Personel

Prof. Burcu Karabey
Prof.
Burcu Karabey
@ E-posta
burcukarabey@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4980 , 0 252 211 5470

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Seramik Bölümü / Seramik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 1996

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik ve Cam Anasanat Dalı 1999

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik ve Cam Anasanat Dalı 2004

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karabey.,B., 2015. Traces With Layers, Özgündoğdu's latest Works In Releation With Nature and Environment. Ceramics Art And Perception
2-) Karabey Burcu, 2015. Traces With Layers Özgündoğdu s latest Works In Releation With Nature and Environment. Ceramics Art And Perception
3-) Karabey Burcu, 2013. An Experimental Approach in Funda Susamoğlu s Works. Ceramics art and perception
4-) Karabey, Ö. Burcu, “An Experimental Approach in Funda Susamoğlu’s Works”, Ceramics Arts and Perception, 2013 Sayı 9, (Art And Humanities Citation Index), 2013.(ISSN:1035-1841). - 2013
5-) . Karabey, B., “Isochronisme in Ceramics” Ceramics Art and Perception, ISSN: 1035-1841,Cilt: 75,s: 92-95 (Art And Humanities Citation Index),(2009). - 2009
6-) Karabey Burcu, 2009. Isochronisme In Ceramics the Whole and the Piece. ceramics art and perception

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Karabey Burcu, 2017. Bodrum’da Seramik Atölyeleri ve Güncel Uygulamaları. Sanat Yazıları
2-) Karabey Burcu, 2010. Seramik Sanatında İmaj Transfer Teknikleri Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi HakemliYayını Sayı 5 s 91 104. Sanat ve Tasarım Dergisi
3-) Karabey, B., “Seramik Sanatında İmaj Transfer Teknikleri”, Sanat ve Tasarım Dergisi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Yayını, sayı:5, s.91-104, ISSN 1308 - 2264, Haziran 2010. - 2010
4-) Karabey, B., “Plastik Dil ve Karışık Gereç İlişkisi”, 2007, Sanat Yazıları, 15, 155-171, ISSN: 1300-6665. - 2007

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karabey Burcu, 2017. Çamur Malzeme İle Performans. 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu ”Sürüm 21”
2-) Karabey Burcu, 2016. Güzel Sanatlarda Seramik Eğitiminde Geçicilik ve Kalıcılık Kavramlarının Tartışılması. IIIrd International Eurassian Educational Research Congress
3-) Karabey Burcu, Sağlık Şenalp Esra, Kadıoğlu Sevdiye, 2016. Geometric Period Pottery inCaria Region and Reinterpretation on a Ceramic Wall Application. AGP International Humanities and Social Sciences Conference.
4-) Karabey.,B., Sağlık.,E., Kadıoğlu.,S., 2016. Geometric Period Pottery in Caria Region and Reinterpretation on a Ceramic Wall Application . AGP International Humanities And Social Sciences Conference
5-) Karabey.,B., 2016. Güzel Sanatlarda Seramik Eğitiminde "Geçicilik" ve "Kalıcılık" kavramlarının Tartışılması . 3rd International Eurasian Educational Research Congress
6-) Terviel Candan, Karabey Burcu, 2015. Seramik Sanatçısı Hamiye Çolakoğlu ve Sanatı Üzerine. Türkiye’xxde ve Dünya’xxda Kadın Araştırmaları
7-) D.Terviel.,C., Ö.Karabey.,B., 2015. Seramik Sanatçısı Hamiye Çolakoğlu ve Sanatı Üzerine . Türkiye'de ve Dünya'da Kadın Araştırmaları
8-) Karabey.,B., 2014. Seramiğin Yorumlanmasının Sanat Eğitimi İçerisindeki Rolü Üzerine. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Sanatı Yönetmek” Uluslararası Sanat Sempozyumu
9-) (The Role of Interpretation Of Ceramics In Art Education) "Seramiğin Yorumlanmasının Sanat Eğitimindeki Rolü" - 2014
10-) "A Compilation From Contemporary Turkish Ceramic Art and Muğla Sıtkı Koçman University faculty of Fine Arts" - 2014
11-) Karabey Burcu, 2014. Seramiğinin Yorumlanmasının Sanat Eğitimindeki Rolü. Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi
12-) Karabey Burcu, 2013. Portfolyo Presentation and Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Fine Arts,. Turkey-Korea Invitational Exibition Seminar
13-) "Burcu Karabey Portfolio Presentation and Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Fine Arts”,“Heritage and Diversity” Türk-Kore davetli Sempozyum Bildiri Kitabı, Mart 2013, Hangyang Üniversitesi, Seoul – Kore. - 2013
14-) " A Case Study: Analysing Graduate Students Works From Hacettepe Universıty Faculty of Fine Arts, Department Of Ceramics", Uluslararası Seramik Editörleri Birliği Konferansı, Bildiri Kitabı, s:74-80, Fuping -Çin 2010. - 2010
15-) Karabey Burcu, 2010. Analaysing Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Cramics Graduation Students Works. ICMEA 3rd International Ceramic Magazine Editors Symposium
16-) Karabey, B., M. Altundağ, “1150C derece için Sinter Astar Araştırmaları”, IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri (SERES 2007) 2007, sayfa:609-619 ,Eskişehir,2007. (Poster Bildiri) - 2007
17-) Karabey, B. ‘The Role Of Art IN URBAN ENVIRONMENT’, 2006 Proceedings of the IASME/WSEAS International Conference: Energy, Environment, Ecosystems, Sustainable Development (EEESD’06) Voluagmeni, Athens, Greece, July 11-13 2006, ISSN:1790-5095, ISBN:960-8457-47-3. (Sözlü Sunum) - 2006
18-) Karabey Burcu, 2006. The Role of Art In Urban Environment. IASME/WSEAS International Conference: Energy, Environment,ecosystems, Sustainable Development (EEESD’ 06)
19-) Karabey Burcu, 2001. Seramik Uygulamalarda Bakır Plakanın Artistik AçıdanKullanımı Bildiri Kitapçığı s 45 50 2001. II. Uluslararası Avanos Seramik Sempozyumu SeramikSanatı ve Sorunları
20-) Karabey,B., “Seramik Uygulamalarda Bakır Plakanın Artistik Açıdan Kullanımı”, II. Uluslararası Avanos Seramik Sempozyumu Seramik Sanatı ve Sorunları Bildiri Kitapçığı, s.45-50, 2001. - 2001

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karabey Burcu, 2018. Üret(Yap)- Deneyimle- Paylaş. 4.İstanbul Tasarım Bienali
2-) Karabey, B., F. Susamoğlu, “Clay As Experience” Türk Seramik Derneği VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi- Afyonkarahisar, Proceeding Books, 2008. (Poster Bildiri) - 2008

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Karabey Burcu, Susamoğlu Funda, 2008. Clay As Experience Türk Seramik Derneği Afyonkarahisar Proceeding Books 2008 Poster Bildiri. VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi
2-) Karabey Burcu, Altundağ Melahat, 2007. 1150 C derece İçin Zinter Astar Araştırmaları. SERES 2007 IV.Uluslararası Katılımlı Seramik Cam Emaye Sır ve Boya Semineri

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karabey Burcu, Altundağ Melahat, 2007. Seramik Sanatında Kil Bünye İçerisindeKullanılan katkı Maddelerinin Sanatsal Etkileri. VIII Ulusal Kil sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) . Karabey, B., M. Altundağ, “Seramik Sanatında Kil Bünye İçerisinde Kullanılan Katkı Maddelerinin Sanatsal Etkileri”, XIII. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, sayfa: 676-691, ISBN-978-9944-89-334-3, Isparta, 2007. - 2007

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Britt, J., “Kedi Kumu, Antiasit ve Diğer Geleneksel Olmayan Sır Malzemeleri (Modern Seramikçi İçin Alternatif Sır Malzemeleri)” (Çev.Burcu Karabey), Anadolu Sanat, 19,135-142, ISSN 1300-4123, 2008. (İngilizce’den Türkçe’ye çeviri)* - 2008
2-) Bodenham, P., “Seramik ve Estetik” (Çev.Burcu Karabey), Sanat Yazıları, 9, 107-113, ISSN 1300-6665, Güz (2002). (İngilizce’den Türkçe’ye çeviri)* - 2002
3-) Biggs, S., “Kültür Teknoloji ve Yaratıcılık” (Çev. Burcu Karabey), Sanat Yazıları, 8, 53-60, ISSN 1300-6665, Güz Dönemi 2001. (İngilizce’den Türkçeye çeviri)* - 2001

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Sanat ve Tasarım Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2017. 11. Eskişehir Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi .
4-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2014. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, 20-25 Ekim 2014..

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Sanat ve Tasarım Dergisi .

