Personel

Doç.Dr. Ekrem Ayan
Doç.Dr.
Ekrem Ayan
@ E-posta
eayan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3122

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü / Kuzey-batı Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 01.06.1997

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD 2001

Doktora

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Lehçeleri ABD 2008

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ayan.,E., Türkdil.,Y., 2015. KAZAK TÜRKÇESİNDE DOKUNMA DUYU FİİLLERİ VE ANLAM ZENGİNLİĞİ. Journal of Turkish Studies
2-) Ayan.,E., İnce.,A., 2015. KAZAK TÜRKÇESİNDE “KÖK” KELİMESİ VE BUNA BAĞLI İFADELER. Akademik Bakış Dergisi
3-) Ayan Ekrem, Türkdil Yakup, 2015. Kazak Türkçesinde Dokunma Duyu Fiilleri ve Anlam Zenginliği. Journal of Turkish Studies
4-) Ayan Ekrem, İnce Ahmet, 2015. KAZAK TÜRKÇESİNDE KÖK KELİMESİ VE BUNA BAĞLI İFADELER. Akademik Bakış Dergisi
5-) Ayan Ekrem, Türkdil Yakup, 2014. Anlam Bilimi Açısından Kazak Türkçesinde Görme Duyu Fiilleri. Uluslararsı Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) Ayan.,E., Türkdil.,Y., 2014. ANLAM BİLİMİ AÇISINDAN KAZAK TÜRKÇESİNDE GÖRME DUYU FİİLLERİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
7-) Ayan Ekrem, 2013. Kazak Bozkırında İlk Öğretmen Ibıray Altınsarin. International Journal of Social Science
8-) Ayan Ekrem, 2013. TÜRKİYA NUR NINIÑ VT RI ULI TÜRİK QINI MEHMET KİF ERS YDIÑ ÖMİRB YANI j ne şığ rm şılığı q ğ mdıq qızmeti. Qazakstan Respublikası Ulttıq Ğılım Akademiyasının Habarları
9-) Ayan Ekrem, 2013. MEHMET KİF ERS YDIÑ KÖZQ R SIND İDE L J STIQ. Q?z?q Memlekettik Qızd?r Ped?g?gik?lıq Universitetiniñ «H?B?RŞI-VESTNİK-BULLETIN» Ğılımiy Jurn?lı
10-) Ayan.,E., 2013. Kazak Bozkırında İlk Öğretmen-Ibıray Altınsarin. International Journal of Social Science
11-) Türkiya Änuranının Avtorı, Ulı Türik Aqını Mehmet Akif Ersoydıñ Ömirbayanı - 2013
12-) Mehmet Akif Ersoydıñ Közqarasında İdeal Jastıq - 2013
13-) Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Birleşik Cümle Yapılarının Karşılaştırılması, Turkish Studies, Volume 6/1 Winter 2011, Prof. Dr. Gürer Gülsevin Armağanı - 2011
14-) Ayan Ekrem, 2011. KAZAK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİRLEŞİK CÜMLE YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Journal of Turkish Studies
15-) Ayan.,E., 2009. Çağdaş Kazak Edebiyatının Kurucusu Ibıray Altınsarin- Hayatı Ve Eserleri . Journal of Turkish Studies
16-) Ayan Ekrem, 2009. ÇAĞDAŞ KAZAK EDEBİYATININ KURUCUSU IBIRAY ALTINSARİN HAYATI VE ESERLERİ. Journal of Turkish Studies
17-) Ayan Ekrem, 2008. IBIRAY ALTINSARİN VE NİKOLAY İVANOVİÇ İLMİNSKİ NİN KAZAK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ. Journal of Turkish Studies
18-) Ayan.,E., 2008. Ibıray Altınsarin Ve Nikolay İvanoviç İlminskiy’in Kazak Eğitim Sistemine Etkileri, , Volume 3/4 Eylül 2008, Fahrettin Kırzıoğlu Armağanı, . Journal of Turkish Studies
19-) Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Cümle Ögeleri Yönünden Karşılaştırılması, Turkish Studies, Volume 2/3 Tunca Kortantamer Özel Sayısı-1, Summer 2007, s. 73-99. - 2007
20-) Ayan Ekrem, 2007. KAZAK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN CÜMLE ÖGELERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI. Journal of Turkish Studies
21-) Türk Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı, Türkler Ansiklopedisi, C. 3, s. 622-629, Ankara 1999. - 1999
22-) Muhtar Avezov ve Abay Yolu, Türkler Ansiklopedisi, C. 19, s. 624-628, Ankara 1999. - 1999

