Personel

Doç. Devriş Ergün
Doç.
Devriş Ergün
@ E-posta
dergun@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3221

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Bölümü / Heykel Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Seramik 2000

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ergün Devriş, 2018. Bauhaus Okulu. Social Sciences Studies Journal
2-) Ergün Devriş, 2018. Bilgi AlışVerişi. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal
3-) Ergün Devriş, 2018. Estetik ve Metalaşan Estetik. Journal of Social and Humanities Sci ences Reearch
4-) Ergün Devriş, 2017. METALAŞAN İNSAN. the Journal of Academic Social Sciences
5-) Ergün Devriş, 2017. ESERİN KAMUSAL MÜLKİYET HAKKI. the Journal of Academic Social Sciences
6-) Ergün Devriş, 2017. Görsel Bellek. Journal of Social and Humanities Sciences Research
7-) Ergün Devriş, 2017. Soyut, Soyutlama, Soyut Sanat. Asos Journal

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Varlık.,U., 2016. Rıza İmalatı. Kolajart E-Dergi
2-) Yüksel.,N., 2016. Bilgi Kirliliği. Kolajart E-Dergi
3-) Varlık.,U., 2015. Yeni Gerçekçilik. Kolajart E-Dergi
4-) Ergün.,D., 2015. Sanatın Bileşenleri. Kolajart E-Dergi
5-) Ergün.,D., 2015. Çağdaş, Modern ve Post Modern. Kolajart E-Dergi
6-) Varlık.,U., 2015. Postsanattan Fazlasını Beklemek. Kolajart E- Dergi
7-) Şen.,S., 2015. Dada Dedi Durdu. Kolajart E-Dergi
8-) Ergün.,D., 2015. Besleme Sanat. Kolajart E-Dergi
9-) Akşit.,Ş., 2014. Avangardın 1982 Yaş Günü. Kolajart E-Dergi
10-) Ergün.,D., 2014. Post Modernizm'in Kökleri. Kolajart E-Dergi
11-) Azari.,S., 2014. Van Gogh Sarısı, Turan Erol Beyazı. Kolajart E-Dergi
12-) Tüzüm.,m., 2014. Bauhaus'un Başardıkları ve başaramadıkları. Azizim Sanat E-Dergi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ergün Devriş, 2013. Sanat Nedir Ne Değildir. 2. Uluslararası İzmir Sanat Bienali
2-) Ergün Devriş, 2012. Tamgalar. 17. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ergün Devriş, 2017. Meta Estetiği. Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ergün Devriş, 2017. Kilin Heykel Sanatında Kullanılması. 17. Ulusal Kil Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Girgin.,M., Ergün.,D., . 2013. Okul Dünyası , "Bauhaus". Yayın Evi: Vize
2-) Girgin.,M., Ergün.,D., . 2012. Pedagojik Değerler, "Değerin Kendisi". Yayın Evi: Vize Yayınevi

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: World Art Games. 2. World Art Games, Yarışmalı Karma Sergi. 2015
2-) Kurum Adı: Uluslararası Izmir Sanat Bianeli. Yarışmalı Karma Sergi. 2011

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü. 71. Devlet Resim Heykel Yarışması. 2012
2-) Kurum Adı: Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü. 68. Devlet Resim Heykel Yarışması. 2007
3-) Kurum Adı: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Heykel Bölümü Birinciliği. 1988
4-) Kurum Adı: Yüksek Öğretim Kurumu. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Vakfı. 1988
5-) Kurum Adı: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Heykel Yarışması. 1987
6-) Kurum Adı: Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü. 48. Devlet Resim Heykel Yarışması. 1987
7-) Kurum Adı: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Üniversitelerarası Heykel Yarışması. 1986

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) World Art Games. Slovakia- Bratislava. . 2015
2-) International Art Festival " The Language of Symbols". Georgıa- Utsera. . 2015
3-) 2. Uluslararası İzmir Sanat Bienali "Sanat Nedir, Ne Değildir" . Türkiye- İzmir. . 2013
4-) Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu "Damga, Tamga". Macedonia-Üsküp. . 2012

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2018. Bio-Form Altın Çilek)
2-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2014. Algının Efendisi
3-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2012. Masa
4-) WORKSHOP . 2012. Workshop- Atölye Çalışması
5-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2011. Eyüp Öz&Derviş Ergün Heykel Sergisi
6-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 2010. Organik Yalnızlık
7-) WORKSHOP . 2007. Açık Hava Atölye Çalışması
8-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 2000. Pişmiş Toprak heykel
9-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 1990. Yüksek Lisans Bitirme Sergisi

