Personel

Yrd.Doç.Dr. Figen Çukur
Yrd.Doç.Dr.
Figen Çukur
@ E-posta
figenc@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3262

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Milas Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü / İşletme Yönetimi Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1994

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi / Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı 1999

Doktora

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi / Tarım İşletmeciliği Anabilimdalı 2006

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çukur.,F., Demirbaş.,N., Çukur.,T., Dayan.,V., Uzun.,Ç., 2015. Çukur, F., Demirbaş, N., Çukur, T., Dayan, V., Uzun. A. Ç., (2015).Evaluation of Attitudes and Behaviors on Food Safety and Quality Management Systems of Firm Owners in Olive Oil Enterprises : The Case Study of Mugla Province-Turkey. . Journal of Agricultural Science and Technology
2-) Çukur.,F., Saner.,G., Çukur.,T., Dayan.,V., Adanacıoğlu.,H., 2013. Çukur, F., Saner, G., Çukur, T., Dayan, V., Adanacıoğlu, H., (2013). Efficiency Analysis of Olive Farms: The Case Study of Mugla Province, Turkey. Journal of Food, Agriculture&Enviroment
3-) Demirbaş.,N., Tosun.,D., Çukur.,F., Yıldız.,Ö., 2012. Demirbaş,,N., Tosun, D., Çukur, F., Yıldız, Ö., (2012). Food Safety Practices on Dairy Farms in Turkey: A Case Study of Izmir Province. Journal of Animal and Veterinary Advances
4-) Demirbaş.,N., Tosun.,D., Çukur.,F., Yıldız.,Ö., 2011. Çukur, F., Saner,G., Çukur, T., Dayan, V., (2011). Risks and Risk Strategies on Olive Farming in Milas District of Mugla Province, Turkey. Journal of Food, Agriculture&Enviroment
5-) Demirbaş, N, Çukur, F, Yıldız, Ö, Gölge, E (2009), Level of Knowledge, Practices and Attitudes of Dairy Farmers Regarding Food Safety in Turkey, New Medit, Vol. VIII, N.4, Italy, December, p.43-46. - 2009
6-) Demirbaş, N, D, Tosun, F.Çukur, Evren Gölge (2009), Practices in Milk Collection Centres for Quality Milk Production: A Case from the Aegean Region of Turkey, New Medit, Vol. VIII, N.3, Italy, September, p.21-27. - 2009
7-) Demirbaş, N., E. Gölge, D.Tosun, F. Çukur,(2008), Food Safety Practices in Milk Collection Centers in Turkey: A Case Study, British Food Journal, Volume:110, Number:8, p.781-789 - 2008
8-) Demirbaş, N.,Cukur, F.,Tosun, D, Gölge, E. 2007.The knowledge and practices in milk collection centres in Turkey, Agro Food Industry Hi-Tech, November-December, Volume: 18, Issue: 6, Pages: 29-31. - 2007