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ayan Ekrem, Baimenova Makpal, 2018. Didar Amantay’ın Hikayelerinde Kadın Teması. Şamğali Haresulı Sarıbayevtin Tuvğanına 125 Jıl
2-) Ayan Ekrem, 2018. Musta Çokay ve ”Yaş Türkistan” Dergisinde Milli Mücadelesi. Alaş Ziyalılarının Gılımiy-Edistemelik Muraları: Destur Men Janaşıldık
3-) Ayan Ekrem, 2016. Doğumunun 170 Yılında Abay Kunanbayev in Kara Sözlerinde Din ve Ahlak. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
4-) Ayan.,E., 2015. Dede Korkut Kitabında Yansıma Kelimeler. III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi “Dede Korkut ve Türk Dünyası”
5-) Ayan.,E., 2015. Mustafa Çokay-Türkistan’ın Bağımsızlığı ve Türk Birliği Meselesi. Medeniyetleri İnşası-Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi, Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler
6-) "Çağdaş Kazak Edebiyatının Kurucusu Abay Kunanbayev'in Kara Sözlerinde Eğitim" Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi, 26-28 Mayıs 2014 Eskişehir. - 2014
7-) Ayan Ekrem, 2014. Çağdaş Kazak Edebiyatının Kurucusu Abay Kunanbayev in Kara Sözlerinde Eğitim. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi:Gönül Sultanları Buluşması
8-) Ayan Ekrem, Yüce Samet, 2013. Kazak Türkçesinde Ak Kelimesi ve Buna Bağlı Deyimler. VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
9-) Kazak Türkçesinde “Ak” Kelimesi Ve Buna Bağlı Deyimler - 2013
10-) "XVI. Yüzyılda Menteşe Sancağı'nda Konargöçerlerin İsim Almalarına Dair", IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22-24 Aralık 2011, Muğla, (Basılmamış Bildiri). - 2011
11-) Kazak Türkçesinde Kiril Alfabesi İle Yazılmış İlk Eser “Kirgizskaya Hrestomatiya” Ve Bazı Dil Özellikleri, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 20-25 Ekim 2008, Ankara. - 2008
12-) Ayan Ekrem, 2008. Kazak Türkçesinde Kiril Alfabesi ile Yazılmış İlk Eser Kirgizskaya Hrestomatiya ve Bazı Dil Özellikleri. VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
13-) Coşkun Mustafa Volkan, Ayan Ekrem, 2006. Kazak Türkçesindeki Tek Heceli Alıntı Kelimelere Dil Kültürünün Etkisi. I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı
14-) Kazak Türkçesindeki Tek Heceli Alıntı Kelimelere Dil Kültürünün Etkisi, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiri Kitabı, Lazer Ofset, 9-15 Nisan 2006 Çeşme/İzmir, s. 561-564. (Doç. Dr. M. Volkan Coşkun ile birlikte - 2006
15-) Türkiye Türkçesinde ve Kazak Türkçesinde Cümlenin Temel Öğeleri Yüklem ve Özne, “Amanzholov Readings-2004” the İnternational Science-practical Conference Papers, S. Amanjolov Atındağı Şığıs Qazaqstan Memlekettik Üniversiteti, Öskemen 2004, s. 53-59. - 2004
16-) Ayan Ekrem, 2004. Türkiye Türkçesinde ve Kazak Türkçesinde Cümlenin Temel Ögeleri Yüklem ve Özne. "Amanzholov Readings-2004" the İnternational Sciences-Practical Conference
17-) Ayan Ekrem, 2003. Türik Tili men Qazaq Tilindegi Oqşav Sözderdin Salıstırması. "The Republic of Kazakhstan in the Global Intercultural Space" İnternational Scientific and Practical Conference
18-) Türik Tili Men Qazaq Tilindegi Oqşav Sözderdiñ Salıstırması, The Republic of Kazakhstan İn The Global Intercultural Space, International Scientific and Practical Conference Proceedings, Abılayhan Atındağı Qazaq Halıqaralıq Qatınastar Jäne Älem Tilderi Üniversiteti, 23-24 Qazan 2003, s. 186-190. - 2003
19-) Mahambet Jırları men Türik Eli Aqındarı Şığarmaşılığı Arasındağı Ündestikder, Mahambet Ötemisulı Şığarmaşılığı Jäne Qazaq Ädebiyeti Mäseleleri Attı Halıqaralık Ğılımiy-Praktikalıq Konferentsiya Materiyaldarı, Abay Atındağı Almatı Üniversiteti, Almatı 11 Sävir 2003, s. 40-43. - 2003
20-) Türik Tilinde Söylem Quramınıñ Türleri, İnternational Scientific and Practical Conference “Problems of Turkology: Present and Future” 15 June 2001, s. 628-632. - 2001
21-) Ayan Ekrem, 2001. Türik Tilinde Söylem Quramının Türleri. International Scientific and Practical Conferance "Problems of Turkoloqy: Present and Future"
22-) Ayan Ekrem, 2001. Mahambet Jırları men Türik Eli Aqındarı Şiğarmaşılığı Arasındağı Ündestikter. Mahambet Ötemisulı Şığarmaşılığı Jane Qazaq Edebiyeti Meseleleri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ayan Ekrem, 2018. Abay Kunanbayev’in Eserlerinde Gençliğe Öğütler. 3. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
2-) Ayan Ekrem, 2017. Lord Raglan'ın Geleneksel Kahraman Kalıbına Göre Üç Dede Korkut Hikâyesi. Uluslararsı Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
3-) Ayan Ekrem, Kallimci İsmail Turan, 2017. Kazak Edebiyatında Anadil Temalı Şiirler ve Anlam Dünyası. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı
4-) Kallimci İsmail Turan, Ayan Ekrem, 2017. Edebi Dönemler İçinde Kırgız Anadil Şiirleri. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı
5-) Ayan Ekrem, Ayan Fatma, 2017. Türk Dili ve Lehçeleri Alanında Girişimci Gençlik. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
6-) Ayan Ekrem, 2017. Lord Raglan‘ın Geleneksel Kahraman Kalıbına Göre Üç Dede Korkut Hikâyesi. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
7-) Ayan Ekrem, 2017. Mustafa Çokay ve Yaş Türkistan Dergisi. I. Uluslararası Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bilgi Şöleni
8-) Ayan Ekrem, Bingöl Zekeriya, 2016. Sosyal Ağlarda Gençlerin Dil Kullanımı ve Onları Anlama Rehberi. I. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Ayan Ekrem, 2016. Ahmet Baytursınoğlu ve Türk Terminolojisi. Ahmet Baytursınulı Okuvları-2016

