Personel

Araş.Gör.Dr. Cüneyt Güneş
Araş.Gör.Dr.
Cüneyt Güneş
@ E-posta
cuneytgunes@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5035

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Tarih 12.06.2009

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Tarih 25.07.2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Tarih Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) GÜNEŞ.,C., 2016. "Mehmet Tütüncü, Cezayir'de Osmanlı İzleri (1516-1830)". Osmanlı Araştırmaları

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Güneş Cüneyt, 2018. X. Yüzyıldaki Bizans Taktikonlarına Göre Bizans-İslâm Güçlerininİlk Karşılaşma Alanları: Kleisouralar ve Kleisouralardaki AskerîTaktiklere Dair. History Studies
2-) Keçiş Murat, Güneş Cüneyt, 2017. Bizans Kafkasyası nın Yönetimine Dair Bazı Tespitler. Karadeniz İncelemeleri Dergisi
3-) Güneş.,C., 2015. Hıristiyan İdeolojisi ve Otarşi Bağlamında Bizans Ekonomisi. History Studies Bizans Özel Sayısı,

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Book Review: Güneş, Cüneyt, "en-Narşahî, b. Ca'fer Ebû Bekr Muhammed, Târîh-i Buhârâ", Journal of History Studies, Vol. 6, January 2014, s. 199-202. - 2014
2-) Book Review: Güneş, Cüneyt, "Keçiş, Murat, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler (1204-1404)", Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi, S. 1, C. 9, 2014, s. 299-304. - 2014
3-) Book Review: Güneş, Cüneyt, "Kumekov, E. Bolat, Arap Kaynaklarına Göre IX-XI. Asırlarda Kimek Devleti", Tarih Okulu, S. 6/XVI, (İzmir, Aralık 2013), s. 789-793. - 2013

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Güneş Cüneyt, 2017. IX-XI. YÜZYILLAR ARASINDA KONSTANTİNOPOLİS’İNYÖNETİMİNE DAİR BAZI TESPİTLER. Tarih Okulu
2-) Keçiş Murat, Güneş Cüneyt, 2017. Bizans ve Kafkasya’sının Yönetimine Dair Bazı Tespitler. Karadeniz İncelemeleri Dergisi
3-) Güneş.,C., 2014. Türklerin İslâmlaşma Süreci Kaynaklarına Genel Bir Bakış. Mavi Atlas Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güneş Cüneyt, 2017. Erken Bizans Dönemi Optimaton (Bithynia) Bölgesinin İdarî ve Askerî Yönetimine Dair Bazı Tespitler (VIII. ve XI.YY). Uluslararası Sakarya Sempozyumu
2-) Güneş Cüneyt, Koçak Talat, 2017. Anatolikon Theması Bağlamında Polybotos (Bolvadin) ve Çevresi (VII.-XI. Yüzyıllar). Uluslararası Bolvadin Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güneş.,C., 2015. Bizans İmparatorluğu'nda Üst Düzey Bir Yönetici Olarak Eparkhos. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi II. Genç Akademisyenler Sempozyumu
2-) Güneş.,C., 2012. Geç Roma Kaynaklarına Göre Avrupa Hun İmparatorluğu'nda Savaş Sanatı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Keçiş.,M., Güneş.,C., . 2016. "Eirene'nin Saltanatı Döneminde Bizans Anadolusu'nun Savunması", Tarih Dergisi, Sayı 64, (2016/2), İstanbul. Yayın Evi: Kültür Sanat Basımevi

Verdiği Dersler

TAR3512 2018-2019 Bahar

Müslümanlarda Tarih ve Coğrafya Yazıcılığı

TAR3512 2018-2019 Bahar

Müslümanlarda Tarih ve Coğrafya Yazıcılığı