Personel

Öğretim Görevlisi Gizem Özgürel
Öğretim Görevlisi
Gizem Özgürel
@ E-posta
gizemozgurel@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu / Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü / İkram Hizmetleri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 1998

Yüksek Lisans

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 2012

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özgürel.,G., Alkan.,Ö., Karaman.,M., 2016. Sanat Köylerinin Kırsal Turizm Açısından Önemi: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Örneği. IJSES Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özgürel Gizem, Sü Eröz Sibel, 2017. REKREASYON İŞLETMECİLERİNİN YETKİNLİKLERİNİN VE SEKTÖRE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ. Route Educational and Social Science Journal
2-) Karaman.,M., Özgürel.,G., Bingöl.,Z., 2016. Turizm Pazarlamasında Animasyon Aktivitelerinin Bir Araç Olarak değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
3-) Baysal Kadir, Özgürel Gizem, Çeken Hüseyin, 2016. Aydın Yöresindeki Yerel Etkinliklerin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi. IJSES Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi
4-) ÖZGÜREL.,G., DEĞİŞGEL.,S., SÜ ERÖZ.,S., 2015. Tunceli İli Kırsal Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Turizme Yönelik Bakışları. International Journal of Social and Economic Sciences
5-) ÖZGÜREL.,G., ALAN.,R., BİNGÖL.,Z., 2015. Yerel Kalkınmada Bir Araç Olarak Festivaller: Munzur Doğa ve Kültür Festivali. International Journal of Social and Economic Sciences
6-) KURNAZ.,A., ÖZGÜREL.,G., AKYURT KURNAZ.,H., 2015. Kırsal Turizmde Yöresel Ürünlerin Kullanımı Açısından Yolüstü İşletmelerin Değerlendirilmesi: Marmaris Osmaniye Kırsalındaki Kahvaltı Durakları. International Journal of Social and Economic Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sü Eröz.,S., Özgürel.,G., Değişgel.,S., 2016. Context of Talent Management Determination of Needed Talent and The Evaluation of the Communication Skills in the Hospitality Industry. AGP Humanities and Social Science Conference Barcelona
2-) Değişgel.,S., Özgürel.,G., 2015. Farklı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Girişimcilerin Turizm Sektörüne Yönelme Sebepleri – Adana Örneği. II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özgürel Gizem, Avcıkurt Cevdet, 2017. Marmaris Kültürel Mirasının Yöre Turizmine Etkisi: Yerel Kurum Yöneticileri Boyutuyla Bir Araştırma. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi
2-) Sü Eröz Sibel, Özgürel Gizem, Yılmaz Nihal, 2017. Kültürel Mirasın Aktarılmasında Kültür Evlerinin Rolü: Kırklareli Örneği. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Özgürel Gizem, Karadağ Ümit, 2017. Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi’xxnin Marmaris Turizmine Katkıları. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) BİNGÖL.,Z., ÖZGÜREL.,G., 2015. Sürdürülebilir Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Gümüşhane İli Kalkınmasına Yönelik Kültür Turizmi Gelişim Modeli Önerisi. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi
2-) SÜ ERÖZ.,S., AKYÜZ.,N., ÖZGÜREL.,G., 2014. Sandıklı İlçesi'nin Turizm Açısından SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. Markakent Sandıklı Sempozyumu

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Developments in Social Sciences/Context of Talent Management Determination of Needed Talent and The Evaluation of The Communication Skills in The Hospitality Industry. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski Universitesi Press

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Özgürel.,G., Baysal.,K., . 2016. Genel Turizm. Yayın Evi: Paradigma Akademi
2-) Özgürel.,G., . 2015. Turizm Pazarlaması. Yayın Evi: Paradigma Akademi Yayınları
3-) BOZKURT.,M., ÜNAL.,A., DURANLAR.,S., ÇELİK.,N., ÖZGÜREL.,G., SÜ ERÖZ.,S., DEMİRAL.,Ö., BOZKURT.,H., AKSU.,M., ŞAHİN.,B., GÖKDEMİR.,S., KORKMAZ.,H., ÖZKAN.,Ç., TEMELOĞLU.,E., . 2014. Meslek Yüksek Okulları İçin Pazarlama. Yayın Evi: Paradigma Akademi Yayınları

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Müşteri Memnuniyeti Eğitim Semineri. Marmaris-Muğla. . 2015

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) SANATSAL ETKİNLİKLER. 2016. Gastronomi-Bakır Ekipmanları Karma Sergisi

