Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ece Saatçıoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Ece Saatçıoğlu
@ E-posta
eces@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü / İngiliz Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 1999

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2002

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Saatçıoğlu Ece, 2018. Repensar la lengua y la traducción a través de poetas ficcionales y traductores en The Translator de John Crowley. Tenso Diagonal: Revista de teori´a, cri´tica y creacio´n sobre literaturas, culturas y comunidades fronterizas
2-) SAATÇIOĞLU.,E., 2016. "Halikarnas Balıkçısı'nın Aganta Burina Burinata Romanını Ekoeleştirel Bakışla Okumak” (“An Ecocritical Reading of The Fisherman Of Halicarnassus’s Novel Aganta Burina Burinata”). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) SAATÇIOĞLU.,E., 2015. “Ötekini Tanı(mla)ma(ma) Bağlamında Ormandaki Yaratık” (“The Beast in the Jungle in the Context of (Un)Recognizing the Other”). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) SAATÇIOĞLU.,E., 2013. “Complexity in Simplicity: The Power of Border Corrido” . 13. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Saatçıoğlu Ece, 2017. "Tracing Manifestations of Love through United States Postage Stamps". 38. Uluslararası Amerikan Etüdleri Konferansı
2-) SAATÇIOĞLU.,E., 2016. "Teachers in Movies: Using Cinematic Representations of Teachers in Teacher Training". Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
3-) SAATÇIOĞLU.,E., 2015. “Brewing Tea, Consuming Tea, Depicting Tea, Narrating Tea: Reading Tea Culture in British and Turkish Contexts” . “British and Turkish Literary and Cultural Interactions” konulu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün 50. Kuruluş Yılı Konferansı
4-) SAATÇIOĞLU.,E., 2014. “Finding Orpheus: Nazlı Eray’s Fantastic Rewriting of the Myth”. “Myth-Making Across Boundaries” konulu Edebiyat ve Kültürel Etütler Konferansı (Literature and Cultural Studies Conference, Ege Üniversitesi ADİKAM, İzmir)
5-) SAATÇIOĞLU.,E., 2014. “Poetries That Run: ‘Corrido’ and ‘Koşma’”. “Local Contexts, Global Connections: Transitions, Deviations, Innovations in Literature, Culture and Art” konulu V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi (Mersin Üniversitesi, Mersin)
6-) SAATÇIOĞLU.,E., 2014. “The Relative Disunity and Unity of Dualisms in Ursula K. Le Guin’s The Lathe of Heaven” . “American Fantasies and Dreams” konulu 36. Uluslararası Amerikan Etütleri (ASAT) Konferansı (Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum)
7-) SAATÇIOĞLU.,E., 2014. “Freeing Turtles, Regenerating Lives: Confinement and Emancipation in Turtle Diary” . 8. Uluslararası IDEA Konferansı (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Muğla)
8-) SAATÇIOĞLU.,E., 2013. “Border Corrido as the Unofficial Historical Narrative of U.S.-Mexico Relations” . “History” konulu 3. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu (BAKEA) (Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Gaziantep)
9-) SAATÇIOĞLU.,E., 2013. “Urban Claustrophobia in Juan Gabriel Vásquez’s The Sound of Things Falling” . “Confinement, Resistance, Freedom” konulu 14. Uluslararası Kültürel Etütler Sempozyumu (CSS) (Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İzmir)
10-) SAATÇIOĞLU.,E., 2011. “The Romanticized American Gangster in Doctorow’s Billy Bathgate” . “Change and Challenge” konulu 13. Uluslararası Kültürel Etütler Sempozyumu (CSS) (Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İzmir)
11-) SAATÇIOĞLU.,E., 2009. “A Bakhtinian Ideolog and/or a Romantic Heroine: Christa in Crowley’s The Translator” . “Hero” konulu Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu (BAKEA) (Pamukkale Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Denizli)
12-) SAATÇIOĞLU.,E., 2009. “Keeping Away the Old Tales From Getting ‘Lost and Abandoned:’ A Bakhtinian Approach to Crowley’s Parody”. “Modernizmi ve Postmodernizmi Yeniden Tanımlama” konulu 12. Uluslararası Kültürel İncelemeler Sempozyumu (CSS) (Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İzmir)
13-) SAATÇIOĞLU.,E., 2008. “Polyphony in Crowley’s The Translator” . 8. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir)
14-) SAATÇIOĞLU.,E., 2007. “Displacement, Dislocation, and Fragmentation in Ursula K. Le Guin’s The Left Hand of Darkness” . “Space and Displacement in Literature, Film and Philosophy” konulu Uluslararası Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler Sempozyumu (CCI) (Cultures, Civilizations and Ideas) (Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Kültürler, Medeniyetler ve Düşünceler Programı, Ankara)
15-) SAATÇIOĞLU.,E., 2002. “Moulin Rouge!: Subversionary Love” . “Culture and Texts: Interrelations & Subversions” konulu “2nd International Students’ Conference” (Başkent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Ankara)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) SAATÇIOĞLU.,E., 2015. “Çevreye Çevreci Bakış: Edebiyat ve Ekoeleştiri” (Ecological Study of Environment: Literature and Ecocriticism). 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (12th National Congress on Ecology and Environment)
2-) SAATÇIOĞLU.,E., 2013. “Aganta Burina Burinata’nın Ekoeleştirel Okuması” . Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Muğla)
3-) SAATÇIOĞLU.,E., 2008. “‘The Age of not Saying Things:’ Cold War in John Crowley’s The Translator” . Batı Dilleri ve Edebiyatları Konferans Dizisinin 15.si (Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İzmir)
4-) SAATÇIOĞLU.,E., 2008. “Mikhail Bakhtin’s Dialogics in John Crowley’s The Translator”. Batı Dilleri ve Edebiyatları Konferans Dizisinin 3.sü (Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İzmir)
5-) SAATÇIOĞLU.,E., 2006. “Corridos sin Frontera: The Mexican Corrido” . Batı Dilleri ve Edebiyatları Konferans Dizisinin 6.sı

