Personel

Doktor Öğretim Üyesi Gözde Ersoy
Doktor Öğretim Üyesi
Gözde Ersoy
@ E-posta
gozdeersoy@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü / İngiliz Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/ İngilizce Öğretmenliği A.B.D. 15/06/2005
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/ İngilizce Öğretmenliği A.B.D. 15/06/2007

Yüksek Lisans

University of Lancaster, Graduate College/ Department of Linguistics and English Language & Department of English and Creative Writing (İNGİLTERE) / MA in English Language and Contemporary Literary Studies, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 21/09/2010

Doktora

Brunel University London, College of Business, Arts and Social Sciences/ Department of English and Creative Writing (İNGİLTERE) / PhD in English Literature, İngiliz Edebiyatı, 21/05/2016

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ersoy Gözde, 2019. Crossing the Boundaries of the Unknown with Jeff VanderMeer. Orbis Litterarum

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ersoy Gözde, 2017. The Exploration of Will's Maturation through Intersubjectivity in Philip Pullman's His Dark Materials Trilogy . Idil Journal of Art and Language
2-) Ersoy Gözde, 2017. Equalizing the Stormy Waves on the Horizons of Three Worlds: The Quest for Selfhood in The Hobbit, Earthsea and Nation. International Peer-Reviewed Journal of Communication and Humanities Researches

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ersoy Gözde, 2012. There and Back Again: The Path to Adulthood in J.R.R. Tolkien’s The Hobbit. Brunel University London, School of Arts, Researching the Arts Conference (UK)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Ersoy Gözde, 2012. There and Back Again: Paths for Educating the Self in Fantasy Literature. Brunel University London Research Student Poster Conference (UK)

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: British Council Turkey. 50-word Short Story Competition / Second Runner-up (50 Kelimelik Hikâye Yarışması 3.lük Ödülü). 2011
2-) Kurum Adı: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursu, İngiliz Dili ve Edebiyatında Yüksek Lisans ve Doktora. 2008
3-) Kurum Adı: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Birinciliği. 2007

Verdiği Dersler

İED1002 2018-2019 Bahar

İngiliz Kültür ve Tarihi

İED4502 2018-2019 Bahar

Sömürgecilik Sonrası Edebiyat

İDÖ10010 2018-2019 Bahar

İNGİLİZCENİN YAPISI

İDÖ10010 2018-2019 Bahar

İNGİLİZCENİN YAPISI

İED3004 2018-2019 Bahar

İngiliz Romanı I