Personel

Doktor Öğretim Üyesi Aslı Karataş
Doktor Öğretim Üyesi
Aslı Karataş
@ E-posta
aslikaratas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5836

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü / Pazarlama Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 14.06.2002

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 20.07.2006

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 15.04.2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karataş Aslı, Örmeci Gülay, 2017. KÜRESEL LÜKS TÜKETİM VE EKONOMİK KALKINMAARASINDAKİ İRONİK İLİŞKİ. Mesleki Bilimler Dergisi
2-) Karataş Aslı, Kocagöz Elvan, 2017. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin, Destek Ve Teşviklerinin Kadın Girişimciler Açısından Bilinirlilik Düzeyini Saptamaya Yönelik Bir Değerlendirme: Muğla İli Örneği. Mesleki Bilimler Dergisi
3-) Örmeci Güney Gülay, Karataş Aslı, 2016. Kadın Emeğinin İstihdamı ve Sendikalar: İstanbul Bankacılık Sektörü Örneği. Mesleki Bilimler Dergisi
4-) Tataroğlu Nihal, Karataş Aslı, Erboy Nedret, 2015. An Evaluation on the Process of Being a Brand City of Muğla. Procedia - Social and Behavioral Sciences
5-) Karataş Aslı, 2015. Üniversite Sanayi İşbirliğinde Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Olan Talebe Yönelik Bir İnceleme Muğla İli Örneği. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi
6-) Örmeci Güney Gülay, Karataş Aslı, Öztekin Uluksar Ferah, 2015. Konaklama İşletmelerinde Mutfakta İstihdam Edilenlerin Tükenmişlik Sendromu: Marmaris Örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,
7-) Can Yeşim, Karataş Aslı, 2014. 2008 Küresel Ekonomik Krizin İstihdama Etkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
8-) Karataş Aslı, 2013. Bankacılık Sektöründe Cinsiyete Dayalı Kariyer Farklılaşması: Muğla İli Örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi
9-) Can Yeşim, Karataş Aslı, 2007. Yerel Ekonomilerde Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kadın Girişimcilerin Rolü ve Mikro Finansman: Muğla İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yerel Ekonomiler Özel Sayısı (KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Örmeci Güney Gülay, Karataş Aslı, 2015. Cinsiyete Dayalı Kariyer Açığının Bir Ekonomik Kalkınma Göstergesi Olan Sosyal Sermaye İle İlişkisi. 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi-UUBK
2-) Karataş Aslı, 2015. Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Girişimcilik Açısından Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi: TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Örneği. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karataş Aslı, Örmeci Güney Gülay, 2017. Küresel Lüks Tüketim Ve Ekonomik Kalkınma Arasındaki İronik İlişki. IVSS’17, ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, “Mesleki ve Teknik Eğitimde Küresel Gelişmeler”
2-) Karataş Aslı, Kocagöz Elvan, 2017. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin, Destek Ve Teşviklerinin Kadın Girişimciler Açısından Bilinirlilik Düzeyini Saptamaya Yönelik Bir Değerlendirme: Muğla İli Örneği. IVSS-2017 Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Mesleki ve Teknik Eğitimde Küresel Gelişmeler
3-) Delfin Günay, Karataş Aslı, 2017. An Evaluation on Sustainable Development and Slow City Movement: Akyaka Example. IASSR XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences Catania, Sicily, Italy
4-) Karataş Aslı, Kocagöz Elvan, 2017. An Evaluatıon of Effectiveness of Applied Entrepreneurship Training Programs Carried Out Via Small and Medium Enterprises Development Organization (Kosgeb) on Women Entrepreneurs: Mugla Example. IASSR XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences Catania, Sicily, Italy
5-) Karataş Aslı, 2016. The Wage Gap Based on Gender in Banking Sector in İstanbul. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences - IASSR

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karataş Aslı, 2017. Ekonomik Kalkınma Açısından Türkiye’de Turizm Sektörünün İstihdam Yapısı: Marmaris Örneği. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi – UİK
2-) Karataş Aslı, Delfin Günay, 2017. Bir Yerel Kalkınma Modeli Olarak Slow City Hareketi Ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisi: Akyaka Örneği. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi– UİK

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU 1-3 KASIM 2013 TÜRKİYE. TÜRKİYE. TÜRKİYE. 2013

Verdiği Dersler

PZR2803 2017 Bahar Ek Sınav 2

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İŞM222 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

TOİ237 2017 Bahar Ek Sınav 2

TURİZM İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

PZR2004 2017 Bahar Ek Sınav 2

MARKA YÖNETİMİ

İŞP107 2017 Bahar Ek Sınav 2

GENEL İŞLETME

PZR2804 2017 Bahar Ek Sınav 2

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2813 2017 Bahar Ek Sınav 2

SATIŞ YÖNETİMİ

İŞY1805 2017 Bahar Ek Sınav 2

MİKRO EKONOMİ

PZR2803 2017 Bahar Ek Sınav 2

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT1002 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

