Personel

Doç. Esra Sağlık Şenalp
Doç.
Esra Sağlık Şenalp
@ E-posta
esrasaglik@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3238

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Bölümü / Heykel Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2003

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2005

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sağlık Şenalp Esra, 2017. MÜZİK VE PLASTİK SANATLAR ARASINDAKİ GÜNCEL DİYALOG. KESİT AKADEMİ DERGİSİ
2-) Sağlık Esra, 2014. ÇAĞDAŞ SANATTA KADINLIK A DAİR İZLEKLER. İdil Sanat ve Dil Dergisi
3-) Sağlık Esra, 2014. MYTHS AND SYMBOLS IN CONTEMPORARY ART. Asian Journal of Social Sience & Humanities
4-) Sağlık Esra, 2013. GÖRSEL SANATLARDA OTOBİYOGRAFİK ANLATIMLAR. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
5-) Sağlık Esra, 2013. KAMUSAL ALANDA KADINLIK HALLERİNİN TEMSİLİ. Atatürk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) MYTHS AND SYMBOLS IN CONTEMPORARY ART - 2014
2-) Plastik Sanatlarda Kişisel ve Kültürel Bir İnşa Olarak Kadın, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, e kitap - 2012

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Görsel Sanatlarda Otobiyografik Anlatımlar, Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi - 2013
2-) KAMUSAL ALANDA KADINLIK HALLERİNİN TEMSİLİ - 2013

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sağlık Şenalp Esra, 2017. REBECCA HORN’UN HEYKELLERİNDE ŞİİRSEL “HAREKET”. 2. ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU
2-) Sağlık Şenalp Esra, 2017. SANAT EĞİTİMİNDE YENİ MEDYA ESTETİĞİ. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
3-) SAĞLIK ŞENALP.,E., 2016. Minimalizmin Endüstriyel Sadeliği. YARATICI ENDÜSTRİLER ULUSLARARASI TASARIM SEMPOZYUMU
4-) SAĞLIK ŞENALP.,E., 2016. A NEW DIMENSION IN ART: DRAWING. IX. European Conference on Social and Behavioral Science
5-) KARABEY.,B., SAĞLIK ŞENALP.,E., KADIOĞLU.,S., 2016. Geometric Period Pottery in Caria Region and Reinterpretation on a Ceramic Wall Application. TURKEY, LOOKING BEHIND AND BEFORE
6-) Sağlık Şenalp Esra, 2016. Minimalizmin Endüstriyel Sadeliği. Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu
7-) Sağlık Şenalp Esra, Kadıoğlu Sevdiye, Karabey Burcu, 2016. Geometric Period Pottery in Caria Region and Reinterpretation on a CeramicWall Aplication. Turkey, Looking Behind and Before
8-) Sağlık Esra, 2015. Heykelde Yeni Gerçeklik Kiki Smith Örneği. SANAT GERÇEKLİK PARADOKS SEMPOZYUMU
9-) Sağlık Esra, 2015. Estetikten Yeni Anlatımlara Heykelde Kadın Bedeninin Dönüşen Anlamı. “I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi”
10-) Sağlık Şenalp Esra, 2014. New Propositions for Art Education. Foundations in Art
11-) Sağlık Şenalp Esra, 2014. Heykelin Yeni Medya ile İlişkisi Tony Oursler ve Owen Eric Wood Örnekleri. Sanatı Yönetmek
12-) Sağlık Esra, 2014. Sanat Eğitiminin Değişen Anlamları Üzerine Geleneksel Mi Güncel Mi. Sanat Eğitiminde Dönüşümler
13-) Sağlık Esra, 2012. Plastik Sanatlarda Kişisel ve Kültürel Bir İnşa Olarak Kadın. Kadın Olmak
14-) Sağlık Esra, 2012. An ın Sanatsal Arkeolojisi Zaman ve Mekan Algısı. Sanat ve Estetikte Asal Değerler

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sağlık Şenalp Esra, 2016. A New Dimension in Art Drawing. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Sağlık Şenalp Esra, 2014. Heykelde Beden Tasvirleri. Şevket Sabancı Kültür Merkezi Konferans Dizisi
2-) Sağlık Şenalp Esra, 2013. Bedenin Sanatsal Evrimi. İnsan Evrimi Buluşması
3-) Sağlık Esra, 2013. Mitler Masallar Semboller ve Sanat. Düşünbil Mitoloji Günleri

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Sanat Yazıları.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Uz Dergisi.

