Personel

Öğretim Görevlisi Bedri Sevinç
Öğretim Görevlisi
Bedri Sevinç
@ E-posta
besevinc@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu / Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Bölümü / Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Kakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 20.06.1991

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Teknik Eğitim Kakültesi Elektrik ve Bilgisayar Eğitimi 22.06.2006

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) SEVİNÇ.,B., 2016. Sismik Kalite Faktörü Tahmininde Spektral Oran ve Optimizasyon Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi
2-) Sevinç,B., "Geleneksel Charpy Vurma Deney Verilerinin Sanal Enstrümantasyon Teknikleri İle Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesi",2008,Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK08/13 - 15 Kasım 2008, İstanbul Tek. Üniversitesi. - 2008

Verdiği Dersler

MAP1801 2017-2018 Güz

MATEMATİK I

MAP1801 2017-2018 Güz

MATEMATİK I

MAP1801 2017-2018 Güz

MATEMATİK I

MUH2507 2017-2018 Güz

MESLEKİ MATEMATİK

MUH1003 2017-2018 Güz

MUH. OFİS PROGRAMLARI I

MUH1003 2017-2018 Güz

MUH. OFİS PROGRAMLARI I

İŞY1817 2017-2018 Güz

İSTATİSTİK

İŞY1817 2017-2018 Güz

İSTATİSTİK

MAP1801 2017-2018 Güz

MATEMATİK I

MUH2507 2017-2018 Güz

MESLEKİ MATEMATİK

İŞY1817 2016-2017 Yaz

İSTATİSTİK

MUH2512 2016-2017 Bahar

MESLEKİ SEMİNER II

MUH2506 2016-2017 Bahar

E-TİCARET

MUH1502 2016-2017 Bahar

MUH.OFİS PROGRAMLARI II

İŞY1808 2016-2017 Bahar

İSTATİSTİK

MUH2512 2016-2017 Bahar

MESLEKİ SEMİNER II

MUH2506 2016-2017 Bahar

E-TİCARET

MUH1502 2016-2017 Bahar

MUH.OFİS PROGRAMLARI II

İŞY1808 2016-2017 Bahar

İSTATİSTİK

İŞY1002 2016-2017 Bahar

İSTATİSTİK

MAP1802 2016-2017 Bahar

MATEMATİK II

İŞY1002 2016-2017 Bahar

İSTATİSTİK

MAP1802 2016-2017 Bahar

MATEMATİK II

MUH2507 2016-2017 Güz

MESLEKİ MATEMATİK

MAP1801 2016-2017 Güz

MATEMATİK I

MUH1003 2016-2017 Güz

MUH. OFİS PROGRAMLARI I

MUH1003 2016-2017 Güz

MUH. OFİS PROGRAMLARI I

MUH2507 2016-2017 Güz

MESLEKİ MATEMATİK

İŞY1817 2016-2017 Güz

İSTATİSTİK

MAP1801 2016-2017 Güz

MATEMATİK I

İŞY1817 2016-2017 Güz

İSTATİSTİK

MAP1801 2016-2017 Güz

MATEMATİK I

MAP1801 2016-2017 Güz

MATEMATİK I

MUH1502 2015-2016 Bahar

MUH.OFİS PROGRAMLARI II

İŞY1808 2015-2016 Bahar

İSTATİSTİK

MUH2506 2015-2016 Bahar

E-TİCARET

MUH2512 2015-2016 Bahar

MESLEKİ SEMİNER II

İŞY1002 2015-2016 Bahar

İSTATİSTİK

MAP1802 2015-2016 Bahar

MATEMATİK II

MUH2512 2015-2016 Bahar

MESLEKİ SEMİNER II

MUH2506 2015-2016 Bahar

E-TİCARET

MUH1502 2015-2016 Bahar

MUH.OFİS PROGRAMLARI II

İŞY1808 2015-2016 Bahar

İSTATİSTİK

MAP1802 2015-2016 Bahar

MATEMATİK II

İŞY1002 2015-2016 Bahar

İSTATİSTİK

İŞY2805 2015-2016 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

MUH2507 2015-2016 Güz

MESLEKİ MATEMATİK

MUH1003 2015-2016 Güz

MUH. OFİS PROGRAMLARI I

İŞY2805 2015-2016 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

MUH1003 2015-2016 Güz

MUH. OFİS PROGRAMLARI I

MUH2507 2015-2016 Güz

MESLEKİ MATEMATİK

MAP1801 2015-2016 Güz

MATEMATİK I

İŞY1817 2015-2016 Güz

İSTATİSTİK

MAP1801 2015-2016 Güz

MATEMATİK I

İŞY1817 2015-2016 Güz

İSTATİSTİK

MAP1801 2015-2016 Güz

MATEMATİK I

MAP1801 2015-2016 Güz

MATEMATİK I

MUH2512 2014-2015 Bahar

MESLEKİ SEMİNER II

İŞY1002 2014-2015 Bahar

İSTATİSTİK

MUH1502 2014-2015 Bahar

MUH.OFİS PROGRAMLARI II

İŞY1808 2014-2015 Bahar

İSTATİSTİK

MUH2506 2014-2015 Bahar

E-TİCARET

MUH2512 2014-2015 Bahar

MESLEKİ SEMİNER II

İŞY1002 2014-2015 Bahar

İSTATİSTİK

MUH2506 2014-2015 Bahar

E-TİCARET

İŞY1808 2014-2015 Bahar

İSTATİSTİK

MUH1502 2014-2015 Bahar

MUH.OFİS PROGRAMLARI II

MAP1802 2014-2015 Bahar

MATEMATİK II

MAP1802 2014-2015 Bahar

MATEMATİK II

MAP1801 2014-2015 Güz

MATEMATİK I

MUH1003 2014-2015 Güz

MUH. OFİS PROGRAMLARI I

MUH2507 2014-2015 Güz

MESLEKİ MATEMATİK

İŞY1817 2014-2015 Güz

İSTATİSTİK

MUH1003 2014-2015 Güz

MUH. OFİS PROGRAMLARI I

İŞY1817 2014-2015 Güz

İSTATİSTİK

MAP1801 2014-2015 Güz

MATEMATİK I

MAP1801 2014-2015 Güz

MATEMATİK I

MUH2507 2014-2015 Güz

MESLEKİ MATEMATİK

MAP1801 2014-2015 Güz

MATEMATİK I