Personel

Doç.Dr. Gökhan Ayazlar
Doç.Dr.
Gökhan Ayazlar
@ E-posta
gokhanayazlar@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1295 , 0 252 211 5521

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği Bölümü / Seyahat İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 2004

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 2012

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ayazlar Gökhan, Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. A Cross-cultural Investigation of tourists’ memorable experiences between two nationalities. AlmaTourism
2-) Ayazlar.,G., Işık.,T., 2016. Yabancı turistlere yönelik işlenen suçların incelenmesi: Marmaris örneği. International Journal of Human Sciences
3-) Ayazlar.,G., 2016. Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik tutumlarını anlamak: yerel halkın bölge imajı ve turizme desteği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) .,., .,., 2016. Residents’ tourism support behaviour: the role of sustainable tourism attitude. Enlightening Tourism A Pathmaking Journal
5-) Ayazlar.,G., 2015. Internationalization of the lodging Industry in the light of eclectic paradigm. Procedia Economics and Finance
6-) A.Ayazlar.,R., Ayazlar.,G., 2015. The festival motivation and its consequences: the case of the Fethiye International Culture and Art Festival, Turkey. Journal of Tourism and Hospitality Management
7-) Ayazlar.,G., Güzel.,B., 2014. The effect of loneliness in the workplace on organizational commitment. Procedia - Social and Behavioral Sciences
8-) Güzel.,B., Ayazlar.,G., 2012. Relationship among organizational deviance behavior, perception of organizational support and job quit intention: research on hotel establishments. Journal of Travel and Tourism Research

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Alimanoğlu Çağla, Ayazlar Gökhan, 2017. Türkiye’de kırsal turizm konulu lisansüstü tez çalışmaları üzerine bibliyometrik bir inceleme (2003-2016). Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi
2-) Artuğer.,S., Ayazlar.,G., Bahar.,O., 2016. Otel çalışanlarının girişimcilik yönelimlerinin sosyo demografik değişkenlere göre incelenmesi . Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
3-) Ayazlar.,G., Karakulak.,Ç., 2016. Kırsal turizmde otantiklik olgusu. Gaziantep University Journal of Social Sciences
4-) Arslan Ayazlar.,R., Ayazlar.,G., 2016. Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik tutumunda aidiyet duygusu ve yaşam tatmininin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi
5-) Ayazlar.,G., Artuğer.,S., 2015. Otel işletmeleri için önemli olan atmosferik unsurların demografik özelliklere göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) Güzel.,B., Ayazlar.,G., 2014. Örgütsel adaletin örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetine etkisi: otel işletmeleri araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
7-) Ayazlar.,G., Güzel.,B., 2013. Örgütsel adaletin otel çalışanlarının işten ayrılma niyeti ve iş yeri sapma davranışına etkisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Ayazlar.,G., Kılınç Şahin.,S., 2016. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi Notları. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) A. Ayazlar.,R., Ayazlar.,G., 2016. Understanding the Relationship Between Residents' Sustainable Tourism Attitude and Suppot of Tourism. 3rd International Congress of Tourism and management Researches ICTMR 2016
2-) Ayazlar.,G., Arslan Ayazlar.,R., 2015. Festivallerin sosyal etkileri ve kentsel gurur. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators
3-) Arslan Ayazlar.,R., Ayazlar.,G., 2015. Döneminin girişimci uygulamaları: Turizmde dünya markalarından örnekler. II. International Symposium on Entrepreneurship and Career
4-) Artuğer.,S., Ayazlar.,G., Bahar.,O., 2015. Otel çalışanlarının girişimcilik yönelimlerinin sosyo demografik değişkenlere göre incelenmesi. II. International Symposium on Entrepreneurship and Career
5-) Ayazlar.,G., Çolakoğlu.,Ü., 2012. Service Innovation Performance At Hotel Managements: The Effect of Organizational Learning Orientation And Knowledge Share. 1st International Conference on Sustainable Business And Transitions For Sustainable Development

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yazıcı Senem, Gülmez Serkan, Ayazlar Gökhan, 2018. Kırsal alanda faaliyet gösteren Ekoturizm Otellerinin işgören bulma, seçme ve yerleştirme sürecindeki uygulamaları: Muğla Örneği. 2nd INTERNATIONAL RURAL TOURISM ANDDEVELOPMENT CONGRESS
2-) Topuz Müge, Ayazlar Gökhan, 2017. Arkeolojik Kültürel Miras ve Turizm (Arkeo-turizm). Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
3-) Shahbazov Jamaladdin, Ayazlar Gökhan, 2017. Diaspora Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
4-) Alimanoğlu Çağla, Ayazlar Gökhan, 2017. Türkiye’de Kırsal Turizm Konulu Lisansüstü Tez çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme (2003-2016). 1th International Rural Tourism and Development Congress
5-) Arslan Ayazlar.,R., Ayazlar.,G., 2016. A Cross-cultural comparison of tourists’ memorable experiences. 2nd International Tourism and Hospitality Management Conference
6-) Ayazlar.,G., 2015. Internationalization of the lodging industry in the light of eclectic paradigm. 4th World Conference on Business Economics and management
7-) Ayazlar.,G., Güzel.,B., 2013. The Relation Between Organizational Loneliness, Organizational Commitment And Job Quit Intention. 2nd World Conference on Business Economics and Management
8-) Güzel.,B., Ayazlar.,G., 2012. The Relationship Among Organizational Justice, Organizational Citizenship and Intention to Quit. World Congress of Administrative & Political Science

