Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ali Abbas Çınar
Doktor Öğretim Üyesi
Ali Abbas Çınar
@ E-posta
acinar@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1813

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü / Kuzey-batı Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1984

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çınar Ali Abbas, 2010. “Kazakistan’ın Baytereklerinden Biri Daha Göçtü: Prof. Dr. Rımğali Nurğali ve Türkiye’deki Rolü”. Kökeykesti Adebiyettanuv,
2-) .,., 1996. Türkmenistan’da Halk Edebiyatı Türleri . Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
3-) Çınar Ali Abbas, 1996. “Türkmenistan’da Folklor Faaliyetleri”,. Milli Folklor
4-) Çınar Ali Abbas, 1995. “Azerbaycan’da Folklor Faaliyetleri”.. Millî Folklor
5-) .,., 1995. “Azerbaycan’da Folklor Faaliyetleri”. . Milli Folklor
6-) Çınar Ali Abbas, 1994. “Hoca Ahmet Yesevi men Kajı Bektaş Evliya Arasındağı Ruhanî Baylanıstar”.. Kazakistan Respublikası Ulttık Ğılım Akademiyası Habarları
7-) Çınar Ali Abbas, 1994. “Yakutistan’da Folklor Faaliyetleri”.. Milli Folklor
8-) Çınar Ali Abbas, 1994. “Özbekistan’da Folklor Faaliyetleri”.. Millî Folklor
9-) Çınar Ali Abbas, 1994. “Özbekistan’da Folklor Faaliyetleri”.. Millî Folklor

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çınar Ali Abbas, 1994. “Kazakistan’da Folklor Faaliyetleri”.. Millî Folklor

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çınar.,A., 2013. Divan-u Lügati’t Türk’te At Kültürü . Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı I,
2-) Çınar Ali Abbas, 2009. “Yörük Kavramı ve Yörüklük”. Muğla Kent Kültürü
3-) Çınar Ali Abbas, 2004. “Kazak Anlatı Sanatında ‘Şeşendik (Hikmetli)’ Sözler”,. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
4-) Çınar Ali Abbas, 2002. Türkmen Atı. Avrasya Etüdleri
5-) Çınar Ali Abbas, 2002. ”Türkmen Atı”, Türkler,. Yeni Türkiye Yayınlar
6-) Çınar Ali Abbas, 2001. “ Türkmen Halk Felsefesinde Atın Yeri”. TÜRKSOY
7-) Çınar Ali Abbas, 2001. “Türk Halk Hekimliği ve Veterinerliği Üzerine Kısa Bir Bibliyografya Denemesi”. Kebikeç
8-) Çınar Ali Abbas, 1998. “Türkmen Horse”.. Eurasioan Studies
9-) Çınar Ali Abbas, 1998. “Türkmen Halk Edebiyatında At Kültürü ve Atın Türkmen Hayatındaki Rolü”. Bilig
10-) .,., 1998. “Türkmen Halk Edebiyatında At Kültürü ve Atın Türkmen Hayatındaki Rolü”. TÜRKSOY
11-) .,., 1998. “Türkmen Horse”, . Eurasioan Studies
12-) .,., 1997. “Kazak Türklerinde Nevruz”, . Yeni Türkiye ( Türk Dünyası Özel Sayısı II)
13-) .,., 1997. “Muhtar Avezov ve Sanatının Kaynağı” . Bilig
14-) Çınar Ali Abbas, 1997. “Büyük Kazak Şairi Abay Kunanbayev”.. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
15-) Çınar Ali Abbas, 1997. “Kazak Türklerinde Nevruz”.. Yeni Türkiye ( Türk Dünyası Özel Sayısı II)
16-) Çınar Ali Abbas, 1997. “Muhtar Avezov ve Sanatının Kaynağı”.. Bilig
17-) Çınar Ali Abbas, 1997. “Muhtar Avezov’un Folklorcu Yönü”.. Türk Edebiyatı
18-) Çınar Ali Abbas, 1997. “Ahal-Teke Türkmen Atı”.. Kültür ve Sanat
19-) Çınar Ali Abbas, 1996. “Türkistan’da İşanlık Geleneği”.. Bilig
20-) Çınar Ali Abbas, 1996. “Bazı Yazılı Bektaşî Kaynaklarında Ahmed Yesevî-Hacı Bektaş Veli Bağlantısı ve Yesevî’nin Hoşgörüsünü İşleyen Şiirler”.. Erdem
21-) Çınar Ali Abbas, 1996. “Kazak Halk Şairi Cambıl Cabaev”.. Bilig
22-) Çınar Ali Abbas, 1996. “Türkmenistan’da Halk Edebiyatı Türleri”. .. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
23-) Çınar.,A., 1996. “Bazı Yazılı Bektaşî Kaynaklarında Ahmed Yesevî-Hacı Bektaş Veli Bağlantısı ve Yesevî’nin Hoşgörüsünü İşleyen Şiirler” . Erdem ( Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı-III)
24-) .,., 1996. “Kazak Halk Şairi Cambıl Cabaev”. Bilig
25-) .,., 1996. "Türkistan’da İşanlık Geleneği”, . Bilig
26-) Çınar.,A., 1995. “Türkmenistan’da Karacaoğlan Destanı” . Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI
27-) Çınar Ali Abbas, 1995. “Abay’ın Felsefe Dünyası”.. Türk Lehçeleri ve Edebiyatı
28-) Çınar Ali Abbas, 1995. “Türkmenistan’da Karacaoğlan Destanı”.. Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI
29-) Çınar.,A., 1994. Özbekistan’da Folklor Faaliyetleri”.. Milli Folklor
30-) .,., 1994. Kazakistan’da Folklor Faaliyetleri . Milli Folklor
31-) .,., 1994. “Yakutistan’da Folklor Faaliyetleri”. Milli Folklor
32-) Çınar Ali Abbas, 1994. “Âşık Müslüm Kumru Seyranî ve Güzel Ahlâk Öğütleri”.. Halk Ozanlarının Sesi
33-) Çınar Ali Abbas, 1994. “Divanü Lügati’t-Türk’te Halk Hekimliği”.. Türk Kültürü
34-) Çınar Ali Abbas, 1994. “Kazakistan Çimkent Kukla Tiyatrosu’nun Sahnelediği Akkuş Efsanesi ve Ak-Kara Çatışması”.. Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI
35-) Çınar Ali Abbas, 1994. “Özbekistan’da Âşıklık (Bahşilik) Geleneği”.. Kültür ve Sanat
36-) Çınar Ali Abbas, 1993. “Türkmenistan ve Türkmen Kültürü Üzerine Gözlemler”.. Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI
37-) Çınar Ali Abbas, 1993. “Türkmenistan’da Mahtumkulu Günleri ve Seydinazar Seydî”.. Halk Ozanların Sesi
38-) Çınar Ali Abbas, 1993. Âşık Garip, Tahir ile Zühre ve Ercişli Emrah ile Selvi Han Hikâyelerinin İncelemeleri Üzerine Bir Karşılaştırma”.. Halk Ozanlarının Sesi
39-) Çınar Ali Abbas, 1993. “Trabzon’da Hamsi Kültürü ve Hamsinâmeler”.. Kültür ve Sanat
40-) Çınar Ali Abbas, 1992. Eski Türklerde At Kültürü. Kültür ve Sanat (İş Bankası)
41-) Çınar Ali Abbas, 1992. “Bursa Merkezinden Derlenen Masallar”.. Türk Halk Kültüründen Derlemeler
42-) Çınar Ali Abbas, 1992. “Orta Asya Türk Kültüründe Bağcılık ve Bahçeciliğin Tarihine Kısa Bir Bakış”.. Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI
43-) Çınar Ali Abbas, 1991. “Yiyecek ve İçeceklerle İlgili Halk Şiirleri”.. Türk Folklorundan Derlemeler
44-) Çınar, A. A.,“Yiyecek ve İçeceklerle İlgili Halk Şiirleri”, Türk Folklorundan Derlemeler 1991, HAKAD Yay., Feryal Matbbası, Ankara - 1991
45-) Çınar, A. A.,“Yiyeceklerle İlgili Bazı Şiirlerde Tercihler ve Davranışlar”,Türk Folkloru Araştırmaları, HAKAD Yay. Ankara, s. 41-64. - 1990
46-) Çınar, A. A.,“Bursa Yöresinde Hıdırellez İle İlgili Bazı İnanışlar”, Millî Kültür, S. 72, s. 13-14. - 1990
47-) Çınar Ali Abbas, 1990. “Yiyeceklerle İlgili Bazı Şiirlerde Tercihler ve Davranışlar”.. Türk Folkloru Araştırmaları
48-) Çınar Ali Abbas, 1990. “Bursa Yöresinde Hıdırellez İle İlgili Bazı İnanışlar”. Millî Kültür
49-) Çınar Ali Abbas, 1990. “Bursa’da Söylenen Ramazan Manilerinden Örnekler”.. Millî Folklor
50-) Çınar Ali Abbas, 1989. “Bursa’dan Derlenen Yer ve Kişi Adına Bağlı Efsaneler”.. Türk Folklorundan Derlemeler
51-) Çınar, A. A.,“Bursa’dan Derlenen Yer ve Kişi Adına Bağlı Efsaneler”, Türk Folklorundan Derlemeler. - 1989
52-) Çınar, A. A., “Uludağ Dergisi Açıklamalı Folklor Bibliyografyası”.Türk Folkloru Araştırmaları 1988/1, MİFAD Yay., Ankara. - 1988
53-) Çınar Ali Abbas, 1988. “Uludağ Dergisi Açıklamalı Folklor Bibliyografyası”.. Türk Folkloru Araştırmaları
54-) Çınar Ali Abbas, 1988. “Dursunbey Sarnıç Köyünde Derlenen Hikâye ve Masallar”.. Türk Folklorundan Derlemeler
55-) Çınar Ali Abbas, 1987. “Fâl Bihi Hazâ Kitâb-ı Muhammed”.. Türk Folkloru Araştırmaları
56-) Çınar Ali Abbas, 1987. “Bayraktar Grubu ve Manileri”.. Türk Folklarından Derlemeler
57-) Çınar, A. A.,“Fâl Bihi Hazâ Kitâb-ı Muhammed”. Türk Folkloru Araştırmaları 1987, MİFAD Yay., Ankara. - 1987

