Personel

Doç.Dr. Fatma Şahan Güney
Doç.Dr.
Fatma Şahan Güney
@ E-posta
fsahan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1567

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü / Kuzey-batı Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1991

Yüksek Lisans

Wisconsin Üniversitesi-Madison 1997

Doktora

Wisconsin Üniversitesi-Madison 2002

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahan Güney Fatma, 2018. CEZAYİR ARAPÇASINA OSMANLICADAN GEÇEN TÜRKÇE KELİMELER VE OSMANLI DÖNEMİ CEZAYİR’İNDE GÜNLÜK HAYAT. Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Şahan Güney.,F., 2006. Functions of The So-called Passive Morpheme –(I)l- in Kazakh (Kazak Türkçesinde Pasiflik Eki Olarak Adlandırılan –(I)l- Ekinin İşlevleri). BİLİG
3-) Şahan Güney.,F., 2005. The Initial Coronal Consonants of Some Inflectional Suffixes in Bashkir (Başkurt Türkçesinde Bazı Çekim Eklerinin Başında Bulunan Dil Sırtı Ünsüzleri). Journal of Academic Studies (Akademik Araştırmalar Dergisi)
4-) Şahan Güney.,F., 2004. Bazı Çalı Meyveleri ile Üzümsü Meyvelerin Kuzey-Batı Türk Lehçelerine Has İsimleri. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Şahan Güney.,F., 2008. Tatar Türkçesinde Bitme ve Tamamlanma Bildiren Birleşik Fiil Yapıları. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahan Güney Fatma, 2018. İpek Yolunun Kuzey Noktasında, Tataristan’da Bir Şehir: Alabuga. 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
2-) Şahan Güney.,F., 2015. Tatar Yazı Dilinin Gelişimi: 18-20. Yüzyıllar. VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 15-17 Ekim 2015, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. (Sözlü). VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 15-17 Ekim 2015, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
3-) Şahan Güney.,F., 2015. Tatar Edebi Dili ve Kıssa-i Yusuf Hikâyesi. VI. Uluslararası Türkoloji Kongresi, 23-24 Ekim 2015, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan, Kazakistan. (Sözlü). VI. Uluslararası Türkoloji Kongresi, 23-24 Ekim 2015, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan, Kazakistan.
4-) Şahan Güney.,F., 2012. Türkçede Bazı Mekân, Barınak ve Yerleşim Yeri Adları ile Bu Adlara Kaynaklık Eden Eski Kavramlar. 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012, Pamukkale Üniversitesi. (Sözlü) . 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012, Pamukkale Üniversitesi.
5-) Şahan Güney.,F., 2011. Situation types and Implications for Teaching Single Verb Versus Multiple Verb Constructions of Tatar to Turkish speaking Students in Higher Education. 1. Uluslarası Yabancı Dil Öğretimi ve Uygulamalı Dilbilim Konferansı (FLTAL) 5-7 Mayıs 2011, Saraybosna. Akbaraov, Azamat (ed.), Foreign Language Teaching: Beyond Language and Proficiency. International Burch University Publications, Sarajevo. 2011: ss. 297-316. (Tam Metin) . 1. Uluslarası Yabancı Dil Öğretimi ve Uygulamalı Dilbilim Konferansı (FLTAL) 5-7 Mayıs 2011, Saraybosna. Akbaraov, Azamat (ed.), Foreign Language Teaching: Beyond Language and Proficiency. International Burch University Publications, Sarajevo. 2011: ss. 297-316.
6-) Şahan Güney.,F., 2011. Çağdaş Türk Lehçelerinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 4. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 22-24 Aralık 2011. Muğla. Önal, M. Naci (ed.). 4. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyum Bildirileri. 2. c. Grafiker yay. Ankara 2012, ss. 55-62. (Tam Metin). 4. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22-24 Aralık 2011, Muğla
7-) Şahan Güney.,F., 2008. Harezm-Kıpçak Türkçesi Metinlerinde -p turur Yapısı ve Fiillerin Kılınış Özellikleri. VI. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı 20-25 Ekim 2008, Ankara. 6. Uluslaraarası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 20-25 Ekim 2008, C. II, Ankara 2013, ss. 2039-2048. (Tam Metin). VI. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı 20-25 Ekim 2008, Ankara
8-) Şahan Güney.,F., 2007. Tatar Türkçesindeki Bazı Birleşik Eylem Yapılarının Türkiye Türkçesine Tercümesi Konusunda Bazı Meseleler, Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS) 38, 10-15 Eylül 2007, Ankara, 38. ICANAS Bildiriler, C. II: Dilbilimi, Dilbilgisi ve Dil Eğitimi, Ankara 2011, ss. 691-709. (Tam Metin). Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS) 38, 10-15 Eylül 2007, Ankara
9-) Şahan Güney.,F., 2004. Bazı Çalı Meyveleri ile Üzümsü Meyvelerin Kuzey-Batı Türk Lehçelerine Has İsimleri. Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, 07-08 Nisan 2004. (Sözlü). ürk Kültüründe Meyve Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, 07-08 Nisan 2004
10-) Şahan Güney.,F., 2001. Verbal Noun Structures in –U in Kazan Tatar, Second Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society, University of Wisconsin-Madison, October 11-14, 2001. (Sözlü). Second Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society, University of Wisconsin-Madison, October 11-14, 2001
11-) Şahan Güney.,F., 1997. –l passive suffix in Kazakh, Second Annual Workshop on Central Asian Studies, University of Wisconsin-Madison, 1997, University of Wisconsin-Madison. (Sözlü). Second Annual Workshop on Central Asian Studies, University of Wisconsin-Madison, 1997

