Personel

Doç.Dr. Bekir Taner Dinçer
Doç.Dr.
Bekir Taner Dinçer
@ E-posta
dtaner@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1505

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Middle East Technical University Art & Science Faculty Statistics 01.06.1993

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ve Bilgisayar Anabilimdalı 01.06.1998

Doktora

Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Bilişim Anabilimdalı 01.09.2004

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) B. T. Dinçer, “Design of information retrieval experiments: the sufficient topic set size for providing an adequate level of confidence” The Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TJEECS, (2013), doi: 10.3906/elk-1203-20 - 2013
2-) İ. Kocabaş and B. T. Dinçer, “A new statistical strategy for pooling: ELI”, Information Processing Letters, ACM, 113, pp. 739 – 746 (2013), doi: 10.1016/j.ipl.2013.07.007. - 2013
3-) İ. Kocabaş, B.T. Dinçer and B. Karaoğlan, “ A Nonparametric Term Weighting Method for Information Retrieval Based on Measuring the Divergence from Independence”, Information Retrival (Springer), pp. 1-24, (2013), doi: 10.1007/s10791-013-9225-4. - 2013
4-) N. Gökçe, F. Belli, M. Eminov and B. T. Dinçer, “Model-based test case prioritization using cluster analysis: a soft-computing approach” The Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TJEECS, (2013), doi: 10.3906/elk-1209-109 - 2013
5-) İ. Kocabaş, B. T. Dinçer, and B. Karaoğlan, “Investigation of Luhn’s Claim on Information Retrieval,” The Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TJEECS, 19, pp. 993-1004 (2011), doi: 10.3906/elk-1003-448 - 2011
6-) B. T. Dinçer, “Statistical Principal Components Analysis For Retrieval Experiments,” Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), Wiley, 58(4), pp. 560-574 (2007) - 2007

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İ. Kocabaş, B. Karaoğlan ve B. T. Dinçer, “Luhn's Point of View: Median-based Term Weighting Schemes,” International Journal of Natural and Engineering Sciences, 5(3), 31-35, 2011. - 2011

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) B. T. Dincer, I. Ounis, C. Macdonald, “Tackling Biased Baselines in the Risk-Sensitive Evaluation of Retrieval Systems”, 36th European Conference on Information Retrieval, ECIR’2014, 13-16 April, Amsterdam, 2014. - 2014
2-) B. T. Dinçer, R. McCreadie, D. Albakour, S. Mackie, N. Limosopathan, C. Macdonald, I. Ounis, “University of Glasgow at TREC 2013: Experiments with Terrier in Contextual Suggestion, Temporal Summarisation and Web Tracks” NIST Special Publication, Proc. of the 21th Text Retrieval Conference, TREC’13, Gaitersburg, MD, USA, 2013. - 2013
3-) B. T. Dinçer, “IRRA at TREC 2012: Index Term Weighting based on Divergence From Independence Model,” NIST Special Publication, Proc. of the 20th Text Retrieval Conference, TREC’12, Gaitersburg, MD, USA, 2012 - 2012
4-) . Karaoğlan, S. Kumova-Metin, B. T. Dinçer, “Investigating Zipf’s Laws on Turkish”, 2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering, Kuşadası, İzmir, Turkey, 2011. - 2011
5-) B. T. Dinçer, İ. Kocabaş, and B. Karaoğlan, “IRRA at TREC 2010: Index Term Weighting based on Divergence From Independence Model,” NIST Special Publication 500-294, Proc. of the 19th Text Retrieval Conference, TREC’10, Gaitersburg, MD, USA, 2010 - 2010
6-) B. T. Dinçer, İ. Kocabaş, and B. Karaoğlan, “IRRA at TREC 2009: Index Term Weighting based on Divergence From Independence Model,” NIST Special Publication 500-278, Proc. of the 18th Text Retrieval Conference, TREC’09, Gaitersburg, MD, USA, 2009 - 2009
7-) B. T. Dinçer, B. Karaoğlan and T. Kışla, “A Suffix Based Part-of-Speech Tagger for Turkish,” Proc. of the 5th Int. Conf. on Information Technology, IEEE Computer Society, ITNG-2008, Las Vegas, Nevada, USA, 680-685, 2008. - 2008
8-) E. Çelikel and B. T. Dinçer, “Improving the Compression Performance of Turkish Texts with PoS Tags.,” Proc. of the Int. Conf. on Information and Knowledge Engineering, IKE'04, Las Vegas, Nevada, USA, 519-523, 2004. - 2004
9-) B. T. Dinçer and B. Karaoğlan, “Sentence boundary detection in Turkish.,” Proc. of the 3rd Int. Symp. on Advances In Information Sciences, ADVIS-2004, İzmir, Türkiye, Vol. 3261, 255-262, 2004. - 2004
10-) B. T. Dinçer and B. Karaoğlan, “Effect of part-of-speech tagging on IR performance for Turkish,” Proc. of the 19th Int. Symp. on Computer and Information Sciences, ISCIS-2004, Antalya, Türkiye, Vol. 3280, 771-778, 2004. - 2004
11-) B. T. Dinçer ve B. Karaoğlan, “Stemming in agglutinative languages: A probabilistic stemmer for Turkish.,” Proc. of the 18th Int. Symposium on Computer and Information Sciences, ISCIS-2003, Antalya, Türkiye, Vol. 2869, 771-778, 2003. - 2003