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Figen.,Ç., Banu.,Y., Nevin.,D., 2016. Çukur, F., Yücel, B., Demirbaş, N., (2016).AB ve Türkiye'de Arıcılık Faaliyetine Yönelik Gıda Güvenliği Uygulamaları: Sorunlar ve Öneriler . Tarım Ekonomisi Dergisi
2-) Çukur.,F., Çelik.,O., 2014. Çukur, F., Çelik, O., (2014).Organic Olive Farming and Its Future: A Case Study From Turkey. The Journal Agriculture and Forestry
3-) Çukur.,F., Saner.,G., Çukur.,T., Dayan.,V., 2013. Çukur, F., Saner, G., Çukur, T., Dayan, V., 2013, Marketing Services and Structure of Olive Farms: A Case Study of Turkey. Bulgarian Journal of Agricultural Science
4-) Saner, G, F. Çukur, T.Çukur (2009), Recent Developments in Beef Marketing Strategies at Producer and Industry Level: A Case of Izmir, Turkey Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (8):1595-1601. - 2009
5-) Saner, G., M.Yercan, S. Engindeniz, B. Karaturhan, F. Çukur, (2007), Alternative Marketing Strategies for Honey and Other Bee Products in Turkey" Journal of Agricultural & Food Information Vol: 8(4), 2007, Haworth Press. - 2007
6-) Engindeniz, S., F.Çukur, D.Y.Engindeniz, (2006), Factors Affecting The Profitability of Peach Growing in Turkey, Agricultura Tropica Et Subtropica, Vol.39(4),2006. - 2006
7-) Saner, G., S.Engindeniz, B.Tolon, F.Çukur, (2004), “The Economic Analysis of Beekeeping Enterprise in Sustainable Development: A Case Study of Turkey”, APIACTA 38(2004), Vol:3 no:4, Romania, s.342-351. - 2004
8-) Engindeniz, S., F. Çukur, D.Y. Engindeniz, (2003), Alternative Opportunities of Small Farms Technical and Economical Analysis of Peach Growing in Turkey, Journal of Agricultural & Food İnformation, Volume 5, Number 4, Page, 47-58. - 2003

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çukur.,F., 2012. Çukur, F., Saner, G., (2012).Rural Development Implementations and Alternatives For The Future: The Case Study Of Milas District-Turkey. The Journal of Ege University Faculty of Agriculture
2-) Çukur, F, N. Demirbaş, O.Yıldız (2009), Avrupa Birliği Perspektifinden Türkiye’de Süt Sığırcılığı Sektöründeki Gelişmeler, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:13, Sayı:4, s.31-39. - 2009
3-) Çukur, F., G.Saner, T. Çukur, K. Uçar, (2008), Malatya İlinde Kayısı Üreticilerinin Riskin Transferinde Tarım Sigortasına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Doğanşehir İlçesi, Polatdere Köyü Örneği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. - 2008
4-) Saner.,G., Çukur.,F., 2006. Saner, G., Çukur, F.,(2006), Türkiye'de Büyükbaş Hayvancılığın Durumu, Tarımsal Çözüm Dergisi. Tarımsal Çözüm Dergisi
5-) Çukur, F., G.Saner, (2005), Konvansiyonel ve Ekolojik Hayvancılık Sistemlerinin Sürdürülebilirliği ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, Aydın, Ocak, S.39-44. - 2005
6-) Demirbaş, N., G.Armağan, A. Koç, F. Çukur, (2005), AB Sürecindeki Türkiye'de Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Kalite ve Gıda Güvenliğinin Sağlanmasına Süt Hayvancılığı Sektörünün Uyum Düzeyi, Kalder Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 96, s,64-70, Kasım. - 2005
7-) Engindeniz, S., F. Çukur, (2003),İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Şeftali Üretiminin Teknik ve Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,Cilt 40, No:2,S.65. - 2003
8-) Engindeniz, S., F. Kaya(Çukur), (2002),Türkiye Hayvancılığında Değerleme Yaklaşımları Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi Sayı:136, s.27-36. - 2002