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. Karma Sergi
2-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2018. Öğretim Elemanları Sergisi
3-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. Bahar Karma sergi
4-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. Yorumlar
5-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. Öğretim Elemanları Sergisi
6-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. 7.Uluslararası Ageart Sanat Günleri
7-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Dünya Sanat Günü, Bodrum Sanatçıları Karma Sergisi
8-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Dünya Sanat Günü, ”Barış İçin sanat”
9-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. Öğretim Elemanları Karma Sergisi
10-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Çekirdek Sanat Karma Sergi
11-) SERGİLER/Karma sergiler . 2016. Çekirdek Sanat Karma Sergi
12-) SERGİLER/Karma sergiler . 2016. Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi
13-) SERGİLER/Karma sergiler . 2016. Sınır-Siz Öğretim Elemanları Sergisi
14-) SERGİLER/Karma sergiler . 2016. UPSD Dünya Sanat Günü
15-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2016. Cumhuriyet Sergisi
16-) SERGİLER/. 2016. Sınır-Siz Oğretim Elemanları Sergisi
17-) SERGİLER/Karma sergiler . 2015. Büyük Efes Günleri
18-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2014. 10. Yıl Öğretim Elemanları Sergisi
19-) SERGİLER/Karma sergiler . 2012. Türk Kültürü Etkinlikleri
20-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2011. Kentle Buluşma III. Sergisi
21-) SERGİLER/Grup Sergiler . 2011. Ortak Heykel Sergisi
22-) SERGİLER/Karma sergiler . 2011. Karma Sergis
23-) SERGİLER/Karma sergiler . 2011. Öğretim Elemanları Sergisi
24-) SERGİLER/Karma sergiler . 2011. Türk Kültürü Etkinlikleri
25-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2011. Friendship Win/Dostluk Kazansın
26-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2011. Friendship Win/Dostluk Kazansın
27-) SERGİLER/Karma sergiler . 2010. Öğretim Elemanları Sergisi
28-) SERGİLER/Karma sergiler . 2010. Öğretim Elemanları Sergisi
29-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler . 2008. Bu Gemi Nereye Gider
30-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2008. Bahar Şenliği
31-) SERGİLER/Karma sergiler . 2007. Kütüphane Haftası
32-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2006. Güzel Sanatlar Fakültesi Sergisi
33-) SERGİLER/Karma sergiler . 1997. Seramik Bölümü Sergisi
34-) SERGİLER/Karma sergiler . 1995. Uğur Mumcu Anma Sergisi
35-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 1995. Öğretim Elemanları Sergisi
36-) SERGİLER/Karma sergiler . 1992. Öğretim Elemanları Sergisi
37-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 1987. Uluslararası Öğrenci Festivali
38-) SERGİLER/Karma sergiler . 1985. Bahar Şenliği

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2018. Art Ankara
2-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. Duyulmayan Çığlık Hocalı, Uluslararası Resim ve Heykel yarışması
3-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2017. 3. Uluslararası Bodrum Bienali,
4-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. ”Dis you Know” Heykel, Resim, Seramik Fotoğraf
5-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Dünya Sanat Günü
6-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2016. Papier Mache Kağıt Tasarımı
7-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2016. 4. Erken Dülgeroğlu Seramik Çalıştayı
8-) WORKSHOP /. 2016. Sır altı Teknikleri
9-) WORKSHOP /. 2016. Papıer Mache Kağıt Tasarım
10-) WORKSHOP /. 2015. Keçe işler
11-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /. 2015. 2. World Art Games, Games 2015
12-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /. 2015. Utsera Sanat festivali
13-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi /. 2015. 72. Devlet Resim ve Heykel Sergisi
14-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2015. Büyük Efes Sanat Günleri
15-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2013. 5. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri
16-) WORKSHOP /. 2013. Mask Çalıştayı
17-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2013. Uluslararası İzmir Sanat Bianeli
18-) SERGİLER/Karma sergiler . 2012. Marilyn Monroe Anma Yılı
19-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi . 2012. 71. Devlet Resim Heykel Yarışması Sergisi
20-) WORKSHOP . 2011. Türk Kültürü Etkinlikleri
21-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2011. Uluslararası İzmir Sanat Bianeli
22-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2011. 2th. International Sculpture Symposium
23-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2011. VIII. Floransa Bianeli
24-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2011. Florence Bienali
25-) WORKSHOP /Workshop /. 2011. İnternational Turkish Art Workshop
26-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2011. Kentle Buluşma 3 Uluslararası Karma Sergi
27-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi . 2008. 68. Devlet Resim Heykel Yarışması Sergisi
28-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2008. 3th. International Wax Sculpture Festival
29-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2006. Tulip,International Sculpture Symposium
30-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi . 2000. 63. Devlet Resim Heykel Yarışması Sergisi
31-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 1988. Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi
32-) SERGİLER/Devlet Resim ve Heykel Sergisi . 1987. 48. Devlet Resim Heykel Yarışması
33-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler . 1985. Vakko, Resim heykel Sergisi

Çalışmaların; (sanat eseri, proje, telif hakları, uygulamalar) resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması.

