Personel

Doç.Dr. Nilgün Açık Önkaş
Doç.Dr.
Nilgün Açık Önkaş
@ E-posta
anilgun@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1804

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği 1995

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 1998

Doktora

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 02.01.2002

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Açık Önkaş.,N., 2015. Interpretation Theory and Creative Writing. Anthropologist
2-) Açık Önkaş.,N., 2013. A study on the use of classical poetry in teaching Turkish. . Hacettepe University Journal of Education
3-) Açık Önkaş.,N., 2012. The Phonetics and Semantics Relationship in Poems . Procedia-Social and Behavioral Sciences
4-) Açık Önkaş.,N., 2010. Teaching poetry in the relationship of phonetics and semantics Pages 4955-4960. DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.03.802. Procedia - Social and Behavioral Sciences
5-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “Poetry teaching in laboratory setting” Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 590-595. DOI: 10.1016/j.sbspro.2009.01.106 Original Research Article - 2009

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, "Konuşturan Türkiye Türkçesi Öğretimi", Türkiye Türkçesi Öğreniyorum-I adlı kitaba yazılmış tanıtım-değerlendirme yazısı, Bilig (Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi), Bahar 2005, S.33, s. 257-260. - 2005

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Açık Önkaş.,N., Günay.,E., 2015. Ders Kitabı İnceleme Ölçütlerine Göre Türkçe Ders Kitaplarının Karşılaştırılması. International Journal of Languages
2-) Açık Önkaş.,N., 2011. Türk Halk Şiiri Örneklerinde Fonetik-Semantik İlişkisi ve Türkçe Eğitiminde Halk Şiirinden Yararlanma . Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
3-) Açık Önkaş.,N., 2011. Mevlevîlerin Yönetimle İlişkileri . Akademik Bakış Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Açık Önkaş.,N., 2014. Çağdaş Türk Dünyası Şairlerinde Anadili Değeri . The Journal of Academic Social Science Studies

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Açık Önkaş.,N., 2011. Osmanlı Dönemi Muğlalı Şairler . Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “ Türkçe Eğitiminde Fonetik-Semantik İlişkili Şiir Öğretimi”, Electronic Journal of Social Sciences (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi), S.34, 2010. - 2010
3-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “Ana Dili Öğretimine Yeni Yaklaşımlar”, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İlke, S.24, 2010. - 2010
4-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “ Türkçe Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ve Kalıcı Öğrenme”, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, S.2, 2010. - 2010
5-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “ Çoçuk Edebiyatı Kitaplarında Şiirin Yeri”, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İlke, S.23, 2009. - 2009
6-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, "Şâir Tezkireleri Üzerine", Türk Edebiyatı, İstanbul 2003, S. 513, s. 74-75. - 2003
7-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, Fatin'de Kafiye Dikkati, Türk Kültürü, Ankara 2002, S. 467, s. 164-169. - 2002
8-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “Türkçe Öğretiminde Aruzlu Şiirler”, Bilge, Ankara 2002, S.32, s. 19-23. - 2002
9-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “Fuzûlî'nin Hevâ'dan Gayrı”sı, Türk Kültürü İncelemeleri, İstanbul 2000, S.2, s. 183-190. - 2000

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Üzerine", Değerlendirme, Milli Eğitim, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2004, S.164, s. 175-178. - 2004
2-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “Yarına Seslenen Şâir: Fuzûlî”, Türk Kültürü, Ankara 1999, S.433, s.319-320. - 1999
3-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “Şâhidî İbrahim Dede ve Gülşen-i Vahdet”, Türk Dili, Ankara 1997, S. 551, s. 471-474. - 1997

