Personel

Doç. Esra Sağlık Şenalp
Doç.
Esra Sağlık Şenalp
@ E-posta
esrasaglik@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3238

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Heykel Bölümü / Heykel Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2003

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2005

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sağlık Şenalp Esra, 2017. MÜZİK VE PLASTİK SANATLAR ARASINDAKİ GÜNCEL DİYALOG. KESİT AKADEMİ DERGİSİ

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) MYTHS AND SYMBOLS IN CONTEMPORARY ART - 2014
2-) Plastik Sanatlarda Kişisel ve Kültürel Bir İnşa Olarak Kadın, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, e kitap - 2012

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Görsel Sanatlarda Otobiyografik Anlatımlar, Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Dergisi - 2013
2-) KAMUSAL ALANDA KADINLIK HALLERİNİN TEMSİLİ - 2013

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sağlık Şenalp Esra, 2017. REBECCA HORN’UN HEYKELLERİNDE ŞİİRSEL “HAREKET”. 2. ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU
2-) SAĞLIK ŞENALP.,E., 2016. Minimalizmin Endüstriyel Sadeliği. YARATICI ENDÜSTRİLER ULUSLARARASI TASARIM SEMPOZYUMU
3-) SAĞLIK ŞENALP.,E., 2016. A NEW DIMENSION IN ART: DRAWING. IX. European Conference on Social and Behavioral Science
4-) KARABEY.,B., SAĞLIK ŞENALP.,E., KADIOĞLU.,S., 2016. Geometric Period Pottery in Caria Region and Reinterpretation on a Ceramic Wall Application. TURKEY, LOOKING BEHIND AND BEFORE

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇİN ÇAĞDAŞ FİGÜRATİF HEYKEL. 2014-2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: "Karlar ve Leleglerden Günümüze”, Seramik Pano Uygulaması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "Karlar ve Leleglerden Günümüze”, Seramik Pano Uygulaması. 2014-2015

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler. 2016. ALIŞMA DERSLERİ
2-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2015. DAG 14
3-) KİŞİSEL SERGİ. 2015. MORALİA

Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye Yöneticiliği

1-) GÖSTERİLER /Dia gösterileri /. 2017. 2. Marmara FEST

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. Komplo Teorisi
2-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ
3-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. YARIN BUGÜNDEN KURULUR
4-) SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /. 2017. DÜNYA SANAT GÜNÜ BODRUM SANATÇILARI KARMA SERGİSİ
5-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİSİ
6-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2016. International Biennial of Miniature Arts Timisoara
7-) SERGİLER/Bianeller, trianeller . 2016. 1. International Mail Art Biennial
8-) SERGİLER/Grup Sergiler . 2016. SINIR-SİZ
9-) SERGİLER/Grup Sergiler . 2016. Bodrum Sağlık Vakfı Seramik Çalıştayı
10-) SERGİLER/Karma sergiler . 2016. ON
11-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2015. BÜYÜK EFES SANAT GÜNLERİ
12-) KARMA SERGİ . 2015. BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI
13-) KARMA SERGİ. 2015. Artrol

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2017. 35/35
2-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2017. AUFTAKT Rhythm Section
3-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2015. “Miro’ya Açılan Heykelli Yol”
4-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2015. GÖSTERİŞ
5-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2015. OPEN DOOR//OPEN CALL
6-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler . 2015. İKİNCİ DOĞA

Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser yada yorumlarıyla gerçekleştirilen etkinlikler (sergi, konser, workshop, heykel, sempozyum vb.)

1-) KURATÖRLÜK . 2015. ESC

Verdiği Dersler

TMB3802 2018-2019 Bahar

Çağdaş Sanat II

GRF 5004 2018-2019 Bahar

Çağdaş Sanat Tarihi

TMB3802 2018-2019 Bahar

Çağdaş Sanat II

TMB3802 2018-2019 Bahar

Çağdaş Sanat II

HYK4506 2018-2019 Bahar

Desen VIII

HYK4004 2018-2019 Bahar

Heykel Atölyesi VI

HYK4505 2018-2019 Güz

Desen VII

HYK4903 2018-2019 Güz

Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı I

HYK4003 2018-2019 Güz

Heykel Atölyesi V

TMB3801 2018-2019 Güz

Çağdaş Sanat I

HYK4903 2018-2019 Güz

Bilgisayar Destekli Heykel Tasarımı I

TMB3801 2018-2019 Güz

Çağdaş Sanat I

TMB3801 2018-2019 Güz

Çağdaş Sanat I

TMB3802 2017-2018 Bahar

Çağdaş Sanat II

HYK4506 2017-2018 Bahar

Desen VIII

TMB3802 2017-2018 Bahar

Çağdaş Sanat II

GRF 5004 2017-2018 Bahar

Çağdaş Sanat Tarihi

HYK4004 2017-2018 Bahar

Heykel Atölyesi VI

TMB3801 2017-2018 Güz

Çağdaş Sanat I

HYK4003 2017-2018 Güz

Heykel Atölyesi V

HYK4505 2017-2018 Güz

Desen VII

TMB3801 2017-2018 Güz

Çağdaş Sanat I

GRF 5012 2015-2016 Bahar

Çağdaş Sanat Tarihi

TMB3802 2015-2016 Bahar

Çağdaş Sanat II

TMB3802 2015-2016 Bahar

Çağdaş Sanat II

TMB3802 2015-2016 Bahar

Çağdaş Sanat II

HYK4506 2015-2016 Bahar

Desen VIII

HYK2006 2015-2016 Bahar

Heykel Atölyesi II

HYK3501 2015-2016 Güz

Heykel ve Çevre

HYK4505 2015-2016 Güz

Desen VII

HYK3901 2015-2016 Güz

Multimedya

HYK3905 2015-2016 Güz

Heykel ve Çevre

TMB3801 2015-2016 Güz

Çağdaş Sanat I

HYK3901 2015-2016 Güz

Multimedya

HYK3905 2015-2016 Güz

Heykel ve Çevre

HYK2001 2015-2016 Güz

Heykel Atölyesi I

HYK3503 2015-2016 Güz

Multimedya

TMB3801 2015-2016 Güz

Çağdaş Sanat I

HYK2006 2014-2015 Bahar

Heykel Atölyesi II

TMB3802 2014-2015 Bahar

Çağdaş Sanat II

HYK3504 2014-2015 Bahar

Mimari ve Heykel

GRF 5012 2014-2015 Bahar

Çağdaş Sanat Tarihi

HYK3904 2014-2015 Bahar

Mimari ve Heykel

TMB1804 2014-2015 Bahar

Temel Sanat Eğitimi II

HYK3904 2014-2015 Bahar

Mimari ve Heykel

TMB3802 2014-2015 Bahar

Çağdaş Sanat II

TMB3801 2014-2015 Güz

Çağdaş Sanat I

HYK3905 2014-2015 Güz

Heykel ve Çevre

HYK3905 2014-2015 Güz

Heykel ve Çevre

GRF 5012 2014-2015 Güz

Çağdaş Sanat Tarihi

HYK3501 2014-2015 Güz

Heykel ve Çevre

HYK2001 2014-2015 Güz

Heykel Atölyesi I

TMB3801 2014-2015 Güz

Çağdaş Sanat I

HYK4505 2014-2015 Güz

Desen VII