Yrd.Doç.Dr. Serkan Arıkan
Kişisel Bilgiler
 • Görev Birimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Kadro Birimi Eğitim Fakültesi / İlköğretim Bölümü / Matematik Eğitimi Abd
 • E-postaserkanarikan@mu.edu.tr
 • Telefon 211 3092 , 211 5488
 • Kişisel Web Adresihttp://akademik.mu.edu.tr/serkanarikan
Öğrenim Bilgileri
 • LisansBoğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği 2000
 • Yüksek LisansThe Ohio State University Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2004
 • DoktoraOrta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi 2010
Yayın Bilgileri
  • SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
  • Topcu, M. S., Arıkan, S., & Erbilgin, E. (2015). Turkish Students’ Science Performance and Related Factors in PISA 2006 and 2009. The Australian Educational Researcher, 42(1), 117-132. DOI: 10.1007/s13384-014-0157-9. - 2015
  • SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
  • Arikan, S. (2015). Construct Validity of TIMSS 2011 Mathematics Cognitive Domains for Turkish Students. International Online Journal of Educational Sciences. 7(1), 29-44. DOI: 10.15345/iojes.2015.01.003. - 2015
  • Arikan, S. (2014). A Regression Model With a New Tool: IDB Analyzer for Identifying Factors Predicting Mathematics Performance Using PISA 2012 Indices. US-China Education Review A, 4(10), 716-727. DOI: 10.17265/2161-623X/2014.10A.004 - 2014
  • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
  • Erbilgin, E., Sahin, B., & Arikan, S. (2015). Pasta Dilimlerinin Fiyatı Ne Kadar? Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(1), 34-47 - 2015
  • Erbilgin, E., Arikan, S., & Yabanli, H. (2015). Çizgi Grafiğini Yorumlama ve Oluşturma Becerilerinin Ölçülmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 43-61. - 2015
  • Arıkan, S. ve Berberoğlu, G. (2013). Bilişsel gelişim uygulamasının kültürel yanlılık açısından incelenmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 20, 9-16. - 2013
  • Berberoğlu, G., Arıkan, S., Çalışkan, M., Ekinci, P., İpekçioğlu, S., Sevgi, S. (2012) Geniş ölçekli sınavlarda kapsam geçerliği nasıl sağlanır?. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 17,10-22. - 2012
  • Berberoğlu, G., Demirtaşlı, N., Güzel, Ç. İ., Arıkan, S., Tuncer, Ç. Ö. (2010). Okul Dışı Etmenlerin Öğrenci Başarısı ile İlişkisi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 7, 27-38. - 2010
  • Konak, Ö., Berberoğlu, G., Arıkan, S., Tuncer, Ç. Ö., Güzel, Ç. İ. (2010). Okula Hazır Bulunuşluk Kapsamında Bilişsel ve Dil Becerileri. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 8, 9-20. - 2010
  • Berberoğlu, G., Arıkan, S., Demirtaşlı, N., Güzel, Ç. İ., Tuncer, Ç. Ö. (2009). İlköğretim 1.-5. Sınıflar Arasındaki Öğretim Programlarının Kapsam ve Öğrenme Çıktıları Açısından Değerlendirilmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 1, 9-48. - 2009
  • Güzel., Ç. İ., Berberoğlu, G., Demirtaşlı, N., Arıkan, S., Tuncer, Ç. Ö. (2009). Öğretim Programlarının Öğrenme Çıktıları Açısından Değerlendirilmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 6, 9-30. - 2009
  • Arıkan, S. (2008). Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sisteminde (ÖİS) Bilişsel Gelişim Uygulaması. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, Kasım-Aralık 2008, 28-31. - 2008
  • Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan veya tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Yıldırım, K., Arıkan, S. (2014). "2012 PISA Sınavı Sonuçlarına Göre Türkiye'deki Bölgelere İlişkin Öğrencilerin Okuma ve Matematik Başarı Düzeyleri", 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Muğla, Türkiye. - 2014
  • Topçu, M. S., Erbilgin, E., Arıkan, S. (2013). "A Model to Compare Turkish Student's Science Achievement and Related Factors in PISA 2006 and 2009" The European Conference on Educational Research (ECER) 2013, İstanbul, Turkey - 2013
  • Arıkan, S., D’Costa, A. (2012). “Stability of Scholastic Aptitude over Years”, Cyprus International Conference on Educational Research, North Cyprus. - 2012
