Personel

Doç.Dr. Ertan Ercan
Doç.Dr.
Ertan Ercan
@ E-posta
ertanercan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1717 , 0 252 211 1924

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Yetiştiricilik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2000

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricliği 2004

Doktora

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricliği 2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ercan Ertan, Ağralı Neslihan, Tarkan Ali Serhan, 2015. The Effects of Salinity Temperature and Feed Ratio on Growth Performance of European Sea Bass Dicentrarchus labrax L 1758 in the Water Obtained through Reverse Osmosis System and a Natural River. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY
2-) ERCAN.,E., AĞRALI.,N., TARKAN.,S., 2015. The Effects of Salinity, Temperature and Feed Ratio on Growth Performance of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) in the Water Obtained through Reverse Osmosis System and a Natural River. PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY
3-) ERCAN.,E., TARKAN.,S., 2014. Effect of Salinity on the Growth and Survival of the Freshwater Mussel, Unio crassus, in an Environmentally Disturbed River. Pakistan Journal of Zoology
4-) ERCAN.,E., GAYGUSUZ.,Ö., TARKAN.,S., REICHARD.,M., SMITH.,C., 2013. The Ecology of freshwater bivalves in the Lake Sapanca Basin, Turkey. Turkish Journal of Zoology
5-) MEMİŞ.,D., ERCAN.,E., YAMANER.,G., 2011. The effects of shaded pond on growth performance of Russian sturgeon (Acipenser gueldensteadtii). Journal of Applied Ichthyology
6-) MEMİŞ.,D., ERCAN.,E., YAMANER.,G., 2011. Acclimation to farm conditions of wild caught sturgeon species as by-catch from the North-West Turkish Blacksea coasts.. Journal of Applied Ichthyology
7-) Davidova.,M., Blazek.,R., Trichkova.,T., Koutrakis.,E., Gaygusuz.,Ö., Ercan.,E., Ondrackova.,M., 2011. The role of the European bitterling (Rhodeus amarus, Cyprinidae) in parasite accumulation and transmission in riverine ecosystems. Aquatic Ecology,
8-) REİCHARD.,M., POLAJİK.,M., TARKAN.,S., SPENCER.,R., GAYGUSUZ.,Ö., ERCAN.,E., ONDRACKOVA.,M., SMİTH.,C., 2010. The Bitterling–Mussel Coevolutionary Relationship In Areas Of Recent And Ancient Sympatry. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi
9-) MEMİŞ.,D., ERCAN.,E., ÇELİKKALE.,S., TİMUR.,M., ZARKUA.,Z., 2009. Growth and Survival Rate of Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) Larvae from Fertilized Eggs to Artificial Feeding. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
10-) MEMİŞ.,D., ÇELİKKALE.,S., ERCAN.,E., 2007. Effects of different diets on the growth performance and body composition of Russian sturgeon (A. gueldenstaedtii).. Journal of Applied Ichthyology
11-) ÇELİKKALE.,S., MEMİŞ.,D., ERCAN.,E., ÇAĞILTAY.,F., 2005. Growth Performance of juvenile Russian sturgeon (A. gueldenstaedtii) at two stocking densities in net cages.. Journal of Applied Ichthyology
12-) MEMİŞ.,D., ÇELİKKALE.,S., ERCAN.,E., 2004. The culture of white worm (Enchytraeus albidus, Henle, 1837) with different diets.. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
13-) ÇELİKKALE.,S., TİMUR.,M., MEMİŞ.,D., ERCAN.,E., 2002. Influence of Acclimation to the Cold Water on Growth Rate of Russian Sturgeon Juveniles (Acipenser gueldenstaedtii, Brandt & Ratzenburg, 1833). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yıldırım Pınar, Ercan Ertan, 2016. Determination of Seasonal Dissferencees in the composition of protein and lipids of Mytillus galloprovincialis (Lamarck, 1819) in Gulluk Gulf, Turkey. Scientific Works of University of Food Technologies
2-) ERCAN.,E., 2011. A glance on sturgeon farming potential of Turkey. International Aquatic Research,