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Diğer Yayınlar. 2015. ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU "SANAT, GERÇEKLİK, PARADOKS" BİLDİRİLER .

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "Karlar ve Leleglerden Günümüze Seramik Pano Uygulaması". 2014-2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) "Odun Yakıtlı Fırınlarda Tuz Seramiği Pişirimi" - 2004
2-) "Büyük Boyutlu Seramik Yüzeylerde Yüksek Derece Odun Pişirimi" - 2002
3-) Büyük Boyutlu Seramik Yüzeylerde Yüksek Derece Sıcaklık Sırlarının Geliştirilmesi - 2001

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Protadino Cultura e Turismo, Polo Musale Citta Di Gualdo Tadino, RoccaFlea Museum.. xxxıx Concorso ınternazionale Della Ceramica D’xxarte, ”L’xxacqua meraviglia della terra” Water, wonder of the earth, Premio per la ”Composizione Scultorea”. 2017
2-) Ladica- Likovni art dizajn centar(Visual Art Design Center) - 2014
3-) - 2005
4-) - 1998

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Hacettepe Üniversitesi - 2010
2-) Sanat Kurumu - 2008
3-) - 2005
4-) - 2004
5-) - 2000
6-) - 1998
7-) - 1997

Uluslar arası sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) 3. Hırvat Seramik Trienali, (3.Hırvatski Trienale Keramike) . . Hırvatistan . 2014

Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Bodrum Dünya Çevre Günü Öğrenci Sergisi . Türkiye . . 2015

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) MSKÜ tarafından düzenlenen Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi "Uluslararası Sanat, Gerçeklik ve Paradoks" Sempozyumu (Düzenleme Kurulu) . Türkiye . . 2015
2-) Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu 31 Ekim-02 Kasım 2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Düzenleme Kurulu’nda görev alma.. Ekim-Kasım. Türkiye. 2013

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) "Ceramics And Glass Between Tradition And Contemporaneity"Gelenek ce Çağdaşlık Arasında Seramik ve Cam Sempozyumu" "The Role of Critical Thinking in Art Education For Ceramics" 14-15 Ekim 2011 Cluj-Napocca-Romanya.. . . 2014

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 2016. Burcu Karabey Seramik Sergisi
2-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 2014. Burcu Öztürk Karabey Kişisel Seramik Sergisi
3-) Burcu Karabey Seramik Sergisi, Grup Sanat Galerisi, 12 Mayıs 2011- 7 Haziran 2011, Ankara. - 2011
4-) ” Seramik Sergisi, VakıfBank İstanbul Fuaye, 25 Mayıs -5 Haziran 2009, İstanbul, - 2009
5-) “İkame Gerçeklik” Seramik Sergisi, Aysel Gözübüyük Sanatevi, 5-28 Aralık 2007, Ankara, - 2007
6-) Seramik Sergisi, As Art Galeri, 10 Ocak-18 Şubat 2003, Ankara, - 2003

Eserin icra edilmesi

1-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Diğer. 2015. Keçe İşler Atölyesi Uygulaması

Sempozyum, festival, çalıştay, (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılma.

1-) WORKSHOP . 2014. Erkan Dülgeroğlu Geleneksel Seramik Günleri Çalıştayı, 4-7 Kasım 2014
2-) TED Bodrum Koleji'nde "Çöp Atık ve Geri Dönüşüm" konulu seramik atölye çalışması yürütme, 07.03.2014 - 2014
3-) *2 Eylül - 1 Kasım 2013 tarihleri arasında Modern-İst Derneği’nin katkıları ile düzenlenen Uluslar arası 1. Bodrum Bienali’ne katılım, Bodrum Kalesi, Bodrum. - 2013
4-) Gölcük Vizyon 2023 kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliği ile 23 Mayıs – 01 Haziran 2012 tarihleri arasında düzenlenen II. Uluslararası Gölcük Seramik Sempozyumu’na (davetli) katılım ve “Portfolyo Sunumu” (Sözlü sunum). - 2012
5-) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Macsabal 2.Uluslararası Odun Pişirimi Sempozyumu 2012 davetli katılım, 7-16 Ekim 2012, Ankara. - 2012
6-) 2011 Uluslararası Zibo Odun Pişirimi Festivali, Davetli Katılım, 1-8 Eylül 2011, Zibo – Çin. - 2011
7-) .“VII. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu ve Japon Noborigama – Anagama Fırın Çalıştayı” Avanos – Nevşehir, 2009. - 2009
8-) 2. Uluslararası Marratxi Seramik Bienali Sergisi, İspanya, 2008. - 2008
9-) I. Uluslararası Çağdaş Mozaik Bienali Sergisi, Buenos Aires, Arjantin, 2003. - 2003
10-) II. Uluslararası Avanos Seramik Sempozyumu, Katılımcı. - 2001
11-) II. Uluslararası Avanos Seramik Sempozyumu, Katılımcı. - 2001
12-) I. Ulusal Uygulamalı Avanos Seramik Sempozyumu, Katılımcı ve organizasyonunda görev alma, Avanos, 2000. - 2000

Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye Yöneticiliği

1-) 25 Ekim 2013 “Seramik Baskı Yöntemleri Çalıştayı”Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, Bolu. - 2013
2-) Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen IV. Akademiada etkinliklerinde “Seramikte Anlatımcı Yaklaşımlar” konulu çalıştay sorumlusu, 1-10 Nisan 2013, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. - 2013
3-) Bodrum Sağlık Vakfı Atölyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü İşbirliği ile 19-22 Kasım 2013 tarihleri arasında “Raku Etkinliği” düzenlenmesi ve çalıştay sorumlusu. - 2013
4-) Bodrum Sağlık Vakfı Raku Festivali, Raku çalıştayı ve sergisine davetli katılım, 19-22 Kasım 2013, Bodrum Sağlık Vakfı, Turgutreis-Bodrum. - 2013
5-) "Experiencing Art Writings with Clay Medium" çalıştay sorumlusu, IX. Encounter of The Mediterranean Art Schools, Beyrut-Lübnan. - 2009
6-) Doğu Akdeniz Üniversitesi 15.Bahar Şenlikleri kapsamında "Sanat Buluşması" Etkinliği seramik çalıştayı sorumlusu. - 2008

Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye çalışmasına katılım

1-) "Avrupa'da Lisansüstü Eğitimde Kalite Arttırma Çalışma Konferansı" Çalıştay sorumluları: John Buttler-Robert Baker, Hacettepe Üniversites,, Ankara. - 2009
2-) H.Ü. ve Goethe Enstitüsü Ankara ortak projesi "Camera Obscura Çalıştayı"na katılım, 3-6 Mart 2009, H.Ü.G.S.F. Ankara. - 2009
3-) "İsli Pişirim Etkinliği", D.E.Ü.G.S.F Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Çinicilik ve Eski Çinicilik Onarımları Anasanat Dalı, sözlü sunum ve çalıştaya katılım. - 2008