  • Arıkan, S., Konak, Ö., Berberoğlu, G. (2012). “The Cross-cultural Comparison of the Cognitive Development Assessment (CDA) Test Items Across Turkish and German Students”, The 8th Conference of the International Test Commission, Amsterdam, Netherlands. - 2012
  • İş Güzel, Ç., Berberoğlu, G. Arıkan, S. (2012) “Score Alignment and Vertical Articulation in Mathematics in the Turkish Pupil Monitoring System (TPMS)”, The 8th Conference of the International Test Commission, Amsterdam, Netherlands. - 2012
  • Berberoğlu, G., Demirtaşlı, N., Güzel, Ç., Arıkan, S. (2009) “Affective Characteristics related to student cognitive development in the Turkish Pupil Monitoring System (PMS)”, Second ENSEC Conference, İzmir, Turkey, - 2009
  • Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan veya tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Arıkan, S. (2014). "TIMSS 2011: Dördüncü Sınıf Türk Öğrencilerinin Kavram Yanılgıları", 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. - 2014
  • Erbilgin, E., Arıkan, S., Şahin, B., Topçu, M. S. (2014). "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Cebir Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana. - 2014
  • Demirtaşlı, N. Ç., Arıkan, S. (2008). “Madde Tepki Kuramı’nın ÖİS uygulamalarındaki yeri”, 1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara. - 2008
  • Arıkan, S., Konak, Ö. A., Yağmur, K. (2008). “Bilişsel Gelişimin ÖİS kapsamında ölçülmesi”, 1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara. - 2008
  • Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
  • Arıkan, S. (2012). Sınıf içi ölçme sonuçlarına dayalı olarak not verme. N. Çıkrıkçı-Demirtaşlı, (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme İçinde (289-). Ankara: Elhan Yayınları - 2012
  • Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik
  • 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi - 2014
  • Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED) - 2013
  • Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama - 2008
  • SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik
  • The International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST) - 2015
  • International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - 2014
  • Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) - 2013
  • SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf
  • Karakaya, İ. & Kutlu, Ö. (2012). Seviye Belirleme Sınavındaki Türkçe alt Testlerinin Madde Yanlılığının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim , Cilt 37 Sayı 165(347-361). Berberoğlu, G., Demirtaşlı, N., Güzel, Ç. İ., Arıkan, S., Tuncer, Ç. Ö. (2010). Okul Dışı Etmenlerin Öğrenci Başarısı ile İlişkisi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 7, 27-38. - 2012
  • SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf
  • Köksal, E. A. (2011). Fen ve Teknoloji Dersinde Sorgulayıcı Araştırma Yönteminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Eylül 2011, 19(3), 819-848. Berberoğlu, G., Arıkan, S., Demirtaşlı, N., Güzel, Ç. İ., Tuncer, Ç. Ö. (2009). İlköğretim 1.-5. Sınıflar Arasındaki Öğretim Programlarının Kapsam ve Öğrenme Çıktıları Açısından Değerlendirilmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 1, 9-48. - 2011
  • Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf
  • Berberoğlu, G. ve İş Güzel Ç. (2013). Eğitim sistemimizdeki ölçme ve değerlendirme uygulamaları nasıl olmalıdır? Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 21, 9-16. Berberoğlu, G., Arıkan, S., Çalışkan, M., Ekinci, P., İpekçioğlu, S., Sevgi, S. (2012) Geniş ölçekli sınavlarda kapsam geçerliği nasıl sağlanır?. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 17,10-22. - 2013
  • Durmuşoğlu, M. C. (2013). Çocuklarda kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı geliştirmenin bilişsel gelişime katkıları. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 21, 17-24. Arıkan, S. (2008). Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sisteminde (ÖİS) Bilişsel Gelişim Uygulaması. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, Kasım-Aralık 2008, 28-31. - 2013
