Duyuru

Taşeron Firmalarda Çalışan İşçilerin “Sürekli İşçi” Kadrolarına Geçirilmelerine İlişkin İtiraz Değerlendirme Sonuçları ve Kesin Listelerin İlanı

Son Güncelleme Tarihi : 02.03.2018 17:37:03

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” ile belirlenen kriterler çerçevesinde “Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilme Sürecine İlişkin Tespit Komisyonu” tarafından yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda sınava girmeye hak kazanan ve sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ilişkin listeler 20/02/2018 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştı.

İlgili Esasların 11 inci maddesi uyarınca başvuru sonuçlarına yapılan itirazların “Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilme Sürecine İlişkin Tespit Komisyonu”nca değerlendirilmesi sonucunda belirlenen İtiraz Değerlendirme Sonuçları ve Sınava Girmeye Hak Kazananlara İlişkin Kesin Listeler aşağıda yer almaktadır.

NOT: Listelerde isimleri yer alan kişiler hakkında “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda yapılacak arşiv araştırmasının sonucunda elde edilen bilgilere göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.

02/03/2018

Ek-1: Sınava Girmeye Hak Kazananlara İlişkin Kesin Listeler

- Temizlik Görevlilerinden Sürekli İşçi Kadrosu İçin Sınava Girmeye Hak Kazananlar (Kesin Liste)

- Özel Güvenlik Görevlilerinden Sürekli İşçi Kadrosu İçin Sınava Girmeye Hak Kazananlar (Kesin Liste)

- Döner Sermaye Biriminde Büro Hizmetlerinde Çalışan Görevlilerden Sürekli İşçi Kadrosu İçin Sınava Girmeye Hak Kazananlar (Kesin Liste)

Ek-2: İtiraz Değerlendirme Sonuçları

- Temizlik Görevlilerinden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmelerine İlişkin Başvuru Sonuçlarına İtirazda Bulunanların Değerlendirme Sonuçları

- Güvenlik Görevlilerinden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmelerine İlişkin Başvuru Sonuçlarına İtirazda Bulunanların Değerlendirme Sonuçları

Yayınlayan : basin.mu.edu.tr Tarih : 02.03.2018 08:30
Okunma Sayısı : 3049