Personel

Öğr.Gör.Dr. Canan Öntaş
Öğr.Gör.Dr.
Canan Öntaş
@ E-posta
cananontas@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3179

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Rektörlük

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Haziran 2007

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/ Su Ürünleri Hastalıklar Anabilim Dalı 2010

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü/ Su Ürünleri Hastalıklar Anabilim Dalı Nisan 2017

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) baba.,e., acar.,ü., yılmaz.,s., ÖNTAŞ.,c., kesbiç.,s., 2017. Pre-challenge and post-challenge haematoimmunological changes in Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) fed argan oil against Lactococcus garvieae. aquaculture research
2-) baba.,e., acar.,ü., öntaş.,c., kesbiç.,s., yılmaz.,s., 2016. The use of Avena sativa extract against Aeromonas hydrophila and its effect on growth performance, hematological and immunological parameters in common carp (Cyprinus carpio). italian journal of animal science
3-) uluköy.,g., baba.,e., öntaş.,c., 2016. Effect of Oyster Mushroom, Pleurotus ostreatus, Extract on Hemato-Immunological Parameters of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. JOURNAL OF THE WORLD AQUACULTURE SOCIETY
4-) öntaş.,c., baba.,e., kaplaner.,e., küçükaydın.,s., öztürk.,m., ercan.,d., 2016. Antibacterial Activity of Citrus limon Peel Essential Oil and Argania spinosa Oil Against Fish Pathogenic Bacteria. Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
5-) baba.,e., acar.,ü., öntaş.,c., kesbiç.,s., yılmaz.,s., 2016. Evaluation of Citrus Limon Peels Essential Oil on Growth Performance, Immune Response of Mozambique Tilapia Oreochromis mossambicus Challenged with Edwardsiella tarda. Aquaculture
6-) baba.,e., uluköy.,g., öntaş.,c., 2015. Effects of feed supplementedwith Lentinula edodes mushroomextract on the immune response of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, and disease resistance against Lactococcus garvieae. Aquaculture
7-) ercan.,d., Andreou.,D., Sana.,S., öntaş.,c., baba.,e., Top.,T., karakuş.,U., Tarkan.,S., Gozlan.,E., 2015. Evidence of threat to European economy and biodiversity following the introduction of an alien pathogen on the fungal–animal boundary. Emerging Microbes and Infections

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) türk.,n., yabanlı.,m., baba.,e., öntaş.,c., aydın.,a., 2013. Detection of Bacterial Diseases and Determination of Antibacterial Susceptibilities of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Turkey. Journal of Fisheries Science.com

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ercan.,d., baba.,e., öntaş.,c., sömek.,s., 2013. Pathogenicity experiment of Lactococcus garviae and Yersinia ruckeri in freshwater mollusk, Unio crassus (Philipsson, 1788). 40th CIESM Congress
2-) ercan.,d., öntaş.,c., özdemir.,n., 2013. Levels of bacterial pollution in surface waters of Marmaris Bay in Turkey. 40th CIESM Congress

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öntaş Canan, Baba Esin, 2018. Use Of RT-qPCR Method in Fish Health. FABA 2018, 13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences
2-) ÖNTAŞ.,C., BABA.,E., ERCAN.,D., 2016. The Effects Of Oxytetracycline on the Sea Bass (Dicentrarchus Labrax, L. 1758) Non-Spesific Immune System Parameters. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA) 2016
3-) ercan.,d., baba.,e., öntaş.,c., tarkan.,s., 2013. Histopathological Diagnose of Sphaerothecum destruens Carried by an Invasive Species, Pseudorasbora parva. ICOEST’2013 CAPPADOCIA
4-) ÖNTAŞ.,C., 2011. Detection methods of Sphaerothecum destruens carried by an invasive species, Pseudorasbora parva. Tokyo University of Marine Science & Technology “People-to-people exchange between Japan and Turkey tied with ocean
5-) baba.,e., öntaş.,c., 2009. Importance of probiotic and immunostimulants in fish health. Combaff I Conference, Coneservation and Management of Balkan Freshwater Fishes

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ercan.,d., öntaş.,c., baba.,e., karakuş.,u., top.,d., tarkan.,s., 2013. İstilacı Bir Tatlısu Balığı Türünün (Pseudorasbora parva) Türkiye İçsularında Balıkçılık ve Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Bir Paraziti Taşıyıcılığı.. Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) öntaş.,c., ercan.,d., baba.,e., 2015. Balık Sağlığında Mikroarray Teknolojisi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
2-) öntaş.,c., ercan.,d., tarkan.,s., 2011. İstilacı Bir Tür Olan Çakıl Balığı (Pseudorasbora parva)’nın Parazitik Enfestasyonu Üzerine Bir Ön Çalışma. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
3-) öntaş.,c., uluköy.,g., 2009. Balık Hastalıkları Teşhisinde Kullanılan PCR Metotları ve Karşılaştırılması. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Evaluation of Citrus Limon Peels Essential Oil on Growth Performance, Immune Response of Mozambique Tilapia Oreochromis mossambicus Challenged with Edwardsiella tarda - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:12
2-) The use of Avena sativa extract against Aeromonas hydrophila and its effect on growth performance, hematological and immunological parameters in common carp (Cyprinus carpio) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
3-) Pre-challenge and post-challenge haematoimmunological changes in Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) fed argan oil against Lactococcus garvieae - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:4
4-) Antibacterial Activity of Citrus limon Peel Essential Oil and Argania spinosa Oil Against Fish Pathogenic Bacteria - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Effects of feed supplementedwith Lentinula edodes mushroomextract on the immune response of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, and disease resistance against Lactococcus garvieae - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:8
6-) Evidence of threat to European economy and biodiversity following the introduction of an alien pathogen on the fungal–animal boundary - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:4
7-) Detection of Bacterial Diseases and Determination of Antibacterial Susceptibilities of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Lenfosistis virüsünün çoğalmasını engelleyecek ürün geliştirilmesi . 2015-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Levrek (Dicentrarchus labrax, L. 1758) Balığında Oksitetrasiklin Kullanımının Lizozim ve İmmunoglobulin M Gen Anlatımı Üzerine Etkisi . 2015-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Oksitetrasiklin Kullanımının Levrek (Dicentrarchus labrax, L. 1758) Balığı İmmün Sistemi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi . 2014-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sarıçay Deresi’nde dağılım gösteren istilacı Pseudorasbora parva balığının Sphaerothecum destruens parazitini taşıyıcılığının tespiti. 2012-2015

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Sıtkı Koçman Vakfı. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. 2016
2-) Kurum Adı: Sıtkı Kaçman Vakfı. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. 2016
3-) Kurum Adı: TÜBİTAK ULAKBİM. Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Programı. 2015
4-) Kurum Adı: Sıtkı Koçman Vakfı. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. 2015

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 1- New Approaches for Assessing the Impacts of Non-native Freshwater Fishes in the Mediterranean Region . . . 2010