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) .,., 1997. “Muhtar Avezov’un Folklorcu Yönü”,. Türk Edebiyatı,
2-) .,., 1995. “Abay’ın Felsefe Dünyası” Türk Lehçeleri ve Edebiyatı. Türk Lehçeleri ve Edebiyatı
3-) Çınar, A. A.,“Âşık Müslüm Kumru Seyranî ve Güzel Ahlâk Öğütleri”, Halk Ozanlarının Sesi, S.:5. Mayıs. - 1994
4-) Çınar, A. A.,“Özbekistan’da Âşıklık (Bahşilik) Geleneği”, Kültür ve Sanat, S.:23, Eylül. - 1994
5-) Çınar, A. A.,“Türkmenistan’da Mahtumkulu Günleri ve Seydinazar Seydî”, Halk Ozanların Sesi, S.: 3, Haziran. - 1993
6-) Çınar, A., A., Âşık Garip, Tahir ile Zühre ve Ercişli Emrah ile Selvi Han Hikâyelerinin İncelemeleri Üzerine Bir Karşılaştırma”, Halk Ozanlarının Sesi, S.:2. Mart. - 1993
7-) Çınar, A. A.,“Trabzon’da Hamsi Kültürü ve Hamsinâmeler”, Kültür ve Sanat, S.:17, Haziran. - 1993
8-) Çınar, A. A.,“1992 Yılı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Etkinlikleri”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Feryal Matbaası, Ankara - 1993
9-) Çınar, A. A.,“Türkmenistan ve Türkmen Kültürü Üzerine Gözlemler”, Anayurttan Atayurda TÜRK DÜNYASI, S.:3, Haziran. - 1993
10-) Çınar, A. A., “Kazakistan Halk Kültürü Üzerine Bazı Gözlemler”, Kültür ve Sanat, S.:17, Mart. - 1993
11-) Çınar, A. A.,Bursa Merkezinden Derlenen Masallar”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler, HAGEM Yay., Feryal Matbaası, Ankara. - 1992
12-) Çınar, A. A.,“Eski Türklerde At Kültürü”, Kültür ve Sanat, S.: 15, Eylül. - 1992
13-) Çınar, A. A.,“Orta Asya Türk Kültüründe Bağcılık ve Bahçeciliğin Tarihine Kısa Bir Bakış”, Ana Yurtttan Atayurda TÜRK DÜNYASI, S.1, s.46-50. - 1992
14-) Çınar, A. A.,“Bursa’da Söylenen Ramazan Manilerinden Örnekler”, Millî Folklor, S.6, s.60-61. - 1990
15-) Çınar, A. A.,“Dursunbey Sarnıç Köyünde Derlenen Hikâye ve Masallar”, Türk Folklorundan Derlemeler, MİFAD Yay., Ankara. - 1988
16-) Çınar, A. A.,“Bayraktar Grubu ve Manileri”, Türk Folklarından Derlemeler, MİFAD Yay. Ankara. - 1987