MUH209 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

İŞM224 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET MEVZUATI

DŞT2802 2017 Bahar Ek Sınav 2

İHRACAT TEKNİKLERİ

PZR2804 2017 Bahar Ek Sınav 2

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2801 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DŞT2801 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

PAZ205 2017 Bahar Ek Sınav 2

ULUSLARARASI PAZARLAMA

DŞT106 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET BELGELERİ

PZR2005 2017 Bahar Ek Sınav 2

GLOBAL PAZARLAMA

PZR2804 2017 Bahar Ek Sınav 2

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2003 2017 Bahar Ek Sınav 2

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

TOİ237 2017 Bahar Ek Sınav 2

TURİZM İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

PZR2813 2017 Bahar Ek Sınav 2

SATIŞ YÖNETİMİ

DŞT1002 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

İŞP203 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME ORGANİZASYONU VE POLİTİKALARI

PAZ206 2017 Bahar Ek Sınav 2

DOĞRUDAN PAZARLAMA

PAZ220 2017 Bahar Ek Sınav 2

MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ

DŞT1001 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT102 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET MEVZUATI

PZR2804 2017 Bahar Ek Sınav 2

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2803 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

İKP211 2017 Bahar Ek Sınav 2

GÜMRÜK MEVZUATI

İŞP203 2017 Bahar Ek Sınav 2

İŞLETME ORGANİZASYONU VE POLİTİKALARI

PAZ232 2017 Bahar Ek Sınav 2

PAZARLAMA MEVZUATI

PZR2506 2017 Bahar Ek Sınav 2

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

PAZ201 2017 Bahar Ek Sınav 2

REKLAMCILIK

PAZ228 2017 Bahar Ek Sınav 2

REKLAM YAZARLIĞI

DŞT1001 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT1001 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PZR2804 2017 Bahar Ek Sınav 1

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT102 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET MEVZUATI

PZR2813 2017 Bahar Ek Sınav 1

SATIŞ YÖNETİMİ

İŞY1805 2017 Bahar Ek Sınav 1

MİKRO EKONOMİ

TOİ237 2017 Bahar Ek Sınav 1

TURİZM İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

DŞT1001 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PZR2803 2017 Bahar Ek Sınav 1

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT106 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET BELGELERİ

DŞT1002 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

PZR2813 2017 Bahar Ek Sınav 1

SATIŞ YÖNETİMİ

DŞT2801 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

PZR2804 2017 Bahar Ek Sınav 1

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İKP211 2017 Bahar Ek Sınav 1

GÜMRÜK MEVZUATI

PAZ201 2017 Bahar Ek Sınav 1

REKLAMCILIK

PZR2003 2017 Bahar Ek Sınav 1

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PAZ206 2017 Bahar Ek Sınav 1

DOĞRUDAN PAZARLAMA

İŞM222 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

İŞP107 2017 Bahar Ek Sınav 1

GENEL İŞLETME

PZR2804 2017 Bahar Ek Sınav 1

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2506 2017 Bahar Ek Sınav 1

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

PZR2005 2017 Bahar Ek Sınav 1

GLOBAL PAZARLAMA

PZR2004 2017 Bahar Ek Sınav 1

MARKA YÖNETİMİ

PAZ228 2017 Bahar Ek Sınav 1

REKLAM YAZARLIĞI

İŞM224 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET MEVZUATI

DŞT2803 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PAZ205 2017 Bahar Ek Sınav 1

ULUSLARARASI PAZARLAMA

PAZ220 2017 Bahar Ek Sınav 1

MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ

PAZ232 2017 Bahar Ek Sınav 1

PAZARLAMA MEVZUATI

DŞT2802 2017 Bahar Ek Sınav 1

İHRACAT TEKNİKLERİ

İŞP203 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME ORGANİZASYONU VE POLİTİKALARI

DŞT2801 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

İŞP203 2017 Bahar Ek Sınav 1

İŞLETME ORGANİZASYONU VE POLİTİKALARI

MUH209 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

PZR2803 2017 Bahar Ek Sınav 1

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

TOİ237 2017 Bahar Ek Sınav 1

TURİZM İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

DŞT1002 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

PZR2803 2014-2015 Yaz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2801 2014-2015 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

İŞY1805 2018-2019 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2801 2018-2019 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DŞT2801 2018-2019 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

İŞY1805 2018-2019 Güz

MİKRO EKONOMİ

PZR2003 2018-2019 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT1001 2018-2019 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

İŞY1805 2018-2019 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1805 2018-2019 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2001 2018-2019 Güz

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1

DŞT1001 2018-2019 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PZR2005 2018-2019 Güz

GLOBAL PAZARLAMA

İŞY1819 2017-2018 Yaz

EKONOMİ

DŞT2801 2017-2018 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

PZR2506 2017-2018 Yaz

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

PZR2004 2017-2018 Yaz

MARKA YÖNETİMİ

DŞT2804 2017-2018 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II

DŞT2802 2017-2018 Yaz

İHRACAT TEKNİKLERİ

İŞY1812 2017-2018 Yaz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN.