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Macaristan kaposvar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Güncel Türk Sanatı başlıklı sunum. Proje Türü: AB. Güncel Türk Sanatı başlıklı sunum. 2014-2014

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Sempozyum Danışma Kurulu. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Muğla Uluslararası ahşap Heykel sempozyumu. 2012-2012

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇİN ÇAĞDAŞ FİGÜRATİF HEYKEL. 2014-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇİN ÇAĞDAŞ FİGÜRATİF HEYKEL. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇİN ÇAĞDAŞ FİGÜRATİF HEYKEL. 2014-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: "Karlar ve Leleglerden Günümüze”, Seramik Pano Uygulaması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "Karlar ve Leleglerden Günümüze”, Seramik Pano Uygulaması. 2014-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Karya dan Günümüze Seramik Pano Uygulaması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Doç Burcu Karabey Bilimsel Araştırma Projesi Karlar ve Leleglerden Günümüze Seramik Pano Uygulaması. 2014-2015

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2018. RÜYA DENEMESİ
2-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 2016. ALIŞMA DERSLERİ
3-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2016. Alışma Dersleri
4-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2016. Alışma Dersleri
5-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2015. DAG 14
6-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2015. MORALİA
7-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2015. DAG 14
8-) KİŞİSEL SERGİ. 2015. MORALİA
9-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2014. "Fobia" Kişisel Heykel Sergisi
10-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2012. "Kendine Temayül" Kişisel Heykel Sergisi
11-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2011. "Bu Ben" Kişisel Heykel Sergisi
12-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2010. "Ah" Kişisel Heykel Sergisi
13-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2009. "Heykel Sergisi"
14-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2009. "Otoportre" Kişisel heykel Sergisi
15-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2007. "Beyaza Saklanan" Kişisel Heykel Sergisi
16-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2005. “Esra Sağlık Heykel Sergisi”
17-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2005. “Çok Kültürlü Kimlik: Kültürel Miras, Sanat, İmge”,

Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye Yöneticiliği

1-) GÖSTERİLER /Dia gösterileri /. 2017. 2. Marmara FEST

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2018. 6. Erkan Dülgeroğlu Sanat Çalıştayı Sergisi
2-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2018. Komplo Teorisi Seferihisar
3-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. BODRUM GSF KARMA SERGİ
4-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. Öğretim Elemanları Sergisi
5-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2018. Uluslararası Kağıt İşler Sergisi
6-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2018. YORUMLAR
7-) SERGİLER/. 2018. Komplo Teorisi War Horse
8-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. Komplo Teorisi
9-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ
10-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. YARIN BUGÜNDEN KURULUR
11-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. DÜNYA SANAT GÜNÜ BODRUM SANATÇILARI KARMA SERGİSİ
12-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİSİ
13-) WORKSHOP /Workshop /. 2016. 4. Erkan Dülgeroğlu Seramik Çalıştayı
14-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2016. Sınır-Siz
15-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2016. International Biennial of Miniature Arts Timisoara
16-) SERGİLER/Grup Sergiler . 2016. SINIR-SİZ
17-) SERGİLER/Grup Sergiler . 2016. Bodrum Sağlık Vakfı Seramik Çalıştayı
18-) SERGİLER/Karma sergiler . 2016. ON
19-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2015. ON SERGİSİ
20-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2015. BÜYÜK EFES SANAT GÜNLERİ
21-) KARMA SERGİ . 2015. BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI
22-) KARMA SERGİ. 2015. Artrol
23-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2014. Artrol
24-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2014. “Ekim Geçidi-13" Çanakkale Disiplinlerarası Karma Sergi
25-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2014. “6. Uluslararası Kervansaray Buluşması Sergisi”
26-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2014. “Anonim Hayatlar”
27-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2014. "Kadın Gözüle Erkek Erkek Gözüyle Kadın"
28-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2014. “Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi 10. Kuruluş Yılı Öğretim Elemanları Sergisi”,
29-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2013. “30/30”
30-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2013. “Değişen Coğrafyalar, Değişen Paradigmalar” SANART II Türkiye Estetik Kongresi ve Sergisi
31-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2013. "Antalyam ve Portakalı Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi"
32-) WORKSHOP /Workshop /. 2013. Taş Ustası Halil İbrahim Eren Büstü
33-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2013. “Ve” Heykel ve Maske Sergisi
34-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2013. “Bizzat Ben Kendim Bir İkilem Olarak Ben”,
35-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2012. “Heykel Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi”
36-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2012. “Ekim Geçidi 11- Bodrum Bienaline Doğru Turgutreis Sergisi”
37-) WORKSHOP /Workshop /. 2012. “Doğu Akdeniz Üniversitesi, 19. Bahar Festivali III. Sanat Buluşması”
38-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2012. “Kadın Vardır”
39-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2011. “İstanbul Aydın Üniversitesi 1. Uluslararası Heykel Sempozyumu”
40-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2011. “Ten Rengi”
41-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2010. “Kapalıyız / Closed”
42-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2010. “Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali"
43-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2010. “Uzak Yakın: Tepkime Aralığı”
44-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2010. “Fasafiso”
45-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2009. “Ey Zalim Yanılsama”
46-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2009. “Deneme I: Bağlamsız” 11. Uluslararası İstanbul Bienali Paralel Etkinliği
47-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2008. "Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi"
48-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2008. “Tarmac”
49-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2007. “Yaz Karması Heykel Sergisi”
50-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2007. “Yeniden İzlenim Yeni Biçim”
51-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2006. “Konuş Benimle: Genç Kuşaktan Farklı Yaklaşımlar”
52-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2006. “Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Yüksek Lisans Sergisi”
53-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2006. "Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi"
54-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2006. “Kargaşa”
55-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2005. “Barış”, Terör Kurbanı Dünya Çocukları için Resim Heykel Sergisi
56-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2005. “Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yeni Bina Açılış Sergisi"
57-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2005. “Sır – Zaman” Türkiye ve Kore’den Sanat
58-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2005. “Yeni Kuşak Türk Sanatından Bir Kesit” Plastik Sanatlar Sergisi-1"
59-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2004. “Çağdaş Heykeltraşlar Derneği 7. Karma Sergi”
60-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2004. “Gerçek Olmayan Gerçekler / Unreal Realities”
61-) WORKSHOP /Workshop /. 2004. “5. Hasanoğlan Sanat Bayramı”