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) B. Karaoğlan B., B. T. Dinçer, T. Kışla, S. Kumova-Metin, Derlem Normalizasyonu için Bir Öneri, 21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, IEEE & SIU2013, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2013. - 2013
2-) S. Kumova, B. Karaoğlan, ve B. T. Dinçer, “Kelime Sayısı-Kelime Dağarcığı İlişkisinin Belirlenmesi”, 15. Türk Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları Sempozyumu, TAINN, 269-276, Muğla, Türkiye, 2006. - 2006
3-) B. T. Dinçer, “Internet Tabanlı Talep Yönlendirmesi ve Yerel Pazar Hizmet Organizyonu Modeli”, Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, BİLGİ-TEK’03, 41-45, Denizli, Türkiye, 2003. - 2003
4-) B. T. Dinçer ve B. Karaoğlan, “Bilginin Sosyal Uzantısı : Bilişim”, Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, BİLGİ-TEK’03, 44-46, Denizli, Türkiye, 2003. - 2003

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) B. Karaoglan, B. T. Dincer, T. Kisla and S. K. Metin. Reinhard Köhler, Gabriel Altmann (ed.) “Language and Corpus Independent Performance Metric for Language Models” Studies in Quantitative Linguistics 3 - Aspects of Word Frequencies, RAM-Verlag, 3, 309-325, 2013, ISBN: 978-942303-12-5 - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Information Processing & Management - 2013
2-) The Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TJEECS - 2012
3-) Information Processing & Management - 2011

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Kümeleme Yaklaşımıyla Model Tabanlı Yazılım Test Önceliklerinin Belirlenmesi - 2011
2-) Bilgi Erişim Sistemlerinde İstatistiksel Bağımsızlık Esasında İndeks Terim Ağırlıklandırma - 2010

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Türkçe Metinlerde Kelime Kök ve Gövdeleri İle Ekler Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizleri - 2011
2-) Türkçe Kelimelerin Biçim Birimlerine Ayrılması İçin Kullanılacak Standart Biçim Birim Kümesinin Oluşturulması - 2008
3-) Türkçe Kelimelerin Markov Zinciri Kullanımı İle Biçim Birim Çözümlemesinin İstatistiksel Olarak Geliştirilmesi - 2008
4-) Genişbant Bilgisayar Ağları Üzerinden Sayısal Televizyon Yayıncılığı - 2006
5-) Bayes Yöntemi Kullanarak İstenmeyen Elektronik Postaların Ayıklanması - 2006

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) İstatistiksel Bir Bilgi Erişim Sistemi Tasarımı - 2011
2-) Zipf Kanunları Esasında Güncel Yazılı Türkçe’nin Nicel Dilbilim Ölçütleri - 2007

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) AKADEMİK BİLİŞİM 2010, 10 - 12 Şubat, Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye. Haziran. Türkiye. 2010
2-) Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara. Ekim. Türkiye. 2007
3-) The Fifteenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN'2006), Muğla, Turkey, (June 21-24, 2006). Haziran. Türkiye. 2006

Verdiği Dersler

CENG 2001 2018-2019 Güz

Data Structures and Algorithms

CENG 4011 2018-2019 Güz

Senior Design Project I

CENG 4012 2018-2019 Güz

Senior Design Project II

CENG 4502 2017-2018 Bahar

Software Validation, Verification and Testing

CENG 4011 2017-2018 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4012 2017-2018 Bahar

Senior Design Project II

CENG 3530 2017-2018 Bahar

Information Retrieval Systems

CENG 3526 2017-2018 Bahar

Natural Language Processing

CENG 4012 2017-2018 Güz

Senior Design Project II

CENG 4011 2017-2018 Güz

Senior Design Project I

CENG 2001 2017-2018 Güz

Data Structures and Algorithms

CENG 3526 2016-2017 Bahar

Natural Language Processing

CENG 2001 2016-2017 Bahar

Data Structures and Algorithms

CENG 4012 2016-2017 Bahar

Senior Design Project II

CENG 3530 2016-2017 Bahar

Information Retrieval Systems

CENG 2001 2016-2017 Güz

Data Structures and Algorithms

CENG 4012 2016-2017 Güz

Senior Design Project II

CENG 4011 2016-2017 Güz

Senior Design Project I

CENG 4011 2015-2016 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4502 2015-2016 Bahar

Software Validation, Verification and Testing

CENG 4012 2015-2016 Bahar

Senior Design Project II

CENG 3526 2015-2016 Bahar

Natural Language Processing

CENG 3530 2015-2016 Bahar

Information Retrieval Systems

CENG 4011 2015-2016 Güz

Senior Design Project I

CENG 2001 2015-2016 Güz

Data Structures and Algorithms

CENG 4012 2015-2016 Güz

Senior Design Project II

CENG 4012 2014-2015 Bahar

Senior Design Project II

CENG 3526 2014-2015 Bahar

Natural Language Processing

CENG 1004 2014-2015 Bahar

Introduction to Object Oriented Programming

CENG 4011 2014-2015 Güz

Senior Design Project I

CENG 2001 2014-2015 Güz

Data Structures and Algorithms

CENG 3505 2014-2015 Güz

GUI Programming

İST5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

İST 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi