Personel

Araştırma Görevlisi Esra Tuncalı
Araştırma Görevlisi
Esra Tuncalı
@ E-posta
esratuncali@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadro Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Grafik Bölümü / Grafik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 20.06.2008

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 10.11.2011
Universita di Venezia Fine arts visual arts 15.07.2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tuncalı Esra, 2016. çevresel sorunlar için tasarlanmış infografikler. Global Journal on Humanites & Social Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tuncalı Esra, 2016. Introducing Designers Work On Social Media And Presenting Portfolio. INTERNATIONAL HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES CONFERENCE

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: sergilenen çalışma ile ilgili olarak kırmızı baslıklı kız hikayesinin resimlemesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. seder sergisi 5th world conferance on desşgn and art. 2016-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Grafik Tasarım. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 4 Dünya Tasarım Ve Sanat Konferansı. 2015-2015

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2016. kaybolan kentin şamanı
2-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2015. Gravür Atölye sergisi 2
3-) 10.Yıl Öğretim Elemanları Sergisi - 2014
4-) SERGİLER/Bianeller, trianeller /. 2014. İstanbul Tasarım Bianeli
5-) Stop Motion Animasyon, "Common Graund" Venice Project, Bevelaqua la Masa - 2010
6-) Akdeniz Ülkeleri Ecume Sergisi - 2008

Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye çalışmasına katılım

1-) Bodrum Grafik Tasarım Günleri - 2014

Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb.)

1-) ENDLESS FIGHT. 2018. 6. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU SONSUZLUK- ENDLESS KARMA SERGİSİ
2-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. bodrum güzel sanatlar fakültesi karma sergisi
3-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2018. ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ
4-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2018. 8 mart dünya kadınlar günü sergisi
5-) Marka Kent Tasarımları Sergisi. 2017. pedasa marka kimlik çalışması
6-) atatürk ve düşünce. 2017. atatürk ve spor
7-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2016. atatürk ün değer ve düşünceleri
8-) SANATSAL ETKİNLİKLER/. 2016. 3.istanbul tasarım bianeli
9-) SERGİLER/Grup Sergiler /. 2016. Riskli alanlar
10-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2016. Dünya bir yana...
11-) SANATSAL ETKİNLİKLER/. 2016. Denge: hayatta başka şeylerde vardır
12-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2016. anadolu atları
13-) sergi. 2015. Grafik Bölümü Sanatta Yeterlilik Öğrenci Sergisi

Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri vb. sanatsal organizasyonların etkinliklerine kabul edilme.

1-) ormanda tehlike. 2016. 5th world conferance on design and arts