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Ercan Ertan, Yıldırım Pınar, Hac İsa Mustafa, Metin Cansu, Bahrioğlu Ergi, 2018. ALGAE USES FOR ORGANIC LIFE. New Knowledge Journal of Science
2-) Yıldırım Pınar, Ercan Ertan, Türker Gülen, 2018. ORGANIC AQUACULTURE PRODUCTION IN TURKEY: ABRIEF REVIEW. New Knowledge Journal of Science

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) ERCAN.,E., GAYGUSUZ.,Ö., TARKAN.,S., 2013. Sapanca Gölü'nde İstilacı Özellik Gösteren Bir Yerel Tür: Dreissena polymorpha. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi
2-) ERCAN.,E., SUNAR.,C., BAŞER.,K., 2012. Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Ve Sorunları”, 2012, SÜMDER Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi. Sayı: 50, . SÜMDER Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi.
3-) ERCAN.,E., 2011. Doğa Dostu Yetiştiricilik Sistemleri. SÜMDER Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi
4-) TARKAN.,S., ERCAN.,E., GAYGUSUZ.,Ö., 2011. Midye Mi Balıktan Çıkar, Balık Mı Midyeden? Bir Birlikte Evrim Hikâyesi: Tatlısu Midyesi Ve Balık Etkileşimleri. SÜMDER Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi
5-) ERCAN.,E., 2007. Denizatlarını ne kadar tanıyorsunuz?. SÜMDER Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi
6-) MEMİŞ.,D., ERCAN.,E., 2001. Denizlerimize Mersin Balığı Aşısı. Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Ercan Ertan, Gaygusuz Özcan, Tarkan Ali Serhan, 2016. Sapanca Gölünün Sessiz Canlıları Tatlısu Midyeleri. SÜMDER