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çınar.,A., 2015. “Türkiye İle Kazakistan Arasındaki Köprünün ilk Sütunlarından Biri: Prof. Dr. Rımğalı Hakkında” . Adebiyattanuvdın Teoriyalık Meseleleri Jene Rımğali Nurğali Zertevleri Adlı Uluslararası Bilimsel- Teorik Sempozyumu, Kazakistan L. N. Gumuliyev Avrasya Milli Üniversitesi
2-) ÇINAR.,A., 2015. Türkiye de Yesevilik: Türkiye de Alevi/ Bektaşiliğin Meydana Gelmesinde Yesevilik. Kazakistan Memlekettik Til Siyasatı Janı Kazak Adebiyatındaki Uttik İdea Uluslararası Sempozyumu Bildirileri
3-) Çınar,A. A., "Alevi Gülbankları (Duaları): Ses, Nefes ve Kültür", IV. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri,s. 721- 729, Muğla - 2011
4-) Çınar, A.,A., "Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Baytursun’un Şiir Dünyasında İnsan ve Kimlik", Türk Dünyasını Aydınlatanlar: Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Baytursınulı Uluslararası Sempozyumu, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, 10-11 Ekim, Almatı - 2011
5-) “Abay’ın Şiirlerinin Türkiye Türkçesine Aktarımı Bağlamında Karşılaşılan Aktarma Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarını Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar Sempozyumu, Tebliğler ve Aktarım Örnekleri, Türksoy Yay., s.78-83, Ankara - 2011
6-) Çınar, A. A., “Şeşenlik Sözler ve Kazak Kültürünün Kalıplaşmasında Şeşenlik Sözlerin Rolü”, I. Halıkaralık Kazaktanuwşılar Kongresi, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, 25-26 Temmuz, Astana - 2008
7-) Çınar, A. A., “Kazak Halk Bilgesi Sırım Şeşen’de Dil ve Kültür”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu ,20-25 Ekim, Ankara - 2008
8-) Çınar, A. A., “Muğla Çocuk Folklorunda Oyun ve Oyunun İşlevi”, “Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslararası Kongresi”, Kafkas Üniversitesi, 13-15 Kasım, Bakü - 2008
9-) Çınar, A. A.,“Kazaklarda Yemek ve Yemek Kültürü”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı/Bildiriler, C.: 2, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Yay., İzmir - 2007
10-) Çınar, A. A., “Kazak Anlatı Sanatında ‘Şeşendik (Bilgelik/Hikmetli)’ Sözler”, Mitten Meddaha Türk Anlatıları Uluslar arası Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı-Gazi Üniversitesi-UNESCO Türkiye Milli Merkezi, 25-27 Kasım,Ankara - 2004
11-) Çınar, A. A.,“Alp Tipi ve Manas’ın Atları”, Üçünçü Min Jıldıktın Bosogosunda Türk Sivilizatsiyası, Kırgız-Türk “Manas” Universitetinin Çığarmaları, Bişkek - 2003
12-) Çınar, A. A.,"Sovyet Türk Cumhuriyetlerinde, 1917-1991, Türk Soylu Folklorcuların Halk Edebiyatı Çalışmaları", VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi/Son Elli Yılda Türkiye Dışındaki Türk Halk Kültürü Çalışmaları Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara - 2002
13-) Çınar, A. A.,“Farabi Filozofyasının Ahmet Yasavidin İlimine Eseri”, Naslediye Al-Farabi i Mirovaya Kultura, Almatı - 2001
14-) Çınar, A. A.,“Anadolu Bektaşiliğinde Yeseviliğin Rolü”, I. Türk Dünyası, Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu, 21-23 Nisan, Muğla - 2001
15-) Çınar, A. A.,“Türkmenlerde At’a Bakış Tarzı”, Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Basımevi, 25-27 Ekim, Marmaris - 2001
16-) Çınar, A. A. “Sovyet Türk Cumhuriyetlerinde 1917-1991 Halk Edebiyatı Çalışma ve Evreleri”, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Kültür Bakanlığı, 18-22 Haziran, Mersin - 2001
17-) Çınar, A. A., “Kazakistan’da Halk Edebiyatı Hareketlerinin Evreleri ve Kazak Folklorcularının Hanlık ve Sovyet Dönemi Halk Edebiyatı Çalışmaları”, Kazakistan’ın Bağımsızlığının 10. Yılı Uluslar arası Bilgi Şöleni, 10 –12 Ekim, Ankara - 2001
18-) Çınar, A. A., “Ahal-Teke Atının Tarihçesi ve Sözlü Kaynaklara Göre Fizyolojik Özellikleri”, Dünya Atşinaslıgının Kemale Gelmeginde Ahalteke Atlarının Ornı Haklara İlmi Konferansı, Türkmenistan Ahalteke Atçılık Birliği, Türkmenistan Orta Asya Ülkelerinin Kültür Mirasını Araştırma Enstitüsü ve Türkmenistan Tarım Bakanlığı, 22-28 Ekim, Aşkabat - 2001
19-) Çınar, A. A. ,“Türkler’de Alp ve Alp Tipi Savaş Atı”, Üçüncü Binyılın Eşiğinde Türk Uygarlığı Kongresi, Manas Üniversitesi, 2-3 Ekim, Bişkek - 2000
20-) Çınar, A. A. “Türkmenin Ata Bakış Tarzı”, Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu, Muğla Üniversitesi ve TİKA Başkanlığı, 25-27 Ekim, Muğla - 2000
21-) Çınar, A. A., “Anadolu Bektaşiliğinde Yeseviliğin Rolü”, I. Türk Dünyası, Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, 21-23 Nisan, Muğla - 2000
22-) Çınar, A. A.,“Dede Korkut Destanı’nda At Kültürü”, Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni - 2000
23-) Çınar, A. A.,“Köroğlu Destanının Türkmenistan Versiyonunda Hz. Ali”, Uluslar arası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Özen Matbaası, 27-29 Nisan, Ankara - 2000
24-) Çınar, A. A.,“Aytmatov’un Eserlerinde Halk Kültürünün Rolü”, Doğumun 70. Yıldönümünde Cengiz Aytmatov Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay, 8-10 Aralık, Ankara - 1999
25-) Çınar, A. A.,“Türk Dünyası Âşıklık Geleneğinin Karşılaştırılması”, II.Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı Bildirileri, 8-10 Aralık 1994, İlesam Yay, Ankara - 1998
26-) Çınar, A. A.,“Dede Korkut İzinde Üç Kazak Bilgesi: Töle Biy, Kazıbek Biy, Ayteke Biy”, I.Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri, Ervak Yay., 13-16 Ağustos, Ankara - 1998
27-) Çınar, A. A. ,“Türkiyada Kazak Adebiyatı jane Ahmet Baytursunulı Turalı Jürgizilgizgen İster”, Halıkaralık Ahmet Baytursunulı Simpozyumı, 4-5 Ekim, Almatı - 1998
28-) Çınar, A. A. ,“ Muhtar Avezov ve Folklorculuğu", Muhtar Avezov ve Dünya Edebiyatı Uluslararası Sempozyumu, Kazakistan El Farabi Devlet Üniversitesi, 23-24 Eylül, Almatı - 1997
29-) Çınar, A. A. ,"Türkiyadağı Muhtar Avezov Jöninde Jürgizilgen Jumıstar” Muhtar Avezov Sempozyumu, Bilimler Akademisi, 27-28 Eylül, Almatı - 1997
30-) Çınar, A. A.,“Türk Dünyası Destanlarında At-Yiğit veya At-İnsan Birlikteliği”, IV. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi, 4-7 Kasım, Ankara - 1997
31-) Çınar, A. A.,“Türk Dünyası Destanları Türkiye Türkçesine Aktarılırken Gözönüne Alınması Gereken İlkeler”, Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi Toplantısı, 20-22 Kasım, Ankara - 1997
32-) Çınar, A. A.,“Kazak Halk Şairi Cambıl Cabaev ve Sanat Dünyası”, V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, I.Cilt, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara - 1997
33-) Çınar, A. A.,“Türkiyadağı Muhtar Avezov Jöninde Jürgizilgen Jumıstar”, Muhtar Avezov –XX Ğasırdın Ulı Jazuvşısı jene Gumanisi, Almatı - 1997
34-) Çınar, A. A., “Kazak Halk Şairi Cambıl Cabaev ve Sanat Dünyası”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Kültür Bakanlığı, 24-29 Haziran, Ankara - 1996
35-) Çınar, A. A., “Abay’ın Felsefe Dünyası” ,V. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 5-7 Mayıs, Eskişehir - 1995
36-) Çınar, A. A. ,“Manas’ta At Kültürü”, Manas Destanı’nın 1000.Yılı Uluslararası Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kültür Bakanlığı, 29-30 Haziran, Bolu - 1995
37-) Çınar, A. A. ,“Kazak Türklerinde Bazı Halk Edebiyatı Türleri”, Türk Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni, TBMM ve Konya Kültür ve Turizm Vakfı, 26-28 Ekim, Konya - 1995
38-) Çınar, A. A.,“Abay’ın Felsefesi”, Uluslar arası Abay’ın 150. Doğum Yılı Sempozyumu, Kazakistan Bilimler Akademisi ve Kültür Bakanlığı, 10-14 Ağustos, Almatı - 1995
39-) Çınar, A. A., “Manas ve Türkiye’de Manas Çalışmaları”,Manas 1000 Sempozyumu, Kırgızistan Bilimler Akademisi, 26-30 Ağustos, Bişkek (Kırgızistan) - 1995
40-) Çınar, A. A., “Divanu Lügati’t-Türk’te At Kültürü”, Uluslar arası Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık Sempozyumu Bildirileri, Haz. Emine GÜRSOY-NASKALİ, İstanbul. - 1995
41-) Çınar, A. A.,“Divanu Lügati’t- Türk’te At Kültürü”, Uluslararası Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık Sempozyumu, TJK, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, İstanbul Ünv. ve Marmara Üniversitesi, 11-14 Mayıs, İstanbul - 1994
42-) Çınar, A. A., “Türk Dünyasında Âşıklık Geleneğinin Karşılaştırılması”, II.Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, Ankara - 1994
43-) Çınar, A. A., “Türk Mitolojisinde Yerin Yaratılışı” ,I. Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu, Kültür Bakanlığı, 22-23 Aralık, Ankara - 1994
44-) Çınar, A. A.,“Türkiye ve Kazakistan Âşıklarının Atışma Gelenekleri”, İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yay., 1-7 Temmuz , Ankara. - 1993

