Personel

Öğr.Gör.Dr. Adem Dönmez
Öğr.Gör.Dr.
Adem Dönmez
@ E-posta
adonmez@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5832

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Atom Ve Moleküler Fiziği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 10.06.2005

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı 09.09.2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü Fizik Ana Bilim Dalı 01.12.2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Erkarslan Uğur, Dönmez Adem, Kara Subaşat Hülya, Aygün Muhittin, Çoban Mustafa Burak, 2018. Synthesis, Structure and Photoluminescence Performance of a New Er3-Cluster-Based 2D Coordination Polymer. Journal of Cluster Science
2-) Akın Kara Duygu, Dönmez Adem, Kara Subaşat Hülya, Çoban Mustafa Burak, 2018. Structural and spectroscopic characterization of a new luminescent NiII complex: bis {2, 4-dichloro-6-[(2-hydroxypropyl) iminomethyl] phenolato-?3O, N, O'} nickel (II). Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry
3-) Dönmez Adem, Çoban Mustafa Burak, Kara Subaşat Hülya, 2018. Cyan-Blue Luminescence and Antiferromagnetic Coupling of CN-Bridged Tetranuclear Complex Based on Manganese(III) Schiff Base and Hexacyanoferrate(III). Journal of Cluster Science
4-) Kocak Çağdaş, Oylumluoğlu Görkem, Dönmez Adem, Çoban Mustafa Burak, Erkarslan Uğur, Aygün Muhittin, Kara Subaşat Hülya, 2017. Crystal structure and photoluminescence properties of a new monomeric copper(II) complex: bis(3-{[(3-hydroxypropyl)imino]methyl}-4-nitrophenolato-K3O,N,O’)copper(II). Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry
5-) Dönmez Adem, Oylumluoğlu Görkem, Çoban Mustafa Burak, Koçak Çağdaş, Aygün Muhittin, Kara Subaşat Hülya, 2017. Ferromagnetic interactions in new double end-on-azide-bridged dinuclear Ni(II) complex: Synthesis, crystal structures, magnetic and photoluminescence properties. Journal of Molecular Structure
6-) Dönmez Adem, Çoban Mustafa Burak, Koçak Çağdaş, Oylumluoğlu Görkem, Baısch Ulrıch, Kara Subaşat Hülya, 2017. Synthesis, characterization and photoluminescence studies of new Cu(II) complex. Molecular Crystals and Liquid Crystals
7-) Barreau Nıcolas, Zabıerowskı Pawel, Arzel Ludovıc, Igalson Malgorzata, Macıelak Karolına, Urbanıak Alek, Lepetıt Thomas, Paınchaud Thomas, Dönmez Adem, Kessler John F, 2015. Influence of post deposition selenium supply on Cu In Ga Se2 based solar cell properties. Thin Solid Films
8-) Drobıazg Tomasz, Arzel Ludovıc, Dönmez Adem, Zabıerowskı Pawel, Barreau Nıcolas, 2015. Influence of indium gallium gradients on the Cu In Ga Se2 devices deposited by the co evaporation without recrystallisation. Thin Solid Films
9-) Dönmez Adem, Bayhan Habibe, 2012. Conduction mechanism of an infrared emitting diode: Impedance spectroscopy and current-voltage analysis. Semiconductors
10-) Zabierowski.,P., Stankiewicz.,K., Dönmez.,A., Couzinie Devy.,F., Barreau.,N., 2011. Systematic study of the complex structure of N1 Deep Level Transient Spectroscopy signal in Cu(In,Ga)Se2 based heterojunctions. Thin Solid Films
11-) Zabıerowskı Pawel, Stankıewıcz Karolına, Dönmez Adem, Couzınıe Devy Florent, Barreau Nıcolas, 2011. Systematic study of the complex structure of N1 Deep Level Transient Spectroscopy signal in Cu(In,Ga)Se2 based heterojunctions. Thin Solid Films
12-) Özden Şadan, Bayhan Habibe, Dönmez Adem, Bayhan Murat, 2008. Measurement and comparison of silicon p i n photodiodes with ac impedance at different voltages. Semiconductors

