Personel

Doç.Dr. Ali Günlü
Doç.Dr.
Ali Günlü
@ E-posta
aligunlu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5482

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü / İşleme Teknolojisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği 1998

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 2001

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler 2007

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Levent İzci, Furkan Ekici, Ali Günlü, 2018. Coating with chitosan film of sea bream (Sparus aurata) fillets: determining shelf life in refrigerator conditions. Food Science and Technology
2-) Yunus Alpaslan, Cansu Metin, Hatice Hasanhacıoğlu Yapıcı, Taçnur Baygar, Ali Günlü, Tuba Baygar, 2017. Combined effect of orange peel essential oil and gelatin coating on the quality and shelf life of shrimps. Journal of Food Safety and Food Quality-Archiv für Lebensmittelhygiene
3-) Levent İzci, Şengül Bilgin, Ali Günlü, Soner Çetinkaya, Abdullah Diler, İsmail Yüksel Genç, Yıldız Bolat, 2016. Quality Changes of Anchovy Engraulis encrasicolus Doner During Cold Storage. TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
4-) Alparslan.,Y., Yapıcı.,H., Metin.,C., Baygar.,T., Günlü.,A., Baygar.,T., 2016. Quality assessment of shrimps preserved with orange leaf essential oil incorporated gelatin. LWT - Food Science and Technology
5-) Şengül Bilgin, Levent İzci, Ali Günlü, Gürkan Diken, İsmail Yüksel Genç, 2016. Effects of gutting process on the shelf life of cultured meagre Argyrosomus regius ASSO 1801 stored at 4 1 C. Food Science and Technology (Campinas)
6-) Yunus Alpaslan, Hatice Hasanhocaoğlu Yapıcı, Cansu Metin, Tuba Baygar, Ali Günlü, Taçnur Baygar, 2016. Quality assessment of shrimps preserved with orange leaf essential oil incorporated gelatin. LWT - Food Science and Technology
7-) Günlü.,A., Günlü.,N., 2014. Taste activity value, free amino acid content and proximate composition of Mountain trout (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) muscles. IJFS
8-) Günlü.,A., Sipahioğlu.,S., Alpas.,H., 2014. The effect of high hydrostatic pressure on the muscle proteins of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) fillets wrapped with chitosan-based edible film during cold storage (4±1°C).. High Pressure Research: An International Journal,
9-) Günlü.,A., Sipahioğlu.,S., Alpas.,H., 2014. The effect of chitosan based edible film and high hydrostatic pressure process on the microbiological and chemical quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) fillets during cold storage (4±1 °C) . High Pressure Research: An International Journal
10-) Günlü.,A., Koyun.,E., 2013. Effects of vacuum packaging and wrapping with chitosan-based edible film on the extension of the shelf life of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets in cold storage (4 °C). . Food and Bioprocess Technology
11-) Görgün.,S., Akpınar.,N., Zengin.,G., Akpınar.,A., Günlü.,A., Güler.,G.Ö.., Aktümsek.,A.., 2013. Determination of fatty acid profiles of total, neutral and polar lipids in different tissues of Vimba vimba tenella (Nordmann, 1840), from Eğirdir Lake (Isparta, TURKEY). Turkish Journal of Zoology
12-) Demir.,O., Günlü.,A., Küçük.,F., Gülle.,İ., Gümüş.,E., 2011. Analysis of sarcoplamic proteins in natural populations of mountain trout (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) with SDS-PAGE. . . African Journal of Biotechnology
13-) İzci.,L., Günlü.,A., Bilgin.,Ş., 2011. Production of Fish Chips from Sand Smelt (Atherina boyeri, RISSO 1810) and Determination of Some Quality Changes. Iranian Journal of Fisheries Sciences
14-) İzci.,L., Bilgin.,Ş., Günlü.,A., 2011. Production of fish finger from sand smelt (Atherina boyeri, RISSO 1810) and determination of quality changes. African Journal of Biotechnology
15-) Bolat.,Y., Mazlum.,Y., Günlü.,A., Bilgin.,Ş., İzci.,L., 2011. Bolat, Y., Mazlum, Y., Günlü, A., Bilgin, Ş., İzci, L. 2011. Effectiveness of Bait and Unbait in Trapping of Astacid Crayfish.TRJFAS, 11:1-2 . TRJFAS
16-) Bolat.,Y., Bilgin.,Ş., Günlü.,A., İzci.,L., Koca.,B., Çetinkaya.,S., Koca.,U., 2010. Chitin-Chitosan yield of freshwater crab (Potamon potamios, Olivier 1804) shell.. Pakistan Veterinary Journal (PVJ)
17-) Demir.,O., Gülle.,İ., Gümüş.,E., Küçük.,F., Günlü.,A., KEPENEK.,K.., 2010. Some Reproductive Features of Brown Trout (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) and its Larval Development under Culture Conditions.. Pakistan Vet. Journal
18-) Bilgin.,Ş., İzci.,L., Günlü.,A., Bolat.,Y., 2010. Effects of pan frying with different oils on some of the chemical components, quality parameters and cholesterol levels of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).. African Journal of Biotechnology(AJB)
19-) Bilgin.,Ş., Ünlüsayın.,M., İzci.,L., Günlü.,A., 2008. The Determination of Shelf Life and some Nutritional Components of Gilthead Seabream (Sparus aurata L., 1758) after Cold and Hot Smoking. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
20-) Ünlüsayın.,M., Kaleli.,S., Bilgin.,Ş., İzci.,L., Günlü.,A., 2006. Effect of Hot-Smoked Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Diets on the Protein Levels of Liver Tissue in Rats. . Ann. Nutr. Metab.
21-) Ünlüsayın.,M., Kaleli.,S., Bilgin.,Ş., İzci.,L., Günlü.,A., 2005. Activities of antioxidant enzymes in rats fed by hot smoked rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). . International Journal of Food Science & Technology