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2018. Spring Wind İnside Aegean
2-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2017. 35/35
3-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. AUFTAKT Rhythm Section
4-) Minyatür Bieanli. 2016. İnternational Biennial of Miniature Arts Timisoara
5-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2016. Mail Art Bienali
6-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2015. “Miro’ya Açılan Heykelli Yol”
7-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2015. GÖSTERİŞ
8-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2015. OPEN DOOR//OPEN CALL
9-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2015. İKİNCİ DOĞA
10-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2015. GÖSTERİŞ
11-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2014. “Teras Sergileri <40, 2014”
12-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2014. “Miro’ya Açılan Heykelli Yol”
13-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2013. “Yine, Yeni, Kıyıda...” 5. Uluslararası Egeart Sanat Günleri Genç Sanat Yarışması Sergisi
14-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2013. “1. Bodrum Bienali”
15-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2013. “Sanat 7/24 Vol. 2”
16-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2013. “Teras Sergileri <40, 2013”
17-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2012. “4. Uluslararası Hasandede Heykel Sempozyumu”
18-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2012. “Genç Yeni Farklı 3”
19-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2011. “4. EgeArt Sanat Günleri” (Davetli Sanatçı)
20-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2011. “Güncelle/ Update”
21-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2011. “Muğla Belediyesi 2. Uluslararası Ahşap Heykel Sempozyumu”
22-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2010. Henkel Art.Award Yarışması Sergisi
23-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2009. “16. Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu”
24-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2008. “ 27.Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergisi”
25-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2006. “Art-İst 2006” 16. istanbul Sanat Fuarı
26-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2005. “Off Space”
27-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2005. “7. ODTÜ Sanat Festivali Karma Sergisi"
28-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2003. “Yeni Öneriler Yeni Önermeler 10”
29-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2003. “64. Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Devlet Heykel Yarışması”

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonlarda ödül alma.

1-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2003. “1. Avrupa Öğrencileri Bienali”

Çalışmaların; (sanat eseri, proje, telif hakları, uygulamalar) resmi ve özel kurum ve kuruluşlar veya sanat müzeleri tarafından satın alınması.

1-) KOLEKSİYON /Koleksiyonda eserler /. 2018. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzesi
2-) KOLEKSİYON /Koleksiyonda eserler /. 2014. "Anonim Hayatlar/ Anonymous Lives"
3-) KOLEKSİYON /Koleksiyonda eserler /. 2014. "Miro'ya Açılan Heykelli Yol"
4-) KOLEKSİYON /Koleksiyonda eserler /. 2012. “Doğu Akdeniz Üniversitesi, 19. Bahar Festivali III. Sanat Buluşması”
5-) KOLEKSİYON /Koleksiyonda eserler /. 2012. "Kendine Temayül"
6-) KOLEKSİYON /Koleksiyonda eserler /. 2007. "Beyaza Saklanan"
7-) KOLEKSİYON /Koleksiyonda eserler /. 2005. “Yeni Kuşak Türk Sanatından Bir Kesit” Plastik Sanatlar Sergisi-1”
8-) KOLEKSİYON /Koleksiyonda eserler /. 2003. "1. Avrupa Öğrencileri Bienali"

Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser yada yorumlarıyla gerçekleştirilen etkinlikler (sergi, konser, workshop, heykel, sempozyum vb.)

