Personel

Öğr.Gör.Dr. Ertan Çakmakcı
Öğr.Gör.Dr.
Ertan Çakmakcı
@ E-posta
certan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu / Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği 08/11/1988

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 01/06/2000

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 28.12.2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çakmakcı Ertan, Öztürk Şinasi, 2017. Duygusal Emeğin Otel Çalışanları Üzerinden Kavramsal Boyutları İle Tartışılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisis
2-) Çakmakcı Ertan, 2017. Duygusal Emeğin Otel Çalışanlarının Aile, Sosyal ve Mesleki Yaşamlarına Etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Çakmakcı.,E., 2016. Turizm Bölgelerindeki Kırsal Alanlarda Emek Dönüşümü: Milas Kırsal Yörelerine İlişkin Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (IJSES)
4-) Çakmakcı.,E., 2015. Turizm ve Suç İlişkisi ve Suçun Önlenmesine Yönelik Teoriler. Turizm Akademik

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çakmakcı.,E., 2012. Bilgi Teknolojisi Kullanımın Otel Performansı ve Verimliliğine Etkisi. Verimlilik Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çakmakcı.,E., 2016. Türkiye'de Demokrasinin Gelişmesinde Siyasal Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Askeri Müdahalelerin Rolü. Osmaneli 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
2-) Çakmakcı.,E., 2016. Turizm Sektöründe Duygusal Emek ve Mesleki Sınıflandırma Sorunu. International Congress of Management Economy and Policy

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sevinç Berna, Çakmakcı Ertan, 2017. Milas Halı Dokumacılığının Kırsal Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. 1. International Rural Tourism and Development Congress
2-) Çakmakcı Ertan, Sevinç Berna, İnce Vedat Martin, 2017. Turizmin Toplumsal Değişime Etkisi. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
3-) İnce Vedat Martin, Çakmakcı Ertan, Sevinç Berna, 2017. Almanyaya Giden Göçmen İşçilerin Kültür Elçisi Olarak Turizme Katkısı. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
4-) Sevinç Berna, Çakmakcı Ertan, İnce Vedat Martin, 2017. Kültürel Mirasımızın Kalıcı Renkleri Doğal Boyalar ve Milas Halılarındaki Örnekleri. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çakmakcı.,E., 2016. Turizm Bölgelerindeki Kırsal Alanlarda Emek Dönüşümü: Milas Kırsal Yörelerine İlişkin Bir Çalışma. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2002. ÖN BÜRO UYGULAMALARI VE YÖNETİMİ/. Yayın Evi: TAKAV MATBAACILIK/ANKARA

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 1993. ÖN BÜRO ÖĞRETMEN EL KİTABI/. Yayın Evi: YORUM MATBAASI/ANKARA

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Turizm ve Suç İlişkisi ve Suçun Önlenmesine Yönelik Teoriler - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
2-) Bilgi Teknolojisi Kullanımın Otel Performansı ve Verimliliğine Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bilgi Teknolojisi Kullanımın Otel Performansı ve Verimliliğine Etkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı, Organizasyon. Nisan. Türkiye. 2006

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) TUREDER-Muğla Valiliği ve Muğla Üniversitesi Protokolü kapsamında Bodrum ilçesinde verilen Ön Büro Meslek Edindirme Kursu. Aralık-Mart. Türkiye. 2008
2-) Çalışanlarda Görev ve Sorumluluk Bilincinin Oluşturulması - Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Milas Emniyet Müdürlüğü-Milas Sıtkı Koçman MYO, konferans . Nisan. 1. 2005
3-) Mutluluk ve Başarı İçin Zaman Yönetimi, Polisin Vizyonu ve Misyonu, Takım Çalışması, Toplam Kalite Yönetimi, Milas Emniyet Müdürlüğü-Milas Sıtkı Koçman MYO, konferans . Mayıs. Türkiye. 2005
4-) Polisin Vizyonu ve Misyonu- Toplam Kalite Yönetimi, Milas Emniyet Müdürlüğü- Milas Sıtkı Koçman MYO, Konferans. Haziran. Türkiye. 2004
5-) T.C. Çalışma Bakanlığı, Meslek Edindirme Kursu, Ön Büro dersi kurs eğitimi. Şubat-Nisan. Türkiye. 1999