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dönmez Adem, 2018. SYNTHESIS AND OPTICAL PROPERTIES OF THE NOVEL Ho(5-SSA), (5-SSA = 5-SULFOSALICYLIC ACID) CAGE STRUCTURE. Mugla Journal of Science and Technology
2-) Dönmez Adem, Erkarslan Uğur, Karadeniz Şehmuz, 2017. Evropiyum içeren lüminesans özelliği gösteren metal-organik malzemelerin üretimi ve yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
3-) Dönmez Adem, Erkarslan Uğur, Karadeniz Şehmuz, 2017. [Eu(1,2,4-BTC)], (1,2,4-BTC=1,2,4- benzen trikarboksilik asit) koordinasyon polimerinin kristal yapı ve optik özelliklerinin araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
4-) Dönmez Adem, Birgi Özcan, Bayhan Habibe, 2009. IMPEDANCE SPECTROSCOPY OF SOME TYPICAL CIRCUITS. Balkan Physics Letters

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dönmez.,A., Bayhan.,H., Özden.,Ş., Zabierowski.,P., Barreau.,N., 2014. Capacitance Defect Spectroscopy in CIGSe Based Solar Cells. . Turkish Physical Society 31th International Physics Conference. 21-24 July 2014. Bodrum – Turkey
2-) Özden, Ş., Dönmez, A., Bayhan, H., Bayhan, M., Major, J. and Durose, K. (2014) CdS/CdTe Güneş Pillerinde Sıcaklık Bağımlı Kapasitans - Voltaj Değişimlerinin İncelenmesi. Turkish Physical Society 31th International Physics Conference. 21-24 July 2014. Bodrum – Turkey - 2014

