Personel

Araştırma Görevlisi Esra Tuncalı
Araştırma Görevlisi
Esra Tuncalı
@ E-posta
esratuncali@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Bölümü / Grafik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 20.06.2008

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 10.11.2011
Universita di Venezia Fine arts visual arts 15.07.2010

Yayin Bilgileri

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) 10.Yıl Öğretim Elemanları Sergisi - 2014
2-) Stop Motion Animasyon, "Common Graund" Venice Project, Bevelaqua la Masa - 2010
3-) Akdeniz Ülkeleri Ecume Sergisi - 2008

Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye çalışmasına katılım

1-) Bodrum Grafik Tasarım Günleri - 2014