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Nuray Erkan Özden, Hande Doğruyol, Ali Günlü, İsmail Yüksel Genç, 2015. USE OF NATURAL PRESERVATIVES IN SEAFOOD PLANT EXTRACTS EDIBLE FILM AND COATING. Journal of Food and Health Science
2-) Erkan.,N., Günlü.,A., Genç.,Y., 2014. Alternative seafood preservation technologies: Ionizing radiation and high pressure processing. . Journal of FisheriesSciences.com
3-) Kaleli.,S., Ünlüsayın.,M., Bilgin.,Ş., İzci.,L., Günlü.,A., 2008. Determination of Total Serum Protein Levels Fed by Hot Smoked rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss) Diets in Rats. . American Journal of Food Technology
4-) Ünlüsayın.,M., Bilgin.,Ş., İzci.,L., Günlü.,A., 2007. Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., İzci, L and Günlü, A., 2007. Chemical and sensory assessment of hot-smoked fish pâté. , 1(1); 20-25. . Journal of FisheriesSciences.com
5-) Bilgin.,Ş., Ertan.,O., Günlü.,A., 2007. Farklı Tuzlama Tekniklerinin Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858’nın Kimyasal Bileşimine Etkileri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi
6-) Bilgin.,Ş., Ünlüsayın.,M., Günlü.,A., İzci.,L., 2005. Bilgin S., M. Unlusayin, A. Gunlu, L. Izci, 2005. Production of fish paté from pike perch (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) and tench (Tinca tinca L., 1758) and determination of food components and quality parameters. Vol. 22, No.3-4, .. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) İzci.,L., Günlü.,A., Bilgin.,Ş., 2009. Ülkemizde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’nın Değerlendirilme Şekilleri.. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi
2-) Bilgin.,Ş., İzci.,L., Günlü.,A., Bolat.,Y., Diler.,A., 2008. Bilgin, Ş., İzci,L., Günlü, A., Bolat,Y., Diler,A., 2008. Eğirdir Gölü'ndeki tatlısu ıstakozu (Astacus leptodactylus Esch,1823)'nun boy grubu ve eşeye göre bazı besin bileşenlerinin belirlenmesi. 1:2, 2008 . Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD) (Nobel yayın)
3-) Ünlüsayın.,M., Bilgin.,Ş., Günlü.,A., İzci.,L., 2005. Ünlüsayın, M., Bilgin,Ş., Günlü, A., İzci, L., 2005. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB)'ne katılım sürecinde su ürünleri işleme tesislerimizin mevcut durumuna bir bakış. , Aralık 2005, . TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi
4-) Ünlüsayın.,M., İzci.,L., Bilgin.,Ş., Günlü.,A., 2003. Kerevit (Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842)'lerde sıcak dumanlama yönteminin denenmesi ve kimyasal bileşenlerinin tespiti. . SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi
5-) Günlü.,A., Kesici.,E., 2003. A. Günlü, E. Kesici, "Su Teresi (Nasturtium officinale R.Br.)’nin Bazı Besinsel Bileşenlerinin Mevsimsel Olarak İncelenmesi", , 51-56 pp., 2003. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
6-) Günlü.,A., Kesici.,E., 2002. Su Teresinin (Nasturtium officinale R. Br.) Besinsel Değeri İle İlgili Bazı Kimyasal Bileşenlerinin Mevsimsel Değişimi.. SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bahrioğlu Ergi, Hac İsa Mustafa, Günlü Ali, Ercan Ertan, 2018. PRELIMINARY STUDY ON USAGE OF DRIED MARINE ALGAE IN A DIET OF THICK SHELLED RIVER MUSSEL Unio crassus. 3rd International Congress onApplied Ichthyology Aquatic Environment
2-) Ergün Mehmet Emin, Özen Ertan, Günlü Ali, Yeniocak Mehmet, Dalkılıç Berk, 2017. DONDUR-KURUT YÖNTEMİYLE KİTOSAN VE MİKROKRİSTALEN SELÜLOZESASLI BİYOBOZUNUR KÖPÜK ÜRETİMİ. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS
3-) Bilgin, Ş., Günlü, A., İzci,L., Bolat, Y., Günaydın, C.O. 2008. Quality Changes of Sea bass (Dicentrarchus labrax) stored in ice - effect of harvesting using dry ice and liquid ice. ICST 2008 1st International Congress of Seafood Technology. Proceeding book,18-21 May 2008 Çeşme -İzmir/TÜRKİYE 155-162. - 2008

