Personel

Doç.Dr. Bekir Taner Dinçer
Doç.Dr.
Bekir Taner Dinçer
@ E-posta
dtaner@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1505

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Middle East Technical University Art & Science Faculty Statistics 01.06.1993

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ve Bilgisayar Anabilimdalı 01.06.1998

Doktora

Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Bilişim Anabilimdalı 01.09.2004

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aslan Özkan, Günal Serkan, Dinçer Bekir Taner, 2018. A computational morphological lexicon for Turkish: TrLex. LINGUA
2-) Aslan Özkan, Günal Serkan, Dinçer Bekir Taner, 2018. On constituent chunking for Turkish. INFORMATION PROCESSING MANAGEMENT
3-) Arslan Ahmet, Dinçer Bekir Taner, 2018. A selective approach to index term weighting for robust information retrieval based on the frequency distributions of query terms. Information Retrieval Journal
4-) Kocabaş İlker, Dinçer Bekir Taner, Karaoğlan Bahar, 2013. A nonparametric term weighting method for information retrieval based on measuring the divergence from independence. Information Retrieval
5-) Nida Gökçe, Fevzi Belli, Mübariz Eminov, Bekir Taner Dinçer, 2013. Model based test case prioritization using cluster analysis a soft computing approach. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences
6-) Dinçer Bekir Taner, 2013. Design of information retrieval experiments the sufficient topic set size for providing an adequate level of confidence. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES
7-) Kocabaş İlker, Dinçer Bekir Taner, 2013. A new statistical strategy for pooling ELI. Information Processing Letters
8-) İlker Kocabaş, Bekir Taner Dinçer, Bahar Karaoğlan, 2011. Investigation of Luhn s Claim on Information Retrieval. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences
9-) Dinçer B.taner, 2007. Statistical Principal Components Analysis For Retrieval Experiments. Journal of the American Society for Information Science and Technology

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kocabaş.,İ., Karaoğlan.,B., Dinçer.,T., 2011. Luhn's Point of View: Median-based Term Weighting Schemes. International Journal of Natural and Engineering Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Ahmet, Alkılınç Ahmet, Dinçer Bekir Taner, 2018. Büyük Veri Setlerinde Varlık Tanıma: En Sık Geçen E-Posta, Web Adreslerinin ve Emojilerin Tespit Edilmesi. 6. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE BİLİM ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU
2-) Dinçer Bekir Taner, Mcdonald Craig, Ounis Iadh, 2016. Risk-Sensitive Evaluation and Learning to Rank using Multiple Baselines. SIGIR’xx16: PROCEEDINGS OF THE 39TH INTERNATIONAL ACM SIGIR CONFERENCE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT IN INFORMATION RETRIEVAL
3-) Mcdonald Craig, Dinçer Bekir Taner, Ounis Iadh, 2015. Transferring Learning To Rank Models for Web Search. Proceedings of the 2015 International Conference on Theory of Information Retrieval - ICTIR ’xx15
4-) Dinçer Bekir Taner, Mcdonald Craig, Ounis Iadh, 2014. Hypothesis Testing for the Risk-Sensitive Evaluation of Retrieval Systems. SIGIR’xx14: PROCEEDINGS OF THE 37TH INTERNATIONAL ACM SIGIR CONFERENCE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT IN INFORMATION RETRIEVAL
5-) Dinçer.,T., McDonald.,C., Ounis.,I., 2014. Tackling Biased Baselines in the Risk-Sensitive Evaluation of Retrieval Systems. 36th European Conference on Information Retrieval, ECIR’2014
6-) B. T. Dinçer, R. McCreadie, D. Albakour, S. Mackie, N. Limosopathan, C. Macdonald, I. Ounis, “University of Glasgow at TREC 2013: Experiments with Terrier in Contextual Suggestion, Temporal Summarisation and Web Tracks” NIST Special Publication, Proc. of the 21th Text Retrieval Conference, TREC’13, Gaitersburg, MD, USA, 2013. - 2013
7-) Karaoğlan Bahar, Dinçer Bekir Taner, Kışla Tarık, Kumova Metin Senem, 2013. A proposal for corpus normalization. 2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)
8-) Dinçer Bekir Taner, 2012. IRRA at TREC 2012: Divergence From Independence (DFI). 21th Text REtrieval Conference
9-) B. T. Dinçer, “IRRA at TREC 2012: Index Term Weighting based on Divergence From Independence Model,” NIST Special Publication, Proc. of the 20th Text Retrieval Conference, TREC’12, Gaitersburg, MD, USA, 2012 - 2012
10-) . Karaoğlan, S. Kumova-Metin, B. T. Dinçer, “Investigating Zipf’s Laws on Turkish”, 2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering, Kuşadası, İzmir, Turkey, 2011. - 2011
11-) B. T. Dinçer, İ. Kocabaş, and B. Karaoğlan, “IRRA at TREC 2010: Index Term Weighting based on Divergence From Independence Model,” NIST Special Publication 500-294, Proc. of the 19th Text Retrieval Conference, TREC’10, Gaitersburg, MD, USA, 2010 - 2010
12-) B. T. Dinçer, İ. Kocabaş, and B. Karaoğlan, “IRRA at TREC 2009: Index Term Weighting based on Divergence From Independence Model,” NIST Special Publication 500-278, Proc. of the 18th Text Retrieval Conference, TREC’09, Gaitersburg, MD, USA, 2009 - 2009
13-) B. T. Dinçer, B. Karaoğlan and T. Kışla, “A Suffix Based Part-of-Speech Tagger for Turkish,” Proc. of the 5th Int. Conf. on Information Technology, IEEE Computer Society, ITNG-2008, Las Vegas, Nevada, USA, 680-685, 2008. - 2008
14-) E. Çelikel and B. T. Dinçer, “Improving the Compression Performance of Turkish Texts with PoS Tags.,” Proc. of the Int. Conf. on Information and Knowledge Engineering, IKE'04, Las Vegas, Nevada, USA, 519-523, 2004. - 2004
15-) B. T. Dinçer and B. Karaoğlan, “Sentence boundary detection in Turkish.,” Proc. of the 3rd Int. Symp. on Advances In Information Sciences, ADVIS-2004, İzmir, Türkiye, Vol. 3261, 255-262, 2004. - 2004
16-) B. T. Dinçer and B. Karaoğlan, “Effect of part-of-speech tagging on IR performance for Turkish,” Proc. of the 19th Int. Symp. on Computer and Information Sciences, ISCIS-2004, Antalya, Türkiye, Vol. 3280, 771-778, 2004. - 2004
17-) B. T. Dinçer ve B. Karaoğlan, “Stemming in agglutinative languages: A probabilistic stemmer for Turkish.,” Proc. of the 18th Int. Symposium on Computer and Information Sciences, ISCIS-2003, Antalya, Türkiye, Vol. 2869, 771-778, 2003. - 2003

