Personel

Araştırma Görevlisi Gökhan Güven
Araştırma Görevlisi
Gökhan Güven
@ E-posta
gokhanguven@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5013

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim/Fen Bilgisi Öğretmenliği 22.08.2008

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim/Fen Bilgisi Eğitimi 15.01.2013

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim/Fen Bilgisi Eğitimi Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Güven G., Sülün Y., 2017. Pre-service teachers' knowledge and awareness about renewable energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews
2-) Güven.,G., Sülün.,Y., Çam.,A., 2014. The examination of elementary preservice teachers' reflective diaries and epistemological beliefs in science laboratory.. Teaching in Higher Education

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) GÜVEN.,G., AYSEL.,İ., 2016. Food Footprint in Daily Life: Opinions about the Consumption of Convenience Food. Journal of Theory and Practice in Education
2-) Güven.,G., Çam.,A., Sülün.,Y., 2015. Effectiveness of Case-Based Laboratory Activities on Chemistry Laboratory Anxiety of Pre-Service Science Teachers. International Journal of Eurasia Social Sciences
3-) Cam.,A., Sulun.,Y., Topcu.,S., Guven.,G., Arabacıoğlu.,S., 2012. Translation and validation of the Epistemic Belief Inventory with Turkish pre-service teachers.. Educational Research and Evaluation

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Küçük.,H., Güven.,G., Aycan.,Ş., 2015. Developing a Holistic Measurement on Nuclear Issues for Preservice Science Teachers.. Journal of Turkish Science Education
2-) Çelik.,C., Güven.,G., 2015. Development of Blood Donation Attitude Scale: A Study of Validity And Reliability. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Güven.,G., Sulun.,Y., 2012. Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi.. Türk Fen Eğitimi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güven Gökhan, Kozcu Çakır Nevin, Özdemir Oğuz, 2017. Üstkavramsal öğretim etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji konularına yönelik kavramsal anlamaları üzerine etkisi. 2nd International Contemporary Educational Research Congress
2-) Kozcu Çakır Nevin, Güven Gökhan, Özdemir Oğuz, 2017. Üstkavramsal öğretim etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık, biyoloji öğrenmeye yönelik motivasyon ve akademik başarıları üzerine etkisi. 2nd International Contemporary Educational Research Congress
3-) Sülün Yusuf, Güven Gökhan, 2017. Fen bilgisi öğretmen adaylarının enerji kavramı ile ilişkili gündelik hayattan olayları açıklama düzeylerinin belirlenmesi. 2nd International Contemporary Educational Research Congress
4-) Güven Gökhan, Sülün Yusuf, 2017. Fen bilgisi öğretmen adaylarının “enerji” kavramına yönelik bilişsel yapılarının belirlenmesi.. 2nd International Contemporary Educational Research Congress
5-) CAN.,Ş., ÇELİK.,C., GÜVEN.,G., 2016. İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kan Bağışına Yönelik Tutumları. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
6-) YAKAR.,A., GÜVEN.,G., 2016. Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Kişilik Tiplerine Göre İncelenmesi. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
7-) ÖZDEMİR.,O., KOZCU.,N., GÜVEN.,G., 2016. TGA Stratejisinin Genel Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarında Etkililiğine İlişkin Karma Bir Yöntem. . Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
8-) Cam.,A., Sulun.,Y., Topcu.,S., Guven.,G., 2015. The Examination of Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs in Terms of Hofer's and Hammer & Elby's View. Procedia - Social and Behavioral Sciences

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sülün Yusuf, Güven Gökhan, Yakar Ali, 2017. Ortaokul Öğrencilerinin Enerji Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi: Muğla Örneği. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
2-) GÜVEN.,G., SÜLÜN.,Y., 2016. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlama ve Bilgi Düzeyleri: Enerji Kavramı. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
3-) GÜVEN.,G., YAKAR.,A., SÜLÜN.,Y., 2016. ENERJİ OKURYAZARLIĞI: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI. III. International Eurasian Educational Research Congress
4-) Çam.,A., Sülün.,Y., Güven.,G., 2015. Effectiveness of Case-Based Learning Laboratory Instruction and Scientific Reasoning Ability on Science Preservice Teachers’ Understanding of Some Science Concepts.. National Association of Research in Science Teaching
5-) Sülün.,Y., Güven.,G., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlük Yazımlarının İncelenmesi ve Öğretmen Görüşleri. VII. International Congress of Educational Research
6-) Güven.,G., Aysel.,İ., Yakar.,A., 2015. Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kapsamında Gerçekleştirilen Enerji Eğitiminin Metfessel-Mıchael Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi. VII. International Congress of Educational Research
7-) Güven.,G., Çam.,A., Sülün.,Y., 2014. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvar Endişeleri Üzerine Örnek Olay Temelli Laboratuvar Uygulamalarının Etkililiği.. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
8-) Güven.,G., Keskin.,G., Altıparmak.,M., 2014. Fizik Gözüyle Biyoloji: Bitkilerde Taşıma.. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
9-) Güven.,G., Sülün.,Y., Çam.,A., Topçu.,S., 2012. The Relationship Between The Attitudes of Preservice Elementary School Teachers Towards Science & Technology Laboratory and Their Scientific Literacy.. IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
10-) Sülün.,Y., Çam.,A., Topçu.,S., Güven.,G., Arabacıoğlu.,S., 2012. Translation and Validation of the Epistemological Beliefs Scale with Preservice Teachers.. National Association of Research in Science Teaching

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelik.,C., Güven.,G., 2014. Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Kan Bağışı Tutum Ölçeği.. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
2-) Sülün.,Y., Çam.,A., Topçu.,S., Güven.,G., 2014. Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi.. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
3-) Güven.,G., Sülün.,Y., 2014. Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkında Bilgi Ve Tutumları: Enerji Tasarrufu.. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
4-) Özdemir.,O., Güven.,G., Küçük.,H., Dikmentepe.,E., 2014. Günlük Hayatımızda Ne Kadar CO2 Emisyonuna Yol Açıyoruz?: Karbon Ayak İzi Hesaplama Envanteri.. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
5-) Sülün.,Y., Çam.,A., Güven.,G., 2013. Muğla İli Lise I. Sınıf Öğrencilerinin Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri.. Muğla Değerler Sempozyumu

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) The examination of elementary preservice teachers' reflective diaries and epistemological beliefs in science laboratory. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Beslenme ve Çevre “Beslenmek Sadece Beslenmek Değildir.. 2014-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Cennet İlimiz Muğla’da Enerji Kaynakları Sosyobilimsel Konulara Yolculuk. 2013-2013

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Örnek Olay Yönteminin Fen Ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarına Etkisi.. 2014-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Gregory Schraw, L. D. Bendixen ve M. E. Dunkle (2002) tarafından geliştirilen “Epistemolojik İnanç Anketi” ni Türkçeye kazandırmak ve bu anketi ve mülakat soruları kullanarak üniversitelerin Eğitim Fakülteleri’nin birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançlarını belirlemektir.. 2012-2014

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: TÜBİTAK. YAYIN TEŞVİK. 2014
2-) Kurum Adı: Muğla Sıtkı Koçman Vakfı. Yayın Teşvik. 2014