Verdiği Dersler

TOİ 1002 2017-2018 Bahar

Turizm Ekonomisi

İKR2018 2017-2018 Bahar

TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İKR2006 2017-2018 Bahar

GASTRONOMİ TURİZMİ

İKR2018 2017-2018 Bahar

TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İKR2028 2017-2018 Bahar

KONUKLA İLETİŞİM

İKR2016 2017-2018 Bahar

MESLEK STAJI II

İKR2006 2017-2018 Bahar

GASTRONOMİ TURİZMİ

İKR2028 2017-2018 Bahar

KONUKLA İLETİŞİM

TOİ 1002 2017-2018 Bahar

Turizm Ekonomisi

TOİ 1004 2017-2018 Bahar

Kat Hizmetlerinde Temizlik İşl.

TOİ 1004 2017-2018 Bahar

Kat Hizmetlerinde Temizlik İşl.

İKR1011 2017-2018 Güz

TURİZM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK

İKR2009 2017-2018 Güz

PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI

PZR2809 2017-2018 Güz

TURİZM PAZARLAMASI

İKR2009 2017-2018 Güz

PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI

PZR 2809 2017-2018 Güz

Turizm Pazarlaması

İKR1011 2017-2018 Güz

TURİZM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK

TOİ 1003 2017-2018 Güz

Kat Hizmetleri

TOİ 1003 2017-2018 Güz

Kat Hizmetleri

PZR 2809 2017-2018 Güz

Turizm Pazarlaması

PZR2809 2017-2018 Güz

TURİZM PAZARLAMASI

TOİ 1002 2016-2017 Bahar

Turizm Ekonomisi

İKR1018 2016-2017 Bahar

TURİZM EKONOMİSİ

TAP1008 2016-2017 Bahar

İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

TOİ 2506 2016-2017 Bahar

Turizm Mevzuatı*

TOİ 2506 2016-2017 Bahar

Turizm Mevzuatı*

TAP1008 2016-2017 Bahar

İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

TOİ 1002 2016-2017 Bahar

Turizm Ekonomisi

İKR1018 2016-2017 Bahar

TURİZM EKONOMİSİ

İKR1010 2016-2017 Bahar

MESLEK STAJI I

TAP2507 2016-2017 Güz

EĞLENCE PAZARLAMASI

İKR1011 2016-2017 Güz

TURİZM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK

TAP2507 2016-2017 Güz

EĞLENCE PAZARLAMASI

PZR 2809 2016-2017 Güz

Turizm Pazarlaması

RTV 2801 2016-2017 Güz

İletişim**

İKR1011 2016-2017 Güz

TURİZM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK

RTV 2801 2016-2017 Güz

İletişim**

PZR 2809 2016-2017 Güz

Turizm Pazarlaması

AŞÇ1502 2015-2016 Bahar

HİJYEN VE SANİTASYON

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

AŞÇ1502 2015-2016 Bahar

HİJYEN VE SANİTASYON

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

TOİ 1004 2015-2016 Bahar

Kat Hizmetlerinde Temizlik İşl.

TOİ 1004 2015-2016 Bahar

Kat Hizmetlerinde Temizlik İşl.

TOİ 1003 2015-2016 Güz

Kat Hizmetleri

TRP2509 2015-2016 Güz

TURİZM EKONOMİSİ

TRP2023 2015-2016 Güz

TÜRK KÜLTÜRÜ VE HALK BİLİMLERİ (FOLKLÖR)

TAP2007 2015-2016 Güz

TÜRK HALK KÜLTÜRÜ

TRP2509 2015-2016 Güz

TURİZM EKONOMİSİ

TRP2023 2015-2016 Güz

TÜRK KÜLTÜRÜ VE HALK BİLİMLERİ (FOLKLÖR)

TAP2007 2015-2016 Güz

TÜRK HALK KÜLTÜRÜ

TOİ 1003 2015-2016 Güz

Kat Hizmetleri

TRP1010 2014-2015 Bahar

ARKEOLOJİ II

AŞÇ1006 2014-2015 Bahar

MENÜ PLANLAMA I

TRP1018 2014-2015 Bahar

SANAT TARİHİ

AŞÇ1006 2014-2015 Bahar

MENÜ PLANLAMA I

TRP1018 2014-2015 Bahar

SANAT TARİHİ

TRP1010 2014-2015 Bahar

ARKEOLOJİ II