Personel

Doktor Öğretim Üyesi Cenk Berkant
Doktor Öğretim Üyesi
Cenk Berkant
@ E-posta
cenkberkant@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5472

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sanat Tarihi Bölümü / Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 1997

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilimdalı 2003

Doktora

Padova Üniversitesi (İtalya) Scuola di Dottorato in Storia e Critica dei Beni Artistici, Musicali e dello Spettacolo Sanat Tarihi 2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Berkant.,C., 2015. İzmir’de İki İtalyan Projeci: Stefano Molli (1858-1916) ve Giulio Mongeri (1873-1953). Ege Mimarlık

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Berkant.,C., 2013. İtalyan Mühendis Luigi Rossetti (1876-1949) ve İzmir'deki Eserleri. Sanat Tarihi Dergisi
2-) Berkant.,C., 2008. La Presenza di Architetti e Ingegneri Italiani a Smirne. Territori, Periodico Internazionale di Relazioni Internazionale

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Berkant.,C., 2015. İzmir Aziz Yuhanna Katolik Katedrali Resim Programı. Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
2-) Berkant.,C., 2014. Mühendis Luigi Storari (1821-1894) ve Onun Tarihsel Notlarla İzmir Rehberi. Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
3-) Berkant.,C., 2013. Luigi Rossetti in Izmir. Italian Architects and Builders in the Ottoman Empire and Modern Turkey, 1780-2000.
4-) Berkant.,C., 2012. L'Esperienza Romana di Gaspare Fossati e le nuove indagini riguardanti le sue opere Stambuliote. Grand tour del terzo millennio. Ricerche di storia dell'architettura dei borsisti e artisti stranieri, V giornata di studio internazionale
5-) Berkant.,C., 2011. Il contributo degli italiani alla ricostruzione di Smirne dopo gli incendi del 1845 e del 1922. Fuori dall'ordinario: la città di fronte a catastrofi ed eventi eccezionali, V Congresso dell’AISU (Associazione Italiana di Storia Urbana)
6-) Berkant.,C., 2010. Luigi Storari e le rovine dell’antica Smirne, l’analisi della sua Guida. Grand tour del terzo millennio. Ricerche di storia dell'architettura dei borsisti e artisti stranieri, III giornata di studio internazionale
7-) Berkant.,C., 2007. Italian Architects in Smyrna. The presence of Italian architects in Mediterranean countries, proceedings of the first international conference
8-) Berkant.,C., 2007. Esperienza del sacro nelle opere di Raymond Charles Péré. Atti del convegno Le Arti a confronto con il Sacro. Metodi di ricerca e nuove prospettive d'indagine interdisciplinare

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Berkant.,C., 2013. Venedik'te bir Türk Hanı. II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni
2-) Berkant.,C., 2005. İzmirli Bir Mimar: Raymond Charles Péré. Sanat Tarihinde Gençler Sempozyumu

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Italian Architects in Smyrna - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:2

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: The University of Padova. Grant for PhD Research in Art History. 2007

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi. 27-31 Mayıs 2013. Türkiye. 2013

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Berkant, C., "L'ingegnere Luigi Storari (1821-1894) e le rovine dell'antica Smirne attraverso l'analisi della sua Guida (1857), Seminario Erasmus presso l'Università di Catania, Catania.. 1 Nisan 2014. İtalya. 2014
2-) Berkant, C., "I lavori degli architetti italiani a Smirne all'inizio del Novecento", Seminario Erasmus presso l'Università di Catania, Catania. . 3 Nisan 2014. İtalya. 2014
3-) Berkant, C., "Architetti Italiani a Smirne", Seminario al corso di dottorato in Storia dell'architettura e dell'urbanistica presso il Politecnico di Torino, Torino.. 27 Kasım 2007. İtalya. 2007

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Berkant, C., "Venedik'te Türk İzleri", Konferans, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi.. 29 Nisan 2013. Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

SAT4522 2018-2019 Bahar

Anadolu Konut Mimarisi

SAT4518 2018-2019 Bahar

Modern Sanat Akımları

SAT4008 2018-2019 Bahar

Cumhuriyet Dönemi Sanatı

SAT4002 2018-2019 Bahar

Bitirme Tezi II

SAT3006 2018-2019 Bahar

Bizans El Sanatları

SAT2010 2018-2019 Bahar

Avrupa Sanatı

SAT4004 2018-2019 Bahar

Seminer Çalışması II

SAT3522 2018-2019 Bahar

Çağdaş Türk Resim Sanatı

SAT3514 2018-2019 Bahar

Anadoluda Gelişen Türbe Mimarisi

SAT2522 2018-2019 Bahar

Giyim Kuşam Kültürü ve Sanatı

SAT4003 2018-2019 Güz

Seminer Çalışması

SAT2003 2018-2019 Güz

İslam Sanatı

SAT3515 2018-2019 Güz

Rönesans ve İtalyan Sanatı

SAT4007 2018-2019 Güz

Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı

SAT4521 2018-2019 Güz

Çağdaş Türk Heykel Sanatı

SAT2001 2018-2019 Güz

Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı

SAT4002 2017-2018 Bahar

Bitirme Tezi II

SAT4004 2017-2018 Bahar

Seminer Çalışması II

SAT3522 2017-2018 Bahar

Çağdaş Türk Resim Sanatı

SAT4008 2017-2018 Bahar

Cumhuriyet Dönemi Sanatı

SAT4518 2017-2018 Bahar

Modern Sanat Akımları

SAT3006 2017-2018 Bahar

Bizans El Sanatları

SAT3514 2017-2018 Bahar

Anadoluda Gelişen Türbe Mimarisi

SAT2010 2017-2018 Bahar

Avrupa Sanatı

SAT2001 2017-2018 Güz

Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı

SAT2525 2017-2018 Güz

Avrupa Kent Gelişimi Tarihi

SAT4003 2017-2018 Güz

Seminer Çalışması

SAT3515 2017-2018 Güz

Rönesans ve İtalyan Sanatı

SAT4001 2017-2018 Güz

Bitirme Tezi

SAT4521 2017-2018 Güz

Çağdaş Türk Heykel Sanatı

SAT4007 2017-2018 Güz

Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı

SAT3522 2016-2017 Bahar

Çağdaş Türk Resim Sanatı

SAT4516 2016-2017 Bahar

Türk Hamam Mimarisi

SAT3006 2016-2017 Bahar

Bizans El Sanatları

SAT3512 2016-2017 Bahar

Anadolu Camileri II

SAT4518 2016-2017 Bahar

Modern Sanat Akımları

SAT4002 2016-2017 Bahar

Bitirme Tezi II

SAT4004 2016-2017 Bahar

Seminer Çalışması II

SAT4008 2016-2017 Bahar

Cumhuriyet Dönemi Sanatı

SAT2512 2016-2017 Bahar

Kadın,Sanat ve Kültür

SAT2010 2016-2017 Bahar

Avrupa Sanatı

SAT4521 2016-2017 Güz

Çağdaş Türk Heykel Sanatı

SAT2525 2016-2017 Güz

Avrupa Kent Gelişimi Tarihi

SAT4007 2016-2017 Güz

Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı

SAT3515 2016-2017 Güz

Rönesans ve İtalyan Sanatı

SAT4001 2016-2017 Güz

Bitirme Tezi

SAT2001 2016-2017 Güz

Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı

SAT4003 2016-2017 Güz

Seminer Çalışması

SAT2010 2015-2016 Bahar

Avrupa Sanatı

SAT3006 2015-2016 Bahar

Bizans El Sanatları

SAT3522 2015-2016 Bahar

Çağdaş Türk Resim Sanatı

SAT2512 2015-2016 Bahar

Kadın,Sanat ve Kültür

SAT2001 2015-2016 Güz

Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı

SAT2525 2015-2016 Güz

Avrupa Kent Gelişimi Tarihi

SAT3515 2015-2016 Güz

Rönesans ve İtalyan Sanatı

SAT2003 2015-2016 Güz

İslam Sanatı

SAT1004 2014-2015 Bahar

Orta asya Uygarlıkları ve Sanatı

SAT2006 2014-2015 Bahar

Avrupa Sanatı

SAT2509 2014-2015 Güz

Müzecilik

SAT2001 2014-2015 Güz

Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı

SAT2003 2014-2015 Güz

İslam Sanatı