Prof.Dr. Namık Açıkgöz
Kişisel Bilgiler
 • Görev Birimi Edebiyat Fakültesi
 • Kadro Birimi Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • E-postanacikgoz@mu.edu.tr
 • Telefon 211 1550
Öğrenim Bilgileri
  Akademik Personelimiz Öğrenim Bilgilerini MUYBİS den ekleyebilmektedir...
Yayın Bilgileri
  • SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
  • Açıkgöz, N., "Tahkiyevî Bir Metin Olarak Riyâzî'nin Sâkî-nâme'si", Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos 1988, S.55, s.73-83 - 1988
  • Açıkgöz, N., "Riyâzî'nin Eserlerinde Klâsik Sanatlar", Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos 1987, S.49, s.221-235. - 1987
  • Açıkgöz, N. "Leylâ ile Mecnûn Mesnevisinin Yapısı", Millî Kültür, Aralık 1987, s.59, s.39-43 - 1987
  • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
  • Açıkgöz, N. "Nedim'in Yayımlanmamış Bir Şiiri", FÜDSB, Elazığ, 1988, C.2, S.1, s.1-4. - 1988
  • Açıkgöz, N., "Riyâzî'nin Düstûrü'l-Amel'i ve Ansiklopedik Önemi", FÜDSB, Elazığ 1988, C.2, S.1, s.1-17. - 1988
  • Açıkgöz, N., "Divan Edebiyatında Mektup ve XVII.yüzyıl Şâirlerinde Riyâzî'nin İki Mektubu", Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler),Elazığ 1987, C.1, S.2, s.7-14 - 1987
  • Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan veya tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Açıkgöz, N., "Bakayî'nin Battal-nâme Adlı Eserindeki Elif-nâme", Fırat Havzası II.Folklor ve Etnoğrafya Sempozyumu, Elazığ 1989, s.1-5. - 1989
  • Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı
  • Açıkgöz, N., Sarı Ana Haziresindeki Mezar Taşları, TDV Marmaris Şubesi Yayınları, Muğla 2011 - 2011
  • Ahmed-i Hânî, Mem u Zin (Haz: Namık Açıkgöz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2010. - 2010
  • Datça Mezar Taşları ve Kitabeleri, Balıkaşıran Yayınları, Nisan 2006, Datça. - 2006
  • Açıkgöz, N., Şâhidî ve Muğla’da Mevlevilik, Muğla 2008. - 2006
  • Açıkgöz, N., Ahmet Paşa, Timaş Yayınları, İstanbul 2001. - 2001
  • Açıkgöz, N., Hayâlî, Timaş Yayınları, İstanbul 1999 - 1999
  • Açıkgöz, N., Nef'î, Timaş Yayınları, İstanbul 1999 - 1999
  • Açıkgöz, N., Kahvenâme, Akçağ Yayınları, Ankara 1999. - 1999
  • Açıkgöz, N., Fuzûlî, Timaş Yayınları, İstanbul 1998 - 1998
  • Açıkgöz, N., Riyâzî Divanından Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990, 245s. - 1990
  • Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
  • Açıkgöz, N., "Anlatma Problemi Açısından Fuzuli’nin Leyli vü Mecnun’undaki Gazel ve Murabbalar", Tunca Kortantamer İçin, Ege Üniv. Edebiyat Fak.Yay., İzmir, s.187-199. - 2007
  • Açıkgöz, N., Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, (150 madde) - 2006
  • Açıkgöz, N., "17. Yüzyıl Nesri", Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Atatürk Kültür merkezi yayınları,Ankara, C. 5, s. 415-442. - 2004
  • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
  • Turgutlu Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Turgutlu - 1997
  • Fırat Havzası Sanat Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Elazığ - 1992
  • Târih İçinde Harput, Elazığ - 1992
  • Alanındaki diğer sanatsal yada mesleki ulusal dergilerde yayım kurulu üyeliği, editörlük yapmak veya tam metin makalesi yayımlanmış olmak
  • 1- Açıkgöz, N., "Haydar Baba'ya Selam Nazîreleri ve Yayımlanmamış Bir Nazîre", Türk Kültürü, Ocak 1989, S.309, s.14-21 - - Ulusal
  • 2- Bakâyî'nin Battal-nâmesinin Yeni Bir Nüshası, Erciyes, Mart 1987, S.111, s.18-19 - - Ulusal
  • 3- Açıkgöz, N., Divan Şiirinde Fırat Nehri, Lâle, S.5, s.22-25 - - Ulusal
Verdiği Dersler
Yukarı Çık