Personel

Yrd.Doç.Dr. Ercan Kılkıl
Yrd.Doç.Dr.
Ercan Kılkıl
@ E-posta
ercank@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1782 , 0 252 211 gsbb

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Sahne Sanatları Bölümü / Sahne Sanatları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi İ.T.Ü / Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler/Türk Halk Müziği 1992

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler/Türk Halk Müziği 1997

Doktora

Bakü Müzik Akademisi Bakü Müzik Akademisi 2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kılkıl.,E., 2012. Köroğlu Destanı’nın Türkiye Varyantı. Türkbilim Sosyal, Kültürel, Siyasal, Ekonomik, Teknolojik, Ekolojik, Bilgisel ve Uluslararası İletişimsel Araştırmalar Dergisi
2-) Kılkıl.,E., 2011. Türkiye ve Azerbaycan’da Âşıklık Geleneği. Türkbilim Sosyal, Kültürel, Siyasal, Ekonomik, Teknolojik, Ekolojik, Bilgisel ve Uluslararası İletişimsel Araştırmalar Dergisi
3-) Kılkıl.,E., 2009. Türk Köroğlu Destanı’nın Tarihinden. Musiki Dünyası Bilimsel, Pedagojik Bilgi ve Kültür Uluslar arası Müzik Dergisi
4-) Kılkıl.,E., 2007. Aşık Müziği ve Aşıklık Geleneği. Musiki Dünyası Bilimsel, Pedagojik Bilgi ve Kültür Uluslar arası Müzik Dergisi
5-) Kılkıl.,E., 2007. Kopuz ve Bağlama. Musiki Dünyası Bilimsel, Pedagojik Bilgi ve Kültür Uluslar arası Müzik Dergisi
6-) Kılkıl.,E., 2006. Köroğlu Havaları Türk Destanında. Musiki Dünyası Bilimsel, Pedagojik Bilgi ve Kültür Uluslar arası Müzik Dergisi
7-) Kılkıl.,E., 2006. Köroğlu Müziği Üzerine. Musiki Dünyası Bilimsel, Pedagojik Bilgi ve Kültür Uluslar arası Müzik Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kılkıl.,E., 2013. Türkiye ve Azerbaycan’da Köroğlu Havaları. II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni
2-) Kılkıl.,E., 2013. Müzik Öğretmenliği Programlarında Geleneksel Türk Halk Müziği’ne ve Geleneğin Aktarılmasına Eleştirel Bakış. 4. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu
3-) Kılkıl.,E., 2012. Delbek Sazı Üzerine. Muğla Değerleri Sempozyumu,

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kılkıl.,E., 2012. Köroğlu Havalarının Müzikal Özellikleri. 1. Uluslar arası Müzik Araştırmaları Sempozyumu

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) . 2015. 1. Uluslararası Dans ve Müzik Kongresi. Hakemlik Sayısı: 1

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Dezavantajlı grupların Müzik ile terapisi. Proje Türü: AB. Leonardo Da Vinci Partnerships - Music Creation. 2013-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Fransa, İtalya'da bulunan dezavantajlı grupların müzik yolu ile terapisi.. Proje Türü: AB. Leonardo Da Vinci Partnerships - Music Theraphy. 2013-2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Profesyonel Müzik Kayıt Stüdyolarında çalışan profesyonel müzisyen ve aranjörlerin müzik eğitimi türlerinin ve düzeylerinin incelenmesi. 2013-2014

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) Türk Halk Müziği ve Halk Dansları Çalıştayı. Türkiye - Gaziantep. . 2015

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU - 1. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU. TÜRKİYE / ESKİŞEHİR. . 2015
2-) TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU - 1. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU. TÜRKİYE / ÇANAKKALE. . 2015
3-) TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU - 1. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU. TÜRKİYE / ANTALYA. . 2015

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu . 2015. ÜÇ AYAK - KONSER
2-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler. 2015. HERKES İÇİN SANAT AKADEMİSİ - SEMİNER /KONSER
3-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinleti hazırlığı ve sunumu . 2015. 3. ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU KAPANIŞ KONSERİ
4-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Radyo TV etkinlikleri . 2012. SOLO KONSER

Müzik topluluğunda çalma, söyleme,(Aynı programın tekrarı dikkate alınmayacaktır.)