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) "Ula ve Çevresi Çocuk Oyunları ve Çocuk Oyunlarının İşlevi", Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Basım Evi, Muğla - 2013
2-) Çınar.,A., 2013. Akyaka'da Balıkçılık Kooperatifine Bağlı Tekneler ve Balık Kültürü. II. Turgut Reis Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu
3-) Çınar, A., A., "Mehmet Akif'te İnsan", I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, 19-21 Nisan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla - 2012
4-) Çınar, A. A. ,"Manas Destanındaki Alp/ Yiğit Tipinin Efe / Zeybek Kültürüyle Müşterekleri", Zeybek Sempozyumu Bildirileri, Muğla Üniversitesi Yay., s.127-140., Muğla - 2004
5-) Çınar, A. A. ,“Türk Mitolojisinde ‘Yer’in Yaratılışı”, I.Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yay., s.1-11., 22-23 Aralık, Ankara - 1994

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çınar, A. A.,Kazak Adebiyeti men Folklorı Turalı Zerttevler [Kazak Edebiyatı ve Folkloru Araştırmaları], Kazakistan Gılım Akademiyası, Almatı. - 2004
2-) Çınar, A. A., Kazaktar men Türikterde Jılkı Ösirüv Medeniyeti Jene Onın Roli, Avdargan: Kenan Koç, Eliya Yay., Kompleks Baspahanası, Şimkent - 2001
3-) Çınar, A. A.,Kazak Edebiyeti men Madeniyeti Turalı Oylar, Kazakistan Gılım Akademiyası, Almatı - 2000
4-) Çınar.,A., . 1993. Türklerde At ve Atçılık. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı Yayınları

