Personel

Doktor Öğretim Üyesi Devriş Ergün
Doktor Öğretim Üyesi
Devriş Ergün
@ E-posta
dergun@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3221

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Bölümü / Heykel Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Seramik 2000

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ergün Devriş, 2017. METALAŞAN İNSAN. the Journal of Academic Social Sciences
2-) Ergün Devriş, 2017. ESERİN KAMUSAL MÜLKİYET HAKKI. the Journal of Academic Social Sciences
3-) Ergün Devriş, 2017. Görsel Bellek. Journal of Social and Humanities Sciences Research
4-) Ergün Devriş, 2017. Soyut, Soyutlama, Soyut Sanat. Asos Journal

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Varlık.,U., Bozdağ.,L., Ergün.,D., Baykam.,B., 2016. Rıza İmalatı. Kolajart E-Dergi
2-) Yüksel.,N., Baykam.,B., Varlık.,U., Ergün.,D., Azari.,S., Kahraman.,E., 2016. Bilgi Kirliliği. Kolajart E-Dergi
3-) Varlık.,U., Becen.,S., Yüksel.,N., Girgin.,Ç., Bozdağ.,L., Ergün.,D., Kahraman.,E., Yıldırım.,Ö., 2015. Yeni Gerçekçilik. Kolajart E-Dergi
4-) Ergün.,D., İnce.,G., Baykam.,B., Güneş Gökduman.,Ş., Küpçüoğlu.,H., Varlık.,U., Girgin.,Ç., Şen.,S., 2015. Sanatın Bileşenleri. Kolajart E-Dergi
5-) Ergün.,D., Varlık.,U., Küpçüoğlu.,H., Şen.,S., 2015. Çağdaş, Modern ve Post Modern. Kolajart E-Dergi
6-) Varlık.,U., Akşit.,Ş., Ergün.,D., Gezgin.,B., Baykam.,B., Yakın.,M., Bozdağ.,L., Şen.,S., 2015. Postsanattan Fazlasını Beklemek. Kolajart E- Dergi
7-) Şen.,S., Gezgin.,B., Küpçüoğlu.,H., Varlık.,U., Yıldırım.,Ö., Ergün.,D., Azari.,S., Bozdağ.,L., Baykam.,B., 2015. Dada Dedi Durdu. Kolajart E-Dergi
8-) Ergün.,D., Şen.,S., Yüksel.,N., Baykam.,B., Akşit.,Ş., Azari.,S., 2015. Besleme Sanat. Kolajart E-Dergi
9-) Akşit.,Ş., Ergün.,D., Küpçüoğlu.,H., Şen.,S., Azari.,S., Yıldırım.,Ö., 2014. Avangardın 1982 Yaş Günü. Kolajart E-Dergi
10-) Ergün.,D., Küpçüoğlu.,H., Yıldırım.,Ö., Akşit.,Ş., Gökduman.,G., Üldes.,Y., Şen.,S., 2014. Post Modernizm'in Kökleri. Kolajart E-Dergi
11-) Azari.,S., Akşit.,Ş., Şen.,S., Bozdağ.,L., Ergün.,D., Gökduman.,G., Doğruyol.,Ş., Yüksel.,N., 2014. Van Gogh Sarısı, Turan Erol Beyazı. Kolajart E-Dergi
12-) Tüzüm.,m., Ergün.,D., 2014. Bauhaus'un Başardıkları ve başaramadıkları. Azizim Sanat E-Dergi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ergün Devriş, 2013. Sanat Nedir Ne Değildir. 2. Uluslararası İzmir Sanat Bienali
2-) Ergün Devriş, 2012. Tamgalar. 17. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ergün Devriş, 2017. Meta Estetiği. Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ergün Devriş, 2017. Kilin Heykel Sanatında Kullanılması. 17. Ulusal Kil Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Girgin.,M., Ergün.,D., . 2013. Okul Dünyası , "Bauhaus". Yayın Evi: Vize
2-) Girgin.,M., Ergün.,D., . 2012. Pedagojik Değerler, "Değerin Kendisi". Yayın Evi: Vize Yayınevi

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: World Art Games. 2. World Art Games, Yarışmalı Karma Sergi. 2015
2-) Kurum Adı: Uluslararası Izmir Sanat Bianeli. Yarışmalı Karma Sergi. 2011

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü. 71. Devlet Resim Heykel Yarışması. 2012
2-) Kurum Adı: Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü. 68. Devlet Resim Heykel Yarışması. 2007
3-) Kurum Adı: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Heykel Bölümü Birinciliği. 1988
4-) Kurum Adı: Yüksek Öğretim Kurumu. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Vakfı. 1988
5-) Kurum Adı: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Heykel Yarışması. 1987
6-) Kurum Adı: Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü. 48. Devlet Resim Heykel Yarışması. 1987
7-) Kurum Adı: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Üniversitelerarası Heykel Yarışması. 1986