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) B. Karaoğlan B., B. T. Dinçer, T. Kışla, S. Kumova-Metin, Derlem Normalizasyonu için Bir Öneri, 21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE & SIU2013, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2013. - 2013
2-) S. Kumova, B. Karaoğlan, ve B. T. Dinçer, “Kelime Sayısı-Kelime Dağarcığı İlişkisinin Belirlenmesi”, 15. Türk Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları Sempozyumu, TAINN, 269-276, Muğla, Türkiye, 2006. - 2006
3-) B. T. Dinçer, “Internet Tabanlı Talep Yönlendirmesi ve Yerel Pazar Hizmet Organizyonu Modeli”, Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, BİLGİ-TEK’03, 41-45, Denizli, Türkiye, 2003. - 2003
4-) B. T. Dinçer ve B. Karaoğlan, “Bilginin Sosyal Uzantısı : Bilişim”, Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, BİLGİ-TEK’03, 44-46, Denizli, Türkiye, 2003. - 2003

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) B. Karaoglan, B. T. Dincer, T. Kisla and S. K. Metin. Reinhard Köhler, Gabriel Altmann (ed.) “Language and Corpus Independent Performance Metric for Language Models” Studies in Quantitative Linguistics 3 - Aspects of Word Frequencies, RAM-Verlag, 3, 309-325, 2013, ISBN: 978-942303-12-5 - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2019. 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Transaction on Information Systems (ACM).
3-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2018. 41st International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval.
4-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2017. 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval.
5-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2016. 39th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval.
6-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2015. 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Information Processing & Management.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. The Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TJEECS.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. Information Processing & Management.

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Türkçe İçin Gözetimsiz Sözdizimsel Belirsizlik Giderme. Konu: Türkçe İçin Gözetimsiz Sözdizimsel Belirsizlik Giderme. Özkan-Aslan. 2017
2-) Tez Adı: Belge derlemlerinde sorgu terimlerinin frekans dağılımlarının analizi ve sorguya göre en uygun terim ağırlıklandırma modelinin seçimi. Konu: Belge derlemlerinde sorgu terimlerinin frekans dağılımlarının analizi ve sorguya göre en uygun terim ağırlıklandırma modelinin seçimi. Ahmet-Arslan. 2016
3-) Tez Adı: Kümeleme Yaklaşımıyla Model Tabanlı Yazılım Test Önceliklerinin Belirlenmesi. Konu: Kümeleme Yaklaşımıyla Model Tabanlı Yazılım Test Önceliklerinin Belirlenmesi. Nida-Gökçe. 2011
4-) Tez Adı: Bilgi Erişim Sistemlerinde İstatistiksel Bağımsızlık Esasında İndeks Terim Ağırlıklandırma. Konu: Bilgi Erişim Sistemlerinde İstatistiksel Bağımsızlık Esasında İndeks Terim Ağırlıklandırma. İlker-Koçabaş. 2010

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Türkçe Metinlerde Kelime Kök ve Gövdeleri İle Ekler Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizleri . Konu: Türkçe Metinlerde Kelime Kök ve Gövdeleri İle Ekler Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizleri . Mehmet- Özkan. 2011
2-) Tez Adı: Türkçe Kelimelerin Biçim Birimlerine Ayrılması İçin Kullanılacak Standart Biçim Birim Kümesinin Oluşturulması. Konu: Türkçe Kelimelerin Biçim Birimlerine Ayrılması İçin Kullanılacak Standart Biçim Birim Kümesinin Oluşturulması. Özkan-Aslan. 2008
3-) Tez Adı: Türkçe Kelimelerin Markov Zinciri Kullanımı İle Biçim Birim Çözümlemesinin İstatistiksel Olarak Geliştirilmesi. Konu: Türkçe Kelimelerin Markov Zinciri Kullanımı İle Biçim Birim Çözümlemesinin İstatistiksel Olarak Geliştirilmesi. Ebru-Yakar. 2008
4-) Tez Adı: Genişbant Bilgisayar Ağları Üzerinden Sayısal Televizyon Yayıncılığı. Konu: Genişbant Bilgisayar Ağları Üzerinden Sayısal Televizyon Yayıncılığı. Murat-Eraslan. 2006
5-) Tez Adı: Bayes Yöntemi Kullanarak İstenmeyen Elektronik Postaların Ayıklanması. Konu: Bayes Yöntemi Kullanarak İstenmeyen Elektronik Postaların Ayıklanması. Cüneyt-Altunyaprak. 2006

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Proje· istatistik güdümlü özgün bir seçkili bilgi erişim sistem tasarımı ortaya koymayı,· verilen her sorgu için en yüksek başarımı gösterecek olan erişim stratejisini yüksek doğrulukla belirlemeyi,hedeflemektedir. Önerilen seçkili bilgi erişim sistem tasarımının özgün değer ve özgün katkı sağlayacak olan özellikleri aşağıdakigibi sıralanabilir:· bilgi erişim sistem bileşenleri (ön-işlem, eşleştirme ve art-işlem) arasındaki etkileşimin strateji seçiminde hesaba katılması,· en uygun erişim stratejisinin dinamik şekilde baştan sona sorgu bazında yapılandırılması,· aralarından seçim yapılacak aday teknoloji sayısının zenginliği,· terim ağırlıklandırma modellerine özel yeni sorgu özniteliklerinin geliştirilmesi.. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. İstatistik Güdümlü Seçkili Bir Bilgi Erişim Sistemi Tasarımı. 2015-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. İstatistiksel Bir Bilgi Erişim Sistemi Tasarımı. 2011-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Zipf Kanunları Esasında Güncel Yazılı Türkçe’nin Nicel Dilbilim Ölçütleri. 2005-2008

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Bölgesinden Atılan Twitter Mesajlarının Toplanması, Analizi ve Erişim Web Portalının Geliştirilmesi. 2016--1

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) AKADEMİK BİLİŞİM 2010, 10 - 12 Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye. Haziran. Türkiye. 2010
2-) Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara. Ekim. Türkiye. 2007
3-) The Fifteenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN'2006), Muğla, Turkey, (June 21-24, 2006). Haziran. Türkiye. 2006

Verdiği Dersler

CENG 2001 2019-2020 Güz

Data Structures and Algorithms

CENG 2001 2018-2019 Güz

Data Structures and Algorithms

CENG 4011 2018-2019 Güz

Senior Design Project I

CENG 4012 2018-2019 Güz

Senior Design Project II

CENG 3526 2018-2019 Bahar

Natural Language Processing

CENG 3530 2018-2019 Bahar

Information Retrieval Systems

CENG 4502 2018-2019 Bahar

Software Validation, Verification and Testing

CENG 2001 2017-2018 Güz

Data Structures and Algorithms

CENG 4011 2017-2018 Güz

Senior Design Project I

CENG 4012 2017-2018 Güz

Senior Design Project II

CENG 3526 2017-2018 Bahar

Natural Language Processing

CENG 3530 2017-2018 Bahar

Information Retrieval Systems

CENG 4011 2017-2018 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4012 2017-2018 Bahar

Senior Design Project II

CENG 4502 2017-2018 Bahar

Software Validation, Verification and Testing