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çukur, T., Çukur, F., Çelik, O., Çakır, D.2014. Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Geliştirilmesinde Tarımsal Yayım Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi: Milas İlçesi Örneği, Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, 24-26 Nisan, Kayseri. - 2014
2-) Çukur, F.2014. Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Rekabet Gücü ve Sürdürülebilirliği: Milas İlçesi Örneği, Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, 24-26 Nisan, Kayseri. - 2014
3-) EÇukur, F., Saner, G., (2012), Rural Development Implementations and Alternatives for the Future: The Case Study of Milas District- Turkey, 23 rd International Scientific – Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 27-29 September, Izmir, Turkey. - 2012
4-) Saner, G., Engindeniz, S., Yercan, M., Çukur, F., (2010), Production and Marketing of Organic and Conventional Honey in Turkey, International Conference on Organic Agriculture in Scope of Enviromental Problems, 03-07 February, Famagusta, North Cyprus. - 2010
5-) Saner.,G., Engindeniz.,S., Yercan.,M., Karaturhan.,B., Yücel.,B., Çukur.,F., Kösoğlu.,M., 2010. Saner, G., Engindeniz, S.,Yercan, M., Karaturhan, B.,Yücel, B.,Çukur, F., Kösoğlu, M.,(2010). Türkiye’de Bal ve Diğer Arı ürünleri Üretim ve Pazarlama Stratejilerinin Firma Düzeyinde Analizi. 2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
6-) Saner, G., S. Engindeniz, M.Yercan, F. Çukur, B. Karaturhan, (2007), A Research on Production of Bee Products and Its Marketing Strategies in Turkey and World, 1st Balkan Countries Beekeeping Congress and Exhibition, 29 March -1 April 2007, İstanbul - 2007
7-) Tosun, D., N. Demirbaş, E. Gölge, F. Çukur, (2007), The Role and Importance of Milk Collection Centers in Milk Supply Chain in Turkey: The Case of İzmir Province, Adding Value To The Agro-Food Suppy Chain in The Future Euromediterranean Space, Barcelona,23-25 April. - 2007
8-) Saner, G., S. Engindeniz, F. Çukur, (2005), A Study on The Efficiency of Cooperatives in Marketing Bee Products in Turkey and The World, XVIII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 29-30 Eylül, Ankara. - 2005
9-) Engindeniz, S., G. Saner, B.Tolon, F.Çukur, (2003), Recent Developments in Turkısh Beekeeping Sector, XXXVIIIth Apimondia International Apicultural Congress, Ljubljana, Slovenia, August, 24-29. - 2003
10-) Kenanoğlu, Z., G. Saner, F. Çukur (Kaya), (1999), Türkiye’de ve Ege Bölgesinde Hayvancılık Sektörüne Yönelik Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Tavukçuluğun Yeri ve Önemi Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, 21-24 Eylül, İzmir, s, 259-266. - 1999

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çukur.,F., Çukur.,T., 2016. Çukur, F., Çukur, T., (2016).Türkiye’de Kırsal Alanda Yaşayan Gençlere Yönelik Tarımsal Desteklemeler Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
2-) Çukur.,F., 2015. Çukur, F., (2015). Türkiye’de Arı Ürünlerine Yönelik Gıda Güvenliği Uygulamaları ve Konunun Avrupa Birliği’ne Uyum Açısından Değerlendirilmesi. Kovandan Sofraya Arı Ürünleri Uluslararası Gıda Güvenliği ve Otantisitesi Kongresi
3-) Çukur.,F., Çukur.,T., 2015. Çukur, F., Çukur, T., (2015).Türkiye’de Gıda Güvenliğine Uygun Arı Ürünlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri. Kovandan Sofraya 2015 Uluslararası Arı Ürünlerinin Gıda Güvenliği ve Otantisitesi Kongresi
4-) Çukur, F., Çelik, O.2014..Organic Olive Farming and Its Future: A Case Study From Turkey, V. International Agricultural Symposium “Agrosym 2014”, 23-26 October, Jahorina, Bosnia-Herzegovina. - 2014

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Çukur, F., Çukur, T., 2014. Organic Beekeeping Potential in Milas District of Mugla Province, 4th International Mugla Beekeeping&Pine Honey Congress, 20th Apislavia Congress, 5-9 November, Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Turkey. - 2014
2-) Saner, G., Engindeniz, S., Yercan, M., Çukur, F., (2010), Production and Marketing of Organic and Conventional Honey in Turkey, International Conference on Organic Agriculture in Scope of Enviromental Problems, 03-07 February, Famagusta, North Cyprus. - 2010
3-) Saner.,G., Çukur (Kaya).,F., 2001. Saner, G., F. Çukur (Kaya), (2001), Türkiye’de Süt Sığırcılığının Bugünkü Durumu ve Yeni Uygulamalar Çerçevesinde Geleceğe Yönelik Beklentiler. Türkiye-Hollanda Besi-Süt Hayvancılığı Sempozyumu
4-) Çukur.,F., 2001. Çukur (Kaya), F., (2001), Türkiye Hayvancılığının Geliştirilmesinde Yatırım Teşvik Belgelerinin Yeri ve Önemi. Türkiye-Hollanda Besi-Süt Hayvancılığı Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Koç.,G., Uzmay.,A., Çukur.,F., 2016. Koç, G., Uzmay, A., Çukur, F., (2016). İklim Değişikliği ve Hayvancılık Sektörü İlişkisinin Dünya'da ve Türkiye'de Tarım Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi
2-) Çukur, F.2014. Muğla İli Milas İlçesinde Arıcılık Faaliyetinin Sürdürülebilirliliği Üzerine Bir Değerlendirme, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül, Samsun. - 2014
3-) Saner, G., Engindeniz, S., Yercan, M., Cukur, F., Karaturhan, B., Yücel, B., Kösoğlu, M., (2012), İzmir İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Bal Satın Alma Tercihleri ve Tüketim Düzeyleri, 3. Muğla Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 1-4 Kasım, Marmaris, Muğla. - 2012
4-) Saner, G., Saner, S., Cukur, F., (2012), Küreselleşme, Yoksulluk ve Tarım, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül, Konya. - 2012
5-) Çukur, F., Dayan, V., (2012), Süt Sektörünün Gelişme Potansiyeli ve Kırsal Kalkınmaya Olası Katkıları: Milas İlçesi Örneği, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül, Konya. - 2012
6-) Çukur, F., Saner, G., (2012), Süt Sığırcılığının Geliştirilmesinde Birliklerin Rolü ve Önemi: Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği Örneği, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül, Konya. - 2012
7-) Çıkın A., Çukur, F., Çukur, T., Dayan, V., (2010), Yerel Kalkınma ve Tarımsal Kooperatifler: Milas İlçesi Örneği, 9. Tarım Ekonomisi Kongresi,22-24 Eylül, Şanlıurfa. - 2010
8-) Çukur, F., Saner, G., Çukur, T., (2010), Türkiye’de Organik Et ve Süt Üretimini Geliştirme Olanakları, Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu,28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum. - 2010
9-) Çukur, T., Saner, G., Çukur,F ., Dayan, V., (2010), Türkiye ve AB Ülkelerinde Tarım İşletmelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Değerlendirilmesi, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 266-272 s, 6-8 Mayıs, Zonguldak. - 2010
10-) Albayrak, M, K, Taşdan, E, Güneş, G.Saner, E. Atış, F.Çukur, F.Pezikoğlu (2010), Küresel Rekabet Açısından Türkiye’de Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlama Sistemlerine Bakış: Mevcut Yapı, Sorunlar, Fırsatlar, Hedefler, VII. Teknik Kongre, 11-15 Ocak, Ankara. - 2010
11-) Çukur, F, N. Demirbaş, T. Çukur, V. Dayan, A.Ç. Uzun (2010), Zeytinyağı Tesislerinde Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler: Milas / Türkiye, 2. Gıda Güvenliği Kongresi, 9-10 Aralık, İstanbul. - 2010
12-) Saner, G, F. Çukur, M. Yercan, S. Engindeniz, B. Karaturhan (2009), Türkiye’de Organik Bal Üretimi, Tüketimi ve Pazarlamasındaki Son Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme, 1.GAP Organik Tarım Kongresi,17-20 Kasım, Şanlıurfa. - 2009
13-) Saner, G, T. Çukur, F.Çukur (2009), Türkiye’de Planlı Dönemde Tarım-Çevre İlişkileri ve Organik Tarım, 1.GAP Organik Tarım Kongresi,17-20 Kasım, Şanlıurfa. - 2009
14-) Çukur, F, Ö.Yıldız, N.Demirbaş (2009), Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Süt Sığırcılığı Sektöründeki Gelişmeler, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli. - 2009
15-) Tosun, D., N. Demirbaş, F.Çukur, E.Gölge, (2008), Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye Süt Sektöründe Gıda Güvenliği Açısından Süt Toplama Merkezlerinin Önemi:İzmir İli Örneği, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri, Gıda Pazarlaması, s, 191-201, Bursa. - 2008
16-) Saner, G., S.Engindeniz, M.Yercan, B. Karaturhan, F. Çukur, (2006), İzmir İlinde Organik ve Konvansiyonel Bal Üretiminin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi, III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova, 1-3 Kasım. - 2006
17-) Engindeniz, S., G.Saner, F. Çukur,(2006), AB’ye Üyelik Sürecinde Türk Tarımında Küçük Ölçekli İşletme Sorununun Çözümüne Yönelik Alternatif Yaklaşımlar, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, 13-15 Eylül, s, 55-63. - 2006
18-) Çukur, F., G.Saner, (2006), Ege Bölgesinde Besi Sığırcılığı Sektörünün Analiz Ve Avrupa Birliği’ne Uyumu:İzmir İli Örnek Olayı, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, 13-15 Eylül, s, 725-732. - 2006
19-) ÇSaner, G., F. Çukur, (2005), Avrupa Birliğinde Sığır/Dana Eti ve Koyun/Keçi Eti Ortak Piyasa Düzenleri ve Türkiye’nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi, Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliğinin Ortak Tarım Politikasına Uyumu Paneli, 1 Haziran, İzmir. - 2005
20-) ÇSaner, G., F.Çukur, (2004), Türkiye’de Süt Sığırcılığının Ekonomik Yönden Genel Bir Değerlendirilmesi, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Süt Sığırcılığı Semineri, 29-30 Eylül, İzmir. - 2004
21-) Saner, G., S. Engindeniz, F. Çukur, (2004), Kırsal Kesimdeki Üreticilerin Gelirini Arttırmak İçin Alternatif Olanaklar: Ege Bölgesinden Arıcılık Örnek Olayı, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül, Tokat, s, 169-175. - 2004
22-) Saner, G., F. Çukur, (2002), Türkiye’de Kırmızı Et Piyasası, İşleyiş Şekli ve Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül, Erzurum, s.234-237. - 2002
23-) Gökçe, O., F. Çukur (Kaya), İ, Atış, (2001), Tarımda Yeraltı Suyu Kullanımı ve Çevre İlişkileri: İzmir ve Manisa İlleri Örneği, 1. Çevre ve Jeoloji Sempozyumu, 21-23 Mart, İzmir, s, 77-82. - 2001
24-) Adanacıoğlu, H., F. Çukur (Kaya), T. Çukur, (2000), Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılığa Yapılan Teşvik Belgeli Yatırımların Tarıma Ve Tarıma Dayalı Sanayiye Olası Etkileri, IV. Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül, Tekirdağ. - 2000
25-) Saner, G., F. Çukur (Kaya), (1999), GAP Bölgesinde Tarım Sektörüne Yapılan Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Hayvancılık Yatırımlarının Yeri ve Önemi, GAP, 1. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs, Şanlıurfa, s. 413-420. - 1999
26-) Gökçe, O., F. Çukur (Kaya), (1997), Tarımsal Üretimde Çevresel Girdilerin Maliyete Yansıtılması, 3. Verimlilik Kongresi, 14-16 Mayıs, Ankara, s, 342-359. - 1997