PZR2005 2017-2018 Yaz

GLOBAL PAZARLAMA

PZR2003 2017-2018 Yaz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2801 2017-2018 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

İŞY1805 2017-2018 Yaz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1806 2017-2018 Yaz

MAKRO EKONOMİ

İŞY1805 2017-2018 Yaz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1806 2017-2018 Yaz

MAKRO EKONOMİ

DŞT1001 2017-2018 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT1002 2017-2018 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

DŞT1001 2017-2018 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT1002 2017-2018 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

PZR2802 2017-2018 Yaz

HALKLA İLİŞKİLER

İŞY1819 2017-2018 Yaz

EKONOMİ

DŞT2804 2017-2018 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II

İŞY1806 2017-2018 Bahar

MAKRO EKONOMİ

PZR2802 2017-2018 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

PZR2004 2017-2018 Bahar

MARKA YÖNETİMİ

İŞY1812 2017-2018 Bahar

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN.

PZR2506 2017-2018 Bahar

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

İŞY1806 2017-2018 Bahar

MAKRO EKONOMİ

PZR2802 2017-2018 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

DŞT1002 2017-2018 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

DŞT1002 2017-2018 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

İŞY1819 2017-2018 Güz

EKONOMİ

İŞY1819 2017-2018 Güz

EKONOMİ

İŞY1805 2017-2018 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT1001 2017-2018 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

İŞY1805 2017-2018 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2801 2017-2018 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DŞT2801 2017-2018 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

PZR2003 2017-2018 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2005 2017-2018 Güz

GLOBAL PAZARLAMA

DŞT1001 2017-2018 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT1001 2016-2017 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT1001 2016-2017 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PZR2506 2016-2017 Yaz

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

DŞT2804 2016-2017 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II

İŞY1806 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

DŞT2004 2016-2017 Bahar

ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

PZR2004 2016-2017 Bahar

MARKA YÖNETİMİ

PZR2506 2016-2017 Bahar

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

İŞY1806 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

PZR2804 2016-2017 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2804 2016-2017 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT1002 2016-2017 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

DŞT1002 2016-2017 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

DŞT2004 2016-2017 Bahar

ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

İŞY1816 2016-2017 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

DŞT2801 2016-2017 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

PZR2005 2016-2017 Güz

GLOBAL PAZARLAMA

DŞT2801 2016-2017 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

İŞY1819 2016-2017 Güz

EKONOMİ

PZR2003 2016-2017 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2803 2016-2017 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İŞY1805 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

PZR2803 2016-2017 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT1001 2016-2017 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT1001 2016-2017 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

İŞY1805 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

RTV 2806 2015-2016 Yaz

İLETİŞİM

PZR2804 2015-2016 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2804 2015-2016 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II

PZR2002 2015-2016 Bahar

PAZARLAMA MEVZUATI

PZR2004 2015-2016 Bahar

MARKA YÖNETİMİ

PZR2506 2015-2016 Bahar

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

İŞY1806 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

PZR2804 2015-2016 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

RTV 2806 2015-2016 Bahar

İLETİŞİM

PZR1502 2015-2016 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

İŞY1834 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

DŞT1002 2015-2016 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

DŞT1002 2015-2016 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

İŞY1806 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

PZR2803 2015-2016 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İŞY1805 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2801 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

PZR2803 2015-2016 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2803 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PZR2005 2015-2016 Güz

GLOBAL PAZARLAMA

İŞY1805 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT1001 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT1001 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT2801 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

PZR2003 2015-2016 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İŞY1819 2015-2016 Güz

EKONOMİ

DŞT1002 2014-2015 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

PZR2804 2014-2015 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2804 2014-2015 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İŞY1834 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2004 2014-2015 Bahar

MARKA YÖNETİMİ

PZR2804 2014-2015 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2506 2014-2015 Bahar

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

İŞY1806 2014-2015 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1806 2014-2015 Bahar

MAKRO EKONOMİ

DŞT1002 2014-2015 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

PZR2804 2014-2015 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2002 2014-2015 Bahar

PAZARLAMA MEVZUATI

İŞY2803 2014-2015 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2803 2014-2015 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

DŞT1001 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT1001 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT2801 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DŞT2801 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

İŞY2803 2014-2015 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

DŞT2803 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PZR2005 2014-2015 Güz

GLOBAL PAZARLAMA

PZR2003 2014-2015 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İŞY1805 2014-2015 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1805 2014-2015 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY2803 2014-2015 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