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. Muğla İnanış Merkezleri (Erenler/Ziyaret Yerleri)/. Yayın Evi: Muğla Büyük Şehir Belediyesi Kültür Yayınları
2-) . 2017. Muğla Halk İnanışları/. Yayın Evi: Devrim Gazete ve Matbaası
3-) . 2015. Muğla Üzerine Makaleler/. Yayın Evi: Muğla Büyükşehir Belediyesi Yay., Esin Ofset
4-) . 2015. Muğla Üzerine Makaleler/“Ula Tarih ve Kültüründe İz Bırakan Sanatçı Yazar ve Büyükelçiler”. Yayın Evi: Muğla Büyükşehir Belediyesi Yay., Esin Mat.
5-) . 2014. Ula: Hayata Açılan Kapı (Yerel Tarih ve Sözlü Kültür Üzerine Araştırma ve Derlemeler),/. Yayın Evi: Ula Belediyesi Yay.
6-) Çınar, A. , A., Ula: Hayata Açılan Kapı (Yerel Tarih ve Sözlü Kültür Üzerine Araştırma ve Derlemeler), Ula Belediyesi Yay., Esin Ofset, Muğla - 2014
7-) . 2011. Hüseyin Ercan/Sarıkamış’tan Muğla’ya Göç ve Var Oluş Hikayesi./. Yayın Evi: Elit Ajans.
8-) . 2010. 50 Yılında Devrim Gazetesi ve Devrim de Muğla/. Yayın Evi: Devrim Gazete ve Matbası
9-) . 2010. Muğla Karabağlar Yaylası/. Yayın Evi: Muğla Belediyesi Kültür Yayınları
10-) Çınar, A. A. ,Muğla Karabağlar Yaylası, (Tarih,Toplum ve Kültür) Muğla Belediyesi Kültür Yayınları, Sayfa Sayısı 259 , Türkçe - 2010
11-) Çınar, A. A., 50. Yılında Devrim Gazetesi ve Devrim'de Muğla, Devrim Gazetesi Yayınları, Muğla - 2010
12-) Çınar, A. A.,Muğla Çocuk Folkloru (Halk Kültürü Bağlamında), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, Muğla - 2008
13-) . 2008. Muğla Çocuk Folkloru/. Yayın Evi: Karaca Ofset
14-) Çınar, A. A., Muğla Çocuk Folkloru (Halk Kültürü Bağlamında), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, Muğla - 2008
15-) Çınar, A. A., Akyaka Sözlü Tarihi ve Gökova Havzası Halk Kültürü, Akyaka Belediye Yay., İzmir. - 2007
16-) Çınar, A. A.,Halil İbrahim Sofrası/Yemek, Yiyecek ve İçecekler Üzerine Halk Şiirleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul. - 2005
17-) Çınar, A. A.,Muğla ve Çevresi Sözlü Kültürü ve Toplumsal Değerleri, Muğla Belediyesi Yayınları, Muğla. - 2005
18-) Çınar, A. A.,Türk Dünyası Halk Kültürü Üzerine Araştırma ve İncelemeler, Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla. - 1996
19-) Çınar, A. A.,Abay’ın Eserlerinden Seçmeler, Kamer Mat, Ankara - 1995
20-) Çınar, A. A.,Türklerde At ve Atçılık, Kültür Bakanlığı yay., Feryal Mat, Ankara - 1993
21-) Çınar.,A., . 1993. Türklerde At ve On Dokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Baytarnamede At Kültürü. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı Yayınları
22-) . 1991. Âşık Kâtibî Bibliyografyası (Hayatı, Sanatı ve Şiirinden Örnekler),/. Yayın Evi: Sistem Ofset
23-) . 1990. Âşık Dertli Bibliyografyası (Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Örnekler)/. Yayın Evi: Öztek Mat.,

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çınar, A. A. , “Kazakistan’ın Baytereklerinden Biri: Prof. Dr. Rımğali Nurğali ve Türkiye’deki Rolü”, Kökeykesti Adebiyettanuv, Almatı 2010, Sardar Basımevi, s. 36-41. - 2010
2-) “Kazakistan’ın Baytereklerinden Birövü: Rımğali Nurğali ve Türkiye’deki Orını”, Kökeykesti Adebiyettanuv/Rımğali Nurğali Murası jane Kazirgi Adebiyettanuvdın Özekti Maseleleri, L. N. Gumiliyev Adındağı Evraziya Ulttık Universiteti Yay, Serdar Baspası. s. 36-40. Astana - 2010
3-) Çınar, A. A. ,“ Abay, İbrahim(Kunanbayev), Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, I.C., Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Yay., s. 10-12. Not: Madde, Şakir İbrayev ile birlikte hazırlanmıştır. Ankara - 2000

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Kültür Dünyamızın Mimarları II/Yesevi Hikmetlerinde Rızalık ve İnsan. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2-) . 2015. Muğla Üzerine Makaleler/Kavaklıdere Bakırcılığı ve Bakırcı/Palleci Dili. Yayın Evi: Muğla Büyükşehir Belediyesi Yayınları
3-) İren.,K., Akça.,B., İkiel.,C., Önal.,N., Atılgan.,H., Akar.,A., Özhan.,M., Kahveci.,M., Çakır.,A., Büyükokutan.,A., Başoğlan.,Ö., Atlıhan.,Ş., Çınar.,A., Karakum.,A., Köse.,N., Gürün.,O., Deniz.,B., Karaağaç.,G., Çınar.,A., Çetin.,H., Oğuz.,T., . 2015. Muğla Üzerine Makaleler. Yayın Evi: Muğla Belediyesi Yay
4-) İren.,K., Akça.,B., İkiel.,C., Önal.,N., Atılgan.,H., Akar.,A., Özhan.,M., Kahveci.,M., Çakır.,A., Büyükokutan.,A., Başoğlan.,Ö., Atlıhan.,Ş., Çınar.,a., Karakum.,A., Köse.,N., Gürün.,O., Deniz.,B., Karaağaç.,G., Çınar.,A., Çetin.,H., Oğuz.,T., . 2015. Muğla Üzerine Makaleler. Yayın Evi: Muğla Belediyesi Yay
5-) Çınar, A. A.“Manas Destanında Alplık”, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği, IV.C. Haz.: Ümit Özdağ-Yaşar Kalafat-M.S.Erol, Asam Yay., s. 175-184., Ankara - 2003
6-) Çınar, A. A. "Türkmen Atı", Türkler, C. : 19, Yeni Türkiye Yayınları, s. 835-839., Ankara - 2002
7-) Çınar, A. A., Altın Asura Gadam Basyan Türkmenistan, Nurol Mat., İstanbul - 2000
8-) Çınar, A. A.,“Türkmenistan’da Folklor Faaliyetleri”, Prof.Dr.Umay Günay Armağanı, Hzl: Özkul Çobanoğlu- Metin Özarslan, Feryal Matbaası, s.191-201., Ankara, - 1996
9-) Çınar, A. A.,Âşık Kâtibî Bibliyografyası (Hayatı, Sanatı ve Şiirinden Örnekler), Sistem Ofset, Ankara. - 1992
10-) Çınar, A. A., Âşık Dertli Bibliyografyası (Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Örnekler), Öztek Matbaacılık, Ankara. - 1990