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çukur.,F., Çukur.,T., 2016. Milas İlçesi'nde Kadın Girişimciliği Ve Konunun Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) Çukur.,T., Çukur.,F., 2016. Muğla İli Milas İlçesi’nde Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi . 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Çukur, F., Demirbaş, N., Çukur,T., Dayan, V., Uzun, A,Ç, Zeytinyağı Tesislerinde İşletmecilerin Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Milas İçesi Örneği, Muğla Üniversitesi, 10/23 nolu Bilimsel Araştırma Projesi Yayınları, Muğla. - 2014
2-) Monis, T., İpekçioğlu, Ş., Çıkman, A., Saner, G., Çukur, F.2012. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TAGEM, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2012-8, Mart, Şanlıurfa. - 2012
3-) Demirbaş, N, F.Çukur, Ö. Yıldız, E. Gölge (2009), Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Gıda Güvenliği Sistemlerine Uyum Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği,Tire Süt Kooperatifi. - 2009
4-) Kösoğlu, M., Yücel, B., Saner, G., Karaturhan, B., Çukur, F., (2009), Aydın İli Önder Arıcı Eğitim Projesi, Aydın İl Özel İdaresi,. - 2009
5-) Saner, G., Yücel, B., Kösoğlu, M., Yercan, M., Karaturhan, B., Çukur, F., Engindeniz, S.,(2009), Organik Arıcılık Çiftçi El Kitabı, ISBN 978-975-93683-8-8, İzmir. - 2009
6-) Demirbaş,N., F.Çukur, D.Tosun, E.Gölge, (2007), Süt Sektöründe Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Süt Toplama Merkezlerinin Rolü ve Sektörün Gelişme Potansiyeli Üzerine Etkileri: İzmir İli Örneği, İzmir Ticaret Odası Yayın No: 160, İzmir. - 2007
7-) Saner, G., S. Engindeniz, F. Çukur, B. Yücel, (2005), İzmir ve Muğla İllerinde Faaliyet Gösteren Arıcılık İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yapısı ile Sorunları Üzerine Bir Araştırma,Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayını, Yayın no: 136, Mart, Ankara. - 2005
8-) Engindeniz, S., F. Çukur, (2003), İzmir İli Kemalpaşa İlçesinde Şeftali Üretimi ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma, Türkiye Ziraat Odaları Birliği yayını, yayın no: 242, Nisan, Ankara. - 2003

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çukur, F.2013. Süt Sektöründe Önemli Bir Paydaş: Milas ilçesi Süt Üreticileri Birliği, Milas Süt Dergisi, Sayı:4, Ocak, s.20. - 2013

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) . 2016. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Hakemlik Sayısı:
2-) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi - 2013
3-) Tarım Ekonomisi dergisi - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2016. Turkish Journal of Food and Technology. Hakemlik Sayısı: 1
2-) . 2016. Tarım Ekonomisi Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1
3-) . 2016. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Hakemlik Sayısı: 1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Monis, T., Özbekipekçioğlu, Ş, Saner, G, Çukur, F., Kimyevi Gübre ve Toprak tahlili Desteğinin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği),GAP Toprak- Su Kaynakları, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, TAGEM Projes - 2013
2-) Monis, T., İpekçioğlu, Ş., Çıkman, A., Saner, G., Çukur, F.2012. Kimyevi Gübre ve Toprak Tahlili Desteğinin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi (Şanlıurfa Örneği), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TAGEM, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa. - 2012
3-) Saner, G, Yücel, B, Yercan, M, Karaturhan, B, Engindeniz, S, Çukur, F, Kösoğlu, M., Organik ve Konvansiyonel Bal Üretiminin Teknik ve Ekonomik Yönden Geliştirilmesi ve Alternatif Pazar Olanaklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Örneği, 04-DPT-004 Nolu DPT Projesi. - 2011
4-) Uzmay,C., Kaya, A.,, Kaya, İ., Akbaş,Y., Akkan,S., Önenç, A., Berkan, B., Yaylak, E., Saner,G., Çukur, F.,, Ünlü, B., Kesenkaş ,H., Büyük Ölçekli Süt Sığırcılığı İşletmeleri İçin Geliştirilen Çağdaş Sürü Yönetim Uygulamalarından Yararlanılarak E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde Verimliliği İyileştirme Olanakları Üzerine Araştırmalar, (04-DPT-006 Projesi). - 2011
5-) Akıncı,Y.,N vd, (2007), Muğla’da Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK Projesi, Proje No: TÜBİTAK/TOGTAG-3011). - 2007
6-) Saner, G., F. Çukur (Kaya), (2006), Ege Bölgesinde Sığır Eti Üretimi ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği, TÜBİTAK Projesi, Proje No: TÜBİTAK/TOGTAG-3052), Şubat. - 2006