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) “Türk Kültüründe Şamanizm ve Radloff’un “Sibiryadan” Adlı Eserinde Şamanizm’in İzleri” II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 8-10 Mayıs 2013 (Basılmamış Bildiri). - 2013
2-) “Kazakistan ve Kazak Türkçesi”, Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı II, 27-28 Nisan 2012 Adnan Menderes Üniversitesi.(Basılmamış Bildiri) - 2012
3-) “Mehmet Akif Ersoy” I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, Muğla Üniversitesi, 19-21 Nisan 2012. (Basılmamış Bildiri). - 2012

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2015. Bir Devrin Aynası Abay Kunanbayev ve Kara Sözler/. Yayın Evi: Asmaaltı Yayınevi-Akademi Titiz Yayınları
2-) . 2015. Modern Kazak Edebiyatının Öncüsü Ibıray Altınsarin/. Yayın Evi: Bilge Kültür Sanat

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Biray.,N., Ayan.,E., Kurmangaliyeva Ercilasun.,G., . 2015. Çağdaş Kazak Türkçesi Ses-Şekil-Cümle Bilgisi-Metinler. Yayın Evi: Bilge Kültür Sanat
2-) Ayan.,E., . 2015. Modern Kazak Edebiyatının Öncüsü Ibıray Altınsarin. Yayın Evi: Bilge Kültür Sanat
3-) Ayan.,E., . 2015. Bir Devrin Aynası Abay Kunanbayev ve Kara Sözler. Yayın Evi: Asmaaltı Yayınevi-Akademi Titiz Yayınları

