Personel

Doktor Öğretim Üyesi Anıl Gülşahin
Doktor Öğretim Üyesi
Anıl Gülşahin
@ E-posta
agulsahin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5551

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü / Avlama Teknolojisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Tek. Böl. 15.06.2002

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 15.06.2007

Doktora

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Tek. Böl. 12.03.2012

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gülşahin Anıl, Soykan Ozan, 2017. Catch composition length weight relationship and discard ratios of commercial longline fishery in the Eastern Mediterranean. Cahiers de Biologie marine
2-) Bilge Gökçen, Filiz Halit, Gülşahin Anıl, 2016. Occurrence of Lobotes surinamensis Osteichthyes Lobotidae in the Mediterranean Historical and recent data. ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST
3-) Cerim Hasan, Filiz Halit, Gülşahin Anıl, Erdem Mustafa, 2014. Marine Litter Composition in Eastern Aegean Coasts. Open Access Library Journal
4-) Bilge Gökçen, Gülşahin Anıl, 2014. Relationship between sagittal otolith size and fish size inArgentina sphyraena and Glossanodon leioglossus Osteichthyes Argentinidae in the southern Aegean Sea Turkey. Zoology in the Middle East
5-) BİLGE.,G., GÜLŞAHİN.,A., 2014. Relationship between sagittal otolith size and fish size in Argentina sphyraena and Glossanodon leioglossus (Osteichthyes: Argentinidae) in the southern Aegean Sea, Turkey.. Zoology in the Middle East
6-) YILDIRIM.,Ö., TÜRKER.,A., ERGÜN.,S., YİĞİT.,M., GÜLŞAHİN.,A., 2009. Growth performance and feed utilization of Tilapia zillii (Gervais, 1848) fed partial or total replacement of fish meal with poultry by-product meal. . African Journal of Biotechnology

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) GÜLŞAHİN.,A., KARA.,A., 2013. Record of Nemipterus randalli Russell, 1986 from the southern Aegean Sea (Gökova Bay, Turkey). . J. Appl. Ichthyol
2-) AKYOL.,O., AYDIN.,İ., GÜLŞAHİN.,A., KARA.,A., 2013. Records of three uncommon fishes from Izmir Bay (Aegean Sea, Turkey). . J. Appl. Ichthyol.

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Cerim.,H., FİLİZ.,H., GÜLŞAHİN.,A., ERDEM.,M., 2014. Marine Litter: Composition in Eastern Aegean Coasts.. Open Access Library Journal
2-) GÜLŞAHİN.,A., ERDEM.,M., 2009. Köyceğiz Gölü Dalyan Kanallarındaki Mavi Yengeç (Callinactes sapidus RATHBUN 1896)in Boy–Ağırlık İlişkisi.. Fisheriessciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) FİLİZ.,H., GÜLŞAHİN.,A., 2015. First 12 months of sandbar shark monitoring in Turkey. 11th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries
2-) BİLGE.,G., FİLİZ.,H., GÜLŞAHİN.,A., 2015. Age and growth of silvery pout Gadiculus argenteus Guichenot, 1850, in the southern Aegean Sea. 11th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries
3-) GÜLŞAHİN.,A., FİLİZ.,H., BİLGE.,G., 2015. Research on ghost fishing caused by small-scale fishing gears in inner part of Gökova bay (Muğla-Turkey). 11th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries
4-) FİLİZ.,H., GÜLŞAHİN.,A., 2014. One Year Monitoring of Sandbar Shark from a Special Environmental Protection Area in Turkey. 8th International Symposium on Underwater Archaeology (ISUR 8)
5-) GÜLŞAHİN, A., FİLİZ, H., CERİM, H. and BİLGE, G., 2013. MONITORING OF SANDBAR SHARK [CARCHARHINUS PLUMBEUS (NARDO, 1827)] IN SOUTHERN AEGEAN SEA. 40th CIESM Congress, Marseille, France, 28 October - 1 November 2013 - 2013
6-) Bilge, G., H. Filiz and A. Gulsahin., 2013. Relationships Between Otolith Size and Mass versus Fish Size and Weight in Gnathophıs mystax (Delaroche, 1809) from the Sigacik Bay (Northern Aegean Sea). 40th CIESM Congress, Marseille, France, 28 October - 1 November 2013. - 2013
7-) FİLİZ, H., YAPICI, S., BİLGE, G., GÜLŞAHİN, A. and AKÇINAR, C., 2013. Length–weight relationships for fish species in trawl composition in the South Aegean Sea, Turkey. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY-Cappadocia JUNE 18–21, 2013 Ürgüp, NEVSEHİR, TURKEY. - 2013
8-) FİLİZ, H., GÜLŞAHİN, A., CERİM, H. and BİLGE, G., 2012. The Pursuit of the Sandbar Shark (Carcharhinus plumbeus (Nando, 1827)). Harmonizattion of Biodiversity and Marine Industries. Turkey-Japan Marine Forum, November 5-12 2012, İzmir. - 2012
9-) AYDIN, İ., GÜLŞAHİN, A., METİN, C., 2009. Fishery on Seagrass Meadows (Posidonia oceanica) in İzmir Bay. III. International Symposium on Underwater Research. Eastern Mediterranean University, Northern Cyrprus. - 2009

