Personel

Doç.Dr. Gökben Ayhan
Doç.Dr.
Gökben Ayhan
@ E-posta
gokbenayhan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5478

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sanat Tarihi Bölümü / Türk Ve İslam Sanatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi 2002

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi-Türk İslam Sanatı 2006

Doktora

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi-Türk İslam Sanatı 2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) AYHAN.,G., GÖÇER.,D., 2016. Hacıbektaş Veli Müzesi’ndeki Sancak Alemleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
2-) AYHAN.,G., 2016. Birgi Karaoğlu Camii’nin Vaaz Kürsüsü. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) AYHAN.,G., 2014. Hacı Bektaş Velî Türbesi’nin Gümüş Kapı Kanatları. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
4-) AYHAN.,G., 2014. Muğla Müzesi'ndeki Mimari Tasvirli Gülabdan. e-Turkish Studies

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) AYHAN.,G., 2016. Ula'da Hüsamettin Efendi Türbesi. Arkeoloji ve Sanat Dergisi
2-) AYHAN.,G., 2015. Lülelerde Görülen Kuş Figürleri Üzerine Bir Araştırma. Sanat Tarihi Dergisi
3-) AYHAN.,G., 2010. Hasankeyf Kazısı Lüle Buluntularının Değerlendirilmesi. Sanat Tarihi Dergisi
4-) AYHAN.,G., 2009. Smyrna Antik Kenti Kazıları 2007–2008 Yılı Lüle Buluntuları. Sanat Tarihi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gökben Ayhan, 2017. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin Ejder Başlı Kapı ve Pencere Halkaları Hakkında. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-IV.Kültürü Sempozyumu
2-) ÖZER.,M., DÜNDAR.,M., UÇAR.,H., AYHAN.,G., GÜNER.,Y., 2015. Edirne Sarayı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları. 37. Kazı Sonuçları Toplantısı,11-15 Mayıs 2015 Erzurum C. 3, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara
3-) AYHAN.,G., 2014. Ula'da Hüsamettin Efendi Türbesi. Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
4-) AYHAN.,G., 2012. Lüle Terminolojisinin Sorunları Üzerine Görüşler. Uluslararası Katılımlı XVI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
5-) AYHAN.,G., 2011. Ayasuluk İç Kalesi Batı Sarnıçları 2010–2011 Yılı Lüle Buluntuları. Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
6-) AYHAN.,G., 2009. Başur Höyük Kazısı Lüle Buluntuları. Uluslararası Katılımlı XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gökben Ayhan, 2016. 13.- 15. Yüzyıl Türk Mimarisinde Taş Üzerine Çini Kakma Tekniğiyle Yapılan Süslemeler Hakkında Tespitler. X. European Conference on Social and Behavioral SciencesSarajevo, Bosnia and Herzegovina
2-) AYHAN.,G., 2011. Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nin Taş Süslemeleri. I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AYHAN.,G., 2013. Lülelerde Görülen Kuş Figürleri Üzerine Bir Araştırma. XVII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
2-) AYHAN.,G., 2009. Smyrna Antik Kenti Kazıları 2007–2008 Yılı Lüle Buluntuları. Körfezde Zaman-İzmir Araştırmaları Kongresi
3-) AYHAN.,G., 2008. 19. Yüzyıla Tarihlenen Bir Grup Osmanlı Lülesi. Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar, Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu
4-) AYHAN.,G., ÜSTÜNER ERDOĞAN.,C., 2007. Emir Sultan Zaviyesi Kazı Çalışmaları. Ege Üniversitesi II. Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) AYHAN.,G., . 2017. "Remarks On Stone Inlaid With Tile Decoration In The 13th-15th-Century Turkish Architecture", Current Researches in Geography- International Association of Social Science Research (IASSR). Yayın Evi: e-BWN.com

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) AYHAN.,G., . 2015. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Büyükkolancı'ya Armağan Ayasuluk İç Kalesi "Süzgeç Çanaklı" ve "Kaideli Süzgeç Çanaklı" Lüle Buluntuları. Yayın Evi: EGE YAYINLARI
2-) AYHAN.,G., . 2011. Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar, 19. Yüzyıla Tarihlenen Bir Grup Osmanlı Lülesi. Yayın Evi: ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Sanat Tarihi Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Isparta Süleyman Demirel Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Cedrus Akdeniz Uygarlıkları Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2013, S.31..

