Personel

Yrd.Doç.Dr. Aslı Karataş
Yrd.Doç.Dr.
Aslı Karataş
@ E-posta
aslikaratas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5836

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü / Pazarlama Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 14.06.2002

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 20.07.2006

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 15.04.2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) KARATAŞ.,A., 2015. "Üniversite Sanayi İşbirliğinde Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Olan Talebe Yönelik Bir İnceleme: Muğla İli Örneği". PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi
2-) CAN.,Y., KARATAŞ.,A., 2013. "2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN İSTİHDAMA ETKİSİ". Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği, SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ
3-) KARATAŞ.,A., 2013. " BANKACILIK SEKTÖRÜNDE CİNSİYETE DAYALI KARİYER FARKLILAŞMASI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ". SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ,ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ
4-) CAN.,Y., KARATAŞ.,A., 2007. "YEREL EKONOMİLERDE KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ OLARAK KADIN GİRİŞİMCİLERİN ROLÜ VE MİKRO FİNANSMAN: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ". Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yerel Ekonomiler Özel Sayısı

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) HIZ.,G., KARATAŞ.,A., ÖZTEKİN ULUKSAR.,F., 2015. "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUTFAKTA İSTİHDAM EDİLENLERİN TÜKENMİŞLİK SENDROMU: MARMARİS ÖRNEĞİ". MSKÜ İİBF Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) HIZ.,G., KARATAŞ.,A., 2015. "The Relations Between Gender Based Career Gap And Social Capital, An Indicator Of Econimic Development". 1st INTERNATIONAL CONGRES ON APPLIED SCIENCES: SOCIAL CAPITAL-UUBK'2015
2-) KARATAŞ.,A., 2015. "THE IMPORTANCE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS REGARDING ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: AN EXAMPLE FROM TOBB WOMEN ENTREPRENEURS COUNCIL". II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENTREPRENEURSHIP AND CAREER
3-) TATAROĞLU.,N., KARATAŞ.,A., ERBOY.,N., 2014. "An Evaluation On The Process Of Being A Brand City Of Muğla". 4th International Conference On Leadership Technology Innovation and Business Management (ICLTIM-2014)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) KARATAŞ.,A., 2006. " Türkiye'de Kadın İşgücü: Denizli Tekstil Sektörü Örneği". V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Türkiye'de Güncel ve Toplumsal Sorunlar

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) KARATAŞ.,A., CAN.,Y., 2007. "Türkiye'de İşgücü Piyasalarının Yapısı ve Kadının Yeri". TÜİK 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Sosyo-Ekonomik Gelişme ve İstatistik

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU 1-3 KASIM 2013 TÜRKİYE. TÜRKİYE. TÜRKİYE. 2013

Verdiği Dersler

DŞT2801 2014-2015 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

PZR2803 2014-2015 Yaz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2802 2017-2018 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

PZR2004 2017-2018 Bahar

MARKA YÖNETİMİ

DŞT1002 2017-2018 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

İŞY1806 2017-2018 Bahar

MAKRO EKONOMİ

PZR2802 2017-2018 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

DŞT1002 2017-2018 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

İŞY1812 2017-2018 Bahar

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN.

İŞY1806 2017-2018 Bahar

MAKRO EKONOMİ

DŞT2804 2017-2018 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II

PZR2506 2017-2018 Bahar

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

PZR2005 2017-2018 Güz

GLOBAL PAZARLAMA

DŞT1001 2017-2018 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PZR2003 2017-2018 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2801 2017-2018 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

İŞY1819 2017-2018 Güz

EKONOMİ

İŞY1819 2017-2018 Güz

EKONOMİ

İŞY1805 2017-2018 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT1001 2017-2018 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

İŞY1805 2017-2018 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2801 2017-2018 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DŞT1001 2016-2017 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PZR2506 2016-2017 Yaz

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

DŞT2804 2016-2017 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II

DŞT1001 2016-2017 Yaz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

İŞY1806 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

DŞT2004 2016-2017 Bahar

ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

PZR2004 2016-2017 Bahar

MARKA YÖNETİMİ

PZR2506 2016-2017 Bahar

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

İŞY1806 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1816 2016-2017 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

PZR2804 2016-2017 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT1002 2016-2017 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

DŞT1002 2016-2017 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

DŞT2004 2016-2017 Bahar

ULUSLAR ARASI PAZARLAMA

PZR2804 2016-2017 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İŞY1805 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1805 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

PZR2003 2016-2017 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İŞY1819 2016-2017 Güz

EKONOMİ

DŞT2801 2016-2017 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DŞT2801 2016-2017 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

PZR2803 2016-2017 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT1001 2016-2017 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT1001 2016-2017 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PZR2803 2016-2017 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2005 2016-2017 Güz

GLOBAL PAZARLAMA

RTV 2806 2015-2016 Yaz

İLETİŞİM

İŞY1806 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

PZR2506 2015-2016 Bahar

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

PZR2004 2015-2016 Bahar

MARKA YÖNETİMİ

PZR2002 2015-2016 Bahar

PAZARLAMA MEVZUATI

DŞT2804 2015-2016 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II

PZR2804 2015-2016 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İŞY1806 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

PZR2804 2015-2016 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT1002 2015-2016 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

DŞT1002 2015-2016 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

İŞY1834 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR1502 2015-2016 Bahar

HALKLA İLİŞKİLER

RTV 2806 2015-2016 Bahar

İLETİŞİM

PZR2003 2015-2016 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2801 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DŞT1001 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT1001 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

İŞY1805 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

PZR2005 2015-2016 Güz

GLOBAL PAZARLAMA

İŞY1805 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2801 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

PZR2803 2015-2016 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT2803 2015-2016 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

İŞY1819 2015-2016 Güz

EKONOMİ

PZR2803 2015-2016 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2804 2014-2015 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2804 2014-2015 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT1002 2014-2015 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

İŞY1806 2014-2015 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1806 2014-2015 Bahar

MAKRO EKONOMİ

PZR2506 2014-2015 Bahar

TELEVİZYON REKLAMCILIĞI

PZR2002 2014-2015 Bahar

PAZARLAMA MEVZUATI

PZR2004 2014-2015 Bahar

MARKA YÖNETİMİ

İŞY1834 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

PZR2804 2014-2015 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PZR2804 2014-2015 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

DŞT1002 2014-2015 Bahar

DIŞ TİCARET İŞLEMLER-2

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2803 2014-2015 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY2803 2014-2015 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

DŞT1001 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT1001 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

DŞT2801 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

İŞY1805 2014-2015 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY2803 2014-2015 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

DŞT2803 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I

PZR2005 2014-2015 Güz

GLOBAL PAZARLAMA

PZR2003 2014-2015 Güz

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İŞY1805 2014-2015 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2801 2014-2015 Güz

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

İŞY2803 2014-2015 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