Verdiği Dersler

TOİ2008 2017 Bahar Ek Sınav 2

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TOİ2507 2017 Bahar Ek Sınav 2

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

TOİ2507 2017 Bahar Ek Sınav 2

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

TOİ222 2017 Bahar Ek Sınav 2

TURİZM VE ÇEVRE

TOİ1010 2017 Bahar Ek Sınav 2

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ206 2017 Bahar Ek Sınav 2

ÖNBÜRO-KAT HİZMETLERİ OTOMASYONU-II

TOİ214 2017 Bahar Ek Sınav 2

ENDÜSTRİYEL YİYECEK ÜRETİMİ-I

İŞP220 2017 Bahar Ek Sınav 2

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ2508 2017 Bahar Ek Sınav 2

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II

İŞY2803 2017 Bahar Ek Sınav 2

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ210 2017 Bahar Ek Sınav 2

YİYECEK-İÇECEK MALİYETİ KONTROLU

TOİ2510 2017 Bahar Ek Sınav 2

KONUKLA İLETİŞİM

MUH110 2017 Bahar Ek Sınav 2

GENEL MUHASEBE

TOİ205 2017 Bahar Ek Sınav 2

TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZLERİ

TOİ2005 2017 Bahar Ek Sınav 2

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

TOİ2008 2017 Bahar Ek Sınav 2

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

İŞP220 2017 Bahar Ek Sınav 2

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY2803 2017 Bahar Ek Sınav 2

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ2510 2017 Bahar Ek Sınav 2

KONUKLA İLETİŞİM

TOİ2005 2017 Bahar Ek Sınav 2

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

TOİ214 2017 Bahar Ek Sınav 2

ENDÜSTRİYEL YİYECEK ÜRETİMİ-I

TOİ202 2017 Bahar Ek Sınav 2

ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ

TOİ1010 2017 Bahar Ek Sınav 2

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ202 2017 Bahar Ek Sınav 2

ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ

TOİ217 2017 Bahar Ek Sınav 2

ÖNBÜRO-KAT HİZMETLERİ OTOMASYONU-I

TOİ205 2017 Bahar Ek Sınav 2

TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZLERİ

TOİ206 2017 Bahar Ek Sınav 1

ÖNBÜRO-KAT HİZMETLERİ OTOMASYONU-II

TOİ2507 2017 Bahar Ek Sınav 1

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

TOİ2508 2017 Bahar Ek Sınav 1

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II

TOİ2510 2017 Bahar Ek Sınav 1

KONUKLA İLETİŞİM

TOİ214 2017 Bahar Ek Sınav 1

ENDÜSTRİYEL YİYECEK ÜRETİMİ-I

İŞY2803 2017 Bahar Ek Sınav 1

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ210 2017 Bahar Ek Sınav 1

YİYECEK-İÇECEK MALİYETİ KONTROLU

TOİ2008 2017 Bahar Ek Sınav 1

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TOİ222 2017 Bahar Ek Sınav 1

TURİZM VE ÇEVRE

MUH110 2017 Bahar Ek Sınav 1

GENEL MUHASEBE

TOİ1010 2017 Bahar Ek Sınav 1

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ226 2017 Bahar Ek Sınav 1

KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ

TOİ2005 2017 Bahar Ek Sınav 1

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

İŞY2803 2017 Bahar Ek Sınav 1

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ2510 2017 Bahar Ek Sınav 1

KONUKLA İLETİŞİM

TOİ2008 2017 Bahar Ek Sınav 1

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TOİ1010 2017 Bahar Ek Sınav 1

