Personel

Doktor Öğretim Üyesi Bekir Tuncer
Doktor Öğretim Üyesi
Bekir Tuncer
@ E-posta
btuncer@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 2241 , 0 252 211 5714

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu

Kadro Birimi

Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu / Havacılık Yönetimi Bölümü / Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 13.09.2002

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı Pazarlama Bilimdalı 01.02.2006

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı 04.11.2014

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tuncer.,B., Gavcar.,E., 2014. Havalimanı Terminal Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science
2-) Tuncer.,B., Atlay Işık.,D., 2014. Havalimanı Yolcularının Satın Alma Davranışlarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma. The Journal of Academic Social Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tuncer Bekir, 2017. SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN GİRİŞİMCİ KİŞİLİKÖZELLİKLERİNİN KUŞAK FARKLILIKLARINA GÖREİNCELENMESİ. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
2-) Tuncer.,B., Şekerli.,B., 2014. Yolcu Milliyeti ve Terminal Memnuniyeti Etkileşimi: Uluslararası Havalimanı Yolcuları Üzerine Ampirik Bir Araştırmaa. 2. Uluslararası Havacılık İşletmeciliği Konferansı
3-) Tuncer.,B., Atlay Işık.,D., Gavcar.,E., 2013. TUNCER, B., ISIK, D.A and GAVCAR, E. (2013) Buying Behaviour of Passengers At Airports: A Field Study From Turkey, ,Turkish Republic of Northern Cyprus, p.342-365.. 6th International Conferance On Services Management

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tuncer.,B., Atlay Işık.,D., 2013. Havalimanı Yolcularının Satınalma Davranışlarını İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. 18. Ulusal Pazarlama Kongresi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Havalimanı Terminal Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Havalimanı Yolcularının Satınalma Davranışlarını İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Havalimanı Terminal Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Havalimanı Yolcularının Satın Alma Davranışlarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Havalimanı Dış Hatlar Terminalini Kullanan Yolcuların Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. HAVALİMANI TERMİNAL PERAKENDECİLİK HİZMETLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: MUĞLA DALAMAN ve ANTALYA DIŞ HATLAR TERMİNAL ÖRNEĞİ. 2013-2014

Verdiği Dersler

MAT 1824 2017-2018 Bahar

Matematik II

İKT 1812 2017-2018 Bahar

Genel İktisat II

UTL2002 2017-2018 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi II

PZR2818 2017-2018 Bahar

HAVAYOLU PAZARLAMASI

TUİ2008 2017-2018 Bahar

Konaklama İşletmeleri Muhasebesi

PZR2818 2017-2018 Bahar

HAVAYOLU PAZARLAMASI

TUİ2008 2017-2018 Bahar

Konaklama İşletmeleri Muhasebesi

UTL2002 2017-2018 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi II

İKT 1811 2017-2018 Güz

Genel İktisat I

MAT 1823 2017-2018 Güz

Matematik I

UTL2001 2017-2018 Güz

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi I

UTL2001 2017-2018 Güz

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi I

MUH1004 2016-2017 Bahar

BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE

İŞY1804 2016-2017 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

MUH2504 2016-2017 Bahar

TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ

PZR2804 2016-2017 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

İŞY1804 2016-2017 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

MUH1004 2016-2017 Bahar

BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE

PZR2804 2016-2017 Bahar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MUH2504 2016-2017 Bahar

TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ

RTV2801 2016-2017 Güz

İLETİŞİM

İŞY1801 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1809 2016-2017 Güz

TİCARİ MATEMATİK

PZR2801 2016-2017 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

RTV2801 2016-2017 Güz

İLETİŞİM

RTV2801 2016-2017 Güz

İLETİŞİM

İŞY1801 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1809 2016-2017 Güz

TİCARİ MATEMATİK

PZR2801 2016-2017 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

MUH2006 2015-2016 Bahar

PAKET PROGRAMLAR II

İŞY1804 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1808 2015-2016 Bahar

İSTATİSTİK

İŞY1808 2015-2016 Bahar

İSTATİSTİK

MUH2504 2015-2016 Bahar

TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ

MUH2504 2015-2016 Bahar

TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ

MUH2006 2015-2016 Bahar

PAKET PROGRAMLAR II

İŞY1804 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

MUH1806 2015-2016 Bahar

GENEL MUHASEBE I

MUH1001 2015-2016 Güz

GENEL MUHASEBE I

MUH1001 2015-2016 Güz

GENEL MUHASEBE I

İŞY1809 2015-2016 Güz

TİCARİ MATEMATİK

İŞY1801 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

RTV2801 2015-2016 Güz

İLETİŞİM

PZR2801 2015-2016 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

MUH2511 2015-2016 Güz

MESLEKİ SEMİNER I

İŞY1809 2015-2016 Güz

TİCARİ MATEMATİK

İŞY1801 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

RTV2801 2015-2016 Güz

İLETİŞİM

MUH2511 2015-2016 Güz

MESLEKİ SEMİNER I

PZR2801 2015-2016 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

MUH2504 2014-2015 Bahar

TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ

MUH1004 2014-2015 Bahar

BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE

İŞY1810 2014-2015 Bahar

TİCARET HUKUKU

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

MUH2504 2014-2015 Bahar

TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ

İŞY1810 2014-2015 Bahar

TİCARET HUKUKU

İŞY1808 2014-2015 Bahar

İSTATİSTİK

İŞY1804 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1808 2014-2015 Bahar

İSTATİSTİK

MUH1004 2014-2015 Bahar

BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1809 2014-2015 Güz

TİCARİ MATEMATİK

RTV2801 2014-2015 Güz

İLETİŞİM

PZR2801 2014-2015 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

MUH2511 2014-2015 Güz

MESLEKİ SEMİNER I

İŞY1809 2014-2015 Güz

TİCARİ MATEMATİK

İŞY1801 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

MUH2511 2014-2015 Güz

MESLEKİ SEMİNER I

PZR2801 2014-2015 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

RTV2801 2014-2015 Güz

İLETİŞİM