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2016. Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi
2-) SERGİLER/Grup Sergiler . 2016. Renkler Karma Sergisi
3-) SERGİLER/Karma sergiler . 2016. İstanbul Seramik Sanat Günleri
4-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2016. Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi
5-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2016. MSKU Öğretim Elemanları Sergisi "Sınır-Siz" temalı
6-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2016. International Biennal of Miniature Arts Timisoara
7-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler . 2016. ART TURKEY JAPAN 2016
8-) SERGİLER/Karma sergiler . 2016. Let's Meet-Wroclaw 2016
9-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2016. 1st International Mail Art Biennal
10-) SERGİLER. 2015. Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü, Karma Seramik Sergisi, (İrfan Aydın, Tevfik Karagözoğlu, Burcu Karabey, Betül Karakaya)
11-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2015. Sanat Eğitimcileri Derneği Karma Sergisi, K.K.T.C
12-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2015. Kadın Sanatçılar Günü Heykel ve Seramik Sergisi
13-) SERGİLER/Karma sergiler . 2015. Sanat Eğitimcileri Derneği Üye Sergisi, Anakara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fuayesi
14-) SERGİLER/Grup Sergiler . 2015. Renkler Seramik Sergisi, Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi
15-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2015. MSKÜ, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, ART212
16-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler . 2015. ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı SEDER Karma Sergisi
17-) SERGİLER/Karma sergiler . 2015. BÜYÜKEFES Sanat Günleri, MSKÜ Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi
18-) SERGİLER/Grup Sergiler . 2015. Renkler Sergisi
19-) SERGİLER/Karma sergiler . 2015. DE JAVU Cam ve Seramik Sergisi
20-) SERGİLER/Karma sergiler . 2014. ARTROL Bodrum Sanatçılarıyla Yeni Yıl Sergisi
21-) SERGİLER/Karma sergiler . 2014. (SSEDD) Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği, Tılsımlı Çanaklar Sergisi
22-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kuruluşunun 10.yılı Öğretim Elemanları Sergisi 8-19 Ocak 2014, Nurol Sanat Galerisi, Oasis-Bodrum, Muğla. - 2014
23-) Tılsımlı Çanaklar Seramik Sergisi, 15-21 Aralık 2014, Tepebaşı Belediyesi, Atila Özer Karikatürlü Ev. - 2014
24-) ArtRol Bodrum Sanatçılarıyla Yeni Yıl Sergisi, Art212 Sanat ve Kültür Platformu, 16 Aralık 2014 - 2014
25-) I.Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı ve Sergisi "Miras" konulu Seramik Sergisi, 18-19 Eylül 2014, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi - 2014
26-) I. İstanbul Seramik Sanat Günleri, 20 Mayıs-03 Haziran 2014, Maksem-Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, İstanbul. - 2014
27-) "Günbegün" Seramik Sergisi, 12 Eylül-11 Ekim 2014, Galeri Soyut, Ankara. - 2014
28-) Ankara Üniversitesi 21. Geleneksel Kültür ve Sanat Günleri, SEDER Üye Sergisi, 17 Nisan 2014. - 2014
29-) 9.Uluslararası Kervansaray Buluşması, 27 Eylül-5 Ekim 2014, Battalgazi-Malatya. - 2014
30-) 2014 International Design Trend Concurs, Korea, Korea Society of Design Trend, 2014. - 2014
31-) 2014 International Design Trend Concurs, Korea, Korea Society of Design Trend, 2014. - 2014
32-) 1.Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi, 1 Nisan 2014, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Bolu. - 2014
33-) 3.Uluslararası Gölcük Seramik Sempozyumu 21-30 Mayıs 2013,Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu, Değirmendere-Kocaeli. - 2013
34-) “Stories of Anatolian Territory II- Balance” Anadolu Topraklarından Hikayeler II Seramik Sergisi (davetli katılım), 20 Mart-5 Nisan 2013, Canal Street Gallery Houston, Amerika Birleşik Devletleri. - 2013
35-) . “Heritage and Diversity” Türk-Kore davetli Sergi, 11-15 Mart 2013, Hangyang Üniversitesi Müzesi, Seoul – Kore. - 2013
36-) Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen karma seramik sergisi, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü Sergi Salonu, 12-29 Kasım 2013, Dumlupınar-Kütahya. - 2013
37-) Bodrum Sağlık Vakfı Atölyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü İşbirliği ile 19-22 Kasım 2013 tarihleri arasında “Raku Etkinliği” sergisi, Bodrum Sağlık Vakfı Galerisi, Oasis-Bodrum, Muğla. - 2013
38-) Hacettepe Üniversitesi, Sanat Müzesi Macsabal Koleksiyon Sergisi, Kore Kültür Merkezi, 14-30 Mayıs 2013, Ankara. - 2013
39-) Aşkın Damakta Kalan Tadı” Festivali “Tasarım Aşkı Besler” Sergisi’ne katılım, Adressİstanbul, 8 Şubat 2013 – 28 Şubat 2013, İstanbul. - 2013