1-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI/Düzenlemeler . 2015. PAHOY HALK DANSLARI GECESİ
2-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI/Oyun için özgün müzik yapıtı . 2012. ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TÜRK HALK OYUNLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
3-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri . 2011. MEZUNİYET KONSERİ
4-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI/Oda müziği, koro ve solo yapıt . 2007. MARMARİS BELEDİYESİ ODA ORKESTRASI KONSERİ
5-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI/Oda müziği, koro ve solo yapıt . 2007. MAKSAD AKADEMİK ODA ORKESTRASI KONSERİ
6-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri . 2007. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI ODA MÜZİĞİ GRUBU
7-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Eşlikçi olarak tanıtımlar. 1997. XXV. INTERNATIONAL FOLKLORIQUES DE CATALUNYA
8-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI/Oda müziği, koro ve solo yapıt . 1994. Ege Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri
9-) Folklör Festivali - Müzisyen. 1993. IV. MEZINARODNİ FOLKLORNİ FESTİVAL

Eserin icra edilmesi

1-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler. 2012. TÜRK HALK MÜZİĞİ ÖRNEKLERİ
2-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler. 2012. HALK MÜZİĞİ DİNLETİSİ

Sempozyum, festival, çalıştay, (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılma.

1-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler. 2011. TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ

(Sanat Danışmanlığı) Resmi Kurumlarda

1-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu . 2014. ULUSLARARASI ZURNA FESTİVALİ
2-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu . 2013. MUĞLA ULUSAL ZURNA FESTİVALİ

Müzik topluluğu (koro, orkestra vb.) yönetme. (Aynı programın tekrarı dikkate alınmayacaktır.)

1-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI/Oda müziği, koro ve solo yapıt . 2015. MUZAFFER SARISÖZEN ÖZEL KONSERİ
2-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI/Oda müziği, koro ve solo yapıt . 2015. YÜCEL PAŞMAKÇI ÖZEL KONSERİ
3-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI/Oda müziği, koro ve solo yapıt . 2014. EGE HAVASI
4-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler. 2013. NİDA TÜFEKÇİ ANMA KONSERİ
5-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler. 2012. AŞIK MAHZUNİ ŞERİF ANMA KONSERİ
6-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler. 2012. BOZKIR TÜRKÜLERİ KONSERİ
7-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler. 2012. ALİ EKBER ÇİÇEK ANMA KONSERİ
8-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler. 2011. EGE TÜRKÜLERİ KONSERİ
9-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler. 2011. BALKAN KONSERİ
10-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler. 2010. NEVRUZ VE AŞIK VEYSEL'İ ANMA KONSERİ
11-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler. 2010. AŞIK VEYSEL ANMA KONSERİ
12-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler. 2010. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU
13-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler. 2010. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU KORO KONSERİ
14-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler. 2010. MUĞLA BELEDİYESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ
15-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler. 2000. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU KONSERİ
16-) FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler. 1999. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLULUĞU KONSERİ

Verdiği Dersler

GSM1930 2017-2018 Bahar

Bağlama

GSM1930 2017-2018 Bahar

Bağlama

GSM1930 2017-2018 Güz

Bağlama

GSM1930 2017-2018 Güz

Bağlama

GSM1930 2016-2017 Bahar

Bağlama

GSM1930 2016-2017 Bahar

Bağlama

GSM1930 2016-2017 Güz

Bağlama

GSM1930 2016-2017 Güz

Bağlama

GSM1930 2016-2017 Güz

Bağlama

GSM1930 2015-2016 Bahar

Bağlama

GSM1930 2015-2016 Bahar

Bağlama

GSM1930 2015-2016 Güz

Bağlama

GSM1930 2015-2016 Güz

Bağlama

GSM1930 2014-2015 Bahar

Bağlama

GSM1930 2014-2015 Bahar

Bağlama

GSM1930 2014-2015 Güz

Bağlama

GSM1930 2014-2015 Güz

Bağlama