Personel

Öğretim Görevlisi Banu Büyükgün
Öğretim Görevlisi
Banu Büyükgün
@ E-posta
banubuyukgun@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4975

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu / Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü / Mimari Restorasyon Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü 2002

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı / Klasik Arkeoloji Bilim Dalı 2006

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı / Klasik Arkeoloji Bilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) BÜYÜKGÜN.,B., 2015. The Cult and Iconography of the Moon God Men in Anatolia. Religious Traditions and Cultural Memory at the Crossroads of Europe and Asia, Workshop at the Swedish Research Institute in Istanbul 20-21 May, 2015
2-) ORAL.,M., BÜYÜKGÜN.,B., 2003. Çavlum Nekropolü Kazısında Bulunan Pithos ve Kelenderis Antik Tiyatro Kazısında Bulunan Pişmiş Toprak Kandillerin Günümüz Seramik Teknolojisi ile Yeniden Üretilmesi. III. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı
3-) Çalık Ross.,A., BÜYÜKGÜN.,B., 2002. Hellenistik Dönem Terra Kotta Figürinleri. II. Uluslararası Eskişehir PişmişToprak Sempozyumu

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Anadolu'da Çifte Baltalı Tanrılar: Phrygia, Lydia, Ionia, Karia, Lykia, Pamphylia ve Pisidia Kaynaklı Taş Eserler Üzerine Bir İnceleme. 2012--1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Beçin Kalesi Kazısı. 2010--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Beçin Kalesi Kazısı. 2009--1

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2015. Beçin Kalesi Kazısı
2-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2014. Beçin Kalesi Kazısı
3-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2013. Beçin Kalesi Kazısı
4-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2012. Beçin Kalesi Kazısı
5-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2011. Beçin Kalesi Kazısı
6-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2010. Beçin Kalesi Kazısı
7-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2010. Hierapolis (Denizli/Pamukkale) Arkeolojik Kazısı
8-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2009. Beçin Kalesi Kazısı
9-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2002. Çavlum Nekropolü (Eskişehir/Alpu) Arkeolojik Kurtarma Kazısı
10-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2002. Kelenderis (Mersin/Aydıncık) Arkeolojik Kazısı
11-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2001. Tarsus (Mersin/Tarsus) Arkeolojik Kazısı
12-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2001. Kelenderis (Mersin/Aydıncık) Arkeolojik Kazısı
13-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2001. Pepouza (Uşak/Karayakuplu) Arkeolojik Yüzey Araştırması
14-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2000. Yassıhöyük Tekyüğ Tümülüsü (Eskişehir) Kurtarma Kazısı
15-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2000. Kelenderis (Mersin/Aydıncık) Arkeolojik Kazısı
16-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2000. Amorium (Afyon/Hisarköy) Arkeolojik Kazısı
17-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2000. Dorylaion (Eskişehir/Şarhöyük) Arkeolojik Kazısı
18-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 1999. Datça-Burgaz (Muğla) Arkeolojik Kazısı
19-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 1999. Dorylaion (Eskişehir/Şarhöyük) Arkeolojik Kazısı