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ214 2017 Bahar Ek Sınav 1

ENDÜSTRİYEL YİYECEK ÜRETİMİ-I

TOİ217 2017 Bahar Ek Sınav 1

ÖNBÜRO-KAT HİZMETLERİ OTOMASYONU-I

TOİ222 2017 Bahar Ek Sınav 1

TURİZM VE ÇEVRE

TOİ202 2017 Bahar Ek Sınav 1

ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ

TOİ202 2017 Bahar Ek Sınav 1

ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ

TOİ2005 2017 Bahar Ek Sınav 1

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

MUH110 2017 Bahar Ek Sınav 1

GENEL MUHASEBE

TOİ205 2017 Bahar Ek Sınav 1

TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZLERİ

İŞP220 2017 Bahar Ek Sınav 1

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞP220 2017 Bahar Ek Sınav 1

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ205 2017 Bahar Ek Sınav 1

TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZLERİ

TOİ2507 2017 Bahar Ek Sınav 1

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

TOİ2005 2018-2019 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

İŞY2803 2018-2019 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ2507 2018-2019 Güz

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

TOİ1001 2018-2019 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

İŞY2803 2018-2019 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY2803 2018-2019 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ1001 2018-2019 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

İŞY2805 2018-2019 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İŞY2805 2018-2019 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

TOİ2005 2018-2019 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

TOİ2507 2018-2019 Güz

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

İŞY2803 2018-2019 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ2510 2017-2018 Bahar

KONUKLA İLETİŞİM

TOİ2510 2017-2018 Bahar

KONUKLA İLETİŞİM

TOİ2008 2017-2018 Bahar

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TOİ2008 2017-2018 Bahar

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TOİ2508 2017-2018 Bahar

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II

TOİ1010 2017-2018 Bahar

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ2508 2017-2018 Bahar

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II

TOİ1010 2017-2018 Bahar

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ1001 2017-2018 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TOİ2005 2017-2018 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

TOİ2507 2017-2018 Güz

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

İŞY2803 2017-2018 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ2005 2017-2018 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

TOİ1001 2017-2018 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TOİ2507 2017-2018 Güz

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

İŞY2803 2017-2018 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ2008 2016-2017 Bahar

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TOİ2508 2016-2017 Bahar

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II

TOİ2508 2016-2017 Bahar

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II

TOİ2510 2016-2017 Bahar

KONUKLA İLETİŞİM

TOİ1010 2016-2017 Bahar

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ1010 2016-2017 Bahar

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ2008 2016-2017 Bahar

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TOİ2510 2016-2017 Bahar

KONUKLA İLETİŞİM

İŞY2803 2016-2017 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY2803 2016-2017 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ1001 2016-2017 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TOİ1001 2016-2017 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TOİ2005 2016-2017 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

TOİ2507 2016-2017 Güz

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

TOİ2005 2016-2017 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

TOİ2507 2016-2017 Güz

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

TOİ2510 2015-2016 Bahar

KONUKLA İLETİŞİM

TOİ2508 2015-2016 Bahar

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II

TOİ2008 2015-2016 Bahar

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TOİ1010 2015-2016 Bahar

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ2508 2015-2016 Bahar

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II

TOİ2008 2015-2016 Bahar

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TOİ2510 2015-2016 Bahar

KONUKLA İLETİŞİM

TOİ1010 2015-2016 Bahar

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ2507 2015-2016 Güz

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

TOİ2005 2015-2016 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

İŞY2803 2015-2016 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ2005 2015-2016 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

İŞY2803 2015-2016 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ1001 2015-2016 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TOİ2507 2015-2016 Güz

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

TOİ1001 2015-2016 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TOİ2504 2014-2015 Bahar

ÖN BÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ

TOİ2508 2014-2015 Bahar

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II

TOİ1010 2014-2015 Bahar

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ2504 2014-2015 Bahar

ÖN BÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ

TOİ2008 2014-2015 Bahar

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

TOİ2508 2014-2015 Bahar

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ II

TOİ1010 2014-2015 Bahar

KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

TOİ2008 2014-2015 Bahar

ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞL.

İŞY2803 2014-2015 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ2005 2014-2015 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

İŞY2803 2014-2015 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ2005 2014-2015 Güz

ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ

TOİ1001 2014-2015 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ

TOİ2507 2014-2015 Güz

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

TOİ2507 2014-2015 Güz

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ I

İŞY2803 2014-2015 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY2803 2014-2015 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TOİ1001 2014-2015 Güz

ÖN BÜRO HİZMETLERİ