Alanında kitap çevirisi

1-) Çınar, A. A. ,S. Bahadırova-S. Ahmedov, Karakalpak Halk Edebiyatı Terimleri ve Destanları, Muğla. - 2004
2-) Çınar, A. A.,Cengiz Aytmatov-Muhtar Şahanov, Sokrat’ı Anma Gecesi, Bilig Yay, Ankara. - 2000
3-) Çınar, A. A., Şakir İbrayev, Destanın Yapısı /Kazak Destanlarında İnsan, Zaman ve Mekan, Ankara - 1998

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Çınar, A. A., Alpısbayev, Kunipiya, "Kazak Poemasının Gelişimi Tarihi ve İ. Bayzakov;'un Kuralay Sulu Poeması" , Aktaran: Ali Abbas Çınar. Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı, C. :1, S. :53-54, s.1649-1655, Eylül- Ekim - 2013
2-) Çınar, A. A. , Köbey Hüseyin, "Kazak Dil Bilgini Ahmet Baytursınov", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2002, S.:14, s.223-233 - 2002
3-) Çınar, A. A. ,S.Ahmetov-S.Bahadırova,“Karakalpak Türkleri Destan ve Özetleri”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S.:5 Bahar 1998.s.140-171. - 1998
4-) Çınar, A. A. ,Raisa Kıdırbayeva, “Kırgız Folkloru”, Millî Folklor, S.:26, s.41-46. - 1995
5-) Çınar, A. A., Dr.Culdız Orazbekov “Manas Destanındaki Atların Tipleri", Manas Destanı ve Etkinleri Uluslararası Bilgi Şöleni, Atatürk Kültür Merkezi Yay., s.183-192., Ankara - 1995
6-) Çınar, A. A. ,Doç.Dr.Muhammedrahim Carmuhammedulı, “Kazak ve Türkiye Türkleri Âşıklarının Atışlarındaki Benzerlik ve Ayrılıklar”, Millî Folklor, S.:22, Yaz 1994, s.8-10. - 1994

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Muğla Üzerine Makaleler.
2-) Çınar, A. A. ,Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Muğla. - 2001
3-) Çınar., A., A. , I. Türk Dünyası Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu Bildirileri, Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla - 2001

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türklerde At ve Atçılık - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Türklerde At ve On Dokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Baytarnamede At Kültürü - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)
6-)

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)
6-)
7-)
8-)
9-)
10-)
11-)
12-)
13-)
14-)
15-)
16-)
17-)
18-)
19-)
20-)

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Kazakistan ve Türkiye Aşıklık Geleneğinin Karşılaştırılması . Konu: Kazak ve Türkiye Ozanlık/ Aşıklık Geleneği. Fatma. 2015
2-) Tez Adı: Özbek Cedit Edebiyatı Eserlerinde "Cedit - Kadim" Görüş Çatışmalarının Yansımaları (Mahmut Behbudi, Abdurrauf Fıtrat ve Abdulhamit Çolpan Eserleri Örneğinde). Konu: Özbek Yeni Edebiyatı. Abdul Fatah . 2015
3-) Tez Adı: Türkiye ve Azerbaycan’daki Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarının Karşılaştırmalı İncelemesi. Konu: Çocuk Oyunları- Oyuncakları. Didem . 2007
4-) Tez Adı: Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Cümle Yapıları Bakımından Karşılaştırılması. Konu: Kazak Türkçesi . Ekrem. 2002
5-) Tez Adı: Cengiz Aytmatov’un Türkçeye Çevrilmiş Eserlerinde Mitolojik Unsurlar. Konu: Cengiz Aytmatov. Gülsine. 1998
6-) Tez Adı: Muğla Türküleri (Metin, Toplama ve Tasnif),(Ortak Danışmanlık) . Konu: Muğla Türküleri. Ümral . 1998

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İnanışlar. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Halk İnanışları ve Sosyal Hayat İçindeki Yeri. 2014--1

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) III. Türk Dünyası Öğrenci Bilim ve Kültür Şöleni (Not: Düzenleme Kurulu Başkanı ve Şölen Koordinatörü). Türkiye. . 2015

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, Muğla. Not: Düzenleme Kurulu Başkanı ve Şölen Koordinatörü.. 8-10 Mayıs. Türkiye. 2013
2-) I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, Muğla. Not: Düzenleme Kurulu Başkanı ve Şölen Koordinatörü.. 19-21Nisan. Türkiye. 2012
3-) I. Türk Dünyası, Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, Muğla. Not: Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi.. 21-23 Nisan. Türkiye. 2000
4-) Uluslar arası Hoşgörü Kongresi, Kültür Bakanlığı-Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde, Antalya. Not: Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi. 21-25 Nisan. Türkiye. 1995

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, Muğla. Not: Bilim Kurulu Üyesi.. Kasım. Türkiye. 2013
2-) 7. Akyaka Uluslararası Edebiyat Günleri, Akyaka Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla 2013. 2-3 Mayıs. Türkiye. 2013
3-) Didim IV. Şairler Şiir Şöleni, Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği, Didim Belediyesi, Didim 2013. 31 Mayıs- 2 Haziran. Türkiye. 2013
4-) "Muğla Şiir Dinletisi", Muğla Belediyesi, Muğla 2013. 17 Nisan. Türkiye. 2013
5-) III. Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla 2012. 12-14 Nisan. Türkiye. 2012
6-) "Kazakistan ve Kazak Kültürü", Muğla Üniversitesi, Muğla 2012. 14 Şubat. Türkiye. 2012
7-) "Muğla Karabağlar Yaylası", Muğla Üniversitesi, Muğla 2012. 7 Mart. Türkiye. 2012
8-) "Nevruz ve Türklerde Nevruz Geleneği", Muğla Üniversitesi, Muğla 2012. 21 Mart. Türkiye. 2012
9-) "Muğla Halk İnanışları", Muğla Üniversitesi, Muğla 2012. 30 Nisan. Türkiye. 2012
10-) "Türkmenistan ve Türkmen Kültürü", Muğla Üniversitesi, Muğla 2012. 15 Ekim. Türkiye. 2012
11-) "Yer Gök Aşkına" Muğla Üniversitesi, Muğla 2011. 29 Kasım. Türkiye. 2011
12-) IV. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla. Not: Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı.. 22-24 Aralık. Türkiye. 2011
13-) "Yayla Kahveleri", Turizim Haftası 2011, Karabağlar, Süpüroğlu, Muğla 2011. 18 Nisan. Türkiye. 2011
14-) 5. Akyaka Uluslararası Edebiyat Günleri, Akyaka Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla 2011. Mayıs. Türkiye. 2011