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ayazlar.,G., 2016. Yerel halkın destinasyon imaj algısı. 2. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi
2-) A.Ayazlar.,R., Ayazlar.,G., 2016. Kruvaziyer Turizminde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı. 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu
3-) İnan.,R., Ayazlar.,G., 2016. Seyahat acentası çalışanlarında öğrenme odaklılığın yeni hizmet gelişimine etkisi. 17. Ulusal Turizm Kongresi
4-) Ayazlar.,G., Aslan.,S., Çörüş.,A., 2015. Nerden Bilelim? Kimliğinde Turizmci mi Yazıyor?: Yerel Halk ve Sosyal Kimlik teorisi. 16. Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin Kılınç.,S., Yıldız.,E., Ayazlar.,G., 2016. Coğrafi İşaretlemenin Kırsal Turizmin Gelişimindeki Rolü. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) Ayazlar.,G., 2004. Süreç Yaklaşımıyla Önbüro Bölümünde Kullanılan Süreçlerin İyileştirilmesi ve Bir Uygulama Çalışması. II. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ayazlar.,G., . 2016. Routledge Handbook of Hotel Chain Management - Entry Modes: Marketing Consortium. Yayın Evi: Routledge Taylor & Francis Group
2-) Ayazlar.,G., A.Ayazlar.,R., . 2015. Tourism Environment and Sustainability - Rural Tourism : A Conceptual Approach. Yayın Evi: Kliment Ohridski University Press

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Otel İşletmeciliği/Otel İşletmelerinde İnovasyon. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
2-) Ayazlar.,G., . 2016. Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülesi
3-) Ayazlar.,G., A.Ayazlar.,R., . 2015. Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar - Yeşil Pazarlama. Yayın Evi: Beta Basım
4-) Ayazlar.,G., . 2015. Otel İşletmeciliği - Otel İşletmelerinde İnovasyon. Yayın Evi: Eğitim Kitabevi
5-) Ayazlar.,G., . 2014. Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
6-) Ayazlar.,G., . 2014. Turizm ve Tanıtım - Turistik Tanıtmada Etik. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
7-) Ayazlar.,G., . 2014. Turizm ve Tanıtım - Turizm Olgusu ve Gelişimi. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
8-) Ayazlar.,G., . 2013. Otel İşletmelerinde Yenilikçilik Performansı. Yayın Evi: Sidas Medya
9-) Çetinsöz.,C., Epik.,F., Ayazlar.,G., Kahya.,M., Artuğer.,S., . 2010. Stratejik Yönetim Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
10-) Güçlü.,H., Ayazlar.,G., . 2009. FERMANİ MAVİŞ ANI KİTABI Turizm işletmelerinde Örgüt-İşgören ilişkileri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Yayın Evi: T.C.ANADOLU ÜNİVERİSTESİ YAYINLARI NO:1885

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2014. Genel Turizm.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The effect of loneliness in the workplace on organizational commitment - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:3

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Örgütsel adaletin örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetine etkisi: otel işletmeleri araştırması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Kırsal turizmde otantiklik olgusunun kaybolması ve metalaşma süreci: Şirince örneği. Konu: Turizm. Çağla-Alimanoğlu. 2018

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Mutfak çalışanlarında kişilik tiplerinin örtülü bilgi paylaşımına etkisi. Konu: Turizm. Hakan-Urlu. 2018
2-) Tez Adı: A Grubu Seyahat Acentelerinde Öğrenme Odaklılığın Yeni Hizmet Gelişime Etkisi. Konu: Turizm çalışanlarının öğrenme odaklılığı ve yeni hizmet gelişimi arasındaki ilişki.. Ramazan. 2016

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kırsal Turizmde Otantiklik Olgusunun Kaybolması ve Metalaşma Süreci: Şirince Örneği. 2017-2018

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Yüksek Lisans Dalında İkincilik Teşvik Ödülü. 2004

Verdiği Dersler

KON1003 2019-2020 Güz

Genel Turizm

KON1803 2019-2020 Güz

Genel Turizm

SYH4505 2019-2020 Güz

Turizm Sosyolojisi

SYH4905 2019-2020 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ 5519 2019-2020 Güz

Turizmin Sosyolojik Analizi

AKD 2000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

KON1003 2018-2019 Güz

Genel Turizm

KON1803 2018-2019 Güz

Genel Turizm

SYH4505 2018-2019 Güz

Turizm Sosyolojisi

SYH4905 2018-2019 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ 5506 2018-2019 Güz

Uluslararası Turizm

TUİ 7506 2018-2019 Güz

Uluslar Arası Turizm

KON4004 2018-2019 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

KON4802 2018-2019 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

KON4914 2018-2019 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

TUİ 5519 2018-2019 Bahar

Turizmin Sosyolojik Analizi

TUİ 6513 2018-2019 Bahar

Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Eğilimler

AKD 1000 2017-2018 Güz

Akademik Danışmanlık

KON1003 2017-2018 Güz

Genel Turizm

KON1803 2017-2018 Güz

Genel Turizm

KON4004 2017-2018 Güz

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

SYH4505 2017-2018 Güz

Turizm Sosyolojisi

SYH4905 2017-2018 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ 5506 2017-2018 Güz

Uluslararası Turizm

TUİ 7506 2017-2018 Güz

Uluslar Arası Turizm

AKD 1000 2017-2018 Bahar

Akademik Danışmanlık

KON4004 2017-2018 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

KON4802 2017-2018 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

KON4914 2017-2018 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeciliği

TUİ 5519 2017-2018 Bahar

Turizmin Sosyolojik Analizi

TUİ 7519 2017-2018 Bahar

Turizmin Sosyolojik Analizi