Personel

Doç.Dr. Canan Zöngür
Doç.Dr.
Canan Zöngür
@ E-posta
cananzongur@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5675

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Bölümü / Heykel Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Zöngür Canan, 2017. INTERNATIOLAN SCULPTURE SYMPOSIUMS AND IMPRESSIONS. Sociology and Anthropology

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Zöngür Canan, 2018. HİNDU TAPINAKLARINDA YER ALAN VİŞNU VE AVATARLARININ HEYKELLERİ. İdil Sanat ve Dil Degisi
2-) Zöngür Canan, 2018. MÜTEVAZI NESNELER VE AÇIK ALANHEYKELLERİ. İdil Sanat ve Dil Dergisi
3-) Zöngür Canan, 2017. 20.YY HEYKEL SANATINDA TAŞ MALZEMEYE GELENEKTEN FARKLI YAKLAŞAN SANATÇILAR. the Journal of Academic Social Sciences
4-) Zöngür Canan, 2017. HİNDUİZM İN ÖNEMLİ TANRI VE TANRIÇA HEYKELLERİ. The Journal of Academic Social Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Zöngür Canan, 2017. Mitoloji ve Çağdaş Sanatta Hibrit Heykeller. II. Uluslararası Felsefe,Eğitim,Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
2-) Zöngür Canan, 2017. Bir Kadın Kaçırıldı. International Social Sciences and HumanitiesBerlin Conference
3-) Zöngür.,C., 2016. YENİ MEDYANIN ULUSLARASI HEYKEL SEMPOZYUMLARININ ORGANİZASYONU AÇISINDAN ÖNEMİ: İSTANBUL ULUSLARASI KARTAL HEYKEL SEMPOZYUMU ÖRNEĞİ . ITICAM ( International Trends and Issues in Communication&Media Conference)

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) "SÜRÜM 21" 2.Uluslararası Sanat Sempozyumu. Türkiye. . 2017

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2018. 2018 China Tongchuan ”Xuanzang Road” International Sculpture Symposium
2-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2018. International Artist-Teachers Camp 2018
3-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2017. The first ”Xuanzang Road” International sculpture Creation Camp Exhibition
4-) WORKSHOP /Workshop /. 2016. Sıraltı Dekor Tekniği konulu 4.Erkan Dülgeroğlu Seramik Çalıştayı
5-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2016. Açık alanda heykel çalışması yapılmıştır bu çalışma Caldas da Rainha belediyesi tarafından telif hakları alınarak kente yerleştirilmiştir
6-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2016. BARIŞ İÇİN SANAT KARMA PLASTİK SANATLAR SERGİSİ
7-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 2016. "TESADÜF" KİŞİSEL SERGİ
8-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2015. 22. Değirmendere Uluslararası Ahşap heykel sempozyumu
9-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2015. ITM Univercity Vadodara Campus II. ınternational Art Camp
10-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2015. hindistan
11-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2014. VIII. International Sculpture symposium
12-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2014. China International Sculpture Exhibition and the first Pingtan International Urban Public Art Workshop
13-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2014. 9. Julienne Symposium International de Sculpture
14-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2014. Adelaide Hills International Sculpture Symposium
15-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2013. International Sculpture Symposium Trentino Stones
16-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2012. Kişisel Sergi ”Aç Kilit”

Sempozyum, festival, çalıştay, (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılma.

1-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2016. XVI.SIMPETRA INTERNATIONAL SCULPTURE SYMPOSIUM

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ
2-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. YORUMLAR HEYKEL BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ
3-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. Yılbaşı Karma Segisi
4-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. Bodrum Güzel Sanatkar Fakültesi Karma Sergi
5-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. 7. Uluslararası Egeart Sanat Günleri Egeli Sanatçılar Karma Sergisi
6-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. II.Uluslararası Sanat Sempozyumu kapsamında Öğretim Elemanları Sergisi
7-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Dünya Sanat günü Bodrum Sanatçıları Karma sergi
8-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. Öğretim Elemanları Sergisi
9-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2017. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Srgi
10-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Atatürk ve Cumhuriyet Karma Sergisi
11-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2016. Kişisel Sergi ”Tesadüf”
12-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Dünya Sanat Günü Sergisi
13-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Karadeniz Bölgesi GSF-STF Fakülteleri ve GSE Bölümleri Karma Sergisi
14-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Swiss otel Büyük Efes Sanat günleri
15-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2016. KARADENİZ BÖLGESİ GSF, STF GSE FAKÜLTELERİ KARMA SERGİSİ
16-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2016. ATATÜRK VE CUMHURİYET KARMA SERGİSİ
17-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler . 2016. BÜYÜK EFES SANAT GÜNLERİ
18-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2015. Öğretim Elemanları Karma sergisi
19-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2015. Karmal Plastik sanatlar sergisi
20-) WORKSHOP /Workshop /. 2013. Uluslararası Saman Heykel Festivali
21-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2013. 2.İzmir Bienali
22-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2012. Büyük Buluşma 2012 Sergisi

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2018. 2018 Tongchuan ”Xuan Zang Road”International Small Sculpture Exhibition

Çalışmaların; (sanat eseri, proje, telif hakları, uygulamalar) resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması.

1-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2013. 14.International Sculpture Symposium
2-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2013. The 2. International Sculpture Symposium Organized
3-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2013. Heykel

Yarışma seçici kurullarında (öğrenci yarışmaları hariç) görev yapmak.

1-) SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /. 2013. Tatihten günümüze Ordu’lu şehitlerimiz Anıt proje yarışması