Personel

Araştırma Görevlisi Gözde Adıgüzel Çevik
Araştırma Görevlisi
Gözde Adıgüzel Çevik
@ E-posta
gozdeadiguzel@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1657

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 08.06.2008

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Şubat 2013

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Diler, A., Özer, B., Bulut, H., Gümüş, Ş., Adıgüzel, G., Kasar, Ö., Eryılmaz, N. S., Çur, M., "Pedasa 2011 - 2012 ", 2014, KST 35.3., Muğla, 530-547. - 2014

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ADIGÜZEL.,G., 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesi. II. ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE MÜZELERİ BİRLİĞİ PLATFORMU KONFERANSI

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) DİLER.,A., ADIGÜZEL.,G., . 2015. Prof. Dr. Ömer ÖZYİĞİT'e Armağan (Studies in Honour of Ömer Özyiğit)-Pedasa Akropolis Giriş Kapısında Kült Çanağı. Yayın Evi: Ege Yayınları

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Keramos (Ören) Antik Kenti'ndeki Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarını Belgeleme Çalışmaları - 2011

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2015. Pedasa Kazı, Restorasyon, Konservasyon ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 2015