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hacisa Mustafa, Ercan Ertan, Alparslan Yunus, Metin Cansu, Günlü Ali, Baygar Taçnur, 2018. Effect of different solvent ratio usage on lipid yield of Schizochytrium sp.. AQUA 2018
2-) Metin Cansu, Hacisa Mustafa, Alparslan Yunus, Ercan Ertan, Günlü Ali, Baygar Taçnur, 2018. Effect of different temperature and time application in ultrasonic water bath on the lipid quality of Schizochytrium sp.. AQUA 2018
3-) Alparslan.,Y., Metin.,C., Hasanhocaoğlu Yapıcı.,H., Baygar.,T., Günlü.,A., Baygar.,T., 2016. Evaluating the industry waste product of orange; a natural prerservative on shrimp melanosis. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2016)
4-) ALPARSLAN.,Y., HASANHOCAOĞLU YAPICI.,H., METİN.,C., GÜNLÜ.,A., BAYGAR.,T., 2016. Effects of Orange Peel (Citrus sinensis (L.) Osbeck) Essential Oil Combined with Gelatin Coatings On the Quality and Shelf Life of Shrimp (Parapenaeus longirostris L. 1846).. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA)
5-) Erkan, N., Günlü, A., Genç, İ, 2012. Application of Irradiation, Edible Film and High Pressure in Fish Preservation. Advanced Nonthermal Processing in Food Technology. 07-10 May, 2012 at Pine Bay Resort, Kusadasi, TURKEY. - 2012
6-) Günlü, A., Bilgin, S., Bolat,Y., İzci, L., Koca, S.B., Çetinkaya, S., 2011. Determination of quality and shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) coated with crab (Potamon potamios, Olivier 1804) chiyosan during storage. 41st WEFTA Meeting, 27-30 september 2011, Seafood for the Modern Consumer. Gothenburg, Sweden. - 2011
7-) Bolat, Y., Bilgin, Ş., Günlü, A., İzci, L., Koca., S.B., Çetinkaya, S., Koca. H.U., 2009. Chitin-chitosan yield of freshwater crab (Potamon potamios, Olivier 1804) shell. Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, May, 20-24 2009 - 2009
8-) Bolat, Y., Mazlum, Y., Günlü, A., Bilgin, Ş., İzci, L., 2009. Effectiveness of Bait and Unbait in Traping of Astacid Crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823). Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, May, 20-24. - 2009
9-) Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., Bolat, Y., 2009. Effect of pan frying with different oils on the some chemical components, quality parameters and cholesterol levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, May, 20-24 2009 - 2009
10-) Bolat, Y., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., Koca, S.B., Çetinkaya, S., 2008. Estimating of Population size of freshwater crab (Potamon potamios, Olivier 1804) in Eğirdir Lake-Turkey.Middle East and North Africa Conference For Animal Wealth. Book of Abstracts. Cairo ınternational Convention Center (C.I.C.C.) EGYPT, 16-18-October 2008. - 2008

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Günlü, A., İzci, L., Bilgin, Ş., Bolat, Y., Diler, A., 2007. Determination of Some Chemical Composition and Fatty Acid Components on Freshwater Crayfish (Astacus leptodactylus Esch, 1823) in Eğirdir Lake. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS on FOOD and NUTRITION.24 - 26 October 2007, Istanbul, TURKEY - 2007