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) GÜLŞAHİN, A., BİLGE, G, FİLİZ, H., GÜLŞAHİN, N., BABA, E. and CERİM, H., 2013. The Amount of Lost Fishing Gear and Their Environmental Impact in the Gökova Special Environmental Protection Area (SEPA), (Mugla, Turkey). INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY-Cappadocia JUNE 18–21, 2013 Ürgüp, NEVSEHİR, TURKEY. - 2013
2-) BİLGE, G., FİLİZ, H. and GÜLŞAHİN, A., 2013. Sagittal Otolith Characteristics of Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809) and Their Applications in the Predator-Prey Studies from the Deep-sea Environment of the Aegean Sea. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY-Cappadocia JUNE 18–21, 2013 Ürgüp, NEVSEHİR, TURKEY. - 2013
3-) AYDIN, İ., GÜLŞAHİN, A., METİN, C.,2009. Blanket net fishery in the Aegean Sea - The ICES-FAO Working Group on Fish Technology and Fish behaviour (WGFTFB) Working Group, Ancona/ITALY. - 2009
4-) GÜLŞAHİN; A. ve ERDEM, M., 2007, llegal fishing for Blue Crab, Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) in Köyceğiz Dalyan Lagoon Area (Muğla-Turkey). 4 th International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth:Environment, Maritime Policies & Energy Issues in Black Sea 12-15 June 2008 Osman Turan Kongress Centre KTU- Trabzon/TURKEY. - 2007

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) CERİM, H., GÜLŞAHİN, A., 2012. Bodrum Sünger Avcılığı ve Günümüzdeki Durumu. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları 2012. 14–17 Kasım 2012 Antakya-Hatay. - 2012
2-) GÜLŞAHİN, A., ERDEM, M., AYDIN, İ., BİLGE, G., 2010. Köyceğiz Gölü Dalyan Kanalları’nda Bulunan Mavi Yengeç (Callinectes sapidus RATHBUN, 1896)’in Balıkçılık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları'10 27 Nisan – 1 Mayıs 2010 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. - 2010
3-) ERDEM, M. ve GÜLŞAHİN; A. 2006. Güney Ege Bölgesi (Muğla) Dalyanları ve Balıkçılık Yönetimi. 1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Ens. Antalya. - 2006

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) BİLGE, G., GÜLŞAHİN, A., 2012. Gökova Körfezi (Ege Denizi) Neritik Sularında Dağılım Gösteren Lesepsiyen Göçmeni Iskarmoz balığı (Sphyraena chrysotaenia)’nın Boy-Ağırlık İlişkisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3–7 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir. - 2012
2-) GÜLŞAHİN, A., ERDEM, M., KARA, A., 2009. Köyceğiz Gölü Dalyan Kanalları’nda Bulunan Mavi Yengeç (Callinectes sapidus RATHBUN, 1896)’in Bölgedeki Avlama Yöntemleri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1–4 Temmuz 2009 Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Rize. - 2009
3-) GÜLŞAHİN; A. ve ERDEM, M., 2007, Köyceğiz Gölü Dalyan Kanallarındaki Mavi Yengeç (Callinactes sapidus RATHBUN 1896)in Boy–Ağırlık İlişkisi, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla. - 2007