1-) KURATÖRLÜK /. 2018. SÖZ KAVRAM BİÇİM
2-) KURATÖRLÜK /. 2015. Esc Multimedya Sergisi
3-) KURATÖRLÜK . 2015. ESC
4-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /. 2014. Kamusal Alanda Sanat
5-) KURATÖRLÜK /. 2014. Tadımlık
6-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /. 2013. Gümüşlük Akademisi Vakfı Ahşap Heykel Atölyesi
7-) KURATÖRLÜK /. 2012. 37 1 56 N 27 21 23 E
8-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /. 2012. "5. İnecik Görsel Sanatlar Günleri Seramik Atölye Çalışması"
9-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /. 2010. “3. İnecik Görsel Sanatlar Günleri” Gençlerle Çamur Atölyesi”

Yarışma seçici kurullarında (öğrenci yarışmaları hariç) görev yapmak.

1-) SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /. 2014. “3. Hasan Önkaş Ödülleri Yarışması”
2-) SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /. 2011. "Sigara Kalbinizi Kırar"

Verdiği Dersler

TMB3802 2018-2019 Bahar

Çağdaş Sanat II

GRF 5004 2018-2019 Bahar

Çağdaş Sanat Tarihi

TMB3802 2018-2019 Bahar

Çağdaş Sanat II

TMB3802 2018-2019 Bahar

Çağdaş Sanat II

HYK4506 2018-2019 Bahar

Desen VIII

HYK4004 2018-2019 Bahar

Heykel Atölyesi VI

HYK4505 2018-2019 Güz

Desen VII

HYK4903 2018-2019 Güz

Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı I

HYK4003 2018-2019 Güz

Heykel Atölyesi V

TMB3801 2018-2019 Güz

Çağdaş Sanat I

HYK4903 2018-2019 Güz

Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı I

TMB3801 2018-2019 Güz

Çağdaş Sanat I

TMB3801 2018-2019 Güz

Çağdaş Sanat I

TMB3802 2017-2018 Bahar

Çağdaş Sanat II

HYK4506 2017-2018 Bahar

Desen VIII

TMB3802 2017-2018 Bahar

Çağdaş Sanat II

GRF 5004 2017-2018 Bahar

Çağdaş Sanat Tarihi

HYK4004 2017-2018 Bahar

Heykel Atölyesi VI

TMB3801 2017-2018 Güz

Çağdaş Sanat I

HYK4003 2017-2018 Güz

Heykel Atölyesi V

HYK4505 2017-2018 Güz

Desen VII

TMB3801 2017-2018 Güz

Çağdaş Sanat I

GRF 5012 2015-2016 Bahar

Çağdaş Sanat Tarihi

TMB3802 2015-2016 Bahar

Çağdaş Sanat II

TMB3802 2015-2016 Bahar

Çağdaş Sanat II

TMB3802 2015-2016 Bahar

Çağdaş Sanat II

HYK4506 2015-2016 Bahar

Desen VIII

HYK2006 2015-2016 Bahar

Heykel Atölyesi II

HYK3501 2015-2016 Güz

Heykel ve Çevre

HYK4505 2015-2016 Güz

Desen VII

HYK3901 2015-2016 Güz

Multimedya

HYK3905 2015-2016 Güz

Heykel ve Çevre

TMB3801 2015-2016 Güz

Çağdaş Sanat I

HYK3901 2015-2016 Güz

Multimedya

HYK3905 2015-2016 Güz

Heykel ve Çevre

HYK2001 2015-2016 Güz

Heykel Atölyesi I

HYK3503 2015-2016 Güz

Multimedya

TMB3801 2015-2016 Güz

Çağdaş Sanat I

HYK2006 2014-2015 Bahar

Heykel Atölyesi II

TMB3802 2014-2015 Bahar

Çağdaş Sanat II

HYK3504 2014-2015 Bahar

Mimari ve Heykel

GRF 5012 2014-2015 Bahar

Çağdaş Sanat Tarihi

HYK3904 2014-2015 Bahar

Mimari ve Heykel

TMB1804 2014-2015 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

HYK3904 2014-2015 Bahar

Mimari ve Heykel

TMB3802 2014-2015 Bahar

Çağdaş Sanat II

TMB3801 2014-2015 Güz

Çağdaş Sanat I

HYK3905 2014-2015 Güz

Heykel ve Çevre

HYK3905 2014-2015 Güz

Heykel ve Çevre

GRF 5012 2014-2015 Güz

Çağdaş Sanat Tarihi

HYK3501 2014-2015 Güz

Heykel ve Çevre

HYK2001 2014-2015 Güz

Heykel Atölyesi I

TMB3801 2014-2015 Güz

Çağdaş Sanat I

HYK4505 2014-2015 Güz

Desen VII