1-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2015. Anıt Uygulama " Cumhuriyet"
2-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2012. Anıt Uygulama " Bakış Açısı"
3-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2010. Hasan Ali Yücel Büstü
4-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2000. E. Başbakan Mesut Yılmaz Büstü
5-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 1998. Anıt Uygulama "Barış ve Özgürlük"
6-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 1997. Anıt Uygulama "Kuşlar Cenneti"
7-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 1996. Anıt Uygulama
8-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 1993. 9. Cumhur Başkanı Süleyman Demirel Büstü

Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser yada yorumlarıyla gerçekleştirilen etkinlikler (sergi, konser, workshop, heykel, sempozyum vb.)

1-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2011. IX. International Sculpture Symposium Almeria
2-) SERGİLER/Karma sergiler . 2010. Sıtkı Koçman Anma Etkinliği
3-) WORKSHOP . 2008. 2nd. International Rural Week of Sculpture Workshop
4-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2008. Ortak Sergi
5-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2007. Kum heykel Workshop
6-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2007. Cumhuriyet Sergisi
7-) WORKSHOP . 2006. 3rd. International Youthful Sculpture Workshop
8-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2006. Workshop
9-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2006. Bahar Şenliği

Verdiği Dersler

SST 5510 2018-2019 Bahar

Terrakota Heykel II

RSM4504 2018-2019 Bahar

Sanat ve Politika

HYK1008 2018-2019 Bahar

Modelaj II

TMB1804 2018-2019 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

HYK2010 2018-2019 Bahar

Modelaj IV

RSM4908 2018-2019 Bahar

Sanat ve Politika

TMB1803 2018-2019 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

HYK2009 2018-2019 Güz

Modelaj III

HYK3905 2018-2019 Güz

Heykel ve Çevre

RSM4504 2018-2019 Güz

Sanat ve Politika

HYK1005 2018-2019 Güz

Modelaj I

HYK3501 2018-2019 Güz

Heykel ve Çevre

SST 5509 2018-2019 Güz

Terrakota Heykel I

HYK3905 2018-2019 Güz

Heykel ve Çevre

SST 5510 2017-2018 Bahar

Terrakota Heykel II

HYK3904 2017-2018 Bahar

Mimari ve Heykel

TMB1804 2017-2018 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

HYK3504 2017-2018 Bahar

Mimari ve Heykel

RSM4904 2017-2018 Bahar

Sanat ve Politika

RSM4504 2017-2018 Bahar

Sanat ve Politika

HYK1008 2017-2018 Bahar

Modelaj II

HYK3904 2017-2018 Bahar

Mimari ve Heykel

SST 5509 2017-2018 Güz

Terrakota Heykel I

RSM1003 2017-2018 Güz

Desen I

HYK3905 2017-2018 Güz

Heykel ve Çevre

RSM2503 2017-2018 Güz

Desen III

HYK3501 2017-2018 Güz

Heykel ve Çevre

TMB1803 2017-2018 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

HYK1005 2017-2018 Güz

Modelaj I

HYK3904 2016-2017 Bahar

Mimari ve Heykel

TMB1804 2016-2017 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

RSM4904 2016-2017 Bahar

Sanat ve Politika

RSM4504 2016-2017 Bahar

Sanat ve Politika

HYK3904 2016-2017 Bahar

Mimari ve Heykel

HYK3504 2016-2017 Bahar

Mimari ve Heykel

HYK3006 2016-2017 Bahar

Heykel Atölyesi IV

HYK3905 2016-2017 Güz

Heykel ve Çevre

HYK3905 2016-2017 Güz

Heykel ve Çevre

TMB1803 2016-2017 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

HYK3501 2016-2017 Güz

Heykel ve Çevre

HYK3005 2016-2017 Güz

Heykel Atölyesi III

HYK3006 2015-2016 Bahar

Heykel Atölyesi IV

HYK3904 2015-2016 Bahar

Mimari ve Heykel

TMB1804 2015-2016 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

HYK3904 2015-2016 Bahar

Mimari ve Heykel

HYK3504 2015-2016 Bahar

Mimari ve Heykel

HYK4901 2015-2016 Güz

Dekoratif Nesne Tasarımı

HYK3005 2015-2016 Güz

Heykel Atölyesi III

TMB1803 2015-2016 Güz

Temel Sanat Eğitimi I

HYK4503 2015-2016 Güz

Dekoratif Nesne Tasarımı

HYK4901 2015-2016 Güz

Dekoratif Nesne Tasarımı