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahan Güney Fatma, 2018. Mahmut Galev’in ”Muhacirler” Romanında İdil-Ural’dan Osmanlı’ya Göç Meselesi. Uluslararası Orta Asya Sempozyumu: Orta Asya’xxda Göç, Yoksulluk, Kimlik
2-) Şahan Güney Fatma, 2018. Tatar Aydınlanmasında ve Tatar Milli Kimliğinin Oluşumunda Süyümbike Figürü. 2. Uluslararası Kadın Kongresi: Güçlendiilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek
3-) Şahan Güney Fatma, 2017. Is Volga Vowel Shift Turkic Induced? Further Evidence From Caucasian Turkic Languages. Joint ESCAS-CESS Conference at the American University of Central Asia
4-) Şahan Güney.,F., 2016. Cezayir Arapçasına Türkçeden (ve Türkçe Aracılığıyla Geçen) Sözcükler ve Osmanlı Dönemi Cezayir’inde Günlük Hayat, Uluslararası Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu, 1-3 Aralık 2016, Manisa Celal Bayar Üniversitesi. (Sözlü ve Özet basım). Uluslararası Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu, 1-3 Aralık 2016, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahan Güney.,F., 2012. Tatar Dili ve Kültürü. I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni. 19-21 Nisan 2012, Muğla Üniversitesi, Muğla. I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni. 19-21 Nisan 2012, Muğla Üniversitesi, Muğla

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Şahan Güney.,F., . 2015. Tatarca: Referans Grameri. Yayın Evi: Kriter

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şahan Güney.,F., . 2015. Tatar. Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology. Grandi, Nicola ve Lívia Körtvélyessy (ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press, ss. 310-320. . Yayın Evi: Edinburgh University Press