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bahrioğlu Ergi, Hac İsa Mustafa, Günlü Ali, Ercan Ertan, 2018. PRELIMINARY STUDY ON USAGE OF DRIED MARINE ALGAE IN A DIET OF THICK SHELLED RIVER MUSSEL Unio crassus. 3rd International Congress onApplied Ichthyology Aquatic Environment
2-) Ercan Ertan, Bahrioğlu Ergi, Metin Cansu, Alparslan Yunus, Hac İsa Mustafa, Hamzaçebi Bülent, 2018. A Case Study: Integrated Aquaculture System, Fish Feed –Polychaeta Model. International Marine Fresh Water SciencesSymposium (MARFRESH2018)
3-) Ercan Ertan, Hac İsa Mustafa, Cengiz Sibel, 2018. Effects of Different Types of Feed And Bedding Material to Population Growth and Biochemical Composition On White Worm(Enchytraeus albidus Henle, 1837).. International Conference on Agricultural Science-2018
4-) Yıldırım Pınar, Ercan Ertan, 2017. The Effects on the water quality of fish farm in offshore cages in Güllük Gulf, TURKEY. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017
5-) Akdoğan.,E., Ercan.,E., 2015. AÇIK KAFES SİSTEMLERİNDE DENİZ BALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU KALİTESİNE ETKİSİ. . MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ II. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
6-) Şahin.,S., ERCAN.,E., 2015. AKVARYUM BALIKLARINDA HORMON KULLANIMI. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ II. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
7-) Çakır.,Ü., Ercan.,E., 2015. DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE LARVAL DÖNEMDE FARKLI IŞIKLARIN GELİŞİME ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ II. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
8-) Ağralı.,N., Ercan.,E., 2015. FARKLI BESİN MADDELERİNİN, TATLISU ROTİFERİNİN POPULASYON ARTIŞINA VE BESİNSEL KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ II. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
9-) Mergen.,K., ERCAN.,E., 2015. MUĞLA SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN SON 5 YILINDAKİ GENEL DURUMU VE İSTATİSTİKSEL VERİLER. . MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ II. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU
10-) Ercan, E., Gaygusuz, Ö., Tarkan, A., S., Sapanca Gölü’nde İstilacı Özellik Gösteren Bir Yerel Tür: Dreissena polymorpha , Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, İstanbul - 2013
11-) ERCAN, E., TARKAN, A.,S., SUNAR, M., C., TARKAN, A., N., ÖZKAHYA, P., "Muğla Bölgesinde Bulunan Nesli Tehlike Altında Bir Tür, Unio crassus", SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU, 22-23 Mayıs 2013, MUĞLA - Marmaris - 2013
12-) ERCAN, E., SUNAR, M., C., KÖMEZ, L., " Growth Performance of Sea Bream (S. aurata) Juveniles After Wintering Period", 40th CIESM Congress, Marsille, France - 2013
13-) Ercan, E., Ağralı N., “Rotifers and their key role in Aquaculture”, 2012, Harmonization of Biodiversity and Marine Industries in Turkey and Japan Marine Forum, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, - 2012
14-) Özkahya, P., Tarkan, A., S., Ercan, E., Tarkan, A., N., " Ecological and Economic Importance of Freshwater mussels”, 2012, Harmonization of Biodiversity and Marine Industries in Turkey and Japan Marine Forum, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, - 2012
15-) Ercan, E., “Aquaculture potential of Muğla Region”, 2010, Japanese-Turkish joint enterprise on the creation of bilateral infrastructure for cutting-edge technology concerning ocean industry and the Exchange of culture, economy and human resource, İTÜ, İstanbul, Türkiye, - 2010
16-) Ercan, E., “A study on biological integrated wastewater treatment system on carp (Cyprinus carpio L.,) breeding”, 2009, Effective use of marine resources towards the development of a future relation between Japan and Turkey, Tokyo, Japonya, Sözlü Sunum, - 2009
17-) Ercan, E., Memiş, D., Kurtoğlu, İ.,Z., Akbulut, B., Çakmak, E.,Aydın, İ., Savaş, H., Çavdar, Y., Aksungur, N., “Mersin Balığı Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yumurta İnkibatörleri”, 2008, Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştay Kitapçığı 96-99, 30-31 Ekim - 2008
18-) Memiş, D., Ercan, E., Kurtoğlu, İ.,Z., Akbulut, B., Aydın, İ., Çakmak, E., Savaş, H., Çavdar, Y., Aksungur, N., “Mersin Balığı Anaçlarının Gonad Gelişimi ve Yumurta Alımı”, 2008, Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştay Kitapçığı 81-86, 30-31 Ekim - 2008
19-) Kurtoğlu, İ., Z., Memiş, D., Akbulut, B.,Çakmak, E., Aydın, İ., Savaş, H., Çavdar, Y., Aksungur, N., Ercan, E., “Mersin Balığında Döl Alım Çalışmaları”, 2008, Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştay Kitapçığı 87-91, 30-31 Ekim , - 2008
20-) Aydın, İ., Akbulut, B., Işıdan, H., Çavdar, Y., Kurtoğlu, İ.,Z., Çakmak, E.,Memiş, D., Polat, H., Aksungur, N., Savaş, H., Ercan, E., “Rus Mersini’nde Sperm Muhafazası (Karyoprezervasyon)”, 2008, Mersin Balığı Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştay Kitapçığı 92-95, 30-31 Ekim - 2008
21-) Memiş, D., E.Ercan, M.S.Çelikkale, M.Timur, Z.Zarkua. “Development of Russian sturgeon (A.gueldenstaedtii) larvae from fertilized eggs to artificial feeding.” 2007, International Workshop on Advanced Techniques in Sturgeon Fish Larviculture, Artemia Aquatic Animals Research Institute, Urmia University, Urmia-İran.12-14 March , - 2007
22-) Çelikkale, M.S., Memiş, D., Ercan, E., “Sturgeon culture in Turkey”, 2003, İstanbul University International Symposium of Fisheries and Zoology, İstanbul, 23-26 0ctober - 2003