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Ğalım Jaylıbay, Yankı/. Yayın Evi: Bengü Yayınları
2-) . 2015. Çağdaş Kazak Türkçesi Ses Şekil Cümle Bilgisi Metinler/Kazak Türkçesi Gramer Terimleri Sözlüğü. Yayın Evi: Bilge Kültür Sanat
3-) . 2015. Çağdaş Kazak Türkçesi Ses Şekil Cümle Bilgisi ve Metinler/Cümle Bilgisi. Yayın Evi: Bilge Kültür Sanat
4-) . 2002. TÜRKLER ANSİKLOPEDİSİ C 3/Türk Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı. Yayın Evi: Yeni Türkiye Yayınları
5-) . 2002. TÜRKLER ANSİKLOPEDİSİ C 19/Muhtar Avezov ve Abay Yolu. Yayın Evi: Yeni Türkiye Yayınları

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Abay Yolu Romanı Üzerine Türkiye’de Yapılan Çalışmalar, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Kanyılmaz Matbaası, İzmir 2005, s. 89-92. - 2005
2-) . 2005. Fikret Türkmen Armağanı/Abay Yolu Romanı Üzerine Türkiye'de Yapılan Çalışmalar. Yayın Evi: Kanyılmaz Matbaası

Alanında kitap çevirisi

1-) Ayan.,E., . 2015. Kazak Dastanları 10. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBBİAD).
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi SOBBİAD.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi SOBBİAD.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Muğla İnanış Merkezleri.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeri Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD).
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Söylem Filoloji Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Littera Turca.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
8-) Turkish Studies (Online Dergi) - 2013
9-) Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2013
10-) Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (Ege Üniversitesi) - 2013
11-) JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) - 2013

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: HAYVAN MOTİFLİ UYGUR HALK MASALLARININ LİNGUİSTİK VE METİNBİLİMSEL ANALİZİ. Konu: Bu çalışmayla Kazakistan Uygurlarının kullandığı Uygur Türkçesi lingiustik olarak incelenmiştir. Bunun yanı sıra edebi ürün olan halk masalları, halk masallarında hayvan motiflerinin kullanımı ve kahramanlara yüklenen anlamlar çözümlenmeye çalışılmıştır.. Bayram-Bilir. 2015
2-) Tez Adı: Anlam Bilimi Açısından Kazak Türkçesinde Duyu Fiilleri. Konu: Bu çalışmamızda Kazak Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde kullanılan duyu fiillerinin tespit edilip, anlam bilimi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Her iki lehçede de tespit edilen duyu fiilleri karşılaştırılarak duyuları algılamadaki ortaklığımızın derecesi ortaya konulacaktır.. Yakup-Türkdil. 2013

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mustafa Çokay-Yaş Türkistan (1929-1939) Dergisindeki Türk Birliği ve Türkistan’ın Bağımsızlığı Üzerine Yazdığı Makalelerin Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarımı ve Dil İncelemesi. 2012--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Türk Dünyası Anadil Şiirleri. 2016--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu projede, Türkiye’deki Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, Türk lehçe ve edebiyatlarına karşı tutum ve davranışların incelenmesi yoluyla, öncelikle bu bölümlerin hedeflerine uygunlukları araştırılacaktır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğrencilerinin, Türk Lehçe ve Edebiyatlarına Karşı Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. 2016--1

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - 2013

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı IV, 9-10 Mayıs Manisa. Mayıs. Türkiye. 2014
2-) IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22-26 Aralık 2011.. 22-26 Aralık. . 2011

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı III, 12-14 Nisan 2013 (Çalıştay Sekreterliği).. 12-14 Nisan. . 2013
2-) I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, 19-21 Nisan 2012 (Düzenleme ve Bilim Kurulu).. 12-21 Nisan. . 2012
3-) II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, 8-10 Mayıs 2012 (Düzenleme ve Bilim Kurulu).. 8-10 Mayıs. . 2012

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Yaş Türkistan Dergisi ve Kazakistan’da Yayımlanan İlk Gazeteler. 22 Nisan. Türkiye. 2015
2-) Türk Dünyasında Dil ve Din Siyaseti. Ekim. Türkiye. 2013

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) TİYATRO ÇALIŞMALARI /Kısa oyun sahnelemek /. 2016. Kazakistanın Bağımsızlığının 25. Yılını Kutlama Programı
2-) TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /. 2014. Nemat Kelimbetov Anısına-Ümit Piyesi

(Tiyatro Çalışmaları)Tam uzunlukta bir oyun sahneleme

1-) TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme. 2014. Nemat Kelimbetov Anısına-Ümit Piyesi

