Personel

Doktor Öğretim Üyesi Enis Karaarslan
Doktor Öğretim Üyesi
Enis Karaarslan
@ E-posta
enis.karaarslan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Siber Güvenlik Abd

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü 01.07.2001

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 01.03.2008

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Babiker Mohammed, Karaarslan Enis, Hoşcan Yaşar, 2019. A hybrid feature-selection approach for finding the digital evidence of web application attacks. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çabuk Umut Can, Adiguzel Eylül, Karaarslan Enis, 2018. A Survey on Feasibility and Suitability of Blockchain Techniques for the E-Voting Systems. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering
2-) Karaarslan Enis, Adiguzel Eylul, 2018. Blockchain Based DNS and PKI Solutions. IEEE Communications Standards Magazine
3-) Akbaş Muhammet Fatih, Karaarslan Enis, Güngör Cengiz, 2016. A Preliminary Survey on the Security of Software Defined Networks. International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dalkılıç Gökhan, Karaarslan Enis, 2018. Elektronik Sağlık Kayıtlarının Veri Tabanında T-SQL ile Şifrelenmesi ve Başarım Deneyleri. Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik
2-) Karaarslan Enis, Akbaş Muhammet Fatih, 2017. Blokzinciri Tabanlı Siber Güvenlik Sistemleri. Uluslararasi Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi
3-) Dalkılıç Feriştah, Karaarslan Enis, Hürriyetoğlu Ali, 2016. Linguistic Studies on Tweets Gathered from Mugla Region A Preliminary Study. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi
4-) Karaarslan Enis, Tuğlular Tuğkan, Şengonca Halil, 2013. Siber Güvenlik Deneyleri için Ağ Benzetici ve Ağ Sınama Ortamlarının Kullanımına Dair Ön İnceleme. TBV Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi
5-) Karaarslan Enis, Tuğlular Tuğkan, Halil Şengonca, 2006. Web Saldırı Saptama ve Engelleme Sistemi Temelleri. TBV Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ölmez Ceyda, Öksüzer Şafak, Adnan Müge, Karaarslan Enis, 2018. A Blockchain Based Certification System For Education: BCertificated. FL2018
2-) Babiker Mohammed, Karaarslan Enis, Hoşcan Yaşar, 2018. Web Application Attack Detection and Forensics: ASurvey. ISDFS 2018
3-) Sarıtekin Recep Ahmet, Karabacak Eren, Durğay Zübeyir, Karaarslan Enis, 2018. Blockchain Based Secure Communication Application Proposal: Cryptouch. ISDFS 2018
4-) Tosun Selman, Karaarslan Enis, 2018. Real-Time Object Detection Application for Visually Impaired People: THIRD EYE. IDAP 2018
5-) Ozcan Ugur, Arslan Aslihan, İlkyaz Menekse, Karaarslan Enis, 2017. An augmented reality application for smart campus urbanization: MSKU campus prototype. 2017 5th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG)
6-) Karaarslan Enis, Akbaş Muhammet Fatih, 2017. Blok Zinciri Tabanlı Siber Güvenlik Sistemleri (Blockchain Based Cyber Security Systems). ISCTURKEY 2017
7-) Akbaş.,F., Karaarslan.,E., Güngör.,C., 2016. Yazılım Tanımlı Ağların Güvenliğinde Yapay Zekâ Tabanlı Çözümler: Ön İnceleme. IDAP 2016
8-) Ata.,R., Karaarslan.,E., 2016. Bilgisayar Ağları Eğitiminde Fiziksel Ağ ve Emülasyon Uygulamaları üzerine Katılımcı Görüşleri: MSKÜ Deneyimi. EJER 2016
9-) Abalı.,G., Karaarslan.,E., Hürriyetoğlu.,A., 2016. Event Information Based Location Name Analysis in the Twitter Data: A Preliminary Study. UBMK 2016
10-) Dalkılıç.,F., Karaarslan.,E., Hürriyetoğlu.,A., 2016. Linguistic Studies on Tweets Gathered from Muğla Region: A Preliminary Study. IMISC 2016
11-) Dalkılınç.,F., Karaarslan.,E., 2015. Research Data Management System Proposal Having Confidentiality and Privacy. ICENS 2015
12-) Turğut.,N., Karaarslan.,E., 2015. Privacy and Security of Electronic Medical Records: a Case Study in CryptDB. HIBIT 2015
13-) Akın.,G., Karaarslan.,E., Bük.,O., Uçar.,E., 2015. SDN Architecture Fundamentals & DOS Prevention Basics: A Case Study With Openflow. Unitech 2015 Gabrovo
14-) Karaarslan.,E., Perez.,A.G.., Siaterlis.,C.., 2013. Recreating a Large-scale BGP Incident in a Realistic Environment. Information Sciences and Systems 2013
15-) Enterprise Wide Web Security Infrastructure - 2007
16-) Does Network Awareness Make a Difference in the Intrusion Detection of Web Attacks? - 2006
17-) Enterprise Wide Web Application Security: An Introduction - 2004
18-) Primality Testing Techniques and The Importance of Prime Numbers in Security Protocols - 2002

