Personel

Doktor Öğretim Üyesi Aslı Çakır
Doktor Öğretim Üyesi
Aslı Çakır
@ E-posta
cakir@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4915

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü / Metalik Malzemeler Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği 27.06.2000

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 11.06.2009

Doktora

Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 10.11.2014

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çakır Aslı, Krenke Thorsten, Farle Michael, Acet Mehmet, 2018. A variable pole magnet. Journal of Physics: Condensed Matter
2-) Dincklage Lars, Scheibel Franziska, Çakır Aslı, Farle Michael, Acet Mehmet, 2018. Annealing-time and annealing-temperature dependencies of the size of Ni-Mn-In shell-ferromagnetic nano-precipitates by Scherrer analysis. AIP Advances
3-) Çakır.,A., Acet.,M., Wiedwald.,U., Krenke.,T., Farle.,M., 2017. Shell-ferromagnetic precipitation in martensitic off-stoichiometric Ni-Mn-In Heusler alloys produced by temper-annealing under magnetic field. Acta Materialia
4-) Çakır.,A., Acet.,M., 2017. Shell-ferromagnetism in Ni-Mn-based Heuslers in view of ductile Ni-Mn-Al . AIP Advances
5-) Scheibel.,F., Spoddig.,D., Meckenstock.,R., Çakır.,A., Farle.,M., Acet.,M., 2017. Shell-ferromagnetism in a Ni-Mn-In off-stoichiometric Heusler studied by ferromagnetic resonance. AIP Advances
6-) Özöğüt.,C., Çakır.,A., 2017. Investigation of temperature dependent magnetization and elastic modulus in Si-doped Fe65Ni35 invar alloys. Journal of Alloys and Compounds
7-) F. Scheibel, D. Spoddig, R. Meckenstock, T. Gottschall, A. Çakır, T. Krenke, M. Farle, O. Gutfleisch, M. Acet, 2017. Room-temperature five-tesla coercivity of a rare-earth-free shell-ferromagnet. Applied Physics Letters
8-) Çakır Aslı, Acet Mehmet, 2017. Non-volatile high-temperature shell-magnetic pinning of Ni-Mn-Sn Heusler precipitates obtained by decomposition under magnetic field. Journal of Magnetism and Magnetic Materials
9-) Peter Entel, Markus E. Gruner, Sebastian Fähler, Mehmet Acet, Aslı Çakır, Raymundo Arroyave, Sanjubala Sahoo, Thien C. Duong, Anjana Talapatra, Leonid Sandratskii, Sergei Mankowsky, Tino Gottschall, Oliver Gutfleisch, Patricia Lazpita, Volodymyr A. Chernenko, Jose M. Barandiaran, Vladimir V. Sokolovskiy, And Vasiliy D. Buchelnikov, 2017. Probing Structural and Magnetic Instabilities and Hysteresis in Heuslers by Density Functional Theory Calculations. Physica Status Solidi b
10-) Dutta.,B.., Çakır.,A.., Giacobbe.,C.., Al.,A.., Hickel.,T.., Acet.,M.., Neugebauer.,J.., 2016. Ab initio prediction of martensitic and intermartensitic phase boundaries in Ni-Mn-Ga. Physical Review Letters
11-) Çakır.,A., Acet.,M., Farle.,M., 2016. Exchange bias caused by field-induced spin reconfiguration in Ni-Mn-Sn. Physical Review B
12-) Çakır.,A., Acet.,M., Farle.,M., 2016. Shell-ferromagnetism of nano-Heuslers generated by segregation under magnetic field. Nature Scientific Reports
13-) Krenke.,T., Çakır.,A., Scheibel.,F., Acet.,M., Farle.,M., 2016. Magnetic proximity effect and shell-ferromagnetism in metastable Ni50Mn45Ga5. Journal of Applied Physics
14-) Entel.,P., Gruner.,E., Ogura.,M., Sokolovskiy.,V., Buchelnikov.,D., Grünebohm.,A., Arroyave.,R., Uebayashi.,K., Singh.,N., Talapatra.,A., Duong.,T., Acet.,M., Çakır.,A., 2015. Large magnetocaloric effects in magnetic intermetallics: First-principles and Monte Carlo studies. MATEC WEB OF CONFERENCES 33:02001
15-) Çakır, A., Righi, L., Albertini, F., Acet, M., Farle, M., ''Intermartensitic transitions and phase stability in Ni50Mn50-xSnx Heusler alloys'' Acta Materialia 99, 140 - 2015
16-) Çakır, A., Acet, M., Righi, L., Albertini, F., Farle, M., ''Characteristics of 5M modulated martensite in Ni-Mn-Ga magnetic shape memory alloys'', 2015, AIP Advances 5, 097222. - 2015
17-) Çakır, A., Acet, M., Farle, M. ''Kinetic arrest and exchange bias in L10 Ni–Mn–Ga'', Phys. Status Solidi B, 1–6 - 2014
18-) Çakır, A., Righi, L., Albertini, F., Acet, M., Farle, M., Aktuk, S., ''Extended investigation of intermartensitic transitions in Ni-Mn-Ga magnetic shape memory alloys: A detailed phase diagram determination'', J. Appl. Phys. 114, 183912 - 2013
19-) Acıkgoz, S., Bilen, B., Saygili Cakir, A., Aktas, G., Sanyal, A., İnci, M.N. “Wavelength and coherence effects on the growth mechanism of silicon nano-pillars and their use in the modification of spontaneous lifetime emission of bodipy dye molecules”, Appl Phys A 108: 801–807 - 2012

