Personel

Araştırma Görevlisi Elif Köse
Araştırma Görevlisi
Elif Köse
@ E-posta
elifkose@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Yayin Bilgileri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Köse Elif, Akdemir Tayfun, 2018. Arazi Sanatında Manzara Kavramı. Çukurova Üniversitesi II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu
2-) Akdemir Tayfun, Köse Elif, 2018. Kavramsal Sanatın Yapısı Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi II Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) "SÜRÜM21/VERSION21" 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu.. Türkiye. . 2017
2-) Kaygılı Sınırlar/Anxious Borders Tandem Türkiye-Avrupa Birliği Projesi, [Carbon Collective adına Atölye Organizasyonu ve Denetimi, Avrupa Birliği destekli Proje]. Mersin-Türkiye/Berlin-Almanya . . 2016
3-) Göz ve Kulak Eşiğinde Retimleme,Karma Sergi, [V. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ KONGRESİ] Mersin Üniversitesi Sergi Salonu. Türkiye. . 2014

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2015. Shadowy
2-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2013. Zaman, Mekan,Doğa,Ölüm

Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye Yöneticiliği

1-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /. 2018. Defter Yapım Atölyesi

Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye çalışmasına katılım

1-) WORKSHOP /Workshop /. 2018. Metin ve Çözümsel Sanat Atölyesi

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi
2-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. RECORD
3-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2018. I. Uluslararası Katılımlı Posta Sanatı Günleri: Kar/Kars
4-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi
5-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. I. Ulusal ”Circular” Çevre ve Sanat Sergisi
6-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2017. Öğretim Elemanları Sergisi
7-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2016. Anxious Borders II.
8-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2015. Karbon Döngüsü
9-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2014. Affection
10-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2013. T.M.E.Ö - Karma Sergi
11-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2012. SRBST12
12-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2011. Uçurumda Gölgeler, Fotoğraf sergisi
13-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2011. Hem Orada Hem Burada

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Genç Sanat Etkinliği
2-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu Mustafa Okan Anısına: Siyah- Beyaz
3-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2015. Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi
4-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2014. Göz ve Kulak Eşiğinde Retimleme, [V. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ KONGRESİ]
5-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2013. Sanart II. Türkiye Estetik Kongresi
6-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2013. Şam Görsel Sanatlar Festivali
7-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2013. Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi 2013
8-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2013. Siemens Sanat, Sınırlar-Yörüngeler 13
9-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2012. Kentsel Dönüşüm- Hasar Tespiti
10-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2012. Urban Reneval [ Survival Kit 4 ]