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Çukur, F., Demirbaş, N., Çukur,T., Dayan, V., Uzun, A,Ç, Zeytinyağı Tesislerinde İşletmecilerin Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Milas İçesi Örneği, Muğla Üniversitesi, 10/23 nolu Bilimsel Araştırma Projesi. - 2013

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) - 2007
2-) - 2004

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) - 2003

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) Çukur, F., (2016). 3. Milas Zeytin Hasat Şenliği, Zeytinyağı ve Sağlık - Markalaşma Paneli, 19-20 Kasım 2016, Milas / MUĞLA (Moderatör). Milas / MUĞLA. . 2016
2-) Çukur, F., (2016). Muğla'da Organik Tarımın Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Pazarlama Grup Başkanlığı, 9 Aralık, Akyaka, Ula, Muğla.. . . 2016
3-) Çukur, F. (2013). Hayvancılık Paneli, 14 Mayıs Çiftçiler Günü Etkinliği, 14 Mayıs, Milas, MUĞLA ( Moderatör). . . 2013

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) PersonaTR (2010), ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi, Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman MYO Konferans Salonu, 29-30 Mayıs, Milas, Muğla.. . . 2010
2-) Muğla Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü (2010), Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi, 26 Şubat, Muğla. . . . 2010
3-) PersonaTR (2010), ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, 29-30 Mayıs, MuğlaÜniversitesi, Milas Sıtkı Koçman MYO Konferans Salonu, 29-30 Mayıs, Milas, Muğla.. . . 2010

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Cukur, F., (2012), Importance of Food Safety and Quality Management Systems Applications, Szent Istvan University, Faculty of Economics and Social Sciences, 14-17 May, Gödöllö, Hungary (Erasmus Öğrenim Hareketliliği).. . . 2012
2-) Cukur, F., (2012), Food Safety and Quality Management Systems Applications in Turkey, Szent Istvan University, Faculty of Economics and Social Sciences, 14-17 May, Gödöllö, Hungary (Erasmus Öğrenim Hareketliliği). . . 2012

