Personel

Araştırma Görevlisi Alican Doğan
Araştırma Görevlisi
Alican Doğan
@ E-posta
alicandogan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 06.06.2011

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 23.07.2013

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demir Muzaffer, Doğan Alican, 2017. Ancient Cnidus and Its Vicinity (700-400 BC). Cedrus

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Doğan Alican, 2017. MÖ V. Yüzyılda Pers-Hellen İlişkileri Bağlamında Hellespontos Bölgesi: Kyzikos Örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SOBBİAD

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demir.,M., Doğan.,A., 2014. Knidos and Its Vicinity during the Fifth Century BC. 18th Symposium on Mediterranean Archaelogy
2-) Demir.,M., Doğan.,A., 2013. Atina Vergi Listelerine Göre M.Ö. V.Yüzyılda Halikarnassos ve Çevresi. 3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demir Muzaffer, Doğan Alican, 2017. Ipsos Savaşı (MÖ 301) ve Bolvadin. Uluslararası Bolvadin Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Doğan.,A., 2014. Atina İmparatorluğu’nun Doğuşu: Delos Birliği ve Karia Örneği. II. Genç Akademisyenler Sempozyumu
2-) Demir.,M., Doğan.,A., 2013. Antik Kaynaklar Işığında Lidya’nın Yerüstü ve Yeraltı Zenginlikleri. Krallardan Efelere Salihli Sempozyumu
3-) Doğan, A., "Karia Sosyo-Kültürel Hayatına Genel Bir Bakış", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Mayıs 21-23 2012, s. 447-458. - 2012

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Yabancıların Gözüyle Ermeniler. Kayseri Erciyes Üniversitesi. . 2015