40-) Anadolu Topraklarından Hikayeler -1 , 13 Aralık2012 -18 Ocak 2013, Galeri 5, İstanbul. - 2013
41-) *”Dumlupınar’da Karma Seramik Sergisi, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Sergi Salonu, 12-29 Kasım 2013, Kütahya. - 2013
42-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Heykel Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Şükran Rauf Nasuhoğlu Araştırma, Eğitim ve Kültür Merkezi, 5-9 Kasım 2012, Bodrum-Muğla. - 2012
43-) 11.Mudurnu ipek Yolu Kültür Sanat Turizm festivali Bünyesinde SEDER Karma sergisi, 29Haziran-1 Temmuz 2012, Mudurnu. - 2012
44-) 1-3 Mayıs 2012 “World Conference on Art, Design And Education, kapsamında düzenlenen SEDER üyeleri karma sergisine katılım, Antalya. - 2012
45-) Macsabal 2.Uluslararası Odun Pişirimi Sempozyumu Sergisi, H.Ü. G.S.F. Binası Sanat Galerisi, 7-16 Ekim 2012, Ankara. - 2012
46-) II. Uluslararası Gölcük Seramik Sempozyumu Sergisi’ne katılım, 23 Mayıs – 01 Haziran 2012, Kocaeli. - 2012
47-) “Anadolu Topraklarından Hikayeler-Tolerans Seramik Sergisi” , NCECA konferansı bünyesinde Modern Türk Seramik Sanatları Sergisi 25-31 Mart 2012, Seattle, 11-22 Temmuz 2012 4411 Montrose Sanat Galerisi.,Houston, U.S.A. (Amerika Birleşik Devletleri). - 2012
48-) Shangdong Sanat Seramikleri Sergisi, 6 Eylül 2011, Çin. - 2011
49-) Uluslararası Seramik Sergisi, Zibo Müzesi, 3 Eylül 2011, Zibo-Çin. - 2011
50-) .“Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi, Büyük Buluşma 2011, Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi” , Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 18 Kasım-16 Aralık 2011. - 2011
51-) Knidos’un Sır’ı Seramik ve Cam Sergisi, 21. Uluslararası Artist Sanat Fuarı Tüyap, Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi standı, 12-20 Kasım 2011, İstanbul. - 2011
52-) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Karma Sergisi, 5. Uluslararası Pişmiş Toprak Seramik Sempozyumu, 20 Eylül-2 Ekim 2011, Eski Kurt Kiremit Fabrikası Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir. - 2011
53-) Mavi Buluşma Plastik Sanatlar Sergisi, Turgutreis Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, 12-25 Eylül 2011, Turgutreis – Bodrum. - 2011
54-) Knidos’un Sır’ı Seramik ve Cam Açıkhava Sergisi, Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi, 30 Temmuz – 30 Eylül 2011, Yakaköy- Datça. - 2011
55-) “Barış Sanat Dünya” Karma Sergi, Galeri Kara – Çankaya Belediyesi, Eylül 2010, Ankara. - 2010
56-) “Sanatın Anadolu Aydınlanması” Karma Sergi, 1-15 Haziran 2010 Beşiktaş Çağdaş Mustafa Kemal Merkezi, İstanbul. - 2010
57-) Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Öğretim Elemanları Sergisi, 13-30 Nisan 2010, Elele Sanat Galerisi, Ankara - 2010
58-) “1910-2010 Füreya” Kuş Evleri Karma Seramik Sergisi, Maçka Sanat Galerisi,11 Mayıs – 5 Haziran 2010, İstanbul - 2010
59-) “Ceramistanbul” Karma Seramik Sergisi, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul, 7-11 Nisan 2010. - 2010
60-) “Ceramistanbul Bologna” Karma Seramik Sergisi (Davetl, Palazzo Dei Congressi, Sala Bianca, Cersai, İtalya, 28 Eylül- 2 Ekim 2010. - 2010
61-) . III. Uluslararası Kervansaray Buluşması, “Melita’dan Battalgazi’ye Tarih Arkeoloji-Kültür Sanat Günleri” karma sergi, 17-27 Eylül 2010, Malatya. - 2010
62-) 21. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliğinde 8. Karma Resim, Heykel ve Seramik Sergisi, 16-18 Ağustos 2010, Hacıbektaş – Nevşehir. - 2010
63-) 70.Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Devlet Resim Heykel Müzesi, Cer-Modern, Ankara, Ekim 2010. - 2010
64-) 69. Devlet Seramik Yarışması Sergisi, Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara, 2009. - 2009
65-) VII. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu Sergisi, Avanos – Hacı Nuri Bey Konağı, Nevşehir, 2009. - 2009
66-) . Hidayet Telli Anısına “Yolculuk” temalı, Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi, Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Merkezi, 2009. - 2009
67-) Lilliput - Lilliput Ceramics World Exhibition Of Small And Miniature Ceramics, Zagreb- Hırvatistan, 2007. - 2007
68-) IX.Altın Testi Seramik Yarışması Sergisi, İzmir Resim Heykel Müzesi, İzmir, 2006. - 2006
69-) 66.Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara, Aralık 2005- Ocak 2006. - 2006
70-) Genç Kuşak Sanatçılar Sergisi, Hacettepe Üniversitesi Sanat Galerisi, Merkez Kampüs, Aralık 2005 – 16 Ocak 2006, Ankara, - 2006
71-) 65.Devlet Resim Ve Heykel Sergisi, Devlet Resim Ve Heykel Müzesi, İzmir, 2004. - 2004
72-) VIII. Altın Testi Seramik Yarışması Sergisi, Adnan Franco Sanat Galerisi, İzmir, 2004. - 2004