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) “Türkiye ve Kazakistan Edebiyat İlişkileri”, ( Kazakistan 1 TV- Tanşolpan Akparatı Sazdı Bağdarlaması, 2 Haziran 2015 ). KAZAKİSTAN- ASTANA. . 2015
2-) “Türkiye’de Halk Kültürü Çalışmaları”, Dünya Özbekleri Merkez Birliği himayesinde, Alişir Nevaî Kütüphanesi, Taşkent 1995. 18 Ağustos. Özbekistan. 1995

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) “Ali Abbas Çınar İle 3S Şiir Dinletisi” (Düz. Edebiyat Fak. Türkoloji Topluluğu). TÜRKİYE. . 2015
2-) “Ustaya Saygı Toplantıları- II: Ali Abbas Çınar İle Şiir Üzerine” (Düz.: Edebiyat Fak. Yaratıcı Yazarlık Topluluğu). TÜRKİYE. . 2015
3-) "Şiir Üzerine", Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Deniz Yıldızı Projesi, Muğla 2011. 7 Mayıs. Türkiye. 2014
4-) "Türkler'de At ve Atçılık",Muğla Üniversitesi, 2012. 15 Ekim. Türkiye. 2012
5-) "Tarihi ve Kültürü ile Muğla ve Çevresi", Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Muğla 2012. 20 Ocak. . 2012
6-) "Tarihi ve Kültürü ile Muğla ve Çevresi", Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Muğla 2012. 20 Ocak. . 2012
7-) "Türk Dünyasında Nevruz”, Muğla Üniversitesi, Muğla 2007. 21 Mart. Türkiye . 2007
8-) "Türkiye’de Nevruz”, Muğla Üniversitesi, Muğla 2005. 21 Mart. Türkiye. 2005
9-) "Nevruz’un Türk Dünyasındaki Yeri”, Adnan Menderes Üniversitesi, Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi, Aydın 2004. 18 Mart. Türkiye . 2004
10-) "Kazak Halk Kültürü", Muğla Üniversitesi, Erman Şahin Konferans Salonu, Muğla 2003. 7 Mayıs. Türkiye . 2003
11-) "Türklerde Nevruz Geleneği ", Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi, Şanlıurfa 2003. 18 Mart. Türkiye . 2003
12-) "Türk Dünyasında Nevruz”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi, Kahramanmaraş 2003. 18 Mart. Türkiye. 2003
13-) “Türk Dünyasında Nevruz Geleneği”, Muğla Üniversitesi, Muğla 1998. 20 Mart. Türkiye . 1998
14-) "Türklerde Atçılık", Muğla Üniversitesi, Muğla 1998. Nisan. Türkiye. 1998
15-) “Kazaklarda Nevruz Geleneği”, Muğla Üniversitesi, Muğla 1997. 21 Mart. Türkiye. 1997
16-) “1000. Yılında Manas Destanı”, Muğla Üniversitesi, Muğla 1995. 21 Kasım. Türkiye . 1995
17-) “Abay”, Çorum Kültür Müdürlü, Çorum 1995. Mayıs. Türkiye. 1995
18-) “Dertli’nin Sanatçı Kişiliği”, Yeniçağa, Yeniçağa Belediye Başkanlığı, Bolu 1995. 3 Temmuz. Türkiye. 1995
19-) “Manas Destanı”, Bozüyük Belediye Başkanlı, Bozüyük, 1995. 21 Kasım. Türkiye . 1995
20-) "Halk Kültürünün Korunması, Derlenmesi ve Tanıtılması”, Kültür Müdürlüğü, Aksaray 1994. . Türkiye. 1994
21-) “Halk Kültürünün Korunması, Derlenmesi ve Tanıtılması”, Kültür Müdürlüğü, Manisa 1994. . Türkiye. 1994
22-) "Halk Kültürünün Korunması, Derlenmesi ve Tanıtılması”, Kültür Müdürlüğü, Çankırı 1993. . Türkiye. 1993
23-) "Halk Kültürünün Korunması, Derlenmesi ve Tanıtılması”, Kültür Müdürlüğü, Ankara 1992. . Türkiye. 1992

Verdiği Dersler

TLE4502 2018-2019 Bahar

Türk Dünyası Destanları

ÇTL1502 2018-2019 Bahar

TÜRK MİTOLOJİSİ

TLE4502 2018-2019 Bahar

Türk Dünyası Destanları

ÇTL 5550 2018-2019 Bahar

Türk Dünyası Destanları

ÇTL1502 2018-2019 Bahar

TÜRK MİTOLOJİSİ

ÇTL 5541 2018-2019 Bahar

Kazak Halk Edebiyatı Aktarmaları I

ÇTL 5542 2018-2019 Bahar

Kazak Halk Edebiyatı Aktarmaları II

TLE2504 2018-2019 Bahar

Kazak Türkçesi Nesir Aktarımı

ÇTL1505 2018-2019 Güz

TÜRK HALK BİLİMİNE GİRİŞ

ÇTL1505 2018-2019 Güz

TÜRK HALK BİLİMİNE GİRİŞ

TLE3513 2018-2019 Güz

Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE2003 2018-2019 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş

ÇTL 5549 2018-2019 Güz

Türk Dünyası Halk Şiiri

TLE2003 2018-2019 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş

ÇTL 5541 2018-2019 Güz

Kazak Halk Edebiyatı Aktarmaları I

ÇTL 5543 2018-2019 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatları I

ÇTL 5545 2018-2019 Güz

Kıpçak-Karluk Akın-Bakşı Geleneği

TLE3513 2018-2019 Güz

Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE3002 2017-2018 Bahar

Kazak Edebiyatı

TLE4502 2017-2018 Bahar

Türk Dünyası Destanları

TLE4502 2017-2018 Bahar

Türk Dünyası Destanları

TLE 5601 2017-2018 Bahar

Türk Mitolojisi I

TLE3002 2017-2018 Bahar

Kazak Edebiyatı

TLE2504 2017-2018 Bahar

Kazak Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE 5536 2017-2018 Bahar

Kazak Edebiyat Aktarmaları II

TLE2504 2017-2018 Bahar

Kazak Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE 5503 2017-2018 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı I

