Personel

Araştırma Görevlisi Deniz Cemal Koşar
Araştırma Görevlisi
Deniz Cemal Koşar
@ E-posta
denizckosar@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Bölümü / Heykel Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı

Doktora

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı

Verdiği Dersler

HYK4502 2018-2019 Bahar

Bilgisayar Destekli Heykel Tas. II

HYK1002 2018-2019 Bahar

Desen II

HYK4501 2018-2019 Güz

Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı I

HYK1001 2018-2019 Güz

Desen I