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Konacaklı Enis, Karaarslan Enis, 2019. Blockchain-Based Secure Recognized Air Picture System Proposal for NATO Air C2 Capabilities. ICAIAME 2019
2-) Karaarslan Enis, Adnan Müge, 2018. Açık ve Uzaktan Eğitimde Blokzinciri Tabanlı Sertifikasyon Sistemi Modeli. ICITS’18
3-) Karaarslan Enis, Cabuk Umut Can, Dalkılıç Feriştah, 2017. Ağ ve Güvenlik Eğitiminde Bir Ağ Laboratuvar Yönetim Sistemi Önerisi (A Network Lab Management System Proposal For Network And Security Education). ICONTRENDS 2017
4-) Adigüzel Eylül, Karaarslan Enis, 2017. Uygulama Tabanlı Bilgisayar ve Ağ Güvenliği Eğitimi: MSKÜ Deneyimi. CEAD 2017

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Abali Gizem, Karaarslan Enis, Hurriyetoglu Ali, Dalkılıç Feriştah, 2018. Detecting Citizen Problems and Their LocationsUsing Twitter Data. ICSG 2018
2-) Demir Ömer Faruk, Karaarslan Enis, 2018. Augmented Reality Application for Smart Tourism: GökovAR. ICSG 2018
3-) Toremis Cenk, Karaarslan Enis, 2017. A Web Technology Based Smart Emergency Room System Recommendation: SmartER. UBMK 2017

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karaarslan.,E., Demir.,M., Fetah.,V., 2016. Akıllı Telefonlarda Gizlilik ve Mahremiyet: Durum Saptaması ve Öneriler. Akademik Bilişim 2016
2-) Arslan.,A., Özcan.,U., Karaarslan.,E., 2016. Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Şehircilikte Kullanılması: İnceleme ve Ön Ürün. Akademik Bilişim 2016
3-) Türkay.,E., Dilek.,B., Çetinkaya.,E., Karaarslan.,E., 2015. Kurumsal Yazılım Telefonu Prototipi Geliştirme Süreci: İnceleme ve Ön Ürün. Akademik Bilişim 2015
4-) Yılmaz.,T., Akın.,G., Karaarslan.,E., 2015. GNS3 Tabanlı Ağ Emülasyonlarının Bilgisayar Ağları Eğitiminde Kullanımı. Akademik Bilişim 2015
5-) Turğut.,N., Karaarslan.,E., Ergin.,M., Kılıç.,Ö., 2015. Elektronik Sağlık Kayıtlarının Gizlilik ve Mahremiyeti. inet-tr 2015
6-) Karaarslan.,E., Kılıç.,Ö., 2015. Elektronik Sağlık Kayıtlarının Şifrelenerek Saklanma Yöntemlerinin İncelenmesi. Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi
7-) Üniversite için Android Tabanlı Mobil Uygulaması ve Geliştirme Sürecinde Öğrenilenler - 2014
8-) Çevrimiçi Mahremiyet: Teknik ve Hukuksal Durum İncelemesi - 2014
9-) Matematik ve Geometri Eğitiminde Teknoloji Tabanlı Yaklaşımlar - 2013
10-) IPv6'da Multicast Haberleşmenin Kritiği - 2011
11-) Vatandaşlık Numarası Bazlı E-devlet Sistemlerinde Kişisel Veri Mahremiyeti Durum Saptaması - 2010
12-) Kampüs Ağlarında Etkin Bant Genişliği Yönetimi Önerileri - 2010
13-) Kurumsal Web Güvenliği Yapısı - 2008
14-) Kurumsal Ağlarda Zararlı Yazılımlarla Mücadele Yöntemleri - 2008
15-) Kampüs Ağ Yönetimi - 2006
16-) Sivil Toplum İletişim Platformu - http://www.siviltoplum.org.tr - 2005
17-) Internet Üzerinden Araştırma Yöntemlerinin Etkin Kullanılması - 2003
18-) Ağ Güvenlik Duvarı Çözümü Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - 2003
19-) Meslek Yüksek Okullarında Bilgi Güvenliği Eğitimi - 2003
20-) Network Cihazlarının ve Sistemlerinin Güvenliği - 2002
21-) Rastsal Sayı Üreteçleri ve FIPS140-2 ve ENT İstatistiksel Rastsallık Testleri - 2000

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Karaarslan Enis, Demir Ömer Faruk, Gül Murat, 2017. Madencilik Bölgesindeki Çine Dağları İçin Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Jeoturizm Uygulaması, (Augmented Reality Based Geotourism Application for the Çine Mountains in Mining Area). International Symposium on Mining and Environment, ISME 2017

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2019. Sağlıkta İleri Teknoloji Uygulamaları/Sağlık Sektöründe Blokzinciri Teknolojisinin Kullanımı. Yayın Evi: Nobel

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER SCIENCES.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Security and Communication Networks.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Security and Communication Networks.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Celal Bayar University Journal of Science.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Bilişim Teknolojileri Dergisi.

