Personel

Doktor Öğretim Üyesi Ersan Güray
Doktor Öğretim Üyesi
Ersan Güray
@ E-posta
ersan.guray@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5059

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Mekanik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2000

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri 2002

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri 2006

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Güray Ersan, Yazıcı Gökhan, 2015. Sloshing in Medium Sized Tanks under Earthquake Loading Problem zapljuskivanja u spremnicima srednjeg kapaciteta pri potresnom optere enju. Journal of the Croatian Association of Civil Engineers
2-) Güray Ersan, Tarman Işık Hakan, 2007. Thermal convection in the presence of a vertical magnetic field. Acta Mechanica

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Güray Ersan, Kalemtaş Ayşe, 2015. Seramik Esaslı Zırhlar ve Mekanik Modellemeleri. SERAMİK TÜRKİYE DERGİSİ
2-) Güray Ersan, 2014. Sloshing Analysis with SPH Method in Liquid Carrying Tankers. International Journal of Pure and Applied Research in Engineering and Technology

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güray Ersan, 2017. Solar Heating of a Concrete Block. III International Conference on Engineering and Natural Science(ICENS)
2-) Güray Ersan, Birgül Recep, 2017. Determination of Favorable Time Window for Infrared Inspection by Numerical Simulation of Heat Propagation in Concrete, Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium. ISBS 2017
3-) Güray Ersan, Kasal Ali, Kuşkun Tolga, 2016. Finite Element Analysis of Wooden Based Panels under Constant Loading. 2ndInternational Furniture Congress
4-) Güray Ersan, Kasal Ali, Erdil Yusuf Ziya, Kuşkun Tolga, Acar Mehmet, 2015. The Determination of the Minimum Weight of the Frame Constructed Furniture with Subjected to Required Strength Constraints. Proceedings of the 27th International Conference Research for Furniture IndustrySeptember 2015, Turkey
5-) Güray Ersan, Birgül Recep, 2015. A numerical Study on Heat Propagation in the Bridge Decks. isbs 2015
6-) Guray E., Yazici G, Dynamical Response of Liquids in Large Prismatic Tanks under Heavy Seismic Loading, The International SE-50EEE Conference, Skopje-Macedonia, May 2013 - 2014
7-) Guray E., Yazici G, Sloshing in the medium sized tanks, RENEWBUILD 2013 Conference, Ankara-Turkey, Sep 2013 - 2014
8-) Güray Ersan, Yazıcı Gökhan, 2013. Sloshing in the medium sized tanks. RENEWBUILD 2013
9-) Güray Ersan, Yazıcı Gökhan, 2013. Dynamical Response of Liquids in Large Prismatic Tanks under Heavy Seismic Loading. The International SE-50EEE Conference
10-) Guray E., Tarman I.H.,Thermal Convection In the Presence Of a Magnetic Field: Numerical Simulation, in Proc. International Symposium on Mathematical Methods in Engineering, Çankaya University, Ankara – Turkey, April 2006 - 2007
11-) Güray Ersan, Tarman Işık Hakan, 2006. Thermal Convection in the Presence of a Magnetic Field Numerical Simulation. the International Symposium on Mathematical Methods in Engineering 27-29 April 2006 Çankaya University Ankara, Turkey

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. nonlinear dynamics.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. gazi university Journal of Science.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. nonlinear dynamics.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. NONLINEAR DYNAMICS.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Sloshing in Medium Sized Tanks under Earthquake Loading Problem zapljuskivanja u spremnicima srednjeg kapaciteta pri potresnom optere enju - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Thermal convection in the presence of a vertical magnetic field - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
3-) Thermal convection in the presence of a vertical magnetic field - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. AHŞAP SANDALYELERDE ELEMAN KESİT ÖLÇÜLERİNE GÖRE AĞIRLIK-MUKAVEMET OPTİMİZASYONU. 2017--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Farklı Tiplerdeki Dinlenme Koltuklarının Ergonomik Açıdan Uygunluğunun İnsan Odaklı Ürün Geliştirme Yazılımı ile Değerlendirilmesi.. 2017--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ)PROJESİ. Döşemeli Koltuklarda Prformans Testleri ve Sonlu Elemanlar Analizlerini Kapsayan Ürün Mühendisliği Yaklaşımıyla Ağırlık Mukavemeti Optimizasyonu. 2015--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sismik Yalıtımlı Tankların Modellenmesi. 2014-2017