  • Durmuşoğlu, M. C. (2013). Çocuklarda kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı geliştirmenin bilişsel gelişime katkıları. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 21, 17-24. Konak, Ö., Berberoğlu, G., Arıkan, S., Tuncer, Ç. Ö., Güzel, Ç. İ. (2010). Okula Hazır Bulunuşluk Kapsamında Bilişsel ve Dil Becerileri. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 8, 9-20 - 2013
  • TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)
  • 4005-Teknolojinin Cebir Öğretimine Entegrasyonu - Erbilgin, E.; Topçu, M. S.; Arıkan, S.; Şahin, B. (2014). - TÜBİTAK
  • Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük
  • Yeni Okuryazarlık Becerileri, Okuma Becerisi ve Matematik ve Fen Başarıları ile Olan ilişkileri - Arıkan, S., Yıldırım, K., Erbilgin, E. (2014). - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)
  • Japon Ders Araştırması Türkiye’de Nasıl Çalışır? - Erbilgin, E., Arıkan, S., Şahin, B. (2013). - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak
  • 9. Cito Türkiye Seminer Günleri: 'Fen ve Teknoloji ve Matematik ders programlarının yenilenen yönleri; Düşünme becerileri; ÖİS ve GDS formatına uygun geçerli ve güvenilir açık uçlu ya da çoktan seçmeli soru yazma' - 06-2014 - Türkiye
  • 6. Cito Türkiye Seminer Günleri: 'Sınav ve Soru Hazırlama Teknikleri' - 01-2013 - Türkiye
  • 7. Cito Türkiye Seminer Günleri: 'Sınav ve Soru Hazırlama Teknikleri' - 06-2013 - Türkiye
  • Demirtaşlı, N., Berberoğlu, G., İşgüzel., Ç., Özgen, Ç., Konak, Ö. A., Arıkan, S. (2009). “Öğrenci Yeterliklerinin Belirlenmesini amaçlayan bir ölçme değerlendirme sistemi örneği: Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi”, Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi Kongresi: Sorunlar, Öneriler, Çözümler, Atılım Üniversitesi, Ankara. - -
Verdiği Dersler
 • İMÖ3902
  2014-2015 Yaz
  İstatistik - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(İ.Ö)
 • İMÖ3801
  2014-2015 Yaz
  İSTATİSTİK - Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • İMÖ2801
  2014-2015 Yaz
  İstatistik I - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • İMÖ2801
  2014-2015 Yaz
  İstatistik I - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İ.Ö)
 • İMÖ3801
  2014-2015 Yaz
  İSTATİSTİK - Okul Öncesi Öğretmenliği
 • İMÖ 3005
  2014-2015 Yaz
  İSTATİSTİK VE OLASILIK I - Matematik Öğretmenliği
 • İMÖ 3505
  2014-2015 Yaz
  İSTATİSTİKSEL ANALİZ PROGRAMLARI - Matematik Öğretmenliği
 • İMÖ3801
  2014-2015 Yaz
  İSTATİSTİK - Fen Bilgisi Öğretmenliği(İ.Ö)
 • İMÖ 2005
  2014-2015 Yaz
  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Matematik Öğretmenliği
 • İMÖ 3505
  2015-2016 Güz
  İSTATİSTİKSEL ANALİZ PROGRAMLARI - Matematik Öğretmenliği
 • İMÖ3801
  2015-2016 Güz
  İSTATİSTİK - Fen Bilgisi Öğretmenliği(İ.Ö)
 • İMÖ 3005
  2015-2016 Güz
  İSTATİSTİK VE OLASILIK - Matematik Öğretmenliği
 • İMÖ 2005
  2015-2016 Güz
  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Matematik Öğretmenliği
 • İMÖ3801
  2015-2016 Güz
  İSTATİSTİK - Okul Öncesi Öğretmenliği
 • PFD4006
  2015-2016 Güz
  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Matematik
 • PFD4006
  2015-2016 Güz
  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Bilişim Tekolojileri
 • İMÖ2801
  2015-2016 Güz
  İstatistik I - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • İMÖ2801
  2015-2016 Güz
  İstatistik I - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İ.Ö)
 • İMÖ3801
  2015-2016 Güz
  İSTATİSTİK - Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • İMÖ1802
  2013-2014 Yaz
  GENEL MATEMATİK II - Fen Bilgisi Öğretmenliği(İ.Ö)
 • İMÖ3801
  2013-2014 Yaz
  İSTATİSTİK - Fen Bilgisi Öğretmenliği(İ.Ö)
 • İMÖ1802
  2013-2014 Yaz
  GENEL MATEMATİK II - Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • İMÖ1801
  2013-2014 Yaz
  GENEL MATEMATİK I - Fen Bilgisi Öğretmenliği(İ.Ö)
Yukarı Çık