Verdiği Dersler

TLE1504 2018-2019 Bahar

Türkolojiye Giriş

TLE2514 2018-2019 Bahar

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

ÇTL 5513 2018-2019 Bahar

Çağdaş Kazak Edebiyatı I

ÇTL 5528 2018-2019 Bahar

Kazak Dil ve Edebiyat Aktarmaları II

TLE3512 2018-2019 Bahar

Kazak Edebiyatı Nesir İncelemeleri

ÇTL 5547 2018-2019 Bahar

Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri

ÇTL1504 2018-2019 Bahar

TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ

TLE3512 2018-2019 Bahar

Kazak Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE1504 2018-2019 Bahar

Türkolojiye Giriş

ÇTL 5514 2018-2019 Bahar

Çağdaş Kazak Edebiyatı 2

TLE4512 2018-2019 Bahar

Özbek Halk Edebiyatı

ÇTL 5527 2018-2019 Bahar

Kazak Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

TLE2514 2018-2019 Bahar

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

ÇTL1504 2018-2019 Bahar

TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ

TLE4512 2018-2019 Bahar

Özbek Halk Edebiyatı

ÇTL 5527 2018-2019 Güz

Kazak Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

ÇTL 5547 2018-2019 Güz

Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri

ÇTL 5513 2018-2019 Güz

Çağdaş kazak Edebiyatı I

TLE2513 2018-2019 Güz

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

TLE2513 2018-2019 Güz

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

TLE4001 2018-2019 Güz

Özbek Edebiyatı

TLE4513 2018-2019 Güz

Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4001 2018-2019 Güz

Özbek Edebiyatı

TLE4513 2018-2019 Güz

Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE 5512 2017-2018 Bahar

Modern Kazak Edebiyatı II

TLE 5099 2017-2018 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TLE1504 2017-2018 Bahar

