Personel

Öğretim Görevlisi Fatih Çayan
Öğretim Görevlisi
Fatih Çayan
@ E-posta
fatihcayan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü / Kozmetik Teknolojileri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 19.01.2007

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 20.07.2011

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çayan.,F., Tel Çayan.,G., Özler.,A., Duru.,E., 2017. Comparative study of fatty acids profile of wild mushroom species from Turkey. Eurasian Journal of Analytical Chemistry
2-) Çayan.,F., Tel.,G., Duru.,E., Öztürk.,M., Türkoğlu.,A., Harmandar.,M., 2014. Application of GC, GC-MSD, ICP-MS and Spectrophotometric Methods for the Determination of Chemical Composition and In Vitro Bioactivities of Chroogomphus rutilus: The Edible Mushroom Species. Food Analytical Methods

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tel.,G., Duru.,E., Taş.,M., Çayan.,F., Türkoğlu.,A., 2016. Screening of Antioxidant and Anticholinesterase Activities of various extracts from two Truffle: Terfezia leptoderma and Tuber brumale. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB 2016)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Çayan.,F., Tel.,G., Taş.,M., Türk.,M., Duru.,E., 2016. Antioxidant and Cytotoxic Activitiy of Reddellomyces westraliensis (G.W. Beaton & Malajczuk). 29th International Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 9th International Conference on Biodiversity (ISCNP-29 & ICOB-9)
2-) Taş.,M., Küçükaydın.,S., Çayan.,F., Tel Çayan.,G., Duru.,E., Öztürk.,M., 2016. Screening of Antioxidant and Anticholinesterase Activities of Various Extracts from Hysterangium Inflatum Rodway. 8th International Workshop on Edible Mycorrhizal Mushrooms (IWEMM8) and the Sixth Congress Tuber aestivum / uncinatum European Scientific Group (TAUESG 6)
3-) Tel.,G., Küçükaydın.,S., Taş.,M., Çayan.,F., Kuş.,Ç., Duru.,E., 2016. Comparison of Phenolic Compounds and Activities of Various Honeydew Honey Produced in Turkey. 5th International Muğla Beekeeping & Pine Honey Congress
4-) Çayan.,F., Tel.,G., Küçükaydın.,S., Taş.,M., Karaca.,Ü., Duru.,E., 2016. Chemical profiles and Biological activities of Monofloral Honey. 5th International Muğla Beekeeping & Pine Honey Congress
5-) Taş.,M., Tel.,G., Küçükaydın.,S., Çayan.,F., Öztürk.,M., Duru.,E., 2016. Effects of Geogrophical Differences on Phenolic compounds and Biological Activities. 5th International Muğla Beekeeping & Pine Honey Congress
6-) Küçükaydın.,S., Taş.,M., Tel Çayan.,G., Karataş.,Ş., Çayan.,F., Duru.,E., 2016. Effect of Pollen Density to Chemical Composition and Antioxidant Activity of Thyme Honeys. 5th International Muğla Beekeeping & Pine Honey Congress
7-) Tel.,G., Deveci.,E., Çayan.,F., Duru.,E., Türkoğlu.,A., 2015. Phenolic profiles of Truffles from Anatolia. Nordic Natural Procuct Conference (NNPC 2015)
8-) Tel.,G., Kıvrak.,İ., Çayan.,F., Öztürk.,M., Duru.,E., Harmandar.,M., 2011. Fatty acid composition of some naturally growing mushrooms in Anatolia. 1st International Symposium on Secondary Metabolites Chemical, Biological and Biotechnological properties
9-) Çayan.,F., Tel.,G., Duru.,E., Öztürk.,M., Harmandar.,M., 2010. Antioxidant Activity of The Edible Mushroom Chroogomphus rutilus with Total Phenolic and Flavonoid Content. 4th International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry (IMMPC-4) and 6th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry (ISPC-6)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Duru.,E., Tel.,G., Çayan.,F., Kıvrak.,İ., Harmandar.,M., 2011. Chroogomphus rutilus (Schaeff) OK, Mill Yenilebilir Mantarının Kimyasal Bileşimleri. XXV. Ulusal Kimya Kongresi

Verdiği Dersler

İPD221 2017 Bahar Ek Sınav 2

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İPD221 2017 Bahar Ek Sınav 1

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞY2801 2018-2019 Güz

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

KİM2505 2018-2019 Güz

BOYAR MADDE KİMYASI

KOZ2505 2018-2019 Güz

DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI I

KOZ2001 2018-2019 Güz

KOZMETİK ÜRETİM TEKNİKLERİ I

KİM1005 2018-2019 Güz

ORGANİK KİMYA

İŞY2801 2018-2019 Güz

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

KİM2507 2018-2019 Güz

İLAÇ KİMYASI

İŞY1504 2017-2018 Yaz

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

KOZ2504 2017-2018 Bahar

KİMYA LABORATUVARI II

KOZ2002 2017-2018 Bahar

KOZMETİK ÜRETİM TEKNİKLERİ II

KOZ1008 2017-2018 Bahar

LABORATUVAR TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ

İŞY1504 2017-2018 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY1822 2017-2018 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY2802 2017-2018 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY1822 2017-2018 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY2802 2017-2018 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

KOZ2505 2017-2018 Güz

DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI I

KOZ2001 2017-2018 Güz

KOZMETİK ÜRETİM TEKNİKLERİ I

KOZ1002 2016-2017 Bahar

GENEL KİMYA II

KOZ1502 2016-2017 Bahar

KOZMETİK KATKI MADDELERİ II

KOZ1008 2016-2017 Bahar

LABORATUVAR TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ

SGP1804 2016-2017 Bahar

ÇEVRE KORUMA

SGP1804 2016-2017 Bahar

ÇEVRE KORUMA

İŞY2802 2016-2017 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY2802 2016-2017 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

KOZ1004 2016-2017 Bahar

ORGANİK KİMYA

KOZ1005 2016-2017 Güz

GENEL KİMYA I

KOZ1501 2016-2017 Güz

KOZMETİK KATKI MADDELERİ I