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hac İsa Mustafa, Ercan Ertan, Alparslan Yunus, Metin Cansu, Günlü Ali, Baygar Taçnur, 2018. Effect of Different Solvent Ratio Usage on Lipid Yield of Schizochytrium sp.. Aqua 2018
2-) Metin Cansu, Alparslan Yunus, Hac İsa Mustafa, Ercan Ertan, Günlü Ali, Baygar Taçnur, 2018. Effect of Different Temperature and Time Application in Ultrasonic Water Bath on the Lipid Quality of Schizochytrium sp.. Aqua 2018
3-) Yıldırım Pınar, Türker Gülen, Ercan Ertan, Çolakoğlu Fatma, 2018. FREE RADICAL SCAVENGING EFFECT OF GELATIN OBTAINED FROM Merlangius merlangus. International Conference on Agricultural Science and Business-2018
4-) Yıldırım Pınar, Ercan Ertan, Türker Gülen, 2018. ORGANIC AQUACULTURE PRODUCTION IN TURKEY: A BRIEF REVIEW. Jubilee International Scientific Conference”Organic Farming and Sustainable Development”
5-) Yıldırım Pınar, Ercan Ertan, Türker Gülen, 2017. Effect of mussel consumption on human health. Jubilee international international scientific conference Bulgaria of regions 2017
6-) Hac İsa Mustafa, Ercan Ertan, 2017. Zebra mussel in Turkish internet trade. II. Workshop on Invasive Species: Global Meeting on Invasive Ecology
7-) Ercan, E., “A Glance on Sturgeon Farming Potential of Turkey”, 2011, The international conference Sturgeon Fishes and Their Future, The Research Institude for the Azov Sea, Poster sunum, Berdyansk, Ukrayna, - 2011
8-) Ercan, E., D.Memiş, M.S. Çelikkale, M.Timur, A.Sümer, "A modified system for sturgeon eggs incubation and larvae rearing.”, 2007, International Workshop on Advanced Techniques in Sturgeon Fish Larviculture, Artemia Aquatic Animals Research Institute, Urmia University, 12-14 March - 2007
9-) Memiş, D., Ercan, E., “The current status of sturgeon culture in Turkey” Karta zgloszenia uczestnictwa w Konferencji “Hatchery 2004”, 2004, The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute in Olsztyn, Gizycko, Poland, 2-4 September, - 2004

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ERCAN, E., SUNAR, M., C., AĞRALI, N., B., " Ters Ozmoz Sisteminin Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Kullanımı", 2013, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye - 2013
2-) ERCAN, E., ERKE., M., U., SUNAR, M., C., AĞRALI, N., B., ÖZKAHYA, P., " Tatlısu Midyelerinin (Unio crassus) Farklı Besin Ortamlarında Gelişimlerinin İncelenmesi", 2013, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye - 2013
3-) TARKAN, A., S., ERCAN, E., Gaygusuz, Ö., Reichard, M., Smith, C., " Acı Balık (Rhodeus amarus) ve Tatlısu Midyeleri Arasındaki Evrim İlişkilerinin Birlikte Yaşadıkları Yeni ve Eski Bölgelerde Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi", 2013, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye - 2013
4-) SUNAR, M., C., ERCAN, E., " Çipura (Sparus aurata L., 1758) ve Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) Balıklarının Mineral Tuz Takviyesi Yapılmış Yemler İle Acısuda Beslenmesinin Büyüme Performansına Etkisi", 2013, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye - 2013
5-) KÖYMENOĞLU, A., ERCAN, E., "Muğla İli Milas İlçesinde Toprak Havuzlarda Besi Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde, Su Kalitesinin, Üretim Kapasitelerine Etkisi", 2013, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye - 2013
6-) Ercan, E., Sunar, M., C., Köymenoğlu, A., Başer, K., “ Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Yetiştiriciliği”, 2012,FABA, 2012, Eskişehir, 20-23 Kasım - 2012
7-) Ercan, E., Memiş, D., “Mersin Balıkları Yetiştiriciliği, Türkiye Örneği”, 2005, Ziraat Mühendisleri Odası, 1. Öğrenci Kurultay Kitabı 89-92, 25 Kasım , Sözlü Sunum - 2005

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ercan, E., “Doğa Dostu Yetiştiricilik Sistemleri”, 2011, 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, 25-28 Ekim - 2011
2-) Tosun, D., D., Ercan, E., “Denizatları ve Yetiştiriciliği”, 2007, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, 4–7 Eylül - 2007
3-) Ercan, E., Ercan, M.,D., “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Probiyotiklerin Kullanımı” ,2006, 3. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu, Muğla, 22-24 Mayıs , - 2006
4-) Göktürk, D., Ercan, E., Ulutürk T., “Uzatma ve trol ağları ile tesadüfi olarak yakalanan denizatları (Hippocampus hippocampus, Linnaeus, 1758)’nın yetiştiricilik ortamına adaptasyonu”, 2007, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, 4–7 Eylül , - 2006

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Bahrioğlu Ergi, Ercan Ertan, 2017. İki Farklı Kurutulmuş Alg Türü İle Beslenen Tatlısu Midyesinin (Unio crassus) Büyüme Performansı. VI. Fen Bİlimleri Araştırma Sempozyumu
2-) Akdoğan Mehmet Emin, Ercan Ertan, 2017. Trix İndeksinin Off-shore Kafes Sistemlerine Uygunluğu. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
3-) ERCAN, E.,ŞİMŞEK, C., Sunar, M., C., Ağralı, N., B., "Farklı Renkteki Işıkların Lepistes Balıklarının (Poeciliidae) Büyümesi Üzerine Etkisi", 2013, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye - 2013
4-) ERCAN, E.,SADIKOĞLU, E., Sunar, M., C., Ağralı, N., B., "Farklı Besinlerle Beslenen Tubifeks Kurtlarının Büyüme Performanslarının İncelenmesi", 2013, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye - 2013
5-) ERCAN, E., İBALAR, H.,Sunar, M., C., Ağralı, N., B., "Sıcak ve Soğuk Işığın, Sarı Prenses (Labidochromis caeruleus) ve Mavi Prenses (Pseudotropheus socolofi) Balıklarının Büyümesi Üzerinde Etkisi", 2013, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye - 2013
6-) Ağralı, N., B., ERCAN, E., "Rotiferler ve Onların Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Kilit Rolleri", 2013, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye - 2013
7-) ERCAN, E., Çağıl, Ö., Sunar, M., C., Ağralı, N., B., Özkahya, P., "Farklı Besin Gruplarında Unio crassus’un Büyüme Performansı Üzerine Bir Çalışma", 2013, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye - 2013
8-) ERCAN, E.,KURBAN, U., SUNAR, M., C., AĞRALI, N., B., "Farklı Besin Ortamlarının Su Piresi (Daphnia sp.) Yetiştiriciliğine Etkisi", 2013, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye - 2013
9-) Özkahya, P., Ercan, E., Tarkan, A.S., Tarkan, A.N. 2013. Tatlısu midyelerinin ekosistemdeki yeri ve ekonomisi. Biyoçeşitlilik Sempozyumu. 22-23 Mayıs 2013. Marmaris, Muğla. - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)
6-)
7-)
8-)
9-)

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: GÜLLÜK KÖRFEZİ’NDEKİ SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM ALANLARINDA Mytilus galloprovincialis’in BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ . Konu: GÜLLÜK KÖRFEZİ’NDEKİ SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM ALANLARINDA Mytilus galloprovincialis’in BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ . PINAR. 2015

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Minekop (Umbrina cirrosa Linnaeus, 1758) yavrularının farklı tuzluluğa sahip sulardaki büyüme performanslarının belirlenmesi, 2014. Konu: Minekop (Umbrina cirrosa Linnaeus, 1758) yavrularının farklı tuzluluğa sahip sulardaki büyüme performanslarının belirlenmesi. Kürşad . 2014
2-) Tez Adı: Kapalı devre sistemlerinde farklı tip biyomedya içeren boncuk filtrelerin, farklı tuzluluklarda performanslarının incelenmesi üzerine bir çalışma, 2014. Konu: Kapalı devre sistemlerinde farklı tip biyomedya içeren boncuk filtrelerin, farklı tuzluluklarda performanslarının incelenmesi üzerine bir çalışma. Merve . 2014
3-) Tez Adı: Milas ilçesinde (Muğla ili), toprak havuzlarda deniz balığı yetiştiriciliği yapan işletmelerin, bazı su kalitesi parametreleri ile yapısal analizleri üzerine bir çalışma, 2013. Konu: Milas ilçesinde (Muğla ili), toprak havuzlarda deniz balığı yetiştiriciliği yapan işletmelerin, bazı su kalitesi parametreleri ile yapısal analizleri üzerine bir çalışma,. Aydın . 2013
4-) Tez Adı: Çipura (Sparus aurata L., 1758) ve levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) balıklarının mineral tuz takviyesi yapılmış yemler ile acısuda beslenmesinin büyüme performansına etkisi, 2013. Konu: Çipura (Sparus aurata L., 1758) ve levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) balıklarının mineral tuz takviyesi yapılmış yemler ile acısuda beslenmesinin büyüme performansına etkisi. Murat Can . 2013

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Sapanca Gölünde ve Ömerli Baraj Gölünde Rhodeus amarus (Acıbalık) ile Tatlısu midyeleri arasındaki etkileşimlerin araştırılması, 2010. 2010-2011

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Danışmanı. Konu: Farklı Yataklık Ortamlarda Farklı Besin Maddeleri İle Üretimi Yapılan Beyaz Kurtların (Enchytraeus albidus), Artemia salina’ya Alternatif Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Farklı Yataklık Ortamlarda Farklı Besin Maddeleri İle Üretimi Yapılan Beyaz Kurtların (Enchytraeus albidus), Artemia salina’ya Alternatif Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. 2014-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Milas’ta İç Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İşgücünün Geliştirilmesi ve İhracatın Arttırılması, 2012. 2012-2013
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Tuzlu suların değerlendirilmesinde karşılaşılan sorunlara entegre çözümler , 2011. 2011-2012
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Karadeniz’deki Mersin Balığı Populasyonları ve Yaşam Alanlarının Araştırılması (Research on Present Status of Sturgeon Population and Rearing Possibilities), 2009. 2009-2010
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Gölgelendirme Yapılan Havuzlarda Rus Mersini (Acipenser gueldenstaedtii) Anaç Adaylarının Gelişiminin İncelenmesi, 2008. 2008-2008
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). TOYUP (Türkiye Orkinos Yetiştiriciliği ve Üretim Projesi), 2008. 2008-2008
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Mersin Balığı (Acipenser güldenstaedtii) Yetiştiriciliği ve Doğal Stokları Takviye Projesi, 2001. 2001-2001

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Açık Deniz Kafes Sistemlerinde Deniz Balığı Yetiştiriciliğinin Su Kalitesine Etkisi.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Açık Deniz Kafes Sistemlerinde Deniz Balığı Yetiştiriciliğinin Su Kalitesine Etkisi.. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Güllük Körfezi’ndeki Su Ürünleri Üretim Alanlarında Mytillus galloprovincialis’in Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Güllük Körfezi’ndeki Su Ürünleri Üretim Alanlarında Mytillus galloprovincialis’in Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 2015-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kapalı Devre Sistemlerde Farklı Tip Biyomedya İçeren Boncuk Filtrelerin Farklı Tuzluluklarda Performanslarının İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma, 2014. 2014-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çipura(Sparus aurata L., 1758) ve Levrek(Dicentrarchus labrax L., 1758) Balıklarının Mineral Tuz Takviyesi Yapılmış Yemler ile Acısuda Beslenmesinin Büyüme Performansına Etkisi, 2013. 2013-2014
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Milas İlçesinde (Muğla İli) Toprak Havuzlarda Deniz Balığı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin, Bazı Su Kalitesi Parametreleri ile Yapısal Analizleri Üzerine Bir Çalışma, 2013. 2013-2014
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Muğla bölgesinde bulunan tatlı su midye türlerinin, biyolojik özelliklerinin saptanması, tespiti ve ekonomik açıdan incelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla bölgesinde bulunan tatlı su midye türlerinin, biyolojik özelliklerinin saptanması, tespiti ve ekonomik açıdan incelenmesi. 2011-2015
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sazan balığı (Cyprinus carpio l.,) Yetiştiriciliğinde Atık Suların Biyolojik Entegre Sistemle Arıtımının Araştırılması Üzerine Bir Çalışma, 2009. 2007-2009

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sapanca Gölü’nde Yakalanan ve Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Balıkların Kromozomlarının Saptanması, 2004. 2004-2005
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Levrek (Dicentrarchus labrax) Larvalarında Probiyotik Amaçlı Bakteri Seçimi ve Kullanımı, 2004. 2004-2005
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sapanca Gölü’nde Ağ Kafeslerde Mersin Balığı (Acipenser güldenstaedtii, B&R,1833) Yetiştiriciliği, 2002. 2002-2002
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’de Üretilen Levrek (Dicentrarchus labrax,L.) Balıklarında Vibriosis İnfeksiyonuna Karşı Aşılamanın Başarısı, 2002. 2002-2002

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) TÜBİTAK - 2014
2-) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - 2014
3-) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - 2013
4-) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - 2013
5-) TÜBİTAK - 2011
6-) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - 2011
7-) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - 2011
8-) TÜBİTAK - 2010

Verdiği Dersler

SÜM1010 2018-2019 Bahar

Akışkanlar Mekaniği

SÜM5567 2018-2019 Bahar

YETİŞTİRİCİLİKTE ENTEGRE SİSTEMLER

SÜM6503 2018-2019 Bahar

BİVALV BİYOEKOLOJİSİ

SÜM5584 2018-2019 Bahar

DENEYSEL PROJE DİZAYNI VE KURULUMU

SÜM3509 2018-2019 Güz

Yetiştiricilik Sistemleri ve Tasarımları

SÜM4509 2018-2019 Güz

Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM1010 2017-2018 Bahar

Akışkanlar Mekaniği

SÜM2518 2017-2018 Bahar

Malzeme Bilgisi

SÜM6544 2017-2018 Bahar

TATLISU MİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

SÜM5522 2017-2018 Bahar

MERSİN BALIĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ VE KORUMA STRATEJİLERİ

SÜM2512 2017-2018 Bahar

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi

SÜM3509 2017-2018 Güz

Yetiştiricilik Sistemleri ve Tasarımları

SÜM6505 2017-2018 Güz

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDESU KALİTESİ KRİTERLERİ, STANDARTLARI VE TEKNOLOJİLERİ

SÜM5584 2017-2018 Güz

DENEYSEL PROJE DİZAYNI VE KURULUMU

SÜM4509 2017-2018 Güz

Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM3517 2017-2018 Güz

Mühendislik Mekaniği

SÜM5567 2016-2017 Bahar

YETİŞTİRİCİLİKTE ENTEGRE SİSTEMLER

SÜM5090 2016-2017 Bahar

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

SÜM6505 2016-2017 Bahar

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDESU KALİTESİ KRİTERLERİ, STANDARTLARI VE TEKNOLOJİLERİ

SÜM5584 2016-2017 Bahar

DENEYSEL PROJE DİZAYNI VE KURULUMU

SÜM2512 2016-2017 Bahar

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi

SÜM3516 2016-2017 Bahar

Ölçme Bilgisi

SÜM1010 2016-2017 Bahar

Akışkanlar Mekaniği

SÜM2518 2016-2017 Bahar

Malzeme Bilgisi

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5000 2016-2017 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM4008 2016-2017 Bahar

Seminer

SÜM6544 2016-2017 Güz

TATLISU MİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

SÜM4509 2016-2017 Güz

Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM3509 2016-2017 Güz

Yetiştiricilik Sistemleri ve Tasarımları

SÜM5584 2016-2017 Güz

DENEYSEL PROJE DİZAYNI VE KURULUMU

SÜM4009 2016-2017 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM6505 2016-2017 Güz

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDESU KALİTESİ KRİTERLERİ, STANDARTLARI VE TEKNOLOJİLERİ

SÜM5567 2015-2016 Bahar

YETİŞTİRİCİLİKTE ENTEGRE SİSTEMLER

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5584 2015-2016 Bahar

DENEYSEL PROJE DİZAYNI VE KURULUMU

SÜM3516 2015-2016 Bahar

Ölçme Bilgisi

MAT1804 2015-2016 Bahar

Matematik II

SÜM2512 2015-2016 Bahar

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi

SÜM 5000 2015-2016 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM2518 2015-2016 Bahar

Malzeme Bilgisi

SÜM3516 2015-2016 Bahar

Ölçme Bilgisi

SÜM6505 2015-2016 Bahar

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDESU KALİTESİ KRİTERLERİ, STANDARTLARI VE TEKNOLOJİLERİ

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

MAT1804 2015-2016 Bahar

Matematik II

SÜM1010 2015-2016 Bahar

Akışkanlar Mekaniği

SÜM2512 2015-2016 Bahar

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi

SÜM1010 2015-2016 Bahar

Akışkanlar Mekaniği

SÜM2518 2015-2016 Bahar

Malzeme Bilgisi

SÜM5584 2015-2016 Güz

DENEYSEL PROJE DİZAYNI VE KURULUMU

SÜM2515 2015-2016 Güz

Statik ve Mukavemet

SÜM3517 2015-2016 Güz

Mühendislik Mekaniği

SÜM 5090 2015-2016 Güz

SEMİNER

SÜM 6000 2015-2016 Güz

DOKTORA TEZİ

SÜM 6700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5000 2015-2016 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM5567 2015-2016 Güz

YETİŞTİRİCİLİKTE ENTEGRE SİSTEMLER

SÜM6544 2015-2016 Güz

TATLISU MİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM2515 2015-2016 Güz

Statik ve Mukavemet

SÜM3509 2015-2016 Güz

Yetiştiricilik Sistemleri ve Tasarımları

SÜM3517 2015-2016 Güz

Mühendislik Mekaniği

MAT1803 2015-2016 Güz

Matematik I

MAT1803 2015-2016 Güz

Matematik I

SÜM3509 2015-2016 Güz

Yetiştiricilik Sistemleri ve Tasarımları

SÜM3516 2014-2015 Bahar

Ölçme Bilgisi

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM3516 2014-2015 Bahar

Ölçme Bilgisi

SÜM2518 2014-2015 Bahar

Malzeme Bilgisi

SÜM2512 2014-2015 Bahar

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM1010 2014-2015 Bahar

Akışkanlar Mekaniği

SÜM1010 2014-2015 Bahar

Akışkanlar Mekaniği

SÜM2518 2014-2015 Bahar

Malzeme Bilgisi

SÜM2512 2014-2015 Bahar

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi

SÜM5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

SÜM5000 2014-2015 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM6544 2014-2015 Bahar

TATLISU MİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

SÜM5584 2014-2015 Bahar

DENEYSEL PROJE DİZAYNI VE KURULUMU

SÜM 6000 2014-2015 Bahar

DOKTORA TEZİ

SÜM 6700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM2518 2014-2015 Güz

Malzeme Bilgisi

SÜM3516 2014-2015 Güz

Ölçme Bilgisi

SÜM4520 2014-2015 Güz

Kıyı Ötesi Balık Avcılığı ve Endüstrisi

SÜM1010 2014-2015 Güz

Akışkanlar Mekaniği

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM6000 2014-2015 Güz

DOKTORA TEZİ

SÜM 6700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM3517 2014-2015 Güz

Mühendislik Mekaniği

SÜM3509 2014-2015 Güz

Yetiştiricilik Sistemleri ve Tasarımları

SÜM2515 2014-2015 Güz

Statik ve Mukavemet

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM2515 2014-2015 Güz

Statik ve Mukavemet

SÜM 5000 2014-2015 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 5090 2014-2015 Güz

SEMİNER

SÜM5584 2014-2015 Güz

DENEYSEL PROJE DİZAYNI VE KURULUMU

SÜM5567 2014-2015 Güz

YETİŞTİRİCİLİKTE ENTEGRE SİSTEMLER

SÜM6505 2014-2015 Güz

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDESU KALİTESİ KRİTERLERİ, STANDARTLARI VE TEKNOLOJİLERİ

SÜM3509 2014-2015 Güz

Yetiştiricilik Sistemleri ve Tasarımları

SÜM3517 2014-2015 Güz

Mühendislik Mekaniği