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altınay.,Y., Kavasoğlu.,N., Kavasoğlu.,S., Bayhan.,M., Özden.,Ş., Dönmez.,A., Bayhan.,H., 2016. Modeling The Performance of CdS/CdTe Solar Cells For Efficient Light Harversting. International Conference on Engineering and Natural Science
2-) Dönmez.,A., Erkarslan.,U., Çoban.,B., Kara.,H., 2016. STRUCTURE AND PHOTOLUMINESCENCE PROPERTIES OF NEW NI(II) COMPLEX. Turkish Physical Society 32th International Physics Conference. 6-9 September 2016
3-) Altınay.,Y., Bayhan.,M., Özden.,Ş., Dönmez.,A., Bayhan.,H., 2015. Characterisation of complex modulus by RC equivalent circuit modeling methodology. 9th International Physics Conference of The Balkan Physics Union – BPU9
4-) Dönmez.,A., Bayhan.,H., Özden.,Ş., Bayhan.,M., Zabierowski.,P., Barreau.,N., 2015. A Study of the Kink and Cross-over Phenomena in Ultra-Thin Cu(In,Ga)Se2 Based Solar Cells. International Semiconductor Science and Technology Conference – ISSTC 2015
5-) Kocakır.,B., Bayhan.,M., Dönmez.,A., Bayhan.,H., Özden.,Ş., Altınay.,Y., Karaman.,E., 2015. Modelling of the Junction Interface by Impedance Spectroscopic Estimation. International Semiconductor Science and Technology Conference – ISSTC 2015
6-) Dönmez.,A., Özden.,Ş., Bayhan.,H., Zabierowski.,P., Barreau.,N., 2015. Comparison Admittance and DLTS Spectra in Thin Film CuInSe2 Based Solar Cells. 3rd Turkish Solar Electricity Conference and Exhibition – SolarTR3
7-) Özden.,Ş., Bayhan.,H., Major.,J., Bayhan.,M., Dönmez.,A., Pressman.,A., Altınay.,Y., Durose.,K., 2015. Effect of Annealing Time onto Room Temperature Properties CdS/CdTe Solar Cells.. 3rd Turkish Solar Electricity Conference and Exhibition – SolarTR3
8-) Özden.,Ş., Bayhan.,H., Major.,J., Dönmez.,A., Dağkaldıran.,E., Altınay.,Y., Bayhan.,M., Durose.,K., 2015. Effect of Annealing Duration onto The Defect Spectra of CdS/CdTe Solar Cells. 3rd Turkish Solar Electricity Conference and Exhibition – SolarTR3
9-) Özden, Ş., Dönmez, A., Bayhan, H., Bayhan, M., Major, J. and Durose, K. (2014) Effect of annealing duration onto the dark current transport mechanism in CdTe/CdS solar cells. Science & Applications of Thin Films Conference & Exhibition. 15-19 September 2014. İzmir – Turkey - 2014
10-) Özden, Ş., Dönmez, A., Koçak, Ç., Altınay, Y., Bayhan, H., Bayhan, M., Major, J. and Durose, K. (2014) A detailed investigation of equivalent circuits for thin film CdtT/CdS solar cells by impedance spectroscopy Science & Applications of Thin Films Conference & Exhibition. 15-19 September 2014. İzmir – Turkey - 2014
11-) Dönmez, A., Bayhan, H., Özden, Ş., Zabierowski, P., Barreau, N., Altinay, Y. and Koçak, Ç. (2014) Impact of The Replacing Buffer Layer in Standard CdS/CIGSe Based Solar Cells. Turkish Physical Society 31th International Physics Conference. 21-24 July 2014. Bodrum – Turkey - 2014
12-) Altinay, Y., Özden, Ş., Major, J., Dönmez, A., Koçak, Ç., Bayhan, M., Bayhan, H. and Durose, K. (2014) Effect Of The Temperature On The Device Parameters of an N-CdS / P-CdTe Solar Cell. Turkish Physical Society 31th International Physics Conference. 21-24 July 2014. Bodrum – Turkey - 2014
13-) Koçak, Ç., Özden, Ş., Major, J., Altınay, Y., Dönmez, A., Dağkaldıran, E.T., Oylumluoğlu, G., Bayhan, H., Bayhan, M. and Durose, K. (2014) Dark and Illuminated Capacitance Profiling of An Efficient CdTe Thin Film Solar Cell. Turkish Physical Society 31th International Physics Conference. 21-24 July 2014. Bodrum – Turkey - 2014
14-) Dönmez, A., Bayhan, H., Zabierowski, P. ve Barreau, N. (2014) Deep defects study in CIGSe based thin film solar cells by DLTS spectra in different metastable conditions. International Semiconductor Science and Technology Conference – ISSTC 2014. 13-15 January 2014. İstanbul – Turkey - 2014
15-) Bayhan, M., Kocakır, B., Bayhan, H., Karaman, E., Dönmez, A., and Özden, Ş. (2014) " Admittance Spectroscopic Estimation of the Interfacial Traps In Non-ideal Heterojunctions" Science & Applications of Thin Films Conference & Exhibition. 15-19 September 2014. İzmir – Turkey - 2014
16-) Özden, Ş., Dönmez, A., Altinay, Y., Koçak, Ç., Bayhan, H., Bayhan, M., Major, J. and Durose, K. (2014) "Study of The Roll-over and Cross-over Phonemena in CdS/CdTe Solar Cells Under Different Colors of Illumination." Turkish Physical Society 31 th International Physics Conference. 21-24 July 2014. Bodrum – Turkey - 2014
17-) Özden, Ş., Dağkaldıran, E.T., Major, J., Dönmez, A., Bayhan, H., Bayhan, M. ve Durose, K. (2013) Analysis of the effect of annealing duration to the defect spectrum of CdS/CdTe solar cells by admittance spectroscopy. Turkish Physical Society 30th International Physics Conference. 2-5 September 2013. İstanbul – Turkey - 2013
18-) Bayhan, H., Bayhan, M., Dönmez, A., Özden, Ş. ve Dağkaldıran, E.T (2013) Effect of illumination onto the reverse biased electrical properties of a n-CdS/p-Cu(In,Ga)Se2 solar cells. Turkish Physical Society 30th International Physics Conference. 2-5 September 2013. İstanbul – Turkey - 2013
19-) Dönmez, A., Bayhan, H., Zabierowski, P., Barreau, N. ,Özden, Ş., Turan, E. ve Bayhan, M. "BAKIRIN CIGSE TABANLI İNCE FİLM GÜNEŞ PİLİNE OLAN ETKİSİNİN ADMİTTANS SPEKTROSKOPİSİ YARDIMIYLA İNCELENMESİ ", 2013, Turkish Physical Society 30th International Physics Conference. 2-5 September 2013. İstanbul – Turkey - 2013
20-) Dönmez, A., Bayhan, H., Zabierowski, P., Barreau, N. ,Özden, Ş., Turan, E. ve Bayhan, M. "AKIM GERİLİM ÖLÇÜMLERİ YARDIMIYLA BAKIRIN CIGSE TABANLI AYGIT YAPISININ DEVRE PARAMETRELERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ " , 2013, Turkish Physical Society 30th International Physics Conference. 2-5 September 2013. İstanbul – Turkey - 2013
21-) Dönmez, A., Bayhan, H., Zabierowski, P., Barreau, N. "FARKLI SOĞURUCU TABAKA KALINLIKLARINA SAHİP CIGSE TABANLI İNCE FİLM GÜNEŞ PİLLERİNDE KAPASİTANS KUSUR SPEKTROSKOPİSİ " 2013, Turkish Physical Society 30th International Physics Conference. 2-5 September 2013. İstanbul – Turkey - 2013
22-) Dağkaldıran Turan, E.,Özden, Ş., Mayor, J., Dönmez, A., Bayhan, H., Bayhan, M. ve Durose, K. "EFFECT OF CDS LAYER THICKNES TO THE ELECTRICAL PROPERTIES OF n-CdS/p-CdTe SOLAR CELLS" 2013, Turkish Physical Society 30th International Physics Conference. 2-5 September 2013. İstanbul – Turkey - 2013