TLE 5504 2017-2018 Güz

Edebiyat Tarihi Araştırma ve İnceleme Yöntemleri

TLE 5531 2017-2018 Güz

Kazak Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5539 2017-2018 Güz

Kazak Sözlü Edebiyatı

TLE 5502 2017-2018 Güz

Türk Mitolojisi II

TLE 5551 2017-2018 Güz

Kazak Kültürü

TLE 5508 2017-2018 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı II

TLE 5536 2017-2018 Güz

Kazak Edebiyat Aktarmaları II

TLE2003 2017-2018 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş

TLE2003 2017-2018 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş

TLE1003 2017-2018 Güz

Türk Edebiyatı Tarihine Giriş

TLE3513 2017-2018 Güz

Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE1003 2017-2018 Güz

Türk Edebiyatı Tarihine Giriş

TLE3513 2017-2018 Güz

Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE1003 2017-2018 Güz

Türk Edebiyatı Tarihine Giriş

TLE2003 2017-2018 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş

TLE 5601 2017-2018 Güz

Türk Mitolojisi I

TLE 5613 2017-2018 Güz

Türk Dünyası Folkloru I

TLE 5552 2017-2018 Güz

Türk Destan Geleneği

TLE 5613 2016-2017 Bahar

Türk Dünyası Folkloru I

TLE3002 2016-2017 Bahar

Kazak Edebiyatı

TLE 5531 2016-2017 Bahar

Kazak Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5539 2016-2017 Bahar

Kazak Sözlü Edebiyatı

TLE2504 2016-2017 Bahar

Kazak Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE2504 2016-2017 Bahar

Kazak Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE4502 2016-2017 Bahar

Türk Dünyası Destanları

TLE2504 2016-2017 Bahar

Kazak Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE 5601 2016-2017 Bahar

Türk Mitolojisi I

TLE3002 2016-2017 Bahar

Kazak Edebiyatı

TLE4502 2016-2017 Bahar

Türk Dünyası Destanları

TLE 5539 2016-2017 Güz

Kazak Sözlü Edebiyatı

TLE1003 2016-2017 Güz

Türk Edebiyatı Tarihine Giriş

TLE 5536 2016-2017 Güz

Kazak Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5552 2016-2017 Güz

Türk Destan Geleneği

TLE 5601 2016-2017 Güz

Türk Mitolojisi I

TLE 5613 2016-2017 Güz

Türk Dünyası Folkloru I

TLE 5504 2016-2017 Güz

Edebiyat Tarihi Araştırma ve İnceleme Yöntemleri

TLE 5508 2016-2017 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı II

TLE 5503 2016-2017 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı I

TLE 5531 2016-2017 Güz

Kazak Edebiyat Aktarmaları I

TLE1003 2016-2017 Güz

Türk Edebiyatı Tarihine Giriş

TLE1003 2016-2017 Güz

Türk Edebiyatı Tarihine Giriş

TLE2003 2016-2017 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş

TLE2003 2016-2017 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş

TLE3513 2016-2017 Güz

Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE3513 2016-2017 Güz

Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE2003 2016-2017 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş

TLE 5551 2016-2017 Güz

Kazak Kültürü

TLE 5531 2015-2016 Bahar

Kazak Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5539 2015-2016 Bahar

Kazak Sözlü Edebiyatı

TLE 5503 2015-2016 Bahar

Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı I

TLE3002 2015-2016 Bahar

Kazak Edebiyatı

TLE3002 2015-2016 Bahar

Kazak Edebiyatı

TLE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE4502 2015-2016 Bahar

Türk Dünyası Destanları

TLE 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

TLE4502 2015-2016 Bahar

Türk Dünyası Destanları

TLE 5503 2015-2016 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı I

TLE2003 2015-2016 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş

TLE1003 2015-2016 Güz

Türk Edebiyatı Tarihine Giriş

TLE3513 2015-2016 Güz

Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TLE 5536 2015-2016 Güz

Kazak Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5531 2015-2016 Güz

Kazak Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5539 2015-2016 Güz

Kazak Sözlü Edebiyatı

TLE 5551 2015-2016 Güz

Kazak Kültürü

TLE 5613 2015-2016 Güz

Türk Dünyası Folkloru I

TLE 5504 2015-2016 Güz

Edebiyat Tarihi Araştırma ve İnceleme Yöntemleri

TLE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE2003 2015-2016 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş

TLE 5601 2015-2016 Güz

Türk Mitolojisi I

TLE 5508 2015-2016 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı II

TLE 5552 2015-2016 Güz

Türk Destan Geleneği

TLE3513 2015-2016 Güz

Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE1003 2015-2016 Güz

Türk Edebiyatı Tarihine Giriş

TLE 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TLE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE3002 2014-2015 Bahar

Kazak Edebiyatı

TLE 5551 2014-2015 Bahar

Kazak Kültürü

TLE 5601 2014-2015 Bahar

Türk Mitolojisi I

TLE3002 2014-2015 Bahar

Kazak Edebiyatı

TLE 5508 2014-2015 Bahar

Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı II

TLE 5504 2014-2015 Bahar

Edebiyat Tarihi Araştırma ve İnceleme Yöntemleri

TLE 5502 2014-2015 Bahar

Türk Mitolojisi II

TLE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TLE 5558 2014-2015 Bahar

Türk Dünyasında Gelenek ve Görenekler II

TLE 5556 2014-2015 Bahar

Türk Dünyası Halk Şiiri II

TLE 5554 2014-2015 Bahar

Türk Dünyası Folkloru II

TLE 5552 2014-2015 Bahar

Türk Destan Geleneği

TLE 5536 2014-2015 Bahar

Kazak Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5539 2014-2015 Bahar

Kazak Sözlü Edebiyatı

TLE 5531 2014-2015 Bahar

Kazak Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TLE4502 2014-2015 Bahar

Türk Dünyası Destanları

TLE2504 2014-2015 Bahar

Kazak Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE 5613 2014-2015 Bahar

Türk Dünyası Folkloru I

TLE4502 2014-2015 Bahar

Türk Dünyası Destanları

TLE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5503 2014-2015 Bahar

Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı I

TLE 5613 2014-2015 Güz

Türk Dünyası Folkloru I

TLE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5551 2014-2015 Güz

Kazak Kültürü

TLE 5539 2014-2015 Güz

Kazak Sözlü Edebiyatı

TLE 5531 2014-2015 Güz

Kazak Edebiyat Aktarmaları I

TLE1003 2014-2015 Güz

Türk Edebiyatı Tarihine Giriş

TLE 5503 2014-2015 Güz

Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatı I

TLE 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TLE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TLE2003 2014-2015 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş

TLE1003 2014-2015 Güz

Türk Edebiyatı Tarihine Giriş

TLE3513 2014-2015 Güz

Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE2003 2014-2015 Güz

Türk Dünyası Halk Edebiyatına Giriş

TLE3513 2014-2015 Güz

Kazak Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE 5601 2014-2015 Güz

Türk Mitolojisi I