Personel

Araş.Gör.Dr. Fatma Karaman
Araş.Gör.Dr.
Fatma Karaman
@ E-posta
fatmakaraman@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / Alman Dili Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karaman Fatma, 2017. Bir Yöntem Olarak Dramanın Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı. Sobider
2-) Karaman Fatma, 2017. FRANZ KAFKA’DA UMUTSUZLUK İNTİHAR VE ÖLÜM. International Journal of Languages’ Education and Teaching
3-) Karaman Fatma, 2017. Temel Eğitimde Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi. Batman Yaşam Bilimleri Dergisi
4-) Karaman Fatma, 2016. Etkin Öğrenme Yaklaşımına Göre Almanca Emir Kipinin Öğretilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies
5-) Karaman Fatma, 2016. Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Dilbilgisinin Dört Beceriye Aktarımı ve Kullanımına Yönelik Örnek Bir Uygulama. Diyalog
6-) Karaman Fatma, 2016. Girişken Kişilik Özelliklerine Sahip Olmak İle Bir Yabancı Dilde İletişim Kurabilme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ASOS JOURNAL
7-) Karaman Fatma, 2015. Yabancı Dil Sınavının Almanca Ölçme Aracı Olarak İncelenmesi. Route Education and Social Science Journal

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karaman Fatma, 2017. Dramanın Yabancı Dil Öğretimine Etkisi. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
2-) Karaman Fatma, 2017. Yabancı Dil Derslerinde Okuma Becerisinin “Görev Temelli Yöntem” ile Geliştirilmesi. VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences
3-) Karaman Fatma, 2017. Temel Eğitimde İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
4-) Karaman Fatma, 2017. ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARINDA ANADİLDEN HEDEF DİLE ÇEVİRİ DERSİNİNYABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRETİMİNE KATKISI. II. International Academic Research Congress
5-) Karaman Fatma, 2017. ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK DÜŞÜNME BECERİSİ. II. International Academic Research Congress
6-) Karaman Fatma, 2017. ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALMANCAYI ÖĞRETME KAYGISI. International Symposium of Education and Values (ISOEVA)
7-) Karaman Fatma, 2016. Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Dilbilgisinin Dört Beceriye Aktarımı ve Kullanımına Yönelik Örnek Bir Uygulama. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
8-) Karaman Fatma, 2016. Etkili Bir Yabancı Dil Öğretimi İçin Öğretmen Yeterlilikleri. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
9-) Karaman Fatma, 2015. Girişken Kişilik Özelliklerine Sahip Olmak ile Bir Yabancı Dilde İletişim Kurabilme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karaman Fatma, 2016. Fatih Erdoğan ın Kiaplarında Mizah Öğesinin Bilişsel ve Duyuşsal İşlev Açısından İncelenmesi. VII. Ulusal Çoçuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Fatih Erdoğan Sempozyumu

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Current Debates in Linguistics und Literature/YABANCI DİL DERSLERİNDE OKUMA BECERİSİNİN“GÖREV TEMELLİ YÖNTEM” İLE GELİŞTİRİLMESİ. Yayın Evi: Ijopec Publication

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2017. Batman Yaşam Bilimleri dergisi. Hakemlik Sayısı: 1

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Marmara Üni. Alanında En İyi Bildiri Ödülü. 2017