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Dönmez, A., Bayhan, H., Zabierowski, P., Stankiewicz, K., Couzinie-Devy, F. ve Barreau, N. ( 2011 )" DLTS measurements on CIGSe solar cells in different metastable states." Turkish Physical Society 28th International Physics Conference. 6-9 September 2011. Bodrum – Muğla – Turkey - 2011
2-) Dönmez, A., Zabierowski, P., Stankiewicz, K., Couzinie-Devy, F. ve Barreau, N. ( 2009 ) "Correlation between metastable defect distributions and carrier transport mechanisms in CIGSe based solar cells." 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference. 21-25 September 2009. Hamburg – Germany - 2009
3-) Dönmez, A. ve Bayhan, H. ( 2008 ) "Measurement of complex impedance of an infrared emıttıng diode at dıfferent temperatures." Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries. 26 - 28 May 2008. Muğla – Turkey - 2008

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dönmez, A., Bayhan, H., Zabierowski, P., Barreau, N. Özden, Ş., Altınay, Y. and Koçak, Ç. (2014). Investigation of CIGSe Based Solar Cell Interface with Different Buffer Layer Thicknesses by Defect Spectroscopy Methods. ADIM Physics Days III, 17-18 April 2014, Isparta – Turkey - 2014
2-) Özden, Ş., Altınay, Y., Dönmez, A. and Bayhan, H. (2014) History of CdTe/CdS Thin Film Solar Cells. ADIM Physics Days III, 17-18 April 2014, Isparta – Turkey - 2014
3-) Koçak, Ç., Özden, Ş., Major, J., Altınay, Y., Dönmez, A., Dağkaldıran, E.T., Öztürk, T., Oylumluoğlu, G., Bayhan, H., Bayhan, M. and Durose, K. (2014) Effect of white light illumination onto the device parameters of an n-CdS/p-CdTe solar cell. ADIM Physics Days III, 17-18 April 2014, Isparta – Turkey - 2014
4-) Bayhan, M., Kocakır, B., Bayhan, H., Karaman, E., Dönmez, A. and Altınay, Y. (2014) A Study on The Interfacial Trap Modeling for Solid Electrolyte Systems: Complex Immitance Functions. ADIM Physics Days III, 17-18 April 2014, Isparta – Turkey - 2014
5-) Dağkaldıran, E.T., Bayhan, H., Özden, Ş., Major, J., Dönmez, A., Altınay, Y., Bayhan, M., Koçak, Ç. and Durose, K. (2014) Investigation of n-CdS/p-CdTe solar cells interface with impedance spectroscopy. ADIM Physics Days III, 17-18 April 2014, Isparta – Turkey - 2014
6-) Altınay, Y., Özden, Ş., Major, J., Dönmez, A., Koçak, Ç., Dağkaldıran, E.T., Öztürk, T., Bayhan, H., Bayhan, M., and Durose, K. (2014) Study of n-CdS/p-CdTe solar cell interface under different wawelenghts of illumination using current –voltage measurements. ADIM Physics Days III, 17-18 April 2014, Isparta – Turkey - 2014

