Personel

Doç. Canan Zöngür
Doç.
Canan Zöngür
@ E-posta
cananzongur@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5675

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Bölümü / Heykel Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Zöngür Canan, 2018. HİNDU TAPINAKLARINDA YER ALAN VİŞNU VE AVATARLARININ HEYKELLERİ. İdil Sanat ve Dil Degisi
2-) Zöngür Canan, 2018. MÜTEVAZI NESNELER VE AÇIK ALANHEYKELLERİ. İdil Sanat ve Dil Dergisi
3-) Zöngür Canan, 2017. INTERNATIOLAN SCULPTURE SYMPOSIUMS AND IMPRESSIONS. Sociology and Anthropology
4-) Zöngür Canan, 2017. 20.YY HEYKEL SANATINDA TAŞ MALZEMEYE GELENEKTEN FARKLI YAKLAŞAN SANATÇILAR. the Journal of Academic Social Sciences
5-) Zöngür Canan, 2017. HİNDUİZM İN ÖNEMLİ TANRI VE TANRIÇA HEYKELLERİ. The Journal of Academic Social Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Zöngür Canan, 2019. İLK ÇİM İMPARATORU QIN SHI HUNAGDI’xxNİN ANIT MEZARINDA YER ANAN HEYKELLER. ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
2-) Zöngür Canan, 2017. Mitoloji ve Çağdaş Sanatta Hibrit Heykeller. II. Uluslararası Felsefe,Eğitim,Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
3-) Zöngür Canan, 2017. Bir Kadın Kaçırıldı. International Social Sciences and HumanitiesBerlin Conference
4-) Zöngür.,C., 2016. YENİ MEDYANIN ULUSLARASI HEYKEL SEMPOZYUMLARININ ORGANİZASYONU AÇISINDAN ÖNEMİ: İSTANBUL ULUSLARASI KARTAL HEYKEL SEMPOZYUMU ÖRNEĞİ . ITICAM ( International Trends and Issues in Communication&Media Conference)

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Pintang Yerel yönetim, Çin. Phoenix. 2014

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Tongling Yerel Yönetim, Çin . Way of Life. 2012

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) "SÜRÜM 21" 2.Uluslararası Sanat Sempozyumu. Türkiye. . 2017

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2019. Masal
2-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2016. Kişisel Sergi ”Tesadüf”
3-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2012. Kişisel Sergi ”Aç Kilit”
4-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2002. Kişisel Heykel sergisi

Sempozyum, festival, çalıştay, (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılma.

1-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2018. 2018 China Tongchuan ”Xuanzang Road” International Sculpture Symposium
2-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2018. International Artist-Teachers Camp 2018
3-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2018. 2018 Tongchuan ”Xuan Zang Road”International Small Sculpture Exhibition
4-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2017. The first ”Xuanzang Road” International sculpture Creation Camp Exhibition
5-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. II.Uluslararası Sanat Sempozyumu Öğretim Elemanları Sergisi
6-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2016. XVI.SIMPETRA INTERNATIONAL SCULPTURE SYMPOSIUM
7-) WORKSHOP /Workshop /. 2016. Sıraltı Dekor Tekniği konulu 4.Erkan Dülgeroğlu Seramik Çalıştayı
8-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2016. Caldas da Rainha
9-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2015. 22. Değirmendere Uluslararası Ahşap heykel sempozyumu
10-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2015. ITM Univercity Vadodara Campus II. ınternational Art Camp
11-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2014. ITM Univercity Gwalior Campus II. ınternational Art Camp
12-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2014. VIII. International Sculpture symposium
13-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2014. China International Sculpture Exhibition and the first Pingtan International Urban Public Art Workshop
14-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2014. 9. Julienne Symposium International de Sculpture
15-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2014. Adelaide Hills International Sculpture Symposium
16-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2013. International Sculpture Symposium Trentino Stones
17-) WORKSHOP /Workshop /. 2013. Uluslararası Saman Heykel Festivali
18-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2013. 2.İzmir Bienali
19-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2012. III.Uluslararası Lüleburgaz Taş Heykel Sempozyumu
20-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2012. 2nd International Bronze Sculpter Symposium
21-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2012. Ordu II. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu
22-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2011. Gaziemir Belediyesi I. Uluslararası Türkan SaylanTaş Heykel Sempozyumu
23-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2011. Belize Sculpture Symposium
24-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2010. Knidos Kültür ve Sanat Akademisi IV. Ulusal Ege Akdeniz Heykel Sempozyumu
25-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2010. Karşıyaka Belediyesi I. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu
26-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2009. 19.International Symposium ”Stone in Galilee”
27-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2009. Tercer Simposio International de Escultura Ciudad de Cipolletti
28-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2009. 2.Uluslararası Beşiktaş Taş Heykel Sempozyumu
29-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2009. Boryeong’s International Black Stone Sculpture Symposium
30-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyum düzenleme /. 2008. Sardes Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu
31-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2008. 5.Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu
32-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2007. İnönü Üniversitesi 2.Ulusal Taş Heykel Sempozyumu
33-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2007. 5.Uluslararası İstanbul Taş Heykel Sempozyumu

Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye Yöneticiliği

1-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /. 2019. Yaşayan İnsan Hazinesi Cemil Kızılkaya Taş Baskı Çalıştayı

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. ”Dokunuş” Karma Sergi
2-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. Bir Arada
3-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2019. Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü ”Bir Arada” karma sergi
4-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. Yılbaşı Karma Segisi
5-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Sergi
6-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ
7-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. YORUMLAR HEYKEL BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ
8-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2017. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Srgi
9-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. 7. Uluslararası Egeart Sanat Günleri Egeli Sanatçılar Karma Sergisi
10-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Dünya Sanat günü Bodrum Sanatçıları Karma sergi
11-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. Öğretim Elemanları Sergisi
12-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Atatürk ve Cumhuriyet Karma Sergisi
13-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Dünya Sanat Günü Sergisi
14-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Swiss otel Büyük Efes Sanat günleri
15-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2016. KARADENİZ BÖLGESİ GSF, STF GSE FAKÜLTELERİ KARMA SERGİSİ
16-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2016. BARIŞ İÇİN SANAT KARMA PLASTİK SANATLAR SERGİSİ
17-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2016. ATATÜRK VE CUMHURİYET KARMA SERGİSİ
18-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler . 2016. BÜYÜK EFES SANAT GÜNLERİ
19-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2015. Öğretim Elemanları Karma sergisi
20-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2015. Karmal Plastik sanatlar sergisi
21-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2012. Büyük Buluşma 2012 Sergisi
22-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2011. Öğretim Elemanları karma sergisi ”6artı1”
23-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2010. Ata’ya Saygı Karma sergi
24-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2006. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunları Kültür ve Sanat Topluluğu Sergisi
25-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2001. Hasanoğlan Heykel-Resim günleri sergisi

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /. 2006. 67.Devlet Resim ve Heykel Sergisi
2-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /. 2002. 63.Devlet Resim ve Heykel Sergisi

Çalışmaların; (sanat eseri, proje, telif hakları, uygulamalar) resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması.

1-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2013. 14.International Sculpture Symposium
2-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2013. The 2. International Sculpture Symposium Organized
3-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2013. Heykel

Yarışma seçici kurullarında (öğrenci yarışmaları hariç) görev yapmak.

1-) SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /. 2013. Tatihten günümüze Ordu’lu şehitlerimiz Anıt proje yarışması