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bolat, Y., Günlü, A., Bilgin, Ş., İzci, L., Koca, S.B., Çetinkaya, S., 2009. Mavi Yengeç (Callinectes sapidus Rathbun, 1896), Tatlısu Yengeci (Potamon potamios Olivier 1804) ve Kerevit (Astacus leptodactyus Esch. 1823) Kabuklarının Kitin-Kitosan İçeriklerinin Karşılaştırılması. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Temmuz 2009. Rize - 2009
2-) Günlü, A., Ertan, Ö.O., Bilgin, Ş.,,İzci, L., 2007. Depolama ve sıcak dumanlama işleminin kültür deniz levreğinin (Dicentrarchus labrax L. 1758) bazı besinsel bileşenleri ve kalite parametreleri üzerine etkisi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla - 2007

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) GÜNLÜ.,A., BİLGİN.,Ş., İZCİ.,L., BOLAT.,Y., GENÇ.,Y., 2013. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’nın Ölüm Sonrası Kas Proteinlerindeki Değişimlerinin SDS PAGE Kullanılarak Belirlenmesi. . 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
2-) GÜNLÜ.,N., KUBİLAY.,A., GÜNLÜ.,A., 2013. Vibrio anguillarum Suşlarının Antimikrobiyal Duyarlılığı ve Plazmid İzolasyonu. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
3-) İzci,L., Günlü, A., Bilgin, Ş., 2008. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın değerlendirme şekilleri. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu Özet Kitabı 14-16 Ekim Isparta. s. 103. - 2008
4-) Ekici, S., Demir, O., Kubilay, A., Günlü, A., Gümüş, E., 2007. Kültür Koşullarına Adapte Edilen Dağ Alabalığı (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) Larvalarında Ortaya Çıkan Enfeksiyonlar. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla - 2007
5-) O. Demir, A. Kubilay, S. Ekici, A. Günlü, E. Gümüş, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu konferansı dahilinde , "ÖZET KİTABI-(Ulusal toplantıda özet metin olarak yayımlanan poster)", bildiri kitapçığındaki "Kültür Koşullarına Adapte Edilen Dağ Alabalığı (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) Larvalarında Ortaya Çıkan Enfeksiyonlar", 407-407 pp.,Muğla, TÜRKİYE, 4-7 Eylül , 2007 - 2007

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Gıda Dergisi.

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi - 2012
2-) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi - 2011
3-) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi - 2010

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Mugla Journal of Science Technology.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY (CAMPINAS).
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. International Journal of Food Properties.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Food Science and Nutrition.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. JOURNAL OF FOOD SCIENCE.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. JOURNAL OF FOOD SAFETY AND FOOD QUALITY.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. International Journal of Food Properties.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Fresenius Environmental Bulletin (FEB).
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Food and Bioprocess Technology.
10-) Journal of Food Quality - 2013
11-) Journal of Food Quality - 2011

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Turkish Journal of Aquatic Sciences.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. LimnoFish.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ GERGİSİ.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Journal of FisheriesSciences.com .
8-) Journal of FisheriesSciences.com - 2009
9-) Journal of FisheriesSciences.com - 2009
10-) Journal of FisheriesSciences.com - 2009
11-) SDÜ Fen Bilimleri Enstütüsü Dergisi - 2009

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Quality assessment of shrimps preserved with orange leaf essential oil incorporated gelatin - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:7
2-) Chitin-Chitosan yield of freshwater crab (Potamon potamios, Olivier 1804) shell. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
3-) The effect of chitosan based edible film and high hydrostatic pressure process on the microbiological and chemical quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) fillets during cold storage (4±1 °C) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
4-) Taste activity value, free amino acid content and proximate composition of Mountain trout (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) muscles - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
5-) Effects of pan frying with different oils on some of the chemical components, quality parameters and cholesterol levels of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) The effect of high hydrostatic pressure on the muscle proteins of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) fillets wrapped with chitosan-based edible film during cold storage (4±1°C). - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
7-) Production of fish finger from sand smelt (Atherina boyeri, RISSO 1810) and determination of quality changes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
8-) Coating with chitosan film of sea bream (Sparus aurata) fillets: determining shelf life in refrigerator conditions - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
9-) Combined effect of orange peel essential oil and gelatin coating on the quality and shelf life of shrimps - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
10-) Effects of vacuum packaging and wrapping with chitosan-based edible film on the extension of the shelf life of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets in cold storage (4 °C). - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:12
11-) Effects of vacuum packaging and wrapping with chitosan-based edible film on the extension of the shelf life of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets in cold storage (4 °C). - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:5
12-) Quality assessment of shrimps preserved with orange leaf essential oil incorporated gelatin - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:6
13-) The effect of chitosan based edible film and high hydrostatic pressure process on the microbiological and chemical quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) fillets during cold storage (4±1 °C) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
14-) Quality assessment of shrimps preserved with orange leaf essential oil incorporated gelatin - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
15-) Effects of vacuum packaging and wrapping with chitosan-based edible film on the extension of the shelf life of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets in cold storage (4 °C). - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:4
16-) The effect of high hydrostatic pressure on the muscle proteins of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) fillets wrapped with chitosan-based edible film during cold storage (4±1°C). - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
17-) Chitin-Chitosan yield of freshwater crab (Potamon potamios, Olivier 1804) shell. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
18-) Some Reproductive Features of Brown Trout (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) and its Larval Development under Culture Conditions. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
19-) The Determination of Shelf Life and some Nutritional Components of Gilthead Seabream (Sparus aurata L., 1758) after Cold and Hot Smoking - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
20-) Taste activity value, free amino acid content and proximate composition of Mountain trout (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) muscles - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
21-) Bolat, Y., Mazlum, Y., Günlü, A., Bilgin, Ş., İzci, L. 2011. Effectiveness of Bait and Unbait in Trapping of Astacid Crayfish.TRJFAS, 11:1-2 - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
22-) Effect of Hot-Smoked Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Diets on the Protein Levels of Liver Tissue in Rats. - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The Determination of Shelf Life and some Nutritional Components of Gilthead Seabream (Sparus aurata L., 1758) after Cold and Hot Smoking - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
2-) Production of fish finger from sand smelt (Atherina boyeri, RISSO 1810) and determination of quality changes - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Farklı Tuzlama Tekniklerinin Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858’nın Kimyasal Bileşimine Etkileri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) Effects of vacuum packaging and wrapping with chitosan-based edible film on the extension of the shelf life of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets in cold storage (4 °C). - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Production of Fish Chips from Sand Smelt (Atherina boyeri, RISSO 1810) and Determination of Some Quality Changes - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
6-) Some Reproductive Features of Brown Trout (Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858) and its Larval Development under Culture Conditions. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of vacuum packaging and wrapping with chitosan-based edible film on the extension of the shelf life of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets in cold storage (4 °C). - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Termal su siyanobakterisi Pseudanabaena sp’nin esansiyel yağ ve fikobiliprotein içeriğinin tespiti . Konu: Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü. Mürşit. 2016
2-) Tez Adı: Ege Bölgesi Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri,.. Konu: Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,. Mustafa . 2014
3-) Tez Adı: Kekik esansiyel yağı ile zenginleştirilmiş kitosan esaslı filmlerin antimikrobiyal etkisinin tespiti. . Konu: Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,. Rahime . 2014
4-) Tez Adı: Kitosan Esaslı Yenilebilir Filmle Kaplanmış Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss Walbaum) Filetolarının Raf Ömrü ve Kalitesi Üzerine Yüksek Hidrostatik Basınç İşleminin Etkisi. . Konu: Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,. Sinem . 2013

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ)PROJESİ. Termal su siyanobakterisi Pseudanabaena sp’nin esansiyel yağ ve fikobiliprotein içeriğinin tespiti; yüksek saflıkta C-fikosiyanin ve C-fikoeritrin üretimi. 2016-2016

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Portakal Kabuğu Ve Yaprağından Elde Edilen Esansiyel Yağ Ile Zenginleştirilmiş Yenilebilir Kaplamaların Karideslerin Kalitesi Ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi. Baş. Tar.:2013, Bitiş Tar.:2014, TUBİTAK 113O485. 2013-2014
2-) “Gölde Balık Tükenmesin Beyşehir Üzülmesin” başlıklı balıkçıların eğitimi projesi - 2011
3-) Bolat, Y., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., Koca, S.B., Çetinkaya, S., 2009. Ekonomik Olarak Değerlendirilmeyen Tatlısu Yengeci Kabuklarından Kitin-Kitosan Eldesi ve Kitosanın Su Ürünlerinin Muhafazasında Kullanımı. TUBİTAK 107O511. Baş. Tar.:2007, Bit.Tar.:2009, Yardımcı Araştırıcı. - 2009

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. KÜLTÜR SARIAĞIZ BALIĞI (Argyrosomus regius)’NIN ÖLÜM SONRASI KAS PROTEİNLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİNİN SDS PAGE KULLANILARAK BELİRLENMESİ. 2016-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ege Bölgesi Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje No: 13/96, Baş. Tar.:2013, Bit.Tar.: 2014. 2013-2014
3-) Günlü, A., Bilgin, Ş., İzci, L., Bolat, Y. 2013. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’nın ölüm sonrası kas proteinlerindeki değişimlerinin SDS PAGE kullanılarak belirlenmesi - Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje No: 2627-M-10, Baş. Tar.:2010, Bit.Tar.:2013, Proje Yürütücüsü. - 2013
4-) Günlü, A., Sipahioğlu, S., 2013. Kitosan Esaslı Yenilebilir Filmle Kaplanmış Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum) Filetolarının Raf Ömrü ve Kalitesi Üzerine Yüksek Hidrostatik Basınç İşleminin Etkisi. Yüksek Lisans Tez Projesi - Sinem Sipahioğlu - Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje No: 2107-YL-10, Baş. Tar.:2010, Bit.Tar.:2013, Proje Yürütücüsü. - 2013
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kekik esansiyel yağı ile zenginleştirilmiş kitosan esaslı filmlerin antimikrobiyal etkisinin tespiti. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje No: 2402-YL-10, Baş. Tar.:2010, Bit.Tar.:2014, Proje Yürütücüsü.. 2011-2014

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Bilgin, Ş., İzci,L.,Günlü,A., Diken,G.,Genç,İ.Y. 2013. Kültürü yapılan sarıağız balığı (Argyrosomus regius Asso, 1801)’nın +4oC’deki raf ömrünün belirlenmesi.Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No:2628-m-10, Baş. Tar.:2010, Bitiş Tar.:2013, Yardımcı araştırıcı - 2013
2-) İzci, L., Bilgin, Ş., Günlü, A.,Diler, A.,Bolat, Y., Çetinkya, S., Genç, İ.Y. 2012. Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus L.,1758)’ndan Döner Yapımı. Proje No: SDÜBAP 2624-M-2010. Baş. Tar.:2010, Bitiş Tar.:2012, Yardımcı araştırıcı - 2012
3-) Kesici, E.,Turna, İ.İ., Gülle, İ, Günlü, A., 2008. Kovada Gölü (Eğirdir/Isparta) Fitoplanktonu, Makrohidrofitleri ve Bunların Göl ile Olan Etkileşimlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje No:1059-M-05. Baş. Tar.:15/04/2005, Bit.Tar.:16.07.2008, Yardımcı Araştırıcı. - 2008
4-) İzci, L., Bilgin, Ş., Günlü, A., 2008. Gümüş Balığından (Atherina boyeri RISSO, 1810)Fish Finger ile Balık Cipsi Yapımı ve Bazı Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi SDÜBAP 1393-M-06, Bitiş tarihi:16.07.2008, Yardımcı Araştırıcı. - 2008
5-) Bilgin,Ş., İzci,L., Günlü, A., 2008. Farklı Kaynaklı Yağlarla Kızartma İşleminin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhychus mykiss )'nın Yağ Asidi ve Kolesterol Düzeyine Etkisi SDÜBAP 1459-M-06. Bitiş tarihi: 16.07.2008, Yardımcı Araştırıcı. - 2008
6-) Demir, E., Küçük, F.,Kepenek, K., Gülle,İ., Günlü,A. 2008. Dağ alabalığı (Salmo trutta magrostigma Dumeril, 1858)nın yetiştiricilik koşullarına adaptasyonu. SDÜBAP 1072-M-05, Bitiş Tarihi: 17.09.2008, Yardımcı Araştırıcı. - 2008
7-) Ertan, Ö.O., Günlü, A., 2007. Yetiştiriciliği yapılan deniz levreğinin (Dicentrarchus labrax L. 1758) dumanlama sonrası bazı besin bileşenlerindeki değişimler ve raf ömrünün belirlenmesi. SDÜBAP Proje no: 1013-D-05, Bit. Tar.:2007, Doktora Tez Projesi - 2007
8-) Bilgin, Ş., Ünlüsayın, M., İzci, L., Günlü, A., 2006. Dumanlanmış Çipura (Sparus aurata L., 1758) Balıklarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi ile Vitamin İçeriğinin Belirlenmesi . SDÜBAP Proje No: 1048-M-05, Baş. Tar.:2005, Bitiş Tar.:2006, Yardımcı Araştırıcı. - 2006
9-) Ünlüsayin, M., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., 2006. Sıcak Dumanlanmış Bazı Kültür Balıklarından Fish Paté Yapımı ve Besin Bileşenleri ile Kolesterol Düzeylerinin Tespiti. , SDÜ BAP Proje No: 1024-M-05. Baş. Tar.:2005, Bitiş Tar.:2006, Yardımcı Araştırıcı. - 2006
10-) Bolat, Y., Koca, H.U., İzci, L., Günlü, A., 2005. Eğirdir Gölünde Birim Çabadaki Av Miktarından (C.P.U.E) Avlanabilir Ürünün Tahmini ve Tatlı su İstakozu (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Üzerine Balıkçılık Yönetim Stratejisinin Belirlenmesi. SDÜBAP,03-M-773, Yardımcı Araştırıcı. - 2005
11-) Ertan, Ö.O., Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., 2004. Eğirdir Su Ürünleri İşleme Laboratuvarının Bölge Tesislerinin İhtiyacına Cevap Verecek Şekilde İyileştirilmesi ve Uluslararası Kalite Standartlarına Ulaştırılması. Proje süresi 12 Ay, Altyapı Projesi, Başlama 2003- Bitiş 2004, Destekleyen Kurum, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No 2003/24, Yardımcı Araştırıcı. - 2004
12-) Ertan, Ö.O., Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., 2004. Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Avrupa Birliği (AB) Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması. Proje Süresi 12 Ay, Başlama 2003-Bitiş 2004, Destekleyen Kurum, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No 03-M-743, Yardımcı Araştırıcı. - 2004
13-) Kesici, E., Turna, İ.İ., Gökduman, U., Günlü, A., 2004. Burdur gölü makroflorası ve floranın biyolojik çeşitliliğe etkisi. Proje süresi 12 Ay, Altyapı Projesi, Başlama 2003- Bitiş 2004, Destekleyen Kurum, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No 0698-M-03, Yardımcı Araştırıcı. - 2004
14-) Ünlüsayın, M., Kaleli, S., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., 2004. Sıcak Dumanlanmış Gökkuşağı Alabalığıyla (Oncorhynchus mykiss)Beslenmenin Antioksidant Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması SDÜBAP Proje No: 03-M-727, Baş. Tar.:2003, Bitiş Tar.:2004, Yardımcı Araştırıcı. - 2004
15-) Kesici, E., Günlü, A., 2001. Nasturtium officinale R. Br. (Su Teresi)'nin Bazı Kimyasal Bileşenlerinin Mevsimsel Değişimleri Üzerine Bir Çalışma. SDÜBAP tarafından desteklenen Yüksek Lisans Tez Projesi.. Bitiş Tar: 17.07.2001. Proje No:0316-YL-00 - 2001

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) 2014-TÜBİTAK - 2014
2-) 2014-Sıtkı Koçman Vakfı, - 2014
3-) 2014-Sıtkı Koçman Vakfı, - 2014
4-) 2014-Sıtkı Koçman Vakfı, - 2014
5-) 2013-TUBİTAK - 2013
6-) 2012-TUBİTAK - 2012
7-) 2012-TUBİTAK - 2012
8-) 2005-TÜBİTAK - 2005

Verdiği Dersler

SÜM5546 2018-2019 Bahar

SOĞUK ZİNCİR UYGULAMALARI VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ

SÜM3512 2018-2019 Bahar

Su Ürünleri Gıda Mevzuatı

SÜM5591 2018-2019 Bahar

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ

SÜM4003 2018-2019 Güz

Su Ürünleri Ekonomisi

SÜM2005 2018-2019 Güz

Biyokimya

SÜM3512 2017-2018 Bahar

Su Ürünleri Gıda Mevzuatı

SÜM5591 2017-2018 Bahar

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ

SÜM5589 2017-2018 Bahar

PROTEİNLERİN JEL ELETROFOREZİ

SÜM4009 2017-2018 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM5591 2017-2018 Güz

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ

SÜM5546 2017-2018 Güz

SOĞUK ZİNCİR UYGULAMALARI VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ

SÜM2005 2017-2018 Güz

Biyokimya

SÜM4003 2017-2018 Güz

Su Ürünleri Ekonomisi

SÜM 6000 2016-2017 Bahar

DOKTORA TEZİ

SÜM4008 2016-2017 Bahar

Seminer

SÜM5518 2016-2017 Bahar

SU ÜRÜNLERİ İŞLEMESİNDE KULLANILAN GIDA KATKI MADDELERİ VE GÜVENİRLİLİĞİ

SÜM5589 2016-2017 Bahar

PROTEİNLERİN JEL ELETROFOREZİ

SÜM5090 2016-2017 Bahar

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

SÜM5000 2016-2017 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM4506 2016-2017 Bahar

Su Ürünleri Gıda Mikrobiyolojisi

SÜM3512 2016-2017 Bahar

Su Ürünleri Gıda Mevzuatı

SÜM5591 2016-2017 Bahar

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 6700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5546 2016-2017 Güz

SOĞUK ZİNCİR UYGULAMALARI VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ

SÜM2005 2016-2017 Güz

Biyokimya

SÜM4003 2016-2017 Güz

Su Ürünleri Ekonomisi

SÜM5591 2016-2017 Güz

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ

SÜM5589 2016-2017 Güz

PROTEİNLERİN JEL ELETROFOREZİ

SÜM3512 2015-2016 Bahar

Su Ürünleri Gıda Mevzuatı

SÜM3512 2015-2016 Bahar

Su Ürünleri Gıda Mevzuatı

SÜM6000 2015-2016 Bahar

DOKTORA TEZİ

SÜM5546 2015-2016 Bahar

SOĞUK ZİNCİR UYGULAMALARI VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ

SÜM 5000 2015-2016 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

SÜM4506 2015-2016 Bahar

Su Ürünleri Gıda Mikrobiyolojisi

SÜM4506 2015-2016 Bahar

Su Ürünleri Gıda Mikrobiyolojisi

SÜM6700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA)

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5589 2015-2016 Bahar

PROTEİNLERİN JEL ELETROFOREZİ

SÜM4008 2015-2016 Bahar

Seminer

SÜM5518 2015-2016 Güz

SU ÜRÜNLERİ İŞLEMESİNDE KULLANILAN GIDA KATKI MADDELERİ VE GÜVENİRLİLİĞİ

SÜM2005 2015-2016 Güz

Biyokimya

SÜM4003 2015-2016 Güz

Su Ürünleri Ekonomisi

SÜM 6700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 6000 2015-2016 Güz

DOKTORA TEZİ

SÜM 5000 2015-2016 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM4513 2015-2016 Güz

Su Ürünlerinde Ambalajlama Yöntemleri

SÜM5589 2015-2016 Güz

PROTEİNLERİN JEL ELETROFOREZİ

SÜM5591 2015-2016 Güz

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ

SÜM 5000 2015-2016 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 5090 2015-2016 Güz

SEMİNER

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4003 2015-2016 Güz

Su Ürünleri Ekonomisi

SÜM4009 2015-2016 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM4513 2015-2016 Güz

Su Ürünlerinde Ambalajlama Yöntemleri

SÜM2005 2015-2016 Güz

Biyokimya

SÜM2005 2015-2016 Güz

Biyokimya

SÜM5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5000 2014-2015 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM4506 2014-2015 Bahar

Su Ürünleri Gıda Mikrobiyolojisi

SÜM3512 2014-2015 Bahar

Su Ürünleri Gıda Mevzuatı

SÜM3512 2014-2015 Bahar

Su Ürünleri Gıda Mevzuatı

SÜM5591 2014-2015 Bahar

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ

SÜM4506 2014-2015 Bahar

Su Ürünleri Gıda Mikrobiyolojisi

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM 6700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 6000 2014-2015 Bahar

DOKTORA TEZİ

SÜM5518 2014-2015 Bahar

SU ÜRÜNLERİ İŞLEMESİNDE KULLANILAN GIDA KATKI MADDELERİ VE GÜVENİRLİLİĞİ

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM3004 2014-2015 Güz

Su Ürünleri Kalite Kontrolü

SÜM3512 2014-2015 Güz

Su Ürünleri Gıda Mevzuatı

SÜM4506 2014-2015 Güz

Su Ürünleri Gıda Mikrobiyolojisi

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM2005 2014-2015 Güz

Biyokimya

SÜM6000 2014-2015 Güz

DOKTORA TEZİ

SÜM 6700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4003 2014-2015 Güz

Su Ürünleri Ekonomisi

SÜM4513 2014-2015 Güz

Su Ürünlerinde Ambalajlama Yöntemleri

SÜM5546 2014-2015 Güz

SOĞUK ZİNCİR UYGULAMALARI VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ

SÜM6532 2014-2015 Güz

KABUKLU VE YUMUŞAKÇA İŞLEME TEKNOLOJİSİ

SÜM 5000 2014-2015 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM4513 2014-2015 Güz

Su Ürünlerinde Ambalajlama Yöntemleri

SÜM4003 2014-2015 Güz

Su Ürünleri Ekonomisi

SÜM2005 2014-2015 Güz

Biyokimya

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