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Dönmez.,A., Bayhan.,H., 2015. Defect Spectroscopy Methods and Electronic Defects in CIGSe Based Solar Cells. MSKÜ Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
2-) Altınay.,Y., Kocakır.,B., Özden.,Ş., Bayhan.,M., Dönmez.,A., Karaman.,E., Bayhan.,H., 2015. Characterization of Complex Modulus by RC Equivalent Circuit Modelling. MSKÜ Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
3-) Dönmez, A., Bayhan, H., Zabierowski, P., Barreau, N. Özden, Ş. ve Bayhan, M. (2014) Cu(In,Ga)Se2 tabanlı güneş pillerinde n-tip tabaka kalınlığının inceltilmesinin tuzak karakteristiğine ve akım-iletimi mekanizmasına olan etkisiç. YMF 2014 İzmir Toplantısı, 11 Nisan 2014, İzmir – Türkiye - 2014
4-) Özden, Ş., Bayhan, H., Major, J., Dönmez, A., Bayhan, M., Altınay, Y. ve Durose, K. (2014) CdCl2 Ortamında Isıl İşlem Süresinin CdS/CdTe ince film güneş pillerinde Voc ve Isc parametrelerinin etkisi. YMF 2014 İzmir Toplantısı, 11 Nisan 2014, İzmir - Türkiye - 2014
5-) Altınay, Y., Özden, Ş., Major, J., Dönmez, A., Bayhan, M., Bayhan, H. ve Durose, K. (2014) Dalga Boyuna Bağlı Olarak Cds/CdTe Güneş Pillerinin Voltaj Bağımlı Empedans Karakteristikleri. YMF 2014 İzmir Toplantısı, 11 Nisan 2014, İzmir - Türkiye - 2014
6-) Bayhan, M., Kocakır, B., Bayhan, H., Karaman, E., Dönmez, A., Altınay, Y. and Özden, Ş. (2014) Dispersion of Loss Angle in Nonideal Heterojunctions: Nyquist & Bode Plots of Complex Capacitance. YMF 2014 İzmir Meeting, 11 April 2014, İzmir – Turkey - 2014
7-) Koçak, Ç., Özden, Ş., Major, J., Altınay, Y., Dönmez, A., Oylumluoğlu, G., Bayhan, H., Bayhan, M. ve Durose, K. (2014) Dalga Boyuna Bağlı Olarak n-CdS/p-CdTe Güneş Pili aygıt Parametrelerinin İncelenmesi. YMF 2014 İzmir Toplantısı, 11 Nisan 2014, İzmir – Türkiye - 2014
8-) Dönmez, A., Bayhan, H., Özden, Ş., Zabierowski, P., Barreau, N. "Farklı bakır oranlarına sahip CIGSe tabanlı heteroeklem güneş pilleri için CV profilleri ve Kimerling Model", 2013, Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 2013, 5 Nisan 2013, İzmir - Türkiye - 2013
9-) Özden, Ş., Bayhan, H., Major, J., Bayhan, M., Dönmez, A., Durose, K. "Yakın Aralıklı Süblimleştirme (CSS) Tekniğiyle Hazırlanmış CdTe/CdS Güneş Pillerinde Akım İletim Mekanizmaları", 2013, Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 2013, 5 Nisan 2013, İzmir - Türkiye - 2013
10-) Dönmez, A., Bayhan, H. ( 2010) "Kızıl ötesi bölgede yayınım yapan GaAs tabanlı LED aygıtın empedans analizi". ADIM Fizik Günleri I, 21-22 Mayıs 2010, Afyonkarahisar – Türkiye - 2010

