Personel

Araştırma Görevlisi Zeynep Ezgi Uysal
Araştırma Görevlisi
Zeynep Ezgi Uysal
@ E-posta
ezgierdemir@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 2010

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İPEK EĞİLMEZ.,N., ERDEMİR.,E., 2016. Eflâtun Cem Güney In Terms Of Bibliotheraphic Elements: Once Upon A Time. International Journal of Proggressive Education

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) COŞKUN.,V., ERDEMİR.,E., ÖZKAYA.,G., 2016. Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Söz Dizimi . Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2-) COŞKUN.,V., ÖZKAYA.,G., ERDEMİR.,E., 2016. Durum ve Olay Yazılarına Göre Öbek- Anlam İlişkisi . EJER

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) COŞKUN.,V., ÇETİN.,D., ÖZKAYA.,G., ERDEMİR.,E., ÖZŞAVLİ.,G., . 2016. Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi / Kavramlaştırma Eğitiminin Yazılı Anlatımda Söz Varlığına Etkisi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Türkçenin Eğitimi-Öğretimine Yönelik Çalışmalar.

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli Değerler Haritası. 2015--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkçe Öğretmenlerinin “Değer” Hakkındaki Görüşleri. 2015--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ortaokul Öğrencilerinin "Değerler" Hakkındaki Görüşleri ve Değer Eğitiminde Türkçe Dersinin Yeri. 2015--1

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı. Türkiye. . 2015
2-) II. Uluslararası Mevlevilik ve Şahidi Sempozyumu. Türkiye. . 2015

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Türkiye. Türkiye. 2015