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şahan Güney.,F., . 2017. Tatarcada Kap-Kacak İsimleri. Naskali, Emine Gürsoy (ed.) Mutfak Gereçleri Kitabı. İstanbul: Kitabevi. ss. 259-281.. Yayın Evi: Kitabevi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Söylem Filoloji.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. SÖYLEM Filoloji Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Tatarca: Referans Grameri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Tatar Türkçesinde Bitme ve Tamamlanma Bildiren Birleşik Fiil Yapıları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) Tatar Türkçesinde Bitme ve Tamamlanma Bildiren Birleşik Fiil Yapıları - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
4-) Tatar Türkçesinde Bitme ve Tamamlanma Bildiren Birleşik Fiil Yapıları - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Tatarca: Referans Grameri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Functions of The So-called Passive Morpheme –(I)l- in Kazakh (Kazak Türkçesinde Pasiflik Eki Olarak Adlandırılan –(I)l- Ekinin İşlevleri) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Functions of The So-called Passive Morpheme –(I)l- in Kazakh (Kazak Türkçesinde Pasiflik Eki Olarak Adlandırılan –(I)l- Ekinin İşlevleri) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Tatarlarda Hukuk, Ticaret ve Yönetimle İlgili Terimler ve Bunların Tarihi-Kültürel Bağları. Konu: Tatarlarda Hukuk, Ticaret ve Yönetimle İlgili Terimlerin Türkçenin diğer kollarıyla olan bağları. Bayram -Çetiner. 2016
2-) Tez Adı: Artvin İli Yusufeli İlçesi Demirkent (Erkinis) Köyü Ağzı . Konu: Artvin İli Yusufeli İlçesi Demirkent (Erkinis) Köyü Ağzı hakkında tarihi, coğrafi, kültürel bilgi; Yörenin bulunduğu dil coğrafyası; Demirkent (Erkinis) köyü ağzından yapılan derlemelerden elde edilen metinler üzerinde sesbilgisi ve morfolojik incelemeler ve sözlükçe. Harun. 2015
3-) Tez Adı: Tatar Türkçesinde Gereklilik Kipliği. Konu: Tatar Türkçesinde gereklilik semantiği ile gereklilik ifade eden morfolojik, sözdizimsel ve morfo-sentaktik yapılar. Tuğba . 2014

Verdiği Dersler

ÇTL 5567 2018-2019 Bahar

Tatar Türkçesi Grameri I

TLE2002 2018-2019 Bahar

Tatar Türkçesi

TLE3006 2018-2019 Bahar

Tatar Edebiyatı

TLE4522 2018-2019 Bahar

Tatar Edebiyatı Metin İncelemeleri

ÇTL 5538 2018-2019 Bahar

Tatar Dil ve Edebiyat Aktarmaları II

TLE4522 2018-2019 Bahar

Tatar Edebiyatı Metin İncelemeleri

TLE3006 2018-2019 Bahar

Tatar Edebiyatı

ÇTL 5537 2018-2019 Bahar

Tatar Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

TLE2002 2018-2019 Bahar

Tatar Türkçesi

ÇTL1503 2018-2019 Güz

DİL VE KÜLTÜR

ÇTL1503 2018-2019 Güz

DİL VE KÜLTÜR

TLE3507 2018-2019 Güz

Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE4509 2018-2019 Güz

Tatar Halk Edebiyatı

TLE4509 2018-2019 Güz

Tatar Halk Edebiyatı

TLE3507 2018-2019 Güz

Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE1517 2018-2019 Güz

Dil ve Kültür

TLE1517 2018-2019 Güz

Dil ve Kültür

ÇTL 5537 2018-2019 Güz

Tatar Dil ve Edebiyat Aktarmaları I

TLE3006 2017-2018 Bahar

Tatar Edebiyatı

TLE2002 2017-2018 Bahar

Tatar Türkçesi

YDB2912 2017-2018 Bahar

Rusça Cümle Bilgisi

TLE3506 2017-2018 Bahar

Tatar Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE3506 2017-2018 Bahar

Tatar Türkçesi Nazım Aktarımı

TLE 5585 2017-2018 Bahar

Tatar Türkçesi Dilbilgisi

YDB2912 2017-2018 Bahar

Rusça Cümle Bilgisi

TLE3006 2017-2018 Bahar

Tatar Edebiyatı

TLE 5542 2017-2018 Bahar

Tatar Edebiyat Aktarmaları II

TLE2002 2017-2018 Bahar

Tatar Türkçesi

TLE1517 2017-2018 Güz

Dil ve Kültür

TLE3507 2017-2018 Güz

Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3507 2017-2018 Güz

Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE1517 2017-2018 Güz

Dil ve Kültür

YDB2817 2017-2018 Güz

Rusça Yazım Bilgisi

YDB2817 2017-2018 Güz

Rusça Yazım Bilgisi

TLE 5585 2017-2018 Güz

Tatar Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5583 2017-2018 Güz

Özbek Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TLE 5542 2017-2018 Güz

Tatar Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5534 2017-2018 Güz

Tatar Dil Aktarmaları II

TLE 5522 2017-2018 Güz

Modern Tatar Edebiyatı II

TLE 5510 2017-2018 Güz

Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

TLE 5537 2017-2018 Güz

Tatar Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5529 2017-2018 Güz

Tatar Dil Aktarmaları I

TLE 5505 2017-2018 Güz

Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

TLE 5517 2017-2018 Güz

Modern Tatar Edebiyatı I

TLE 5534 2016-2017 Bahar

Tatar Dil Aktarmaları II

TLE 5542 2016-2017 Bahar

Tatar Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5529 2016-2017 Bahar

Tatar Dil Aktarmaları I

TLE 5517 2016-2017 Bahar

Modern Tatar Edebiyatı I

YDB2912 2016-2017 Bahar

Rusça Cümle Bilgisi

TLE3006 2016-2017 Bahar

Tatar Edebiyatı

TLE4522 2016-2017 Bahar

Tatar Edebiyatı Metin İncelemeleri

YDB1818 2016-2017 Bahar

Rusça Şekil Bilgisi

TLE2002 2016-2017 Bahar

Tatar Türkçesi

TLE2002 2016-2017 Bahar

Tatar Türkçesi

TLE3006 2016-2017 Bahar

Tatar Edebiyatı

YDB1818 2016-2017 Bahar

Rusça Şekil Bilgisi

YDB2912 2016-2017 Bahar

Rusça Cümle Bilgisi

TLE2002 2016-2017 Bahar

Tatar Türkçesi

TLE 5537 2016-2017 Bahar

Tatar Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5537 2016-2017 Güz

Tatar Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5542 2016-2017 Güz

Tatar Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5583 2016-2017 Güz

Özbek Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5585 2016-2017 Güz

Tatar Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5510 2016-2017 Güz

Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

TLE 5522 2016-2017 Güz

Modern Tatar Edebiyatı II

TLE 5534 2016-2017 Güz

Tatar Dil Aktarmaları II

TLE 5505 2016-2017 Güz

Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

TLE 5517 2016-2017 Güz

Modern Tatar Edebiyatı I

TLE 5529 2016-2017 Güz

Tatar Dil Aktarmaları I

YDB1817 2016-2017 Güz

Rusça Ses Bilgisi

TLE1517 2016-2017 Güz

Dil ve Kültür

TLE3531 2016-2017 Güz

Tatar Türkçesi Okuma- Anlama

YDB1817 2016-2017 Güz

Rusça Ses Bilgisi

TLE1517 2016-2017 Güz