Türkolojiye Giriş

TLE2514 2017-2018 Bahar

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

TLE3512 2017-2018 Bahar

Kazak Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE3512 2017-2018 Bahar

Kazak Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE1504 2017-2018 Bahar

Türkolojiye Giriş

TLE1504 2017-2018 Bahar

Türkolojiye Giriş

TLE2514 2017-2018 Bahar

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

TLE3529 2017-2018 Güz

Kazak Türkçesi Okuma- Anlama

TLE 5507 2017-2018 Güz

Modern Kazak Edebiyatı I

TLE 5519 2017-2018 Güz

Kazak Dil Aktarmaları I

TLE 5512 2017-2018 Güz

Modern Kazak Edebiyatı II

TLE 5524 2017-2018 Güz

Kazak Dil Aktarmaları II

TLE2513 2017-2018 Güz

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

TLE 5605 2017-2018 Güz

Çin'de Türkoloji Çalışmaları

TLE4513 2017-2018 Güz

Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4001 2017-2018 Güz

Özbek Edebiyatı

TLE4513 2017-2018 Güz

Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE2513 2017-2018 Güz

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

TLE3529 2017-2018 Güz

Kazak Türkçesi Okuma- Anlama

TLE4001 2017-2018 Güz

Özbek Edebiyatı

TDE1002 2016-2017 Yaz

Türkiye Türkçesi II

TLE 5512 2016-2017 Bahar

Modern Kazak Edebiyatı II

TLE3512 2016-2017 Bahar

Kazak Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE2006 2016-2017 Bahar

Karahanlı- Çağatay Türkçesi

TLE 5524 2016-2017 Bahar

Kazak Dil Aktarmaları II

TLE 5609 2016-2017 Bahar

Avrupa'da Türkoloji Çalışmaları

TLE1504 2016-2017 Bahar

Türkolojiye Giriş

TLE3512 2016-2017 Bahar

Kazak Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE2006 2016-2017 Bahar

Karahanlı- Çağatay Türkçesi

TLE1504 2016-2017 Bahar

Türkolojiye Giriş

TLE 5605 2016-2017 Güz

Çin'de Türkoloji Çalışmaları

TLE 5609 2016-2017 Güz

Avrupa'da Türkoloji Çalışmaları

TLE 5512 2016-2017 Güz

Modern Kazak Edebiyatı II

TLE 5524 2016-2017 Güz

Kazak Dil Aktarmaları II

TLE 5507 2016-2017 Güz

Modern Kazak Edebiyatı I

TLE 5519 2016-2017 Güz

Kazak Dil Aktarmaları I

TLE4513 2016-2017 Güz

Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE4513 2016-2017 Güz

Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE3529 2016-2017 Güz

Kazak Türkçesi Okuma- Anlama

TLE2513 2016-2017 Güz

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

TLE3529 2016-2017 Güz

Kazak Türkçesi Okuma- Anlama

TLE2513 2016-2017 Güz

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

TLE4001 2016-2017 Güz

Özbek Edebiyatı

TLE4001 2016-2017 Güz

Özbek Edebiyatı

TLE1504 2015-2016 Bahar

Türkolojiye Giriş

TLE2514 2015-2016 Bahar

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

TLE 5519 2015-2016 Bahar

Kazak Dil Aktarmaları I

TLE 5609 2015-2016 Bahar

Avrupa'da Türkoloji Çalışmaları

TLE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

TLE1504 2015-2016 Bahar

Türkolojiye Giriş

TLE 5507 2015-2016 Bahar

Modern Kazak Edebiyatı I

TLE 5512 2015-2016 Bahar

Modern Kazak Edebiyatı II

TLE 5524 2015-2016 Bahar

Kazak Dil Aktarmaları II

TLE2514 2015-2016 Bahar

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

TLE3512 2015-2016 Bahar

Kazak Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE3529 2015-2016 Güz

Kazak Türkçesi Okuma- Anlama

TLE 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TLE1513 2015-2016 Güz

Türk Dil İlişkileri

TLE4513 2015-2016 Güz

Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE3529 2015-2016 Güz

Kazak Türkçesi Okuma- Anlama

TLE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5507 2015-2016 Güz

Modern Kazak Edebiyatı I

TLE 5519 2015-2016 Güz

Kazak Dil Aktarmaları I

TLE4513 2015-2016 Güz

Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE2513 2015-2016 Güz

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

TLE 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TLE 5605 2015-2016 Güz

Çin'de Türkoloji Çalışmaları

TLE 5609 2015-2016 Güz

Avrupa'da Türkoloji Çalışmaları

TLE 5512 2015-2016 Güz

Modern Kazak Edebiyatı II

TLE 5524 2015-2016 Güz

Kazak Dil Aktarmaları II

TLE1513 2015-2016 Güz

Türk Dil İlişkileri

TLE2513 2015-2016 Güz

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

TLE1504 2014-2015 Bahar

Türkolojiye Giriş

TLE 5609 2014-2015 Bahar

Avrupa'da Türkoloji Çalışmaları

TLE1504 2014-2015 Bahar

Türkolojiye Giriş

TLE2514 2014-2015 Bahar

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

TLE 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TLE3512 2014-2015 Bahar

Kazak Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5507 2014-2015 Bahar

Modern Kazak Edebiyatı I

TLE 5519 2014-2015 Bahar

Kazak Dil Aktarmaları I

TLE 5524 2014-2015 Bahar

Kazak Dil Aktarmaları II

TLE 5605 2014-2015 Bahar

Çin'de Türkoloji Çalışmaları

TLE 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TLE 5512 2014-2015 Bahar

Modern Kazak Edebiyatı II

TLE2514 2014-2015 Bahar

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

TLE3512 2014-2015 Bahar

Kazak Edebiyatı Nesir İncelemeleri

TLE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5609 2014-2015 Güz

Avrupa'da Türkoloji Çalışmaları

TLE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE1513 2014-2015 Güz

Türk Dil İlişkileri

TLE2001 2014-2015 Güz

Orhun Türkçesi

TLE2513 2014-2015 Güz

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

TLE3529 2014-2015 Güz

Kazak Türkçesi Okuma- Anlama

TLE2001 2014-2015 Güz

Orhun Türkçesi

TLE2513 2014-2015 Güz

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

TLE4513 2014-2015 Güz

Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TLE4513 2014-2015 Güz

Kazak Edebiyatı Nazım İncelemeleri

TLE 5519 2014-2015 Güz

Kazak Dil Aktarmaları I

TLE 5501 2014-2015 Güz

Eski Türk Metinleri I

TLE 5507 2014-2015 Güz

Modern Kazak Edebiyatı I

TLE1513 2014-2015 Güz

Türk Dil İlişkileri

TLE 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TLE 5603 2014-2015 Güz

Anadolu ve Rumeli Diyalektolojisi

TLE 5605 2014-2015 Güz

Çin'de Türkoloji Çalışmaları

TLE3529 2014-2015 Güz

Kazak Türkçesi Okuma- Anlama