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Açık Önkaş.,N., 2015. DEĞERLER EĞİTİMİNDE KLASİK ÜRÜNLERİN ÇEVİRİLERİNDEN FAYDALANMA. VII. ULUSLARARASI TÜRKİYE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRE
2-) Açık Önkaş.,N., 2015. ALMANYA’DA TÜRK ÇOCUKLARINA OKUTULAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ NİTELİĞİ. VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongres
3-) Açık Önkaş.,N., 2015. Ötekini Anlama Sürecinde Edebi Eser. VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi
4-) Açık Önkaş.,N., 2014. Türkçe Ders Kitaplarında Coğrafik Unsurlar . Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi
5-) Açık Önkaş.,N., Muhyeeva.,B., 2014. Açık Önkaş. N. & Muhyeeva. B. "Şâhidî'de Ben ve Öteki". 1.Uluslararası Mevlevîlik ve Şâhidî Sempozyumu, Muğla 2014.. 1.Uuslararası Mevlevîlik ve Şâhidî Sempozyumu
6-) Açık Önkaş.,N., 2014. Açık Önkaş, N. "Gelenek Ürünlerinden Nazirelerin Alımlanmasının Türkçe Öğretimine Yansımaları . 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultay
7-) Uygunol.,H., Açık Önkaş.,N., 2014. "Ortaokul Öğencilerinin Yazma Becerilerinde Eşik Aşma Sorunu 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
8-) Nahmedov.,A., Açık Önkaş.,N., 2014. Nahmedov. A. "Şâhidî'nin Mısralarında Mevlevî Tanımı", 1. Uluslararası Mevlevîlik ve Şâhidî Sempozyumu. Muğla 2014. . 1. Uluslararası Mevlevîlik ve Şâhidî Sempozyumu
9-) Açık Önkaş.,N., Coşkun.,V., İlyakhunova.,S., 2014. Şâhidî'nin Mevlânâ Algısı. 1.Uluslararası Mevlevîlik ve Şâhidî Sempozyumu
10-) Açık Önkaş.,N., Armutçuoğlu.,Ş., 2012. AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “İlköğretim 6. 7.ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerinin Bilinçlendirme Yoluyla Geliştirilmesi”, 5. Uluslar arası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 05-06 Temmuz 2012, Mersin, Baskı: Ankara 2012 (TÜBİTAK) (Şirin Armutçuoğlu ile birlikte).. 5. Uluslar arası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı
11-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Dil Eğitim ve Öğretimindeki Yeri”, 5.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012, Denizli. - 2012
12-) Açık Önkaş.,N., Çulha.,B., 2011. AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Fonetik-Semantik İlişkisine Eleştirel Bir Yaklaşım, 19-21 Ekim 2011, Baskı: Isparta 2012. (Burçin Çulha ile birlikte). 2. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu
13-) Açık Önkaş.,N., Çulha.,B., 2011. AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “Hacı Bayram-ı Veli’nin ve Yunus Emre’nin Birer Şiirinin Nicel Bakımdan İncelenmesi”, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22-24 Aralık 2011, Baskı: Ankara 2012. (Burçin Çulha ile birlikte). IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,
14-) Coşkun.,V., Açık Önkaş.,N., 2006. AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “Fonetik Laboratuarı Destekli Edebiyat Öğretimi”, Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 19-21 Nisan 2006, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs. (Doç. Dr. Volkan Coşkun ile birlikte). Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı
15-) Açık Önkaş.,N., 2006. AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “Mevlevîliğin Güzel Sanatlarla İlişkisi”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyumu, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. . Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyumu
16-) Coşkun.,V., Açık Önkaş.,N., Çetin.,D., 2005. Prosodik Unsurların Şiir Okuma Yoluyla Beceri Olarak Kazandırılmasında Bilgisayarlı Öğretim. 5. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı
17-) Açık Önkaş.,N., 2004. Sultan Veled ve Sonrası Anadolusunda Türkçe Hakimiyetine Mevlevîliğin Etkisi 20-26 Eylül 2004, TDK. . Uluslararası Türk Dili Kurultayı
18-) Açık Önkaş.,N., 2003. Mevlânâ ve Mevlevîliğin Eğiticiliği . III. Uluslararası Mevlânâ Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Açık Önkaş.,N., 2013. AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, “Eğitici Yönüyle Muğlalı Şâhidî”, Muğla Değerler Sempozyumu, 26-28 Eylül 2013, Muğla, s.65-69.. Muğla Değerler Sempozyumu
2-) Açık Önkaş.,N., Coşkun.,V., 2013. Halikarnas Balıkçısında Eğitim Yansıları. Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu
3-) Çağdaş Türk Dünyası Şairlerinde Anadili Değeri, II. Türk Dünyası Bilgi Şöleni, Muğla. - 2013
4-) Açık Önkaş.,N., Muhyeeva.,B., .,., 2006. İlköğretim I.Kademe Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi
5-) Açık Önkaş.,N., Muhyeeva.,B., .,., 2005. Türkçe Eğitiminde Sesli Okuma Becerisinin Psikolojik Temelleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Konferansı
6-) Açık Önkaş.,N., Coşkun.,V., 2004. İlk Öğretimden Orta Öğretime Geçişte Türkçenin Önemi . Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu
7-) Açık Önkaş.,N., 2003. Gazel Öğretiminde Modern Yöntemler . I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özkul.,Z., AÇIK ÖNKAŞ.,N., Coşkun.,V., 2015. Klasiklerle Değerler Eğitimi. Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu
2-) Birol.,H., Açık Önkaş.,N., 2015. Türkçe Eğitiminde Kişisel Gelişim. 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, M. Volkan, COŞKUN, Türkiye Türkçesi Öğreniyorum II, Türkistan 2005, 200 s. - 2005

