Güz
  Seminer - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • FEL 5700
  2014-2015 Güz
  Uzmanlık Alan dersi - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • FEL 5507
  2014-2015 Güz
  Rasyonalistler - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • FEL 5700
  2014-2015 Güz
  Uzmanlık Alan dersi - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • FEL3003
  2014-2015 Güz
  Modern Felsefe I - Felsefe
 • TAR2503
  2014-2015 Güz
  Türk Bilim Tarihi - Tarih
 • PFD 4002
  2014-2015 Güz
  ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - Felsefe
 • FEL 5000
  2014-2015 Güz
  Tez Çalışması - Felsefe Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)
 • TAR2503
  2014-2015 Güz
  Türk Bilim Tarihi - Tarih(İ.Ö)
 • FEL3003
  2014-2015 Güz
  Modern Felsefe I - Felsefe
 • FEL3503
  2014-2015 Güz
  Klasik İslam Filozofları - Felsefe
Yukarı Çık