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: MSKÜ – BAP: Teşvik Projesi (TP) – 18/010. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yeni Ho(III)-MOF bileşiğinin elde edilmesi, yapısal ve UV-Vis, NIR bölgede Fotolüminesans Analizi. 2018--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: MSKÜ – BAP: Araştırma Projesi (AP) - 18/008. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Siyan Köprülü Dört Çekirdekli Fe-Mn Bileşiklerinin elde edilmesi, Manyetik ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi ve OLED Katmanı Olarak Kullanılabilirliklerinin Araştırılması. 2018--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: MSKÜ – BAP: Araştırma - Geliştirme (Ar-Ge) Projesi (AGP) - 17/295 - Bu araştırma projesinin amacı lüminesans ve manyetik özellik gösteren 2 ya da 3 boyutlu polimer, Lantanit Metal Organik Çerçeveler (Ln-MOÇ) Ln: içeren ve potansiyel uygulama alanları olabilecek özgün malzemelerin sentezlenmesi, fotolüminesans ve manyetik özelliklerinin incelenmesidir. Bu proje kapsamında yapılan ön çalışmalarımız ve literatür dikkate alındığında planlanan yeni Ln-MOÇ komplekslerinin hem paramanyetik özellik göstermesi hem de kullanılan ligandların “Anten” etkisinden dolayı şiddetli lüminesans ışıma vermeleri beklenmektedir. Yeni manyeto-lüminesans özelliklere sahip fonksiyonel malzemelerin sentezlenmesi ve karakterizasyonları ile halen aktif araştırma konusu olan MRG / Floresans iki fonksiyonlu görüntüleme için alternatif malzemeler geliştirilip bilim dünyasına ve mümkün teknolojik uygulamalara katkıda bulunulmuş olacaktır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fotolüminesans ve Manyetik Özellik Gösteren Yeni Lantanit Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu. 2017--1
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: MSKÜ – BAP: Teşvik Projesi (TP) – 17/029 - Gündelik yaşamda hemen hemen her gün karşılaştığımız teknolojik cihazların içeresinde kullanılan elektronik ve manyetik özelliklere sahip malzemelerin çoğu nano-boyut ölçeğindedir. Bu yüzden nano-boyutlu materyaller üstün fiziksel özelliklerinden dolayı oldukça popülerdirler. Nano teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan ilginç yapısal, iletkenlik ve manyetik özellik gösteren molekül tabanlı malzemeleri dizayn edebilmek ve elde edilen bu malzemelerin yapısal, opto – elektronik ve elektro – manyetik özelliklerini ortaya çıkarabilmek yeni malzeme üretiminde ve bunların teknolojik gelişime olan katkısı düşünüldüğünde bu durum malzeme bilimciler arasında ilgi odağı olmakta ve büyük önem arz etmektedir. Son zamanlarda nano teknolojinin gelişmesiyle ilginç yapısal ve manyetik özellik gösteren, Nikel gibi iki ve daha fazla 3d metal iyonları içeren Schiff bazlı komplekslerine büyük ilgi vardır [1]. Molekül tabanlı manyetik malzeme tasarımlarında sıkça kullanılan Ni(II) kompleksler, manyetik malzemelerin geliştirilmesinde öne çıkan adaylardan bir tanesidir. Bu proje kapsamında uygun karakteristik özelliklere sahip 3d geçiş metalli Ni(II) kompleksi sentezlenecek, kristal yapıları ve manyetik özellikleri ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yeni Ni (II) Kompleksinin Sentezlenmesi, Yapısal ve Manyetik Karakterizasyonu. 2017-2018

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: MSKÜ – BAP: Teşvik Projesi (TP) – 18/006. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Organik Işık Yayan Diyot Katmanı Olarak Yeni Tb(III) bileşiğinin Kristal Yapısının ve Fotolümünesans Özelliklerinin İncelenmesi. 2018-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: MSKÜ – BAP: Araştırma Projesi (AP) – 16/052 - Yapıtaşları metal iyonları ve organik köprü ligandları olan, metal-organik çerçeveler (MOÇ) adı verilen özgün bir uzaysal mimariye sahip yeni lantanit iyonlarını kullanarak makromoleküler malzemeler (Ln-MOÇ) üretilmesi ve bu malzemelerin kristal yapılarının araştırılmasıdır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Lantanit – Metal Organik Çerçevelerin Elde Edilmesi ve Kristal Yapılarının Analizi. 2017-2017

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) - 2012
2-) - 2010
3-) - 2008

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) - 2012
2-) - 2011
3-) - 2011
4-) - 2008
5-) - 2008

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Yerel Organize Komite Üyesi - Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries. 26-28 May 2008, Muğla – Turkey . Mayıs. Türkiye. 2008
2-) Yerel Organize Komite Üyesi - 21st Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. 10-12 September 2007, Muğla – Turkey . Eylül . Türkiye. 2007

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Yerel Organize Komiye Üyesi - Fen ve Fizik Eğitim Çalıştayı. 15-16 Mayıs 2009, Muğla – Türkiye . Mayıs. Türkiye. 2009
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Takım Üyesi - TÜBİTAK Formula G Güneş Enerji Arabaları Yarışı 2007. . Türkiye. 2007