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özöğüt.,C., Çakır.,A., 2016. Temperature Dependent Young's Modulus Change in Si Doped Fe65Ni35 Invar Alloy. 18.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi
2-) Çakır, A., Righi, L., Albertini, F., Acet, M., Farle, M., ''Temperature Limitations on the Applications of Ni-Mn-Ga Magnetic Shape Memory Alloys'', DGM 2nd Euro Intelligent Materials 2015, Kiel ,Germany. - 2015
3-) Çakır, A., Righi, L., Albertini, F., Acet, M., Farle, M., ''Characteristics of Intermartensitic Transitions in Ni-Mn-based Heusler Alloys'' ICM 2015, International Conference on Magnetism, Barcelona, Spain - 2015
4-) Righi, L., Fabbrici, S., Çakır, A., Albertini, F., Farle, M. and Acet, M., "Martensitic transformations in Ni-based ferromagnetic shape memory alloys: an overview", Donostia International Workshop on Energy, Materials and Nanotechnology (DINEMN), 1-4 September 2015, San Sebastian, Spain. - 2015
5-) Çakır, A., Righi, L., Albertini, F., Acet, M., Farle, M., ''Intermartensitic Transitions in Magnetic Shape Memory Alloys'' Joint European Magnetic Symposia, 25-30 August 2013, Rhodes, Greece. - 2013

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Çakır, A., Righi, L., Albertini, F., Acet, M. and Farle, M. "Intermartensitic Phase Boundaries in Ni-Mn-Ga Heusler Alloys",2015, European Symposium on Martensitic Transformations (ESOMAT) 2015, 14-18 September, Antwerpen, Belgium. - 2015

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çakır, A., Righi, L., Albertini, F., Acet, M., Farle, M., ''Manyetik Şekil Bellekli Ni-Mn-Ga Alaşımlarında Inter-martenzitik Faz Geçişlerinin İncelenmesi'' Yoğun Madde Fiziği Toplantısı, İYTE, İzmir, 11 Nisan 2014 - 2014

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Cakir, A., ''Fe80Ni20 İnce Filmlerinde Isıl İşlemin Morfoloji Üzerindeki Etkisi'' Yoğun Madde Fiziği Toplantısı, İYTE, İzmir, 06 Nisan 2012 - 2012
2-) Cakir, A., Acıkgoz, S., Bilen, B., İnci, M.N. ''Uyum uzunluğunun gözenekli silikon nano-yapı oluşumundaki etkisi” 19.Uluslararası Katılımlı Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 22-25 Haziran 2009 - 2009
3-) Çakır, A., Uluocak, B, Çağlayan, B.S., “Farklı malzemelere ait ESEM-XRD uygulamaları”, 18. Uluslararası Katılımlı Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 26-29 Ağustos 2007 - 2007

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. Frustrated Materials and Ferroic Glasses/Probing Glassiness in Heuslers via Density Functional Theory Calculations. Yayın Evi: Springer Series in Materials Science, vol 275. Springer.

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. The Minerals, Metals Materials Series/Martensitic Transformations of Ni–Mn–X Heusler Alloys with X = Ga, In and Sn. Yayın Evi: Springer

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. X-Mn-Al Heusler Alaşımlarında X: Fe, Cu, Co 3d Elementlerinin Shell-Feromanyetizma Özelliğine Etkisi. 2018-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Polisitiren Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. 2007-2008

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Heusler nano-parçacık üretimi, manyeto-yapısal karakterizasyonu ve tek yönlü magnet özelliklerinin incelenmesi. 2017--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Şekil Hatırlama Özelliği Gösteren Malzemelerde Manyeto Yapısal Faz Geçişlerinin İncelenmesi. 2014-2015

Verdiği Dersler

MME 2510 2018-2019 Bahar

Electronic and Optical Properties of Materials

MME 4008 2018-2019 Bahar

Corrosion and Corrosion Protection

MME 4006 2018-2019 Bahar

Application of Materials Processing and Design II

MME 4009 2018-2019 Bahar

Application of Materials Processing and Design I

MME 2513 2018-2019 Güz

Materials Physics

MME 4009 2018-2019 Güz

Application of Materials Processing and Design I