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2016. Güray Müze/ Çağdaş Türk Seramikleri
2-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2016. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzesi
3-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2016. Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültesi Sergisi
4-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2016. 10.Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu
5-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler . 2016. 360 Dereceden Aşk Festivali
6-) SERGİLER/Karma sergiler . 2016. Let's Meet - Wroclaw 2016
7-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2016. Pişmiş Toprak Sanatçıları 10.Yıl karma Seramik Sergisi
8-) WORKSHOP . 2016. 4.Erkan Dülgeroğlu Seramik Çalıştayı
9-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2016. 7th International Ceramic Festival
10-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2015. 5.Uluslararası Gölcük Seramik Sempozyumu Karma Sergisi
11-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2015. (SSEDD) Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi GSF ev sahipliğinde KUŞAKLAR Karma Seramik Sergisi
12-) WORKSHOP . 2015. "3. Erkan Dülgeroğlu Seramik Çalıştayı" (Davetli Katılım)
13-) WORKSHOP . 2015. UNESCO'nun Yaşayan Miras İlan Ettiği Mehmet Birgiç Yönetiminde Keçe Çalıştayı (Davetli Katılım)
14-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2015. I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Festivali, Plastik Sanatlar Sergisi
15-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2015. EGE ÜNİVERSİTESİ 6.ULUSLARARASI EGEART SANAT GÜNLERİ
16-) SERGİLER/Karma sergiler . 2015. "Sevgiye Aralık Tınılar" Seramik Sergisi
17-) İstanbul Seramik Sanat Günleri Karma Seramik Sergisi, düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, 20 Mayıs – 3 Haziran 2014, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, İstanbul. - 2014
18-) Bodrum’da Yaşayan Ustalar Sergisi, Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü, 16 Ağustos -4 Eylül 2014. - 2014
19-) İstanbul Seramik Sanat Günleri Karma Seramik Sergisi, düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, 20 Mayıs – 3 Haziran 2014, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, İstanbul. - 2014
20-) 1. Uluslararası Bodrum Sanat Bienali, Bienal Bodrum, 2 Eylül-11 Kasım 2013, - 2013
21-) 5. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri, Seramik Sergisi’ne davetli katılım, 6- 15 Aralık 2013, Büyük Efes Oteli, İzmir. - 2013
22-) 5. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri Uluslararası Seramik Sergisi, Davetli katılım, 6- 15 Aralık 2013, Swissotel Sanat Galerisi, İzmir. - 2013
23-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2011. Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen, 4. EgeArt Sanat Günleri’ne (Davetli) katılım, 9 – 13 Aralık 2011, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir.
24-) 06. Internationale Keramik – Biennale 2009 der Stadt Kapfenberg “At The Moment” Keramiek Museum Westerwald, Avusturya, 9 Ekim-29 Kasım 2009,16 Nisan-7 Haziran 2010, Almanya. - 2010
25-) 80a Exposicion De Alfareria y Ceramica de La Rambla, Cordoba-Sevilla, İspanya, 7-15 Ağustos 2010. - 2010
26-) 29. Concurs International De Ceramica L’Alcora, L’Alcora- İspanya, 2009 - 2009
27-) Lilliput - Lilliput Ceramics World Exhibition Of Small And Miniature Ceramics, Rovinja- Hırvatistan, 2008. - 2008
28-) 28. Concurs International De Ceramica L’Alcora, L’Alcora- İspanya, 2008. - 2008
29-) .“Türk Seramik Sanatı Sergisi”, M.S.G.S.Ü. Tophane-i Amire Kültür Merkezi Sergi Salonu, İstanbul, 2007. - 2007
30-) II.Uluslararası CGD Exlibris Yarışması Sergisi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Sanat Galerisi, Beytepe-Ankara, 2006, - 2006
31-) II. Uluslararası Çağdaş Mozaik Bienali Sergisi, Buenos Aires, Arjantin, 2005. - 2005
32-) 6. Kahire Uluslararası Seramik Bienali Sergi Katılımı, Mısır, 2002. - 2002
33-) 13. Exlibris Yarışması Sergisi, Sint Nicklaas Uluslararası Exlibris Merkezi, Belçika, 2001. - 2001

