Personel

Araş.Gör.Dr. Aslı Çandarlı Şahin
Araş.Gör.Dr.
Aslı Çandarlı Şahin
@ E-posta
aslicandarli@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (Genel Türk Tarihi) 09.08.2017

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çandarlı Şahin Aslı, 2018. Bozkırın Mührü: Taş Heykeller. Erzurum Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
2-) ÇANDARLI ŞAHİN.,A., 2017. Bir İstila Bir Dönüşüm: Moğol İstilasının Kuman/Kıpçaklara Etkisi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
3-) Çandarlı Şahin Aslı, 2017. Türk Dünyası İle Kültürel İlişkiler Bağlamında Yapılandırılan Kurum ve Kuruluşlar. Turkish Studies
4-) ÇANDARLI ŞAHİN.,A., 2016. Türk Çadırı Üzerine. Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
5-) ÇANDARLI ŞAHİN.,A., 2016. Kuman/Kıpçaklarda Zanaat ve Konar-Göçerlik İlişkisi. Türkiyat Mecmuası

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) ÇANDARLI ŞAHİN.,A., 2015. Erdal Çoban, Orta Çağ'da Kumanlar ve Macarlar. Tarih Okulu
2-) Çandarlı Şahin Aslı, 2008. Sovyet Tarihçiliği Nazarında Türk Dünyası (Haz. Sebahattin Şimşir) IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008. Türk Dünyası Araştırmaları

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2019. Maddi Buluntulara Göre Kuman/Kıpçaklarda Kültürel Hayat/. Yayın Evi: Gece Akademi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2019. Fakirlik Kitabı/Fakirliğin Eski Türk Yaşamına Yansıması. Yayın Evi: Libra

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Genel Türk Tarihi Araştırmaları.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türk Çadırı Üzerine - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:4

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türk Çadırı Üzerine - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Menteşe Merkez mahalle ve sokakları. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Konuşan Sokaklar. 2018--1

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/. 2018. Tarih Bölümü Öğrencilerinin Gözünden Menteşe ve Konuşan Sokaklar Poster Sergisi
2-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2018. Menteşe Konuşan Sokaklar

Verdiği Dersler

TAR2518 2018-2019 Bahar

Doğu Avrupa Türk Tarihi

TAR2518 2018-2019 Bahar

Doğu Avrupa Türk Tarihi

TAR2515 2018-2019 Güz

Eski Türklerde Şehircilik

TAR2515 2018-2019 Güz

Eski Türklerde Şehircilik

TAR2518 2017-2018 Bahar

Doğu Avrupa Türk Tarihi

TAR3506 2017-2018 Bahar

Bölge Şehir Tarihi Çalışmaları

TAR3506 2017-2018 Bahar

Bölge Şehir Tarihi Çalışmaları

TAR2518 2017-2018 Bahar

Doğu Avrupa Türk Tarihi

TAR2515 2017-2018 Güz

Eski Türklerde Şehircilik