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, Muğlalı İbrahim Şâhidî, Muğla 2012, Muğla Valiliği Yayını. - 2012
2-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, Mevlânâ Okyanusundan Muğlalı Şâhidî Denizine, Muğla 2013, Muğla Belediyesi Yayınları. 153s. - 2012

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Okul Dünyası (Yazar: Mustafa Girgin), Mekteb-i Edeb Bölümü, Ankara 2012, Vize Yayıncılık. - 2013
2-) Pedagojik Değerler (Yazar: Mustafa Girgin), Nezaket Değeri Bölümü, Ankara 2012, Vize Yayıncılık. - 2012
3-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Edebî Topluluklar Bölümü, İstanbul 2009. Lisans Yayıncılık. - 2009
4-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Anlatım Biçimleri Bölümü, Ankara 2005. Lisans Yayıncılık. - 2005

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Kültürümle Kucaklaşıyorum Değerler Eğitiminde Muğla'nın Ulu Çınarı Şâhidî.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Türkçe Öğretimine Yönelik Çalışmalar.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2015. JASS. Hakemlik Sayısı: 2

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Tuskish Studies - 2013
2-) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dergisi - 2012

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) İlköğretim Yaratıcı Okumanın Yaratıcı Düşünme Becerisine Etkisi, Muğla Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 25 Kasım 2014. - 2014
2-) İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Bulunana Şiirlerin Fonetik-Semantik İlişki Çerçevesinde İncelenmesi. - 2013
3-) İlköğretim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. - 2006
4-) İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi. - 2006

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) İlköğretim II. Kademe Türkçe Derslerinde Yaratıcı Okumanın Yaratıcı Düşünme Becerisine Etkisi (12/100) - 2014

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Mevlevilik ve Muğlalı Şahidi5. “25 Aralık 2012, AKM B Salonu, Muğla. . . 2012
2-) Şiir ve Gelenek, Konferans, 29 Mart 2012.. . . 2012
3-) “Nâbî’nin Eğitim Anlayışı”, Ölümünün 300. Yılında Nâbî Paneli, 12 Mart 2012, Muğla. Ömer Köse Seminer Salonu.. . . 2012
4-) Can Yücel Şiirinde Ses Anlam İlişkisi, Konferans, Datça Yaz Etkinlikleri, Datça 12.08.2011.. . . 2011

Verdiği Dersler

TEB2005 2014-2015 Yaz

Eski Türk Edebiyatı I

TEB2006 2014-2015 Yaz

Eski Türk Edebiyatı II

TEB4510 2014-2015 Yaz

Eleştirel Düşünme

EBB3815 2014-2015 Yaz

Özel Öğretim Yöntemleri I

TEB1011 2014-2015 Yaz

Osmanlı Türkçesi I

TEB 2902 2014-2015 Yaz

ETKİLİ KONUŞMA SANATI

TEB4510 2014-2015 Yaz

Eleştirel Düşünme

TEB4001 2014-2015 Yaz

Tiyatro ve Drama Uygulamaları

EBB4804 2014-2015 Yaz

Öğretmenlik Uygulaması

TEB4003 2014-2015 Yaz

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

TEB4005 2014-2015 Yaz

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

TEB1010 2014-2015 Yaz

Osmanlı Türkçesi II

TEB2006 2014-2015 Yaz

Eski Türk Edebiyatı II

TEB1010 2014-2015 Yaz

Osmanlı Türkçesi II

EBB3815 2014-2015 Yaz

Özel Öğretim Yöntemleri I

TEB2005 2014-2015 Yaz

Eski Türk Edebiyatı I

TEB1011 2014-2015 Yaz

Osmanlı Türkçesi I

TEB2005 2017-2018 Güz

Eski Türk Edebiyatı I

TEB 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5000 2017-2018 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EBB3815 2017-2018 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri I

TEB1011 2017-2018 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TEB2005 2017-2018 Güz

Eski Türk Edebiyatı I

EBB3815 2017-2018 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri I

TEB1011 2017-2018 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TEB 6700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 6000 2017-2018 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

TEB1011 2016-2017 Yaz

Osmanlı Türkçesi I

TEB1010 2016-2017 Yaz

Osmanlı Türkçesi II

EBB3815 2016-2017 Yaz

Özel Öğretim Yöntemleri I

TEB1010 2016-2017 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TEB1010 2016-2017 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TEB2006 2016-2017 Bahar

Eski Türk Edebiyatı II

TEB 6700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5520 2016-2017 Bahar

TÜRKÇEDE ÖĞRENME EŞİKLERİ

TEB 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5000 2016-2017 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5090 2016-2017 Bahar