Dil ve Kültür

TLE3531 2016-2017 Güz

Tatar Türkçesi Okuma- Anlama

TLE 5529 2015-2016 Bahar

Tatar Dil Aktarmaları I

TLE 5517 2015-2016 Bahar

Modern Tatar Edebiyatı I

TLE 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

TLE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5534 2015-2016 Bahar

Tatar Dil Aktarmaları II

TLE3006 2015-2016 Bahar

Tatar Edebiyatı

TLE 5537 2015-2016 Bahar

Tatar Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5522 2015-2016 Bahar

Modern Tatar Edebiyatı II

TLE3006 2015-2016 Bahar

Tatar Edebiyatı

TLE2002 2015-2016 Bahar

Tatar Türkçesi

TLE4522 2015-2016 Bahar

Tatar Edebiyatı Metin İncelemeleri

TLE2002 2015-2016 Bahar

Tatar Türkçesi

TLE 5542 2015-2016 Bahar

Tatar Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TLE3507 2015-2016 Güz

Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5529 2015-2016 Güz

Tatar Dil Aktarmaları I

TLE 5537 2015-2016 Güz

Tatar Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5517 2015-2016 Güz

Modern Tatar Edebiyatı I

TLE 5583 2015-2016 Güz

Özbek Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5585 2015-2016 Güz

Tatar Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5510 2015-2016 Güz

Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

TLE 5522 2015-2016 Güz

Modern Tatar Edebiyatı II

TLE 5534 2015-2016 Güz

Tatar Dil Aktarmaları II

TLE 5542 2015-2016 Güz

Tatar Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TLE3531 2015-2016 Güz

Tatar Türkçesi Okuma- Anlama

YDB2817 2015-2016 Güz

Rusça Yazım Bilgisi

TLE1517 2015-2016 Güz

Dil ve Kültür

TLE3507 2015-2016 Güz

Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE4509 2015-2016 Güz

Tatar Halk Edebiyatı

TLE1517 2015-2016 Güz

Dil ve Kültür

TLE3531 2015-2016 Güz

Tatar Türkçesi Okuma- Anlama

TLE4509 2015-2016 Güz

Tatar Halk Edebiyatı

YDB2817 2015-2016 Güz

Rusça Yazım Bilgisi

TLE 5505 2015-2016 Güz

Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

TLE 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TLE3006 2014-2015 Bahar

Tatar Edebiyatı

TLE 5505 2014-2015 Bahar

Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

TLE 5522 2014-2015 Bahar

Modern Tatar Edebiyatı II

TLE 5534 2014-2015 Bahar

Tatar Dil Aktarmaları II

TLE 5583 2014-2015 Bahar

Özbek Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TLE 5542 2014-2015 Bahar

Tatar Edebiyat Aktarmaları II

TLE 5510 2014-2015 Bahar

Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

TLE 5529 2014-2015 Bahar

Tatar Dil Aktarmaları I

TLE 5537 2014-2015 Bahar

Tatar Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5585 2014-2015 Bahar

Tatar Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5517 2014-2015 Bahar

Modern Tatar Edebiyatı I

YDB1818 2014-2015 Bahar

Rusça Şekil Bilgisi

YDB1818 2014-2015 Bahar

Rusça Şekil Bilgisi

TLE2002 2014-2015 Bahar

Tatar Türkçesi

TLE3006 2014-2015 Bahar

Tatar Edebiyatı

TLE2002 2014-2015 Bahar

Tatar Türkçesi

TLE 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TLE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

YDB1817 2014-2015 Güz

Rusça Ses Bilgisi

TLE 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TLE 5517 2014-2015 Güz

Modern Tatar Edebiyatı I

TLE 5505 2014-2015 Güz

Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

TLE 5529 2014-2015 Güz

Tatar Dil Aktarmaları I

TLE 5537 2014-2015 Güz

Tatar Edebiyat Aktarmaları I

TLE 5583 2014-2015 Güz

Özbek Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5585 2014-2015 Güz

Tatar Türkçesi Dilbilgisi

TLE 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TLE3531 2014-2015 Güz

Tatar Türkçesi Okuma- Anlama

TLE1501 2014-2015 Güz

Genel Dilbilim

TLE2005 2014-2015 Güz

Özbek Türkçesi

TLE3507 2014-2015 Güz

Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı

TLE3531 2014-2015 Güz

Tatar Türkçesi Okuma- Anlama

TLE3507 2014-2015 Güz

Tatar Türkçesi Nesir Aktarımı

YDB1817 2014-2015 Güz

Rusça Ses Bilgisi

TLE2005 2014-2015 Güz

Özbek Türkçesi

TLE1501 2014-2015 Güz

Genel Dilbilim

TLE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi