Personel

Prof.Dr. Enis Timuçin Tan
Prof.Dr.
Enis Timuçin Tan
@ E-posta
enistan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3226

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Bölümü / Grafik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım 1988

Yüksek Lisans

University of Wollongong Fine Arts Faculty Visual Arts (Graphic Design) 1996

Doktora

UOW Fine Arts Faculty Graphic Design 2000

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) TAN.,T., 2016. CORPORATE IDENTITY CHALLENGE IN INSTITUTIONALISING OF UNIVERSITIES AND SIGNATURE OF CORPORATE IDENTITY; UNIVERSITY LOGOS. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tan Enis Timuçin, Güney Çelebi Zeynep, 2017. Significance of Infographics in Contemporary Design Requirements and Infographic Map of Bodrum Castle as an Exemplary Application. Art-e Sanat Dergisi
2-) Tan.,T., 2014. "Consuming mythological images, (Mitolojik imgeleri tu¨ketmek)" . International of Human Sciences
3-) Tan.,T., 2013. "KUFIC FORM INFLUENCE IN LATIN SCRIPT COMPOSITIONS". Turkish Studies

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Tan.,T., 2014. Latin Yazı Kompozisyonlarında Kufi Form Etkisi. Grafik Tasarım Dergisi
2-) Tan.,T., 2003. "Fonetik Alfabenin Bulunuşundan Matbaanın İcadına kadar Olan Süreçte Elyazısı (Cursives) Gelişimi ve Çağdaş Tipografiye Katkısı. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tan.,T., 2014. "Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu Figürlerinden Gravür Baskı Sanatında Tasarım Elemanı Olarak Yararlanmak", VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu. VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu
2-) "The Soul of the Classic Calligraphy", 1997, Journal of International Postgraduate Seminar, UOW NSW Australia - 1997

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tan.,T., 2002. Hat Sanatından Yararlanılarak Çağdaş Tipografik Uygulamalar Oluşturmak. 8. ULUSAL EL SANATLARI SEMPOZYUMU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
2-) Tan.,T., 2001. "Eğirdir Bölgesinin Tanıtımı Amaçlı Kurumsal Kimlik Oluşturma Projesi" . I. Eğirdir Sempozyumu (Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri ile Eğirdir)

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Art-e Sanat Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2017. 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu ”Sürüm 21”.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. The Journal of Social Science ISSN 2149-0821.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Sobider - Issn: 2149-0821.
2-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2015. Sanat, Gerçeklik ve Paradoks.

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Grafik Tasarım Öğesi Olan Rengin Kullanım Alanlarına ve Tüketim Taleplerine Göre Seçilmesi, Farklı Uygulama Önerileri. Konu: Grafik Tasarım, Görsel İletişim, Renk Algısı. Pınar -Barda. 2018
2-) Tez Adı: KYBELE KÜLTÜ’NÜN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇAĞDAŞ SANATA YANSIMASI. Konu: Arkeoloji, Kybele Kültü, Antik - Çağdaş Sanatlar. Aras-Taşdemir. 2016
3-) Tez Adı: ÖZGÜN KİTAP TASARIMINDA EDEBİ ESERLER İÇİN İZLENEBİLİR VE ALGILANABİLİR TİPOGRAFİK ANLATIM BİÇİMLERİ. Konu: Grafik Tasarım-Tipografi-Kitap Tasarımı ve Tarihçesi. Sümeyye-Özbek. 2016
4-) Tez Adı: Görme engelli tüketiciler için gıda ambalajlarında bilgilendirme yöntemi olarak Braille alfabesinin kullanımı. Konu: Ambalaj tasarım, Bilgilendirme, Bilgilendirme tasarımı, Braille işaret sistemi, Görme engelliler, Gıda ambalajı, Tasarım, Tüketici hizmetleri . Emre -Gözcü. 2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bodrum Kalesi Görsel Kimliği ve İnfografik Haritasının Oluşturulması.. 2015-2017

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi. Bilim Teknoloji ve Sanat, Teşvik ve Hizmet Ödülü (Güzel Sanatlar alanında birincilik). 2006

Uluslar arası sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu. Türkiye İstanbul. . 2018

Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Bodrum Caz Festivali Afiş Yarışması. Türkiye. . 2019
2-) Bodrum Caz Festivali Afiş Yarışması. Türkiye Bodrum. . 2018
3-) Bodrum Temalı Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması. Türkiye Bodrum. . 2018
4-) "Bağım-sız Gençlik", Özel Bodrum Hastanesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Resim ve Afiş Yarışması, 2008 - Türkiye. . Türkiye. 2014
5-) "Kovada Gölü Milli Parkı Logo Yarışması", 2005, Jüri Üyeliği. . . 2005

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Konferans "Latin Yazı Düzenlemelerinde Kufi Form Etkisi", 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Aralık. Türkiye. 2012
2-) "Latin Yazı Düzenlemelerinde Kufi Form Etkileri", 2012, Muğla Üniversitesi. 14 Mart. Türkiye. 2012

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2017. Tipografi kompozisyonları Sergisi
2-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 2016. Gölge Figürler
3-) SERGİLER/Kişisel Sergi. 2014. "Tipografik Düzenlemeler" Kişisel Sergi, Sabancı Kültür Merkezi Bodrum
4-) SERGİLER/Kişisel Sergi. 2014. "Tipografik Düzenlemeler" Kişisel Sergi, Akdeniz Üniversitesi Olbia Sanat Galerisi, Antalya
5-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Diğer. 2012. 5. Bitez Mandalina Kültür ve Sanat Festivali, 2010, (Festivalin tüm kurumsal tasarımlarının yapılması)
6-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 2002. "Grafik Kompozisyonlar", 2002, SDÜ-AUH Sanat Galerisi Isparta
7-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 1998. "Word Compositions, New Typographic Approach", 1998, Spark Gallery, NSW Australia

Sempozyum, festival, çalıştay, (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılma.

1-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2008. "I. Uluslararası Baskıresim Bienali" İstanbul-2008, Işık Üniversitesi ve İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi
2-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2005. 3. Ulusal Dijital Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, 2005, iki eserle katılım, Yıldız Teknik Üniversitesi
3-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2004. 1. Uluslararası Isparta Taş Heykel Sempozyumu, Seçili Karma Sergisi, 2004

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2017. Bodrum Sağlık Vakfı, 5. Erkan Dülgeroğlu Sanat Çalıştayı
2-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2017. 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu Öğretim Elemanları Sergisi
3-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Öğretim Elemanları Karma Sergisi
4-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2016. "Sınır-sız" öğretim elemanları karma sergisi Hakan Aykan Sanat Galerisi-Trafo Bodrum
5-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2015. Bodrum GSF Öğretim Elemanları Karma Sergisi-Art212
6-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2014. Bodrum GSF 10. Kuruluş Yılı Karma Öğr. Elemanları Sergisi
7-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2012. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Folklore Museum, Kos, Yunanistan, 2012. - Uluslararası
8-) SERGİLER/Sempozyuma katılım . 2009. "Büyük Buluşma", Türkiye Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla, 10 Kasım-01 Aralık 2009 - - Ulusal
9-) SERGİLER/Ulusal Karma Sergi. 2007. 43. Kütüphane Haftası, Karma Sergisi, 2007-Muğla
10-) SERGİLER/Grup Sergiler . 2005. 4/4 Karma Segi, (Enis T. Tan, Esma Süldür, Murat Çeliker, Ali Bayraktaroğlu), Antalya Müzesi
11-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler . 2005. ÖYP Üniversiteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Karma Sergisi, 2005
12-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 1995. "Postgraduate Exhibition", M. MacConville, E. Dillon-Smith, N. Gencag, E. Tan, UOW, Long Gallery Eylül 1995

(Sanat Danışmanlığı) Resmi Kurumlarda

1-) KURATÖRLÜK . 2014. Haluk Elbe Sanat Galerisi, T.C. Bodrum Kaymakamlığı, Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, 2011 - - Ulusal

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. Büyük Buluşma Sergisi

Çalışmaların; (sanat eseri, proje, telif hakları, uygulamalar) resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması.

1-) KOLEKSİYON/Koleksiyonda eserler . 1998. University of Wollongong, Spark Gallery tarafından sergilenen 3 sanat çalışmasının satın alınması, 1998
2-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 1997. Avustralya, University of Wollongong'da segilenen 4 adet eseri UOW Sanat Kolleksiyonu tarafından satın alındı. 1997

Yapıtların, projelerin, tasarımların, uygulamaların yayınlarda yer alması (kitap, ansiklopedi, katalog, periyodik sanat dergileri, belgesel nitelikli tv yayınları, film) (Duyuru niteliğindeki yayınlar geçerli değildir.)

1-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş. 2016. Billursular (Hamdi Topçuğlu) kitabı
2-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Bilimsel yayınla tescillenmiş. 2014. "Kirpinin Dansı" Hamdi Topçuoğlu kitabının kapak tasarımı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, ISBN 978-396-290-8
3-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Bilimsel yayınla tescillenmiş. 2012. "Karya'dan İyonya'ya Güneşli Yağmurlar Ülkesi" Hamdi Topçuoğlu kitabının kapak tasarımı, Sanat ve Arkeoloji Yayınları
4-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Bilimsel yayınla tescillenmiş. 2010. "Cilve" Mehmet Ali Çevik kitabının kapak tasarımı, Kurtiş Matbaası
5-) SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)/Bilimsel yayınla tescillenmiş. 2005. VI International Graphic Competition for Exlibris GLIWICE 2005
6-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler . 2005. I. Uluslararası Katılımlı Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri, 2005, Sergi ve Katlog'da yapıtı yer aldı.

Yarışma seçici kurullarında (öğrenci yarışmaları hariç) görev yapmak.

1-) FESTİVAL ÇALIŞMALARI/Festival Organizasyonu. 2006. "4. Davraz Kar Festivali, Kardan Heykel Yarışması", Düzenleme Komitesi ve Seçici kurul üyeliği, 2006
2-) FESTİVAL ÇALIŞMALARI/ festivali düzenleme - jürilik. 2004. "2. Davraz Kar Festivali, Kardan Heykel Yarışması", Düzenleme Komitesi ve Seçici kurul üyeliği, 2004
3-) KURATÖRLÜK . 2003. Antalya Altın Portakal Film Festivali Afiş Yarışması seçici jüri üyeliği
4-) FESTİVAL ÇALIŞMALARI/festivali düzenleme - jürilik. 2003. "I. Davraz Kar Festivali, Kardan Heykel Yarışması", Seçici kurul üyeliği, 2003

Verdiği Dersler

GRF 5521 2019-2020 Güz

Reklam Grafiği I

GRF 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

GRF 5002 2018-2019 Bahar

Tipografi II

GRF 5522 2018-2019 Bahar

Reklam Grafiği II

GRF2002 2018-2019 Bahar

Tipografi II

GRF1012 2018-2019 Bahar

Tipografiye Giriş

TMB1805 2018-2019 Güz

Uygarlık Tarihi I

GRF 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

GRF 5521 2018-2019 Güz

Reklam Grafiği I

TMB1805 2018-2019 Güz

Uygarlık Tarihi

GRF2001 2018-2019 Güz

Tipografi I

TMB1805 2018-2019 Güz

Uygarlık Tarihi

TMB1805 2018-2019 Güz

Uygarlık Tarihi I

GRF2001 2018-2019 Güz

Tipografi I

GRF 5522 2017-2018 Bahar

Reklam Grafiği II

GRF3904 2017-2018 Bahar

Grafik Anlatım Biçimleri II

GRF2002 2017-2018 Bahar

Tipografi II

GRF1014 2017-2018 Bahar

Grafik Üretim Teknolojisi

GRF1012 2017-2018 Bahar

Tipografiye Giriş

GRF2002 2017-2018 Bahar

Tipografi II

GRF 5521 2017-2018 Güz

Reklam Grafiği I

GRF2001 2017-2018 Güz

Tipografi I

GRF 5001 2017-2018 Güz

Tipografi I

GRF2001 2017-2018 Güz

Tipografi I

TMB1806 2016-2017 Bahar

Uygarlık Tarihi II

GRF4510 2016-2017 Bahar

Tasarım- Proje II (Reklam Grafiği)

GRF3904 2016-2017 Bahar

Grafik Anlatım Biçimleri II

TMB1806 2016-2017 Bahar

Uygarlık Tarihi II

GRF1012 2016-2017 Bahar

Tipografiye Giriş

GRF 5008 2016-2017 Bahar

Tipografi II

GRF 5502 2016-2017 Bahar

Reklam Grafiği II

GRF 5501 2016-2017 Güz

Reklam Grafiği I

GRF4519 2016-2017 Güz

Tasarım- Proje I (Reklam Grafiği)

TMB1805 2016-2017 Güz

Uygarlık Tarihi

TMB1805 2016-2017 Güz

Uygarlık Tarihi I

TMB1805 2016-2017 Güz

Uygarlık Tarihi I

GRF2002 2015-2016 Bahar

Tipografi II

GRF1012 2015-2016 Bahar

Tipografiye Giriş

GRF 5008 2015-2016 Bahar

Tipografi II

TMB1806 2015-2016 Bahar

Uygarlık Tarihi II

GRF 5502 2015-2016 Bahar

Reklam Grafiği II

TMB1806 2015-2016 Bahar

Uygarlık Tarihi II

GRF4004 2015-2016 Bahar

Sunum Tasarımı

GRF2002 2015-2016 Bahar

Tipografi II

GRF 5501 2015-2016 Güz

Reklam Grafiği I

GRF 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

GRF 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

GRF2001 2015-2016 Güz

Tipografi I

GRF2009 2015-2016 Güz

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım II

GRF 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

GRF 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

GRF3005 2015-2016 Güz

Endüstri Grafiği I

TMB1805 2015-2016 Güz

Uygarlık Tarihi I

GRF2001 2015-2016 Güz

Tipografi I

TMB1805 2015-2016 Güz

Uygarlık Tarihi

GRF 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TMB1805 2015-2016 Güz

Uygarlık Tarihi I

GRF 5090 2015-2016 Güz

Seminer

GRF4002 2014-2015 Bahar

Sunum Tasarımı

GRF 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

GRF 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

GRF 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

GRF 5502 2014-2015 Bahar

Reklam Grafiği II

GRF 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

GRF2002 2014-2015 Bahar

Tipografi II

GRF 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

GRF2001 2014-2015 Güz

Tipografi I

GRF2009 2014-2015 Güz

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım II

RSM4006 2014-2015 Güz

Sunum Tasarım

GRF 5090 2014-2015 Güz

Seminer

GRF 5008 2014-2015 Güz

Tipografi II

GRF 5502 2014-2015 Güz

Reklam Grafiği II

GRF 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

GRF 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

GRF 5501 2014-2015 Güz

Reklam Grafiği I

GRF 5007 2014-2015 Güz

Tipografi I

GRF 5011 2014-2015 Güz

Araştırma Yöntemleri