SEMİNER

TEB 6000 2016-2017 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

TEB1005 2016-2017 Güz

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

TEB2005 2016-2017 Güz

Eski Türk Edebiyatı I

TEB 5521 2016-2017 Güz

TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI ARAŞTIRMALARI

TEB 6700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 6000 2016-2017 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5000 2016-2017 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 2902 2016-2017 Güz

ETKİLİ KONUŞMA SANATI

TEB1011 2016-2017 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TEB1011 2016-2017 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TEB1005 2016-2017 Güz

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

TEB4003 2015-2016 Yaz

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

TEB4003 2015-2016 Yaz

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

TEB1011 2015-2016 Yaz

Osmanlı Türkçesi I

TEB 2902 2015-2016 Yaz

ETKİLİ KONUŞMA SANATI

TEB2006 2015-2016 Bahar

Eski Türk Edebiyatı II

TEB1010 2015-2016 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TEB1006 2015-2016 Bahar

Yazılı Anlatım II

TEB4005 2015-2016 Bahar

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

TEB4003 2015-2016 Bahar

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

TEB4001 2015-2016 Bahar

Tiyatro ve Drama Uygulamaları

EBB3815 2015-2016 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri I

TEB2005 2015-2016 Bahar

Eski Türk Edebiyatı I

TEB1011 2015-2016 Bahar

Osmanlı Türkçesi I

TEB3008 2015-2016 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri II

TEB2006 2015-2016 Bahar

Eski Türk Edebiyatı II

TEB1010 2015-2016 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TEB1006 2015-2016 Bahar

Yazılı Anlatım II

TEB4510 2015-2016 Bahar

Eleştirel Düşünme

EBB4804 2015-2016 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

TEB 2902 2015-2016 Bahar

ETKİLİ KONUŞMA SANATI

TEB4510 2015-2016 Bahar

Eleştirel Düşünme

EBB4804 2015-2016 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

TEB3008 2015-2016 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri II

TEB 5000 2015-2016 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 6000 2015-2016 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 6700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

TEB 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5520 2015-2016 Bahar

TÜRKÇEDE ÖĞRENME EŞİKLERİ

PFD4002 2015-2016 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2015-2016 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TEB 5521 2015-2016 Güz

TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI ARAŞTIRMALARI

TEB1011 2015-2016 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TEB 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5000 2015-2016 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 6000 2015-2016 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

TEB4005 2015-2016 Güz

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

EBB3815 2015-2016 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri I

TEB2005 2015-2016 Güz

Eski Türk Edebiyatı I

EBB3815 2015-2016 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri I

TEB4005 2015-2016 Güz

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

TEB4003 2015-2016 Güz

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

TEB2005 2015-2016 Güz

Eski Türk Edebiyatı I

TEB4001 2015-2016 Güz

Tiyatro ve Drama Uygulamaları

PFD4002 2015-2016 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TEB 6700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4002 2015-2016 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TEB 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB1011 2015-2016 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TEB1010 2013-2014 Yaz

Osmanlı Türkçesi II

TEB4001 2013-2014 Yaz

Tiyatro ve Drama Uygulamaları

TEB1011 2013-2014 Yaz

Osmanlı Türkçesi I

TEB1011 2013-2014 Yaz

Osmanlı Türkçesi I

TEB1010 2013-2014 Yaz

Osmanlı Türkçesi II

İOÖ2509 2014-2015 Bahar

DÜŞÜNME EĞITIMI

TEB4510 2014-2015 Bahar

Eleştirel Düşünme

TEB1010 2014-2015 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TEB2006 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatı II

TEB1010 2014-2015 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

EBB4804 2014-2015 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

TEB 6700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

TEB 5000 2014-2015 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5520 2014-2015 Bahar

TÜRKÇEDE ÖĞRENME EŞİKLERİ

TEB2006 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatı II

TEB4510 2014-2015 Bahar

Eleştirel Düşünme

TEB 2902 2014-2015 Bahar

ETKİLİ KONUŞMA SANATI

EBB4804 2014-2015 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

PFD 4002 2014-2015 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD 4002 2014-2015 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD 4002 2014-2015 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TEB 6090 2014-2015 Güz

SEMİNER

TEB 6003 2014-2015 Güz

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME

TEB 5521 2014-2015 Güz

TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI ARAŞTIRMALARI

TEB 6700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5000 2014-2015 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB1011 2014-2015 Güz

Osmanlı Türkçesi I

EBB3815 2014-2015 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri I

TEB2005 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatı I

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

TEB2005 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatı I

EBB3815 2014-2015 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri I

TEB4001 2014-2015 Güz

Tiyatro ve Drama Uygulamaları

TEB4003 2014-2015 Güz

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

TEB1011 2014-2015 Güz

Osmanlı Türkçesi I