Personel

Araş.Gör.Dr. Ebru Açık Turğuter
Araş.Gör.Dr.
Ebru Açık Turğuter
@ E-posta
ebruacik@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü / Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji/Sosyoloji 06.09.2013

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 17.10.2018

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Açık Turğuter.,E., 2016. Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Açık Turğuter.,E., Şen.,H., 2014. ANTHONY GİDDENS’IN SOSYOLOJİK TEORİSİNİN EPİSTEMOLOJİK ARKA PLANI. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji DErgisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AÇIK TURĞUTER.,E., MÜFTÜOĞLU.,Z., 2015. A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE TO CIVIL DISOBEDIENCE VIA TAXATION: THE CASE OF TURKEY. IASSR 2015 TEMMUZ BÜKREŞ

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AÇIK TURĞUTER.,E., 2015. Football and New Social Movements. ESA 2015 12th Conference of the European Sociological Association PRAG
2-) AÇIK TURĞUTER.,E., 2015. WOMEN DETECTIVES IN CRIME FICTION: THE CASES OF MELEK TEYZE AND KATİ HİRŞEL . International Conference on Social Sciences and Education Research”

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AÇIK TURĞUTER.,E., 2016. Polisiye Edebiyatta Farklı Dedektiflik Deneyimleri: Burçak Veral ve Peygamber Cinayetleri-2016 . 8 ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ
2-) AÇIK TURĞUTER.,E., 2015. Yöntem Tartışmaları’nın Sosyal Bilimlere P. Bourdieu ve A. Giddens Üzerinden Yansıması. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu
3-) AÇIK TURĞUTER.,E., 2014. Ulus Devlet ve Siyasal Şiddet. Siyasi İlimler Türk Derneği XII. Lisansüstü Konfransı 2014
4-) AÇIK TURĞUTER.,E., 2013. Turğuter Açık,E. 'Sosyolojide Yöntem Tartışmaları ve Bir İmkan Olarak Çifte-Yorumsama'',2013,VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi,Cilt I, 491-501. 7. SOSYOLOJİ KONGRESİ

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ezgin Ağıllı.,S., Açık Turğuter.,E., 2016. Deniz Aşırı Annelik”: Türkiye’de Çocuk-Bebek Bakıcılığı Hizmetlerinde Yer Alan Göçmen Kadınların Deneyimleri. 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi
2-) AÇIK TURĞUTER.,E., 2015. Gramsci ve Althusser'den Bourdieu'ya 'Devlet-Şiddet İlişkisi'. 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Açık Turğuter.,E., . 2016. Methodology of Socail Sciences According to Construvtivist Structuralism and Theory of Structuration. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press
2-) Açık Turğuter.,E., Müftüoğlu Hoş.,Z., . 2016. A Sociological Perspective on Civil Disobedience via Taxation: The Case of Turkey. Yayın Evi: Peter Lang Frankfurt

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Açık Turğuter.,E., . 2012. Sosyolojiye Giriş. Yayın Evi: Detay Yayıncılık

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sosyoloji ve Biyoloji bilimi arasındaki ilişkiyi bilim insanları aracılığıyla ortaya koymak. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Biyoloji Biliminden Toplumsal Dünyaya Bakmak. 2016--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Biyoloji biliminde çalışan bilim insanların toplumsal dünyaya dair bakış açılarını ortaya koymak . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BİYOLOJİ BİLİMİNDEN TOPLUMSAL DÜNYAYA BAKMAK. 2016-2017

Verdiği Dersler

SOS2502 2018-2019 Bahar

Sanayi Sosyolojisi