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) World Art Games. Slovakia- Bratislava. . 2015
2-) International Art Festival " The Language of Symbols". Georgıa- Utsera. . 2015
3-) 2. Uluslararası İzmir Sanat Bienali "Sanat Nedir, Ne Değildir" . Türkiye- İzmir. . 2013
4-) Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu "Damga, Tamga". Macedonia-Üsküp. . 2012

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2014. Algının Efendisi
2-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2012. Masa
3-) WORKSHOP . 2012. Workshop- Atölye Çalışması
4-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2011. Eyüp Öz&Derviş Ergün Heykel Sergisi
5-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 2010. Organik Yalnızlık
6-) WORKSHOP . 2007. Açık Hava Atölye Çalışması
7-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 2000. Pişmiş Toprak heykel
8-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 1990. Yüksek Lisans Bitirme Sergisi

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. Öğretim Elemanları Sergisi
2-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. 7.Uluslararası Ageart Sanat Günleri
3-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Dünya Sanat Günü, Bodrum Sanatçıları Karma Sergisi
4-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Dünya Sanat Günü, ”Barış İçin sanat”
5-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Öğretim Elemanları Karma Sergisi
6-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Çekirdek Sanat Karma Sergi
7-) SERGİLER/Karma sergiler . 2016. Çekirdek Sanat Karma Sergi
8-) SERGİLER/Karma sergiler . 2016. Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi
9-) SERGİLER/Karma sergiler . 2016. Sınır-Siz Öğretim Elemanları Sergisi
10-) SERGİLER/Karma sergiler . 2016. UPSD Dünya Sanat Günü
11-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2016. Cumhuriyet Sergisi
12-) SERGİLER/. 2016. Sınır-Siz Oğretim Elemanları Sergisi
13-) SERGİLER/Karma sergiler . 2015. Büyük Efes Günleri
14-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2014. 10. Yıl Öğretim Elemanları Sergisi
15-) SERGİLER/Karma sergiler . 2012. Türk Kültürü Etkinlikleri
16-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2011. Kentle Buluşma III. Sergisi
17-) SERGİLER/Grup Sergiler . 2011. Ortak Heykel Sergisi
18-) SERGİLER/Karma sergiler . 2011. Karma Sergis
19-) SERGİLER/Karma sergiler . 2011. Öğretim Elemanları Sergisi
20-) SERGİLER/Karma sergiler . 2011. Türk Kültürü Etkinlikleri
21-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2011. Friendship Win/Dostluk Kazansın
22-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2011. Friendship Win/Dostluk Kazansın
23-) SERGİLER/Karma sergiler . 2010. Öğretim Elemanları Sergisi
24-) SERGİLER/Karma sergiler . 2010. Öğretim Elemanları Sergisi
25-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler . 2008. Bu Gemi Nereye Gider
26-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2008. Bahar Şenliği
27-) SERGİLER/Karma sergiler . 2007. Kütüphane Haftası
28-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2006. Güzel Sanatlar Fakültesi Sergisi
29-) SERGİLER/Karma sergiler . 1997. Seramik Bölümü Sergisi
30-) SERGİLER/Karma sergiler . 1995. Uğur Mumcu Anma Sergisi
31-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 1995. Öğretim Elemanları Sergisi
32-) SERGİLER/Karma sergiler . 1992. Öğretim Elemanları Sergisi
33-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 1987. Uluslararası Öğrenci Festivali
34-) SERGİLER/Karma sergiler . 1985. Bahar Şenliği

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2017. 3. Uluslararası Bodrum Bienali,
2-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. ”Dis you Know” Heykel, Resim, Seramik Fotoğraf
3-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Dünya Sanat Günü
4-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2016. Papier Mache Kağıt Tasarımı
5-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2016. 4. Erken Dülgeroğlu Seramik Çalıştayı
6-) WORKSHOP /. 2016. Sır altı Teknikleri
7-) WORKSHOP /. 2016. Papıer Mache Kağıt Tasarım
8-) WORKSHOP /. 2015. Keçe işler
9-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /. 2015. 2. World Art Games, Games 2015
10-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /. 2015. Utsera Sanat festivali
11-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /. 2015. 72. Devlet Resim ve Heykel Sergisi
12-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2015. Büyük Efes Sanat Günleri
13-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2013. 5. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri
14-) WORKSHOP /. 2013. Mask Çalıştayı
15-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2013. Uluslararası İzmir Sanat Bianeli
16-) SERGİLER/Karma sergiler . 2012. Marilyn Monroe Anma Yılı
17-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi . 2012. 71. Devlet Resim Heykel Yarışması Sergisi
18-) WORKSHOP . 2011. Türk Kültürü Etkinlikleri
19-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2011. Uluslararası İzmir Sanat Bianeli
20-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2011. 2th. International Sculpture Symposium
21-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2011. VIII. Floransa Bianeli
22-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2011. Florence Bienali
23-) WORKSHOP /Workshop /. 2011. İnternational Turkish Art Workshop
24-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2011. Kentle Buluşma 3 Uluslararası Karma Sergi
25-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi . 2008. 68. Devlet Resim Heykel Yarışması Sergisi
26-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2008. 3th. International Wax Sculpture Festival
27-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2006. Tulip,International Sculpture Symposium
28-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi . 2000. 63. Devlet Resim Heykel Yarışması Sergisi
29-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 1988. Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi
30-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi . 1987. 48. Devlet Resim Heykel Yarışması
31-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler . 1985. Vakko, Resim heykel Sergisi

