Personel

Öğretim Görevlisi Feyzi Tezcan
Öğretim Görevlisi
Feyzi Tezcan
@ E-posta
feyzitezcan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü / Harita Ve Kadastro Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ JEODEZİ-FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ 16.08.1993

Verdiği Dersler

HRK2002 2017 Bahar Ek Sınav 2

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

HRT212 2017 Bahar Ek Sınav 2

ULAŞTIRMA

HRK2002 2017 Bahar Ek Sınav 2

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

MAP111 2017 Bahar Ek Sınav 2

TRİGONOMETRİ

HRK2505 2017 Bahar Ek Sınav 2

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

HRK1003 2017 Bahar Ek Sınav 2

HARİTA ÇİZİMİ I

HRT108 2017 Bahar Ek Sınav 2

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ I

HRT204 2017 Bahar Ek Sınav 2

GPS ÖLÇME VE UYGULAMALARI

HRK1004 2017 Bahar Ek Sınav 2

HARİTA ÇİZİMİ II

HRK2502 2017 Bahar Ek Sınav 2

KADASTRO II

HRK2005 2017 Bahar Ek Sınav 2

KADASTRO I

HRK1009 2017 Bahar Ek Sınav 2

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRK2005 2017 Bahar Ek Sınav 2

KADASTRO I

HRT204 2017 Bahar Ek Sınav 2

GPS ÖLÇME VE UYGULAMALARI

İNT2802 2017 Bahar Ek Sınav 2

KARAYOLU İNŞAATI

İNT2802 2017 Bahar Ek Sınav 2

KARAYOLU İNŞAATI

HRT212 2017 Bahar Ek Sınav 2

ULAŞTIRMA

HRK1009 2017 Bahar Ek Sınav 2

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRT212 2017 Bahar Ek Sınav 1

ULAŞTIRMA

HRK1004 2017 Bahar Ek Sınav 1

HARİTA ÇİZİMİ II

HRK2005 2017 Bahar Ek Sınav 1

KADASTRO I

İNT2802 2017 Bahar Ek Sınav 1

KARAYOLU İNŞAATI

HRT204 2017 Bahar Ek Sınav 1

GPS ÖLÇME VE UYGULAMALARI

HRK2501 2017 Bahar Ek Sınav 1

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

HRK1009 2017 Bahar Ek Sınav 1

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRK2005 2017 Bahar Ek Sınav 1

