Personel

Öğr.Gör.Dr. Ali Yıldız
Öğr.Gör.Dr.
Ali Yıldız
@ E-posta
aliyildiz@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Dalaman Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Dalaman Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret Bölümü / Dış Ticaret Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret 18/06/2007

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Anabilim Dalı 01.08.2013

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 21.03.2018

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldız Ali, Kartum Göksel, 2017. Examination of Entrepreneurship Tendencies Within The Context of Social Status Variables: A Practice on University Students. Journal of International Social Research
2-) Yıldız Ali, Fırat Aytekin, 2017. Havayolu Yolcu Pazarı Bölümlerinin Incelenmesi. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
3-) MUSTAFA.,K., FURKAN.,B., ALİ.,Y., 2013. Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) YILDIZ.,A., DEMİR.,M., 2016. Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
2-) ALİ.,Y., ERDOĞAN.,G., MUSTAFA.,K., 2013. Dalaman Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kartum Göksel, Yıldız Ali, Turhan Erkan, 2017. İşletmelerde İnovasyon Stratejileri ve Ar-Ge: Bir İşletme Örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gençlerle 360 Derece IV. Uluslararası Öğrenci Kongresi
2-) Fırat Aytekin, Yıldız Ali, Demir Fatih Mehmet, 2017. Sosyal Medyadaki Girişimcilik Paylaşımlarının Girişimcilik Niyetine Etkileri. III. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer
3-) Fırat Aytekin, Demir Fatih Mehmet, Yıldız Ali, 2017. Üniversite Mezunlarının Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Programı Mezunları. III. Uluslararası Girişimcilik İstahdam ve Kariyer Kongresi
4-) Turhan Erkan, Kartum Göksel, Yıldız Ali, Özdemir Yasal, 2017. Sürdürülebilir Üretim ve İşletme Uygulamaları. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
5-) Kartum Göksel, Yıldız Ali, Turhan Erkan, 2017. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşamama: Bir İşletme Örneği. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
6-) Yıldız Ali, Fırat Aytekin, 2017. Havayolu Yolcu Pazarının Fiyat ve Zaman Duyarlılığı Temelinde Bölümlendirilmesi. 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi
7-) KARTUM.,G., YILDIZ.,A., TURHAN.,E., ŞEKERLİ.,B., 2016. Kurumsallaşmada Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin Uyarlanması: Bir İşletme Örneği. 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi
8-) ALİ.,Y., MEHMET FATİH.,D., 2015. Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
9-) MUSTAFA.,K., SAADET.,Z., ALİ.,Y., DAVUT.,K., 2012. Sustainable Development in the Aviation Sector and The Case of Turkish Airlines. ISSD2012 3rd International Symposium On Sustainable Development

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Sustainable Development in the Aviation Sector and The Case of Turkish Airlines - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:7
3-) Dalaman Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Pazarlama Etiğinin Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati Üzerine Etkisi: Online Perakendecilik Sektörü Üzerine Bir Araştırma. 2013-2013

Verdiği Dersler

PZR2801 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZARLAMA VE SATIŞ

DŞT1002 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

ÇEP202 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

MUH2506 2017 Bahar Ek Sınav 2

E-TİCARET

DŞT1001 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

MUH209 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DŞT101 2017 Bahar Ek Sınav 2

ULUSLARARASI TİCARETTE GENEL KAVRAMLAR

İŞP248 2017 Bahar Ek Sınav 2

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

DŞT2008 2017 Bahar Ek Sınav 2

ELEKTRONİK TİCARET

DŞT1004 2017 Bahar Ek Sınav 2

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

DŞT2004 2017 Bahar Ek Sınav 2

ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

DŞT2005 2017 Bahar Ek Sınav 2

MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ

DŞT2006 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET PAKET PROG.UYG.

DŞT2507 2017 Bahar Ek Sınav 2

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞP236 2017 Bahar Ek Sınav 2

ELEKTRONİK TİCARET

PZR2803 2017 Bahar Ek Sınav 2

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT201 2017 Bahar Ek Sınav 2

İHRACAT İŞLEMLERİ

DŞT206 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET PAKET PROGRAM UYGULAMASI II

İŞP234 2017 Bahar Ek Sınav 2

ULUSLARARASI PAZARLAMA

KAP101 2017 Bahar Ek Sınav 2

GENEL HUKUK BİLGİSİ

MUH209 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

MUH2506 2017 Bahar Ek Sınav 1

E-TİCARET

KAP101 2017 Bahar Ek Sınav 1

GENEL HUKUK BİLGİSİ

DŞT1001 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT101 2017 Bahar Ek Sınav 1

ULUSLARARASI TİCARETTE GENEL KAVRAMLAR

DŞT2005 2017 Bahar Ek Sınav 1

MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ

DŞT2006 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET PAKET PROG.UYG.