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Data Mining for Web Application Attacks Analysis. Konu: Web Application attacks, datamining. Mohammed-BABIKER. 2019

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Blockchain Based Cyber Security Solutions for National Security. Konu: blokzinciri, siber güvenlik, ulusal güvenlik. Enis-Konacaklı. 2019

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu projede; Muğla bölgesinden Twitter sosyal medya ortamından atılan tweet mesajların toplanması, depolanması, temel karakteristiklerinin tespit edilmesi ve görselleştirilmesi, sorgulanabilmesi ve web ortamında erişime açılması amaçlanmıştır. Bu sayede yukarıda bahsedilen kullanıcılar kendi alanlarında veya disiplinler arası çalışmalar yapabileceklerdir. Bu süreçlerde özellikle Türkçe dilinin özellikleri dikkate alınarak toplanan mesajlar ayrıntılı bir şekilde analiz edilebilecektir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Bölgesinden Atılan Twitter Mesajlarının Toplanması, Analizi ve Erişim Web Portalının Geliştirilmesi . 2016-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bu çalışma ile mühendislik öğretiminde bilişim teknolojilerinin ve akıllı cihazların nasıl kullanılabileceğinin ön çalışması yapılmış; Bilgisayar Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği bölümü öğrencilerin ve öğretim üyelerinin birlikte çalışacakları bir altyapının temellerinin kurulması gerçekleşmiştir. Yerbilimleri saha araştırmaları ve öğretiminde bilişim teknolojilerinin ve akıllı cihazların aktif kullanımı ve bunun sağlayacağı avantajlar örneklerle gösterilmiştir. Bu çalışma; öğrenimin çeşitlendirilmesi, yerbilimlerinde saha uygulamalarının hızlandırılması gibi konularda akıllı cihazların önemini göstermiştir. Laboratuvarlarda uygulanacak web sitesi tasarımları ile dersin sadece laboratuvar binaları ve ders saati ile sınırlı kalmadan 7/24 açık olabilmesine ve bu konulara ilgi duyan kitlelere ulaşılabilme potansiyelini göstermiştir. . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mühendislik Öğretimi Ve Araştırmalarında Bilişim Teknolojilerinin Ve Akıllı Cihazların Kullanımı; CBS Açık Kaynak/Özgür Yazılımları, Android: Yer Bilimleri Çalışmalarında Örnek Uygulamalar. 2013-2015

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: ICAT International Conference on Advanced Technology & Sciences. Best Paper Award. 2016

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Genç Beyinler Yeni Fikirler (GBYF). Şehir ve Çevre Kategorisi Birincisi. 2017
2-) Kurum Adı: Genç Beyinler Yeni Fikirler (GBYF). Oyun/Eğlence/Eğitim Kategorisi Üçüncüsü(OEE). 2016

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Blockchain TR Summit (2018). Türkiye. . 2018
2-) IZTECH Blockchain Workshop (2018). Türkiye. . 2018

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) MSKÜ İnternet Haftası (2019). Türkiye. . 2019
2-) Tübitak 1. Ulusal Blokzinciri Çalıştayı (2018). Türkiye. . 2018
3-) Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı (2018). Türkiye. . 2018
4-) MSKÜ İnternet Haftası (2018). Türkiye. . 2018
5-) TSK BYORK Çalıştayı (2018). Türkiye. . 2018
6-) Siber Güvenlik Platformu VI (2017). Türkiye. . 2017
7-) Youth IGF Türkiye (2017). Türkiye. . 2017

Verdiği Dersler

CENG 3543 2019-2020 Güz

Computer Networks

CENG 4011 2019-2020 Güz

Senior Design Project I

CENG 4541 2019-2020 Güz

Advanced Computer Networks

CENG 3543 2018-2019 Güz

Computer Networks

CENG 4011 2018-2019 Güz

Senior Design Project I

CENG 4012 2018-2019 Güz

Senior Design Project II

CENG 4541 2018-2019 Güz

Advanced Computer Networks

CENG 2034 2018-2019 Bahar

Operating Systems

CENG 3544 2018-2019 Bahar

Computer and Network Security

CENG 3546 2018-2019 Bahar

Mobile Application Development

CENG 4011 2018-2019 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4012 2018-2019 Bahar

Senior Design Project II

CENG 1005 2017-2018 Güz

Computer Science Orientation

CENG 3543 2017-2018 Güz

Computer Networks

CENG 4011 2017-2018 Güz

Senior Design Project I

CENG 4012 2017-2018 Güz

Senior Design Project II

CENG 4541 2017-2018 Güz

Advanced Computer Networks

CENG 2034 2017-2018 Bahar

Operating Systems

CENG 3544 2017-2018 Bahar

Computer and Network Security

CENG 3546 2017-2018 Bahar

Mobile Application Development

CENG 4011 2017-2018 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4012 2017-2018 Bahar

Senior Design Project II