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) EgeJFas - 2014

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Growth performance and feed utilization of Tilapia zillii (Gervais, 1848) fed partial or total replacement of fish meal with poultry by-product meal. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Record of Nemipterus randalli Russell, 1986 from the southern Aegean Sea (Gökova Bay, Turkey). - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gülşahin, A., Cerim, H., Bilge, G. “Gökova Körfezinde İnce ve Kalın Paragat Takımlarında Av Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma”. Bilimsel Araştırma Projesi, 13–08, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2013. . 2013-2016
2-) Gülşahin, A., Ateş, C., Cerim, H. “Avlanması Yasak Olan Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) ‘nın Muğla Bölgesi Balıkçılığı İle Etkileşimi” - 2013
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gökova Körfezinde İnce ve Kalın Paragat Takımlarında Av Kompozisyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. 2012-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Akdeniz Keşiş Foku (Monaccus Monaccus, HERMANN 1779)’nun Muğla Bölgesindeki Balıkçılar İle Olan Etkileşimi”. . 2013-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Kum Köpekbalığı Peşinde (Carcharhinus plumbeus)”.. 2013-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne Av Araçları Müzesi Oluşturulması”. Bilimsel Araştırma Projesi, 11-SÜF–010, Ege Üniversitesi, 2011 - 2014. 2011-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Gökova İç Körfezde Kaybolan Küçük Ölçekli Av Araçlarının Yol Açtığı Hayalet Avcılık Üzerine Araştırmalar”. . 2010-2015
5-) Erdem, M., Gülşahin, A. “Köyceğiz Dalyan Kanallarındaki Mavi Yengeç (Callinectes sapidus)’in Bazı Biyolojik Özellikleri”. Bilimsel Araştırma Projesi, 2005-SF–001, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2005 - 2007. - 2007

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) CIHEAM Spain - 2014

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) TÜBİTAK - 2014
2-) Sıtkı Koçman Vakfı - 2014
3-) TÜBİTAK - 2013
4-) Sıtkı Koçman Vakfı - 2013
5-) Sıtkı Koçman Vakfı - 2013

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4–7 Eylül 2007, Muğla. Düzenleme Kurulu Üyeliği.. . . 2007
2-) III. Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu. Muğla. 22 – 24 Mayıs 2006, Düzenleme Kurulu Üyeliği. . . . 2006

Verdiği Dersler

SÜM4006 2018-2019 Bahar

Ağ Yapım ve Donam Tekniği

SÜM3510 2018-2019 Bahar

Denizde Güvenlik

SÜM2511 2018-2019 Güz

Sportif Balıkçılık

SÜM2513 2018-2019 Güz

Dalış Teorisi

SÜM2516 2017-2018 Bahar

Deniz Meteorolojisi ve Navigasyon

SÜM4006 2017-2018 Bahar

Ağ Yapım ve Donam Tekniği

SÜM3510 2017-2018 Bahar

Denizde Güvenlik

SÜM5552 2017-2018 Bahar

BALIKÇI TEKNELERİNDE DİZAYN VE OTOMASYON

SÜM4008 2017-2018 Bahar

Seminer

SÜM2514 2017-2018 Bahar

Denizde Haberleşme

SÜM5578 2017-2018 Güz

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK YÖNTEMLERİ

SÜM4009 2017-2018 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM5521 2017-2018 Güz

UZATMA AĞLARI BALIKÇILIĞI

SÜM2513 2017-2018 Güz

Dalış Teorisi

SÜM2511 2017-2018 Güz

Sportif Balıkçılık

KÜL2501 2017-2018 Güz

AV ARAÇLARI VE AVLANMA YÖNTEMLERİ

KÜL1504 2016-2017 Bahar

DALIŞ TEORİSİ

KÜL1010 2016-2017 Bahar

AĞ YAPIM TEKNİKLERİ

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4520 2016-2017 Bahar

Kıyı Ötesi Balık Avcılığı ve Endüstrisi

SÜM2514 2016-2017 Bahar

Denizde Haberleşme

SÜM2516 2016-2017 Bahar

Deniz Meteorolojisi ve Navigasyon

SÜM3510 2016-2017 Bahar

Denizde Güvenlik

SÜM4006 2016-2017 Bahar

Ağ Yapım ve Donam Tekniği

SÜM5000 2016-2017 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM6514 2016-2017 Güz

SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFÇİLİĞİ

SÜM5578 2016-2017 Güz

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK YÖNTEMLERİ

KÜL2501 2016-2017 Güz

AV ARAÇLARI VE AVLANMA YÖNTEMLERİ

SÜM2511 2016-2017 Güz

Sportif Balıkçılık

SÜM2513 2016-2017 Güz

Dalış Teorisi

SÜM5521 2016-2017 Güz

UZATMA AĞLARI BALIKÇILIĞI

SÜM4009 2016-2017 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM3510 2015-2016 Bahar

Denizde Güvenlik

SÜM4520 2015-2016 Bahar

Kıyı Ötesi Balık Avcılığı ve Endüstrisi

SÜM 5000 2015-2016 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5552 2015-2016 Bahar

BALIKÇI TEKNELERİNDE DİZAYN VE OTOMASYON

SÜM5537 2015-2016 Bahar

PASİF AV ARAÇLARINDA SEÇİCİLİĞİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

KÜL1504 2015-2016 Bahar

DALIŞ TEORİSİ

SÜM2516 2015-2016 Bahar

Deniz Meteorolojisi ve Navigasyon

SÜM2514 2015-2016 Bahar

Denizde Haberleşme

SÜM4008 2015-2016 Bahar

Seminer

SÜM2514 2015-2016 Bahar

Denizde Haberleşme

SÜM2516 2015-2016 Bahar

Deniz Meteorolojisi ve Navigasyon

SÜM4520 2015-2016 Bahar

Kıyı Ötesi Balık Avcılığı ve Endüstrisi

SÜM3510 2015-2016 Bahar

Denizde Güvenlik

SÜM4006 2015-2016 Bahar

Ağ Yapım ve Donam Tekniği

SÜM4006 2015-2016 Bahar

Ağ Yapım ve Donam Tekniği

SÜM 5000 2015-2016 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM4009 2015-2016 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM2513 2015-2016 Güz

Dalış Teorisi

SÜM2511 2015-2016 Güz

Sportif Balıkçılık

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5578 2015-2016 Güz

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK YÖNTEMLERİ

SÜM2513 2015-2016 Güz

Dalış Teorisi

SÜM2511 2015-2016 Güz

Sportif Balıkçılık

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5521 2015-2016 Güz

UZATMA AĞLARI BALIKÇILIĞI

SÜM 5090 2015-2016 Güz

SEMİNER

SÜM3510 2014-2015 Bahar

Denizde Güvenlik

SÜM4006 2014-2015 Bahar

Ağ Yapım ve Donam Tekniği

SÜM5537 2014-2015 Bahar

PASİF AV ARAÇLARINDA SEÇİCİLİĞİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ

SÜM2516 2014-2015 Bahar

Deniz Meteorolojisi ve Navigasyon

SÜM2514 2014-2015 Bahar

Denizde Haberleşme

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM6514 2014-2015 Bahar

SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFÇİLİĞİ

SÜM4520 2014-2015 Bahar

Kıyı Ötesi Balık Avcılığı ve Endüstrisi

SÜM3510 2014-2015 Bahar

Denizde Güvenlik

SÜM2516 2014-2015 Bahar

Deniz Meteorolojisi ve Navigasyon

SÜM2514 2014-2015 Bahar

Denizde Haberleşme

SÜM4006 2014-2015 Bahar

Ağ Yapım ve Donam Tekniği

SÜM5552 2014-2015 Bahar

BALIKÇI TEKNELERİNDE DİZAYN VE OTOMASYON

SÜM4520 2014-2015 Bahar

Kıyı Ötesi Balık Avcılığı ve Endüstrisi

SÜM5000 2014-2015 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM4006 2014-2015 Güz

Ağ Yapım ve Donam Tekniği

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM2516 2014-2015 Güz

Deniz Meteorolojisi ve Navigasyon

SÜM2514 2014-2015 Güz

Denizde Haberleşme

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM2513 2014-2015 Güz

Dalış Teorisi

SÜM2511 2014-2015 Güz

Sportif Balıkçılık

SÜM1001 2014-2015 Güz

Su Ürünleri Mühendisliğine Giriş

SÜM2511 2014-2015 Güz

Sportif Balıkçılık

SÜM5521 2014-2015 Güz

UZATMA AĞLARI BALIKÇILIĞI

SÜM5578 2014-2015 Güz

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK YÖNTEMLERİ

SÜM 5000 2014-2015 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM6514 2014-2015 Güz

SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFÇİLİĞİ

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM3510 2014-2015 Güz

Denizde Güvenlik