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / SelçukUniversity Journal of Faculty of Letters.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. ASOS Journal: The Journal of Academic Social Science.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. IJLET - International Journal of Languages’ Education and Teaching.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları. International Periodical for the Language, Literature and History of Turkish or Turkic.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) "Halikarnas Balıkçısı'nın Aganta Burina Burinata Romanını Ekoeleştirel Bakışla Okumak” (“An Ecocritical Reading of The Fisherman Of Halicarnassus’s Novel Aganta Burina Burinata”) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Edebiyatta ‘Öteki’ Kavramı”. 2005-2008

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: U.S. Department of State. Study of the U.S. Institute for Scholars on Contemporary American Literature. 2017
2-) Kurum Adı: Università degli Studi di Napoli. American Studies International School . 2016

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi. Mezuniyet Bölüm İkinciliği. 1999

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Reading Tea Culture in British and Turkish Contexts. Çekya. . 2018
2-) Presentation on Muğla Sıtkı Koçman University and Department of English Language and Literature . Çekya. . 2018

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı Anma Etkinlikleri. Türkiye. . 2017

Verdiği Dersler

İED1010 2018-2019 Bahar

İleri Konuşma

İED2006 2018-2019 Bahar

Amerikan edebiyatının Ana Hatları II

İED2002 2018-2019 Bahar

Edebiyata Eleştirel Yaklaşımlar II

İED4007 2018-2019 Güz

Amerikan Romanı

İED2005 2018-2019 Güz

Amerikan Edebiyatının Ana Hatları I

İED2001 2018-2019 Güz

Edebiyata Eleştirel Yaklaşımlar I

İED3506 2017-2018 Bahar

Çağdaş İngiliz Tiyatrosu

İED2006 2017-2018 Bahar

Amerikan Edebiyatının Ana Hatları II

İED2002 2017-2018 Bahar

Edebiyata Eleştirel Yaklaşımlar II

İED1010 2017-2018 Bahar

İleri Konuşma

İED4007 2017-2018 Güz

Amerikan Romanı

İED1001 2017-2018 Güz

Edebiyata Giriş

İED2005 2017-2018 Güz

Amerikan Edebiyatının Ana Hatları I

İED2001 2017-2018 Güz

Edebiyata Eleştirel Yaklaşımlar I

İED2005 2016-2017 Yaz

Amerikan Edebiyatının Ana Hatları I

İED3506 2016-2017 Bahar

Çağdaş İngiliz Tiyatrosu

İED2006 2016-2017 Bahar

Amerikan edebiyatının Ana Hatları II

İED2002 2016-2017 Bahar

Edebiyata Eleştirel Yaklaşımlar II

İED1010 2016-2017 Bahar

İleri Konuşma

İED4506 2016-2017 Bahar

Otobiyografi ve Edebiyat

İED2005 2016-2017 Güz

Amerikan Edebiyatının Ana Hatları I

İED4007 2016-2017 Güz

Amerikan Romanı

İED1001 2016-2017 Güz

Edebiyata Giriş

İED2001 2016-2017 Güz

Edebiyata Eleştirel Yaklaşımlar I