Personel

Araştırma Görevlisi Gülan Özşavli
Araştırma Görevlisi
Gülan Özşavli
@ E-posta
gulankali@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 2012

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD 2013-2014. Yatay Geçiş
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD 2014. 2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İPEK EĞİLMEZ.,N., ÖZŞAVLİ.,G., 2015. Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
2-) COŞKUN.,V., ÇETİN.,D., ÖZKAYA.,G., ERDEMİR.,E., ÖZŞAVLİ.,G., 2015. Kavramlaştırma Eğitiminin Yazılı Anlatımda Söz Varlığına Etkisi. 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Türkçenin Eğitimi-Öğretimine Yönelik Çalışmalar .

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli Değerler Haritası. 2015--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkçe Öğretmenlerinin “Değer” Hakkındaki Görüşleri. 2015--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ortaokul Öğrencilerinin "Değerler" Hakkındaki Görüşleri ve Değer Eğitiminde Türkçe Dersinin Yeri. 2015--1

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 31 Mayıs-3 Haziran . Türkiye. . 2016
2-) II. Uluslararası Mevlevilik ve Şahidi Sempozyumu. Türkiye. . 2015
3-) 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı. . Türkiye. 2014