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Çukur, F., (2016). Dünyada ve Türkiye'de Organik Ürün Pazarlaması Üzerine Bir Değerlendirme, Muğla'da Organik Tarımın Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 9 Aralık, Akyaka, Ula, Muğla (Davetli Konuşmacı). . . 2016
2-) Çukur, F., (2016). Muğla'da Tarımsal Kooperatifler ve Geliştirme Olanakları, Muğla'da Tarım-2, Hayvancılık ve Tarımsal Kooperatifçilik Sempozyumu, 14 Aralık, Muğla (Davetli Konuşmacı). . . 2016
3-) Çukur, F., (2016). Milas Zeytinciliği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Zeytincilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Tanıtımı ve Faaliyetleri, Radyo-Tech Programı, Milas, Muğla.. Türkiye. . 2016
4-) Çukur, F., (2015). Organik Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi ve Pazarlama Stratejileri Paneli, 21-22 Kasım, Milas / MUĞLA ( Panelist).. . . 2015
5-) Çukur, F., (2015). Zeytin ve Zeytinyağında Kalite, 1. Karaova Bağbozumu Buluşması, 26-27 Eylül, Mumcular, Bodrum, Muğla (Davetli Konuşmacı). . . 2015
6-) Çukur, F. (2014). Milas Zeytinciliği ve Geleceği Paneli, Milas Zeytin Hasat Şenliği, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, 29 Kasım, Milas, MUĞLA (Panelist).. . . 2014
7-) Çukur, F., (2011). Zeytinyağında Kalite Sorunları ve Çözüm Önerileri, Milas Kent Konseyi, Enerji, Doğal Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu, 25 Ekim 2011, Milas, Muğla (Davetli Konuşmacı).. . . 2011
8-) Çukur, F., (2009), Tarımın Sorunları, Tarımın Sorunları ve Örgütlenme Paneli, 14 Mayıs, Milas, Muğla (Panelist). . . 2009
9-) Çukur, F., (2009), Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Kooperatifçilik Sisteminin Değerlendirilmesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Paneli, Milas, Muğla (Panelist). . . 2009
10-) Çukur, F., (2004). Türkiye’de Organik Hayvancılık Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme, Organik Tarım Paneli, Ödemiş Belediyesi, 6 Eylül, İzmir (Panelist). . . 2004

Verdiği Dersler

İŞY1001 2017-2018 Güz

GENEL İŞLETME

İŞY1001 2017-2018 Güz

GENEL İŞLETME

PZR2807 2017-2018 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

PZR2807 2017-2018 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY2005 2017-2018 Güz

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY2001 2017-2018 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞY2005 2017-2018 Güz

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY2001 2017-2018 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

PZR2807 2016-2017 Yaz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1004 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2002 2016-2017 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY2004 2016-2017 Bahar

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II

İŞY2008 2016-2017 Bahar

GİRİŞİMCİLİK

İŞY2504 2016-2017 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY2002 2016-2017 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY2004 2016-2017 Bahar

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II

İŞY2008 2016-2017 Bahar

GİRİŞİMCİLİK

İŞY1004 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2001 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞY1001 2016-2017 Güz

GENEL İŞLETME

PZR2807 2016-2017 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY2005 2016-2017 Güz

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY1001 2016-2017 Güz

GENEL İŞLETME

İŞY2005 2016-2017 Güz

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY2001 2016-2017 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

PZR2807 2016-2017 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY1004 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2002 2015-2016 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY2004 2015-2016 Bahar

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II

İŞY2008 2015-2016 Bahar

GİRİŞİMCİLİK

İŞY2004 2015-2016 Bahar

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II

İŞY1004 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2002 2015-2016 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY2008 2015-2016 Bahar

GİRİŞİMCİLİK

İŞY2504 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY2504 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

PZR2807 2015-2016 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY2005 2015-2016 Güz

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY2001 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞY1001 2015-2016 Güz

GENEL İŞLETME

PZR2807 2015-2016 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY2005 2015-2016 Güz

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY1001 2015-2016 Güz

GENEL İŞLETME

İŞY2001 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞY2004 2014-2015 Bahar

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II

İŞY2002 2014-2015 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY1004 2014-2015 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2504 2014-2015 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY2008 2014-2015 Bahar

GİRİŞİMCİLİK

İŞY2504 2014-2015 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY2008 2014-2015 Bahar

GİRİŞİMCİLİK

İŞY2004 2014-2015 Bahar

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II

İŞY2002 2014-2015 Bahar

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞY1004 2014-2015 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1001 2014-2015 Güz

GENEL İŞLETME

İŞY2005 2014-2015 Güz

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY1001 2014-2015 Güz

GENEL İŞLETME

PZR2807 2014-2015 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ

İŞY2005 2014-2015 Güz

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY2001 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

İŞY2001 2014-2015 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ

PZR2807 2014-2015 Güz

PAZARLAMA İLKELERİ