Çalışmaların; (sanat eseri, proje, telif hakları, uygulamalar) resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması.

1-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2015. Anıt Uygulama " Cumhuriyet"
2-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2012. Anıt Uygulama " Bakış Açısı"
3-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2010. Hasan Ali Yücel Büstü
4-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2000. E. Başbakan Mesut Yılmaz Büstü
5-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 1998. Anıt Uygulama "Barış ve Özgürlük"
6-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 1997. Anıt Uygulama "Kuşlar Cenneti"
7-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 1996. Anıt Uygulama
8-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 1993. 9. Cumhur Başkanı Süleyman Demirel Büstü

Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser yada yorumlarıyla gerçekleştirilen etkinlikler (sergi, konser, workshop, heykel, sempozyum vb.)

1-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2011. IX. International Sculpture Symposium Almeria
2-) SERGİLER/Karma sergiler . 2010. Sıtkı Koçman Anma Etkinliği
3-) WORKSHOP . 2008. 2nd. International Rural Week of Sculpture Workshop
4-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2008. Ortak Sergi
5-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2007. Kum heykel Workshop
6-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2007. Cumhuriyet Sergisi
7-) WORKSHOP . 2006. 3rd. International Youthful Sculpture Workshop
8-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2006. Workshop
9-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2006. Bahar Şenliği

Verdiği Dersler

SST 5509 2018-2019 Güz

Terrakota Heykel I

HYK3905 2018-2019 Güz

Heykel ve Çevre

HYK1005 2018-2019 Güz

Modelaj I

TMB1803 2018-2019 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

HYK2009 2018-2019 Güz

Modelaj III

HYK3501 2018-2019 Güz

Heykel ve Çevre

HYK3905 2018-2019 Güz

Heykel ve Çevre

HYK3904 2017-2018 Bahar

Mimari ve Heykel

RSM4904 2017-2018 Bahar

Sanat ve Politika

RSM4504 2017-2018 Bahar

Sanat ve Politika

HYK1008 2017-2018 Bahar

Modelaj II

TMB1804 2017-2018 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

HYK3504 2017-2018 Bahar

Mimari ve Heykel

HYK3904 2017-2018 Bahar

Mimari ve Heykel

SST 5510 2017-2018 Bahar

Terrakota Heykel II

SST 5509 2017-2018 Güz

Terrakota Heykel I

HYK3905 2017-2018 Güz

Heykel ve Çevre

RSM2503 2017-2018 Güz

Desen III

HYK3501 2017-2018 Güz

Heykel ve Çevre

HYK1005 2017-2018 Güz

Modelaj I

TMB1803 2017-2018 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

RSM1003 2017-2018 Güz

Desen I

HYK3504 2016-2017 Bahar

Mimari ve Heykel

HYK3006 2016-2017 Bahar

Heykel Atölyesi IV

RSM4504 2016-2017 Bahar

Sanat ve Politika

RSM4904 2016-2017 Bahar

Sanat ve Politika

TMB1804 2016-2017 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

HYK3904 2016-2017 Bahar

Mimari ve Heykel

HYK3904 2016-2017 Bahar

Mimari ve Heykel

HYK3905 2016-2017 Güz

Heykel ve Çevre

HYK3501 2016-2017 Güz

Heykel ve Çevre

HYK3905 2016-2017 Güz

Heykel ve Çevre

TMB1803 2016-2017 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

HYK3005 2016-2017 Güz

Heykel Atölyesi III

HYK3006 2015-2016 Bahar

Heykel Atölyesi IV

HYK3904 2015-2016 Bahar

Mimari ve Heykel

TMB1804 2015-2016 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

HYK3904 2015-2016 Bahar

Mimari ve Heykel

HYK3504 2015-2016 Bahar

Mimari ve Heykel

HYK4901 2015-2016 Güz

Dekoratif Nesne Tasarımı

HYK4901 2015-2016 Güz

Dekoratif Nesne Tasarımı

HYK4503 2015-2016 Güz

Dekoratif Nesne Tasarımı

TMB1803 2015-2016 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

HYK3005 2015-2016 Güz

Heykel Atölyesi III