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Smyrna Antik Kenti Kazıları 2007–2008 Yılı Lüle Buluntuları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Başur Höyük Kazısı Lüle Buluntuları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar, 19. Yüzyıla Tarihlenen Bir Grup Osmanlı Lülesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Hasankeyf Kazısı Lüle Buluntularının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Başur Höyük Kazısı Lüle Buluntuları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
6-) Smyrna Antik Kenti Kazıları 2007–2008 Yılı Lüle Buluntuları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
7-) Hasankeyf Kazısı Lüle Buluntularının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) Başur Höyük Kazısı Lüle Buluntuları - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Başur Höyük Kazısı Lüle Buluntuları - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Kaman Klaehöyük Kazısı. 2013-2013

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Edirne Yeni Saray Kazısı. 2016-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı. 2016-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Edirne Yeni Saray Kazısı. 2014-2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı. 2014-2014
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Edirne Yeni Saray Kazısı. 2013-2013
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Kale-i Davas (Tabae) Kazısı. 2013-2013
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı. 2013-2013
8-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Edirne Yeni Saray Kazısı. 2012-2012
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Kale-i Davas (Tabae) Kazısı. 2012-2012
10-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Kale-i Davas (Tabae) Kazısı. 2011-2011
11-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı. 2011-2011
12-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Kula Süleyman Şah Türbesi Kazı Çalışmaları. 2010-2010
13-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı. 2010-2010
14-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Kale-i Davas (Tabae) Kazısı. 2010-2010
15-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Kale-i Davas (Tabae) Kazısı. 2009-2009
16-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Siirt-Çattepe Kazısı. 2009-2009
17-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Hasankeyf Kurtarma Kazısı. 2009-2009
18-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Smyrna Antik Kenti Kazısı. 2009-2009
19-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Kale-i Davas (Tabae) Kazısı. 2008-2008
20-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Smyrna Antik Kenti Kazısı. 2008-2008
21-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Hasankeyf Kurtarma Kazısı. 2008-2008
22-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Emir Sultan Zaviyesi ve Haziresi Kazısı. 2007-2007
23-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Kale-i Davas (Tabae) Kazısı. 2007-2007
24-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Beçin Kalesi Kazısı. 2004-2004
25-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Hasankeyf Kurtarma Kazısı. 2002-2002
26-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Hasankeyf Kurtarma Kazısı. 2001-2001

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sanat Tarihi ile ilgili yapılar üzerinde inceleme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Menteşe ilçesi Pisye-Pladasa Koinonu Yüzey Araştırması Projesi. 2016-2017

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi - 27-31 Mayıs 2013. . Türkiye. 2013

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) "Osmanlı Lüleciliği" Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Konferansları, 15 Nisan 2013, Muğla. . Türkiye. 2013
2-) "Türk Maden Sanatına Genel Bir Bakış", II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 08-10 Mayıs 2013, Muğla . . Türkiye. 2013

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Yüzey Araştırmasına Katılmak. 2017. Pedasa Antik Kenti Kazısı
2-) ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Yüzey Araştırmasına Katılmak. 2017. Komana Antik Kenti Kazı
3-) ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Yüzey Araştırmasına Katılmak. 2017. Thyateira Antik Kenti Kazısı
4-) ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/. 2016. Edirne Yeni Saray Kazısı
5-) ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/. 2016. Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı
6-) ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Yüzey Araştırmasına Katılmak/. 2016. Mugla Ili, Mentese Ilçesi Pisye - Pladasa Koinonu Yüzey Araştırması

Verdiği Dersler

SAT4006 2018-2019 Bahar

Minyatür Sanatı

SAT3004 2018-2019 Bahar

Beylikler Dönemi Süsleme ve El Sanatları

SAT2004 2018-2019 Bahar

Anadolu Selçuklu Sanatı

TAR2504 2018-2019 Bahar

Türk İslam Sanatı Tarihi

TAR2504 2018-2019 Bahar

Türk İslam Sanatı Tarihi

SAT1014 2018-2019 Bahar

İslam Öncesi Türk Sanatı

SAT1002 2018-2019 Bahar

Sanat Tarihinde Kazı ve Yüzey Araştırmaları

SAT4002 2018-2019 Bahar

Bitirme Tezi II

SAT4512 2018-2019 Bahar

Türk İslam Ahşap Sanatı

SAT2510 2018-2019 Bahar

İslam Maden Sanatı

SAT3001 2018-2019 Güz

Beylikler Dönemi Sanatı

SAT3521 2018-2019 Güz

Anadolu Türk Mimarisinde Taş Süsleme

SAT4513 2018-2019 Güz

Türk Çini ve Seramik Sanatı

SAT4515 2018-2019 Güz

Türk Han Mimarisi

TAR2501 2018-2019 Güz

Türk İslam Sanatı Tarihine Giriş

TAR2501 2018-2019 Güz

Türk İslam Sanatı Tarihine Giriş

SAT4001 2018-2019 Güz

Bitirme Tezi

SAT1011 2018-2019 Güz

Sanat Tarihinde Terim ve Kavramlar

SAT4002 2017-2018 Bahar

Bitirme Tezi II

SAT4004 2017-2018 Bahar

Seminer Çalışması II

SAT3004 2017-2018 Bahar

Beylikler Dönemi Süsleme ve El Sanatları

SAT1014 2017-2018 Bahar

İslam Öncesi Türk Sanatı

SAT1002 2017-2018 Bahar

Sanat Tarihinde Kazı ve Yüzey Araştırmaları

TAR2504 2017-2018 Bahar

Türk İslam Sanatı Tarihi

TAR2504 2017-2018 Bahar

Türk İslam Sanatı Tarihi

SAT2510 2017-2018 Bahar

İslam Maden Sanatı

SAT4512 2017-2018 Bahar

Türk İslam Ahşap Sanatı

SAT1011 2017-2018 Güz

Sanat Tarihinde Terim ve Kavramlar

TAR2501 2017-2018 Güz

Türk İslam Sanatı Tarihine Giriş

TAR2501 2017-2018 Güz

Türk İslam Sanatı Tarihine Giriş

SAT4513 2017-2018 Güz

Türk Çini ve Seramik Sanatı

SAT3001 2017-2018 Güz

Beylikler Dönemi Sanatı

SAT3521 2017-2018 Güz

Anadolu Türk Mimarisinde Taş Süsleme

SAT4001 2017-2018 Güz

Bitirme Tezi

SAT1002 2016-2017 Bahar

Sanat Tarihinde Kazı ve Yüzey Araştırmaları

SAT1014 2016-2017 Bahar

İslam Öncesi Türk Sanatı

SAT3004 2016-2017 Bahar

Beylikler Dönemi Süsleme ve El Sanatları

SAT3514 2016-2017 Bahar

Anadoluda Gelişen Türbe Mimarisi

SAT2510 2016-2017 Bahar

İslam Maden Sanatı

SAT4512 2016-2017 Bahar

Türk İslam Ahşap Sanatı

TAR2504 2016-2017 Bahar

Türk İslam Sanatı Tarihi

SAT4002 2016-2017 Bahar

Bitirme Tezi II

SAT4004 2016-2017 Bahar

Seminer Çalışması II

TAR2504 2016-2017 Bahar

Türk İslam Sanatı Tarihi

SAT4513 2016-2017 Güz

Türk Çini ve Seramik Sanatı

SAT2003 2016-2017 Güz

İslam Sanatı

SAT2513 2016-2017 Güz

Orta Asya Mitolojisi

SAT2005 2016-2017 Güz

İslam El Sanatları

SAT4003 2016-2017 Güz

Seminer Çalışması

SAT4509 2016-2017 Güz

Orta Asya ve Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri

SAT1011 2016-2017 Güz

Sanat Tarihinde Terim ve Kavramlar

SAT3521 2016-2017 Güz

Anadolu Türk Mimarisinde Taş Süsleme

SAT3511 2016-2017 Güz

Anadoluda Gelişen Medrese Mimarisi

SAT3001 2016-2017 Güz

Beylikler Dönemi Sanatı

SAT4001 2016-2017 Güz

Bitirme Tezi

SAT4003 2016-2017 Güz

Seminer Çalışması

SAT4001 2016-2017 Güz

Bitirme Tezi

TAR2501 2016-2017 Güz

Türk İslam Sanatı Tarihine Giriş

TAR2501 2016-2017 Güz

Türk İslam Sanatı Tarihine Giriş

TAR2504 2015-2016 Bahar

Türk İslam Sanatı Tarihi

SAT3004 2015-2016 Bahar

Beylikler Dönemi Süsleme ve El Sanatları

SAT1014 2015-2016 Bahar

İslam Öncesi Türk Sanatı

SAT1002 2015-2016 Bahar

Sanat Tarihinde Kazı ve Yüzey Araştırmaları

TAR2504 2015-2016 Bahar

Türk İslam Sanatı Tarihi

SAT2510 2015-2016 Bahar

İslam Maden Sanatı

SAT3521 2015-2016 Güz

Anadolu Türk Mimarisinde Taş Süsleme

SAT3001 2015-2016 Güz

Beylikler Dönemi Sanatı

TAR2501 2015-2016 Güz

Türk İslam Sanatı Tarihine Giriş

SAT1011 2015-2016 Güz

Sanat Tarihinde Terim ve Kavramlar

TAR2501 2015-2016 Güz

Türk İslam Sanatı Tarihine Giriş

TAR2504 2014-2015 Bahar

Türk İslam Sanatı Tarihi

SAT2510 2014-2015 Bahar

İslam Maden Sanatı

SAT1002 2014-2015 Bahar

Sanat Tarihinde Kazı ve Yüzey Araştırmaları

TAR2504 2014-2015 Bahar

Türk İslam Sanatı Tarihi

TAR2501 2014-2015 Güz

Türk İslam Sanatı Tarihine Giriş

SAT2019 2014-2015 Güz

Küçük Buluntu Çizim Teknikleri

SAT1003 2014-2015 Güz

Sanat Tarihinde Terim ve Kavramlar

SAT2005 2014-2015 Güz

İslam El Sanatları

TAR2501 2014-2015 Güz

Türk İslam Sanatı Tarihine Giriş