DŞT2004 2017 Bahar Ek Sınav 1

ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

İŞP248 2017 Bahar Ek Sınav 1

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

DŞT201 2017 Bahar Ek Sınav 1

İHRACAT İŞLEMLERİ

ÇEP202 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

PZR2801 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA VE SATIŞ

DŞT1004 2017 Bahar Ek Sınav 1

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

DŞT2008 2017 Bahar Ek Sınav 1

ELEKTRONİK TİCARET

DŞT1002 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

DŞT2507 2017 Bahar Ek Sınav 1

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞP236 2017 Bahar Ek Sınav 1

ELEKTRONİK TİCARET

PZR2803 2017 Bahar Ek Sınav 1

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İŞP234 2017 Bahar Ek Sınav 1

ULUSLARARASI PAZARLAMA

DŞT206 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET PAKET PROGRAM UYGULAMASI II

DŞT2005 2018-2019 Güz

MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ

PZR2803 2018-2019 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT1001 2018-2019 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PZR2803 2018-2019 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2805 2018-2019 Güz

DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

DŞT2507 2018-2019 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

DŞT2008 2017-2018 Bahar

ELEKTRONİK TİCARET

DŞT2006 2017-2018 Bahar

DIŞ TİCARET PAKET PROG.UYG.

DŞT2004 2017-2018 Bahar

ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

DŞT1004 2017-2018 Bahar

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

DŞT1001 2017-2018 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

İŞY1815 2017-2018 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

DŞT2005 2017-2018 Güz

MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ

DŞT2507 2017-2018 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

PZR2803 2017-2018 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2805 2017-2018 Güz

DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

DŞT1004 2016-2017 Bahar

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

DŞT2004 2016-2017 Bahar

ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

DŞT2006 2016-2017 Bahar

DIŞ TİCARET PAKET PROG.UYG.

DŞT2008 2016-2017 Bahar

ELEKTRONİK TİCARET

DŞT2805 2016-2017 Güz

DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

PZR2803 2016-2017 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2507 2016-2017 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

DŞT2005 2016-2017 Güz

MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ

DŞT2808 2015-2016 Bahar

ELEKTRONİK TİCARET

DŞT2808 2015-2016 Bahar

ELEKTRONİK TİCARET

MUH2506 2015-2016 Bahar

E-TİCARET

DŞT2008 2015-2016 Bahar

ELEKTRONİK TİCARET

MUH2506 2015-2016 Bahar

E-TİCARET

DŞT2006 2015-2016 Bahar

DIŞ TİCARET PAKET PROG.UYG.

DŞT2004 2015-2016 Bahar

ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

DŞT1004 2015-2016 Bahar

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

PZR2803 2015-2016 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2507 2015-2016 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

DŞT2005 2015-2016 Güz

MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ

PZR2803 2015-2016 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2801 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DŞT2805 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

DŞT2801 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

PZR2803 2015-2016 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2808 2014-2015 Bahar

ELEKTRONİK TİCARET

MUH2506 2014-2015 Bahar

E-TİCARET

DŞT2008 2014-2015 Bahar

ELEKTRONİK TİCARET

DŞT2006 2014-2015 Bahar

DIŞ TİCARET PAKET PROG.UYG.

DŞT2004 2014-2015 Bahar

ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

MUH2506 2014-2015 Bahar

E-TİCARET

DŞT2808 2014-2015 Bahar

ELEKTRONİK TİCARET

DŞT1006 2014-2015 Bahar

ULUSLAR ARASI TİCARET HUKUKU

DŞT1004 2014-2015 Bahar

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

DŞT2005 2014-2015 Güz

MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ

DŞT2507 2014-2015 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

PZR2803 2014-2015 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2803 2014-2015 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2803 2014-2015 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2801 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DŞT2801 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DŞT2805 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET YÖNETİMİ