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonlarda ödül alma.

1-) II.Çiçek Vazoları Trienali, Hırvatistan, Onursal Diploma, 2005. - 2005

Çalışmaların; (sanat eseri, proje, telif hakları, uygulamalar) resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması.

1-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2016. 10.Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu
2-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2015. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müze Koleksiyonu'nda yer alma ( davetli- bağışlanmıştır)
3-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2015. Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi (Avanos/Nevşehir) Koleksiyonu'nda yer alma (Davetli katılım- bağışlanmıştır)

Yarışma seçici kurullarında (öğrenci yarışmaları hariç) görev yapmak.

1-) SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda . 2016. "Göç-Mekan-Aidiyet" Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi

Verdiği Dersler

RSM1502 2018-2019 Bahar

Sanat Kavramları

SRM1004 2018-2019 Bahar

Temel Seramik Eğitimi II

SRM1004 2018-2019 Bahar

Temel Seramik Eğitimi II

RSM1502 2018-2019 Bahar

Sanat Kavramları

RSM2501 2018-2019 Güz

Sanat Kavramları

SRM1003 2018-2019 Güz

Temel Seramik Eğitimi I

SRM1003 2018-2019 Güz

Temel Seramik Eğitimi I

RSM2901 2018-2019 Güz

Sanat Kavramları

SST 5517 2018-2019 Güz

Alternatif Pişirim Yöntemleri I

SST 5001 2018-2019 Güz

Seramik Atölyesi I

SST 5507 2018-2019 Güz

Seramik Baskı Yöntemleri

SST 5002 2017-2018 Bahar

Seramik Atölyesi II

SST 5516 2017-2018 Bahar

Eleştirel Yazım

SST 5508 2017-2018 Bahar

Sanat ve Tasarımda Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Yaklaşımlar

RSM1502 2017-2018 Bahar

Sanat Kavramları

SRM2902 2017-2018 Bahar

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II

SRM2902 2017-2018 Bahar

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II

SST 5515 2017-2018 Güz

Seramik Sanatında Güncel Yaklaşımlar

SST 5517 2017-2018 Güz

Alternatif Pişirim Yöntemleri I

SST 5507 2017-2018 Güz

Seramik Baskı Yöntemleri

SST 5501 2017-2018 Güz

Kamusal Çevre ve Sanat I

SST 5001 2017-2018 Güz

Seramik Atölyesi I

RSM2901 2017-2018 Güz

Sanat Kavramları

SRM2901 2017-2018 Güz

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri I

SRM2901 2017-2018 Güz

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri I

RSM2501 2017-2018 Güz

Sanat Kavramları

SRM2901 2017-2018 Güz

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri I

GRF 5012 2016-2017 Bahar

Çağdaş Sanat Tarihi

RSM1502 2016-2017 Bahar

Sanat Kavramları

SRM2902 2016-2017 Bahar

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II

SRM2902 2016-2017 Bahar

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II

GRF 5011 2016-2017 Güz

Araştırma Yöntemleri

SRM2901 2016-2017 Güz

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri I

RSM2901 2016-2017 Güz

Sanat Kavramları

RSM2501 2016-2017 Güz

Sanat Kavramları

SRM2901 2016-2017 Güz

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri I

SRM2901 2016-2017 Güz

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri I

SRM2902 2015-2016 Bahar

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II

RSM1502 2015-2016 Bahar

Sanat Kavramları

SRM2902 2015-2016 Bahar

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II

SRM2902 2015-2016 Bahar

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II

HYK3505 2015-2016 Güz

Terrakota Heykel

RSM2501 2015-2016 Güz

Sanat Kavramları

RSM2901 2015-2016 Güz

Sanat Kavramları

HYK4001 2015-2016 Güz

Yüzey Tasarımı ve Rölyef

HYK4902 2014-2015 Bahar

Takı Tasarımı Uygulamaları

SRM2902 2014-2015 Bahar

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II

HYK1002 2014-2015 Bahar

Desen II

RSM1502 2014-2015 Bahar

Sanat Kavramları

SRM2902 2014-2015 Bahar

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II

HYK4902 2014-2015 Bahar

Takı Tasarımı Uygulamaları

SRM2902 2014-2015 Bahar

Seramik Biçimlendirme Yöntemleri II

HYK2004 2014-2015 Bahar

Desen IV

HYK4504 2014-2015 Bahar

Takı Tasarımı Uygulamaları

HYK4001 2014-2015 Güz

Yüzey Tasarımı ve Rölyef

HYK3505 2014-2015 Güz

Terrakota Heykel

RSM2901 2014-2015 Güz

Sanat Kavramları

RSM2501 2014-2015 Güz

Sanat Kavramları

HYK4902 2014-2015 Güz

Takı Tasarımı Uygulamaları

HYK1001 2014-2015 Güz

Desen I