KADASTRO I

HRK2505 2017 Bahar Ek Sınav 1

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

İNT2802 2017 Bahar Ek Sınav 1

KARAYOLU İNŞAATI

HRK2502 2017 Bahar Ek Sınav 1

KADASTRO II

MAP111 2017 Bahar Ek Sınav 1

TRİGONOMETRİ

HRK1003 2017 Bahar Ek Sınav 1

HARİTA ÇİZİMİ I

HRK2002 2017 Bahar Ek Sınav 1

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

HRT204 2017 Bahar Ek Sınav 1

GPS ÖLÇME VE UYGULAMALARI

HRK1009 2017 Bahar Ek Sınav 1

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRT212 2017 Bahar Ek Sınav 1

ULAŞTIRMA

HRK2002 2017 Bahar Ek Sınav 1

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

HRK2501 2017 Bahar Ek Sınav 1

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

HRT108 2017 Bahar Ek Sınav 1

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ I

HRK1004 2014-2015 Yaz

HARİTA ÇİZİMİ II

HRK1004 2014-2015 Yaz

HARİTA ÇİZİMİ II

İNT2802 2014-2015 Yaz

KARAYOLU İNŞAATI

HRK1005 2014-2015 Yaz

MESLEKİ HESAPLAMALAR

İNT2802 2014-2015 Yaz

KARAYOLU İNŞAATI

HRK1005 2014-2015 Yaz

MESLEKİ HESAPLAMALAR

HRK1003 2018-2019 Güz

HARİTA ÇİZİMİ I

HRK1009 2018-2019 Güz

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRK2501 2018-2019 Güz

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

HRK2005 2018-2019 Güz

KADASTRO I

HRK2505 2018-2019 Güz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

HRK1003 2018-2019 Güz

HARİTA ÇİZİMİ I

HRK2505 2018-2019 Güz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

HRK2501 2018-2019 Güz

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

HRK2005 2018-2019 Güz

KADASTRO I

HRK1009 2018-2019 Güz

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRK2002 2017-2018 Bahar

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

HRK1004 2017-2018 Bahar

HARİTA ÇİZİMİ II

İNT2802 2017-2018 Bahar

KARAYOLU İNŞAATI

HRK1004 2017-2018 Bahar

HARİTA ÇİZİMİ II

HRK1504 2017-2018 Bahar

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

HRK1506 2017-2018 Bahar

MESLEK ETİĞİ

HRK2002 2017-2018 Bahar

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

İNT2802 2017-2018 Bahar

KARAYOLU İNŞAATI

HRK2505 2017-2018 Güz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

HRK2501 2017-2018 Güz

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

HRK1009 2017-2018 Güz

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRK1001 2017-2018 Güz

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRK1009 2017-2018 Güz

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRK1001 2017-2018 Güz

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRK2505 2017-2018 Güz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

HRK2501 2017-2018 Güz

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

HRK2003 2017-2018 Güz

HARİTA YAPIMI

HRK1001 2016-2017 Yaz

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRK1004 2016-2017 Yaz

HARİTA ÇİZİMİ II

HRK1001 2016-2017 Yaz

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRK1004 2016-2017 Bahar

HARİTA ÇİZİMİ II

HRK1506 2016-2017 Bahar

MESLEK ETİĞİ

HRK1504 2016-2017 Bahar

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

HRK1004 2016-2017 Bahar

HARİTA ÇİZİMİ II

İNT2802 2016-2017 Bahar

KARAYOLU İNŞAATI

HRK2002 2016-2017 Bahar

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

İNT2802 2016-2017 Bahar

KARAYOLU İNŞAATI

HRK2002 2016-2017 Bahar

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

HRK2501 2016-2017 Güz

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

HRK1001 2016-2017 Güz

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRK2003 2016-2017 Güz

HARİTA YAPIMI

HRK2501 2016-2017 Güz

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

HRK2505 2016-2017 Güz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

HRK1001 2016-2017 Güz

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRK2505 2016-2017 Güz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

HRK1004 2015-2016 Bahar

HARİTA ÇİZİMİ II

HRK1004 2015-2016 Bahar

HARİTA ÇİZİMİ II

HRK2002 2015-2016 Bahar

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

HRK2502 2015-2016 Bahar

KADASTRO II

İNT2802 2015-2016 Bahar

KARAYOLU İNŞAATI

İNT2802 2015-2016 Bahar

KARAYOLU İNŞAATI

HRK2502 2015-2016 Bahar

KADASTRO II

HRK2002 2015-2016 Bahar

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

HRK2005 2015-2016 Güz

KADASTRO I

HRK2505 2015-2016 Güz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

HRK2501 2015-2016 Güz

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

HRK2005 2015-2016 Güz

KADASTRO I

HRK2505 2015-2016 Güz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

HRK2501 2015-2016 Güz

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

HRK1009 2015-2016 Güz

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRK1009 2015-2016 Güz

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRK1009 2013-2014 Yaz

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRK2002 2014-2015 Bahar

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

HRK1004 2014-2015 Bahar

HARİTA ÇİZİMİ II

İNT2802 2014-2015 Bahar

KARAYOLU İNŞAATI

İNT2802 2014-2015 Bahar

KARAYOLU İNŞAATI

HRK2002 2014-2015 Bahar

ARAZİ ÖLÇMELERİ IV

HRK1004 2014-2015 Bahar

HARİTA ÇİZİMİ II

HRK2501 2014-2015 Güz

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

HRK1009 2014-2015 Güz

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRK1001 2014-2015 Güz

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRK2505 2014-2015 Güz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

HRK2501 2014-2015 Güz

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

HRK1001 2014-2015 Güz

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRK2505 2014-2015 Güz